lördag 31 december 2011

2012

 
En annan värld är möjlig om vi använder lite mer tid till att vara klimatsmarta och på det nya året,åker mindre bil, litemer kollektivt lite mindre flyg och mycket mera tåg.

Om vi inser att det finns begränsat med naturresurser

Om vi strävar efter rättvisa förhållanden så är chanserna för en hållbar utveckling större
Länge leve de mänskliga rättigheterna 
Länge leve solidariteten 

Think global act local

Gott nytt år

Först några små tänkvärda betraktelser samlade i en liten prislista
Årets Carl Bildt
 Den får Carl Bildt alldeles själv då han har suttit i Lundin Oils styrelse och det finns en uppenbar intressekonflikt när det gäller de två journalisternas granskning av Lundin Oils inblandning ett blodigt inbördeskrig som pågår i en del av Etiopien. Det är inget brott att granska som journalist mendet är tveksamt om en utrikesminister kan ha en styrelsepost i ett företag med intressen i Etiopien och Sudan .... men vi får inte veta Carl Bildt sitter kvar som utrikesminister och svarar inte för det är tyvärr mitt i natten där han är. Och Martin Schibbye och Johan Persson sitter i fängelse

Åretsskamfläck

Sveriges inhumana flykting politik med Tobias Billström i spetsen, och inte långt efter kommer Carema som är en uppstickare när det gäller åretsskamfläck.  Fortsätter Carema sin valda bana med svältkost, liggsår och chefsbonusar så kommer ni garanterat bli ihågkomna som åretsskamfläck 2012.

Årets Robin Hood fastän tvärtom
Anders Borg framstår som en riktig man, redo att hjälpa Sverige ur krisen vilket han idag skriver om. Anders Borg har konsekvent tagit från de fattiga och givit till de rika. Sjuka pensionärer och arbetslösa betalar Sverige ur krisen medan överklassen får skattesänkningar år efter år .

Årets mutstad för andra året i rad blir Göteborg

Årets dummaste utrikespolitiska fadäs
Att inte rösta för ett palestinskt medlemskap i Unesco. Alliansen röstade emot.....så mycket för solidaritet med Palestinas barn och deras rätt till utbildning och framtid.

Årets revolution
Nordafrika som slog sig fria


Årets fängslade journalist
blir för tionde året i rad Dawit Isaac som sitter fängslad i Eritrea  som samvetsfånge Släpp Dawit Isaac och låt honom återförenas med sin familj.
 Årets sorg
Utöya och massakern som där 77 unga i AUF dödades av en högerextremist

Årets bästa  tal
Går till Norges statsminister Jens StoltenbergÅrets Landsfader
Går också till Jens Stoltenberg efter bombdådet i Oslo och massakern på Utöya där statsminister lyckades inge hopp styrka och tilltro trots det ofattbara
Årets kvinnliga vänsterbloggist
önskarGott nytt år!

och med hopp om solidaritet, rättvisa och att en annan värld är möjligfredag 30 december 2011

Motioner samarbeten och egna tankar och 2012

Det är årets näst sista dag fast jag gillar inte nyår och jag tycker januari är en allmänt ocharmig månad med snö slask oftast både och,långt till sommaren och våren känns väldigt avlägsen. I år blir januari bättre med vänsterpartiets kongress som den stora höjdpunkten och hoppas att vänstern nu går mot ett vår med större väljarantal jag hoppas på många replikskiften kring en motion som heter "Inga samarbeten för småsmulor"
Det har från olika håll sagts att vi behöver ge partistyrelsen ett tydligt mandat om när och under vilka villkor som vi kan tänka oss ett regeringssamarbete. Vi håller med om att ett sådant mandat behövs.
En sådan regering måste kunna åtminstone stå upp för full sysselsättning. En grundförutsättning för det är att riksbankens inflationsmål – som ständigt tvingar riksbanken att höja räntan och därigenom skapar arbetslöshet – måste tas bort!
Om vi ska vara ett parti som i alla tillfällen står på folkets sida kan vi inte vara ett parti som går med på försämringar i kommunerna eller landstingen – det handlar om grundläggande trovärdighet. Vi ska i alla lägen vara de som står emot all politik som syftar till minskad jämlikhet och jämställdhet.
 Mina tankar går till Angered,där skolor läggs ner i ett rödgrönt samarbete och man kan med gott samvete ställa frågan om samarbetets pris och var någonstans smärtgränsen går.  För barn som har det lite halvtaskigt i allmänhet så blir skolbyte, lärarbyte och kamratbyte kanske det som stjälper en hel värld undrar om man tagit det i beaktande.....en förälder skriver att man faktiskt inte tänker förflytta sina barn kors och tvärs utan att få veta innehållet. SDF Angered menar att det handlar om lokaler och lokalkostnader men förflyttningarna innebär lärarbyten och att lärare sägs upp . En utav att satserna lyder så här
att partiet på kommunal och landstingsnivå, och där stadsdelsnämnder finns ej ska ingå samarbete med några andra partier såvida inte politiken på det ekonomiska planet tydligt ökar jämlikheten och jämställdheten.
Jag är lite splittrad och delar inte helt motionärarernas önskan om att på förhand  bestämma samarbetets utformning å andra sidan anser jag att vänsterpartiets parlamentariker skulle ha en liten lapp med sig i fickan och ta fram den och läsa attsatsen inför varje överläggning inför varje beslut om samarbete. Kommer beslutet om skolornas vara eller icke vara påverka jämlikheten det vill säga allas rätt till utbildning? Kan det påverka att fler barn riskerar att inte klara kärnämnena om svaret är ja på någon fråga bör man kanske tänka om?

Samarbetet på central nivå är också formulerat i en attsats

att partiet på central nivå ej ska ingå ett regeringssamarbete med några andra partier såvida inte riksbankens inflationsmål underställs ett mål om full sysselsättning. Det kan vara ofördelaktigt att ställa krav då samarbete är ett givande och tagande men en diskussion inom partiet ser jag som väldigt välkommen Var går din gräns och var går min

torsdag 29 december 2011

Låt männen koka kaffe och kvinnor ta ordförande posten

Snart är det kongress och jag är ersättare men hoppas kanske mer på att följa kongressen från tv soffan så om jag bloggar så bloggar jag från en tv soffa.
Min dotter Liv 1a maj 2011 med texten jag vill bli jämställd när jag blir stor
Jag hoppas på en bra diskussion om kvinnors villkor i politiken då ett problem är att kvinnors frågor lätt sopas under mattan för nu så får vi inte åka ur riksdagen eller nu ska vi vinna valet och vår trogna väljar grupp som består av unga kvinnor med akademiker bakgrund blir liksom lite åsidosatta när vi helt plötsligt ska attrahera män i blåställ från LO- kollektivet. De ska vara våra företrädare och på bred götebosska tala klasskamp och solidaritet...
Kvinnors villkor i politiken är beroende av en arbetstids förkortning eftersom vi inte vill betala engagemang med att arbeta deltid vi vill ha en heltidslön och ha tid och ork med politiskt engagemang. Vi vill att kongressen diskuterar 6 timmars arbetsdag och vi vill att kongressen uttalar sig för en arbetstidsförkortning och att männen i blåställ och med ekonomiska kalkyler slutar ta sig för pannan och himla med ögonen och idiotförklara oss med att det förstår ni väl att det kostar för mycket.
Kvinnor tackar nej till uppdrag i partistyrelsen i högre utsträckning än män och svaret kan vara att när det väl gäller så förordar valberedningen ändå en man i medelåldern. Gubbarna bävar för att en feminist ska stjälpa partiets trovärdighet med tjat och gnäll om äldreomsorg utförd och finansierad av kommunen för att minska gratis arbetet. Tjat om att pappor ska ta vab-ledigt för att minska eller iallafall begränsa den löne- utveckling som leder till att kvinnor bara får hälften av vad män får i lönepåslag.  Tjat om att hälsan ska vara mer jämställd så att kvinnor kan tas på allvar för sina dåliga kranskärl . En avhandling visar att män och kvinnor inte har så olikaartade symtom och att kvinnor inte kommer in senare vid sjukhus ändå tas männens symtom på mer allvar och de får vård betydligt snabbare. Tjat och gnat om att kvinnor ska kunna bli partiledare i ett parti som bedriver en feministisk offensiv eller åtminstone bli partisekreterare.
Kvinnor tackar nej till uppdrag i partiet över huvudtaget och en orsak kan vara att det faktiskt inte är någon idé då talartiden är männens de skriver upp sig gång på gång och pratar sig varma om marx och proletariatet med ord som de knappt själva förstår och kvinnorna de stryker sig för att talar listan inte ska bli så lång.

Feminism är viktigt för det handlar om lika rättigheter och om allas lika värde om att vår tid är lika viktig som männens att våra röster är precis lika viktiga och att frågor som traditionellt varit kvinnofrågor ska få ta tid på möten så väl inom partiet såsom i kommun landsting och riksdag. 
Jag ser fram emot den feministiska offensiven, där gubbsnacket om hur vi ska vinna valet ersätts med en konstruktiv diskussion om 6 timmars arbetsdag, en värdig äldreomsorg en bättre löneutveckling för kvinnor i service vård och kommunalsektor. Sätt kvinnor på ordförande poster och låt männen stå för kaffet gör en omvänd ordning 2012 så kan vi sedan sätta oss och diskutera hur det känns. Hur det känns att egentligen inte få vara med utan sitta som avbytare match efter match.

onsdag 28 december 2011

Året som gick eller your silence will not protect youI år hade tio år förflutit och jag började se tillbaka på den osannolika och lätt absurda kväll i juni då polis sköt mot demonstranter på det som var innan och på det som blev... med valnedgångar katastrof val för vänstern år efter år hur moderaterna blev de nya moderaterna och utgav sig för att vara ett  arbetarparti och äga rätten till arbetsmoral. En annan värld är möjlig så avslutades ett växel tal mellan Kalle Larsson dåvarande riksdagsledamot för V och Ali Esbati dåvarande ordförande för Ung Vänster. Jag konstaterar tio år senare att Sverige har blivit ett land där fördelningen av tillgångarna allt mer gagnar de som redan har och att de som var fattiga för tio år sedan blivit allt mer fattiga att uteliggarna i Stockholm blivit fler och att barn bor i brunnar ... Jag konstaterar att Göteborg som länge haft en socialdemokratisk majoritet har mindre antal barn som bor i brunnar och mindre antal uteliggare än det blåmoderata Stockholm .
För de som inte ser någon skillnad på vem som styr så kan detta faktum vara värt att tänka på. I det blå moderata Stockholm har landstingråd Filippa Reinfeldt hustru till statsministern fått till vårdshopping gallerior där man väljer sin vård och de som har råd kan köpa sin vård för dyra pengar. En mängd vårdcentraler med olika profiler finns på östermalm trots att de är friskast i Storstockholm i förorten Botkyrka finns nästan inga. De sjuka och fattiga har fått sämre tillgång och även i flera fall fått betala mer medan de som inte behöver någon vård fått mer vård till en lägre kostnad pengarna har gått till riskkapital bolag och investeringar i primärvården har inte gjorts....så långt Stockholm. I Göteborg är orättvisorna inte riktigt lika påtagliga vi har inte infört vårdshopping gallerior i samma utsträckning och har inte lika mycket privatisering.
Carema skandalerna som avlöst varandra under 2011 där alliansens devis om att privata alternativ och individens valfrihet ger en bättre vård och en nöjdare kund föll på eget grepp i ett privat vårdbolag gång på gång på gång. Det var liggsår då patienten förlåt kunden inte själv kunde vända sig, avmagring och svältdöd då en annan kund som var dement inte kunde äta själv. Kunder som låg i egen avföring, och kunder som ramlade i egen avföring. Jublet inför valfriheten uteblev för roten till det onda var att Stockholmsstad liksom många andra kommuner ratat den kommunala omsorgen till fördel för Carema av den enda anledningen att Carema var billigast. Utbildning av personal , bemanning  och mat allt detta sparade Carema på och därför förstod inte personalen sambandet mellan sängläge och liggsår eller så hann de inte då ensamarbete var vanligt förekommande. Det kunde också vara olika företag som var upphandlade och då de konkurrerade överfördes aldrig någon information. Jublet blev till en kör av burop då Caremas chefer roffat åt sig bonusar och skapat roliga tävlingar hos personalen om vilken avdelning som kunde spara mest. Carema krävde också att personalen var lojal i dessa vidrigheter heder åt de som vågade berätta sanningen och heder åt den personal som trots allt gör sitt allra bästa för sina vårdtagares skull.

Utöya, i våra hjärtan den 22juli dödade en fascistisk massmördare  77 personer i ett bombdåd i Oslo och ett massmord  på Utöya. Händelsen som kom att bli det största nordiska terrordådet i efterkrigstid. Orsaker som gjorde det ofattbara möjligt. Det faktum att vi inte tror att ljushylta norrmän kan ha så fasansfulla planer  och att vi har inre föreställningar om att det är mörka män som planerar terror dåd. Det faktum att de allra flesta då inte utförs av mörka muslimer utan av ljushylta , rakade eller rent av alldeles vanliga människor med politiska motiv framgår sällan av media, 0,3% är terrorbrott med kopplingar till Islam resterande är kopplade till politiska ideologier där flera tillhör extremhögern. Våra fördomar är så djupt rotade i vårt kollektiv att vi faktiskt inte förstår att det finns högerextrem terrorism som syftar till att döda och skada.
Många ungdomar från AUF dog i massakern och vi hedrar deras minne med att engagera oss mot rasism och främlingsfientlighet vi låter oss inte förskräckas i denna skräckens tid. Vi samlar oss demonstrerar och gör motstånd!
Jag hade på nyårsnatten 2011 aldrig någonsin kunnat tro att Gaddafi skulle falla, att Egyptens diktatur skulle falla att det Nordafrikanska folket skulle kunna vända sig mot sina våldsherrar och kräva demokrati. Jag gillar bilden nedan från den 8e mars i år och feminism över alla gränser.Konstaterar att jag trots allt lever i en förändringens tid där det osannolika plötsligt är din och min verklighet.
"Your silence will not protect you vi behöver protester för att en ny värld ska vara möjlig!

lördag 24 december 2011

God Jul

Nu är det jul och jag passar på att skriva några rader. En julhälsning till Tobias Billström har du tänkt på hur familjen från Ånge har det och hur de firar jul bor de på gatan har de tak över huvudet nu?
Familjen med den sjuka mamman som slog sina barn? Hur är deras jul ? Du kastade ut båda familjerna ur Sverige trots att de enligt Barnkonventionen hade rätt att stanna.

En julhälsning till Carl Bildt  från oss som följt Johan Persson och Martin Schibbye ; hur blir deras jul i ett Etiopiskt fängelse? Är det inte dags att agera?


Till Anders Borg som skamligt roffat åt sig på de fattigas bekostnad och sänkt skatterna så att de rika kan bli ännu rikare. I dag är de fattiga 11% fattigare än när Anders Borg tillträdde 2006  och de rikaste har kontroll över 40% av Sveriges samlade förmögenhet och ökat sin förmögenhet med 13%. Hur tror du barnen som inte får någon julklapp har det och blev de som redan fick 25 klappar blev gladare och bättre av de 30 som de nu får. Det är mer kännbart att bli av med den enda.....Jag passar på att önska mina läsare en God Jul Karl- bertil Jonsson har jag tittat på varje jul ; Att ta från de rika och ge till de fattiga eller Jag gav bort den den till en fattig som inte äger ett varuhus.....


fredag 23 december 2011

Dan före doppar dan

Min intention var att skriva om gräsrötter som gör en annan värld möjlig! En kampanj som jag varit med i är Ain't I a woman som arbetar för att papperslösa kvinnor ska ha rätt till beskydd om de hotas trakasseras misshandlas och att rättsystemet skall ge dessa kvinnor ett tillfälligt uppehållstillstånd så att förövrare kan ställas till svars. Papperslösa kvinnor är utsatta för brott i mycket större utsträckning än andra kvinnor i Sverige. Lampanjen finns på flera platser i Sverige.
Kampanjen har varit framgångsrik och Göteborgs kommun beslutade i januari detta året att papperslösa kvinnor har rätt till beskydd på kommunens kvinnojourer. Kampanjen har även tilldelats 300.000 kr för projektet "Dina rättigheter"

onsdag 21 december 2011

En sorgens dag

Johan och Martin dömdes idag till 15 år i fängelse för terrorbrott . De är journalister och skulle skriva om hur företag och länder pumpar in pengar i ett krig som ingen förstår mer än de som tjänar på folkmord och krig.Lundin Oil är ett sådant företag som lever på andras blodiga olycka .Kritisk granskning är inte terrorism och journalisterna är samvetsfångar i Etiopien. Att granska de som inte vill bli granskade ger hårda straff . Skicka gärna ett mejl till Carl Bildt att han nu måste agera
carl.bildt@foreign.ministry.se

söndag 18 december 2011

Tips på film i julstressen

Den 20e december är kommer SVT visa Gazas tårar som bland annat tar upp de 700.000 minderåriga barn och ungdomar som lever under ockupation och deras situation med svält bristfällig vattensituation, hur det är att leva med bomber som faller , hur det är att vara instängd på en landremsa. Hur det är att leva med terror. Många barn lever med kronisk svält och järnbrist anemi har 55% av barnen antalet barn med akut svält har ökat under blockaden. Barn faller offer för vanliga sjukdomar och dör när de får för dåligt med näring de kan få icke reversibla hjärnskador av svält. Julen 2008 attackerades Gaza sjukhus och skolor bombarderades med granater av Israels militär  FN fördömde attacken. Många palestinier dog och även många barn under lek , påväg till skolan eller kanske på väg hem. Även i krig måste vardagen fortsätta filmen Gazas Tårar visar hur.

fredag 16 december 2011

Lundsson - Mina herrar som räknar profiter (Dan Berglund)

Den där dryge med tofsen han räknar profiter, de fattiga betalar tio procent mer och de rikaste 40 procent mindr, och man undrar varför vi protesterar. Jag undrar varför är protesterna inteär större varför ställer vi oss inte på gatan och protesterar mer. En procent tar hand om 40 procent av  rikets förmögenhet. Upp till kamp kamrater som faktiskt enbart har kroppen som betalningsmedel. Vi går ut och säger det räcker nu ! Basta ya!

onsdag 14 december 2011

Ett Luciatåg utan stjärngosse

Och Lucia blev en dyster tillställning iallafall för ett väntande luciatåg i Ånge . En stjärngosse blev utvisad till Armenien ett land han knappast kan minnas eftersom han bott i Sverige i 11 år. Regeringen bestämde sedan att Ganna som är dement och hjärtsjuk kunde åka hem till sitt land där hon inte känner någon och inte har någon släkt hon klarar kanske inte en så pass lång flygresa.

Jag hoppas att julanden kommer och hemsöker både regeringen och migrationsverket då deras känslokyla får mr Scrooge att verka blödig i Christmas Carroll. Alla vänner bekanta kamrater i nätverk , kyrkor eller ni som bara har ett gott hjärta och hjälper papperslösa att gömma sig eller hjälper personer som fått avslag på sin asylansökan göm dem väl för det finns ingen hejd på migrationsministerns och regeringens känslokyla och hjärtlöshet. Alla ska ut alla ska bort och många avvisningar sker när folk har fokus på annat som julen
Ett sommarlov var som en evighet när jagvar barn men vad är då 11år ett helt liv?

måndag 12 december 2011

Lucia och SD

I helgen så paraderade extremhögern på mynttorget dels så skanderade de sitt hat mot invandrare men också hatet mot riksdagen och i förlängningen även demokratin.Det är Salemmarchen som nu flyttat in i stan  Sverige demokrater är vanligtvis inte med och inte denna gång heller iallafall inte officiellt deras ungdomsförbund hade nog ett visst deltagande. Sverige- demokraterna har ordnat egna demonstrationer under samma tema  den såkallade svenskfientligheten.
SD hade idag gapat och skrikit om att killar inte ska vara Lucia ursäkta mig men att de värnar så om en främmande tradition där en kvinna  från Syrakusa faktiskt vägrar att böja sig för övermakten sången är en italiensk fiskarsång allt annan än svensk. Kanske är det inte en jättepolitisk fråga om killar kan vara Lucia och kanske kan skolorna vara så genusutbildade att de faktiskt kan avgöra detta själva.
Något som däremot är ett politiskt ställningstagande är biståndets vara eller icke var och att en del av biståndet skall gå till kvinnorshälsa där kravet om kvinnors rättighet att själv bestämma över sin kropp om och när hon vill vara gravid och vem hon vill ha barn med. Reproduktivhälsa innebär lagliga och säkra aborter, Nu är SD ett antifeministiskt parti och tyckte inte att detta skulle stödjas trots. Innan de tog strid för Lucia skulle de kanske läst legenden där Lucia vägrar att gifta sig med en prins .
Den rasistiska ideologin är också kvinnofientlig i den mening att de inte vill att kvinnor är med och fattar beslut inte ens över den egna kroppen.
Demokrati innebär mer än att alla får bröla ut sitt budskap det handlar om att upprätthålla samtliga artiklar i konventionen om de mänskliga rättigheterna.

lördag 10 december 2011

Grattis Jonas

Valberedningen presenterade sitt förslag idag till partiledarposten och det blev Jonas Sjöstedt . Jonas kommer bli en bra partiledare!

måndag 5 december 2011

En historia bakom mitt engagemang

ockupation av  Norge och Danmark den 9e april 1940
Jag skriver mycket om vikten av att arbeta emot den rasism som smyger sig in och nu tagit plats i TV soffor, vid köksborden. Det finns en historia bakom mitt engagemang som började under andra världskriget 70 år sedan då tyska trupper invaderade Danmark. Sverige hade en ganska flat politik mot Nazisterna  men en del svenskar som bodde i Norge och Danmark deltog aktivt i motståndsrörelsen en del hjälpte judar att fly undan förintelsen bland annat i Danmark . I Danmark lyckades alla judiska medborgare fly och de hjälptes av människor en av dem var min mormor. Mormor var svensk och arbetade  barnflicka i Danmark i slutet av 30-talet under hon var även där under ockupationen men återvände till Sverige ganska snart.Jag vet inte om min mormor visste hur Nazisterna straffade de som aktivt hjälpte den judiska befolkningen eller aktivt deltog i motståndsrörelsen och hur hon vågade göra detta farliga arbete vid sidan av sin tjänst som barnflicka.
Danska motståndsrörelsen anordnar en strejk 1944
Jag anser att analysen om rasismens frammarsch saknas eller helt uteblir  EXPO som är den tidskrift som kartlagt vitmakt, SD NationalDemokraterna  för ingen djupare analys utan publicerar endast sin kartläggning.Anna - Lena Lodenius har viss analys på sin blogg men är nog den enda. Om vi ska undgå historiens misstag i den mediala tiden så krävs att ideologier ses i sitt sammanhang i en samtid. Hur ser samtiden på retoriska likheter mellan dåtidens Tyskland och de högerpopulistiska rörelserna med rötter i rasistiska partier? Min mormor var en vanlig bondflicka från Halland utan några ideologiska aspekter utan handlade med ryggraden så som vi kanske alla skulle gjort men historien visar dock på motsatsen att det var få som visade mod och hjälpte judar undan förintelsen. Vilka är det som gör skillnad och vad utmärker dem?

söndag 4 december 2011

Jämställdhet och barnomsorg

I går skrev en förskolerektor att hon ville ta bort maxtaxan i tron om att barn skulle vara mindre på dagis samt att barn har det bättre hemma. Föräldrar betalar nog någon procent i kostnader genom avgifter vi betalar betydligt mer på skattesedeln. Dagisrektorn har ett reaktionärt och anti feministiskt resonemang som ger kvinnor mer dåligt samvete. Kvinnor tar ett betydligt större ansvar för hemmet och barnen pappor tar endast ut 23% av föräldraförsäkringen och då i samband med storhelger och stora sportarrangemang. Det verkar som om redan vunna segrar måste vinnas igen och att ge sig på oss småbarnsmammor är fegt och osolidariskt. Räkna istället på det gratisarbete som utförs,  när någon måste passa mina barn då jag jobbar flextider nätter kvällar vanliga helger och storhelger då finns ingen barnomsorg, alla städningar av dagisgårdar, pysseldagar för att förbättra miljön som kuddrum.  Kvinnors insatser på arbetsmarknaden måste vara lika viktiga som männens men så är det inte från första stund har jag fått veta vilken ynnest det är att få dagisplats så att jag kan arbeta. Min make har inte fått dagisplatsen presenterad på det sättet trots att det är jag som stod för stålarna i hushållet och arbetat sedan mina barn varit fyramånader helger kvällar och nätter. Är det 2011 eller är det 50-tal kan man verkligen fråga sig ? Jag vet inte hur det är ställt med genusperspektiv i förskolan om de tror att pappor är kapabla att sköta barn och att kvinnors betalda arbete är onödig lyx. Varför ringer de alltid till kvinnor och aldrig till män om prickar, eventuell sjukdom eventuell snuva eller trötthet?
Snälla förskollechefer inser ni inte att försämringen av barnomsorgen handlar om dålig planering som ni själva delvis är ansvariga för, om att skatterna sänkts för höginkomsttagare och att kostnader höjts för låginkomstagare med tio procent. Många skulle säkert vilja vara hemma mer  med barnen men en provanställning kräver ofta hög närvaro och att föräldraledighet liksom att vab inte ses med blida ögon. Kvinnor har också rätt att få en bra pension vilket inte är möjligt med deltidssarbete för att utföra arbete i hemmet. Det är inte en ynnest att kvinnor får arbeta vi betalar skatt och bidrar tillsamhället på samma sätt som män undrar vad ofrivilliga deltider kostar i mnskade skatte intäkter. Helt klart är skattefinasieringen mycket mer än de avgifter som betalas för barn omsorg. Barn mår inte bra av stressade föräldrar inte heller mår de så jäkla bra av ökade inkomstklytor och ojämställda hem .

lördag 3 december 2011

Klasskamp

Min pappa är arbetarbarn och har alltid varit stolt över det och i veckan läste jag en blogg om klassresa och tomrummet att prata klass inom vänstern. Mina barn är arbetarbarn mina föräldrar var visserligen akademiker men pappa har nog alltid hållit kvar vid arbetarklassen. I mitt hem motarbetades allt borgerligt, som vilken kniv man skulle börja med om det var förrätt, liksom hur man beter sig på sittningar i de högre klasserna.Mina barn har det helt klart sämre än vad jag hade det de har absolut inte egna rum, de ärver betydligt mer efter varandra än vad jag gjorde, vi har aldrig varit på någon semester utomlands  aldrig skidsemester och knappt annan semester heller. Skolklasserna är större och de har mindre rätt till att få hjälp när de inte förstår liksom att samhället är hårdare och utslagning börjar tidigt De rikare blir allt rikare som att några få procent äger 40% av den samlade förmögenheten och att de som var fattiga har fått sina inkomster minskade med nästan 10% . Jag kan också inse att det här med att bildningen sitter i bordsskicket blivit en innegrej för att skilja agnarna från vetet och en borgerlig elit får lägga ribban. I tider av djupa ekonomiska kriser har arbetarklassen varit stark med solidaritet men nu så har arbetarrörelsen och framförallt socialdemokratin den absolut djupaste krisen i historien. Det börjar bli viktigt att prata klass även om många inom vänstern är akademiker men ett samhälle som ser upp till företagsamhet , bordsskick , middagsbjudningar och ser ner på arbetare och arbetslösa och sjuka. Ett samhälle som lägger vikt vid bordsplaceringar gafflar och etikett istället för jämställdhet och solidaritet är inget bra samhälle.

torsdag 1 december 2011

1a december

Idag minns vi särskilt de som dött i AIDS och det är en tung dag, och vi uppmärksammar de som lever med HIV kampen mot fördomar och kampen mot AIDS. I flera länder söder om Sahara dör den arbetsföra befolkningen mammor och pappor i AIDS och kvar blir barn små barn som får tas om hand av syskon som inte är vuxna eller far och morföräldrar.
AIDS bekämpas inte med moralpanik, inte heller med straff eller hot om straff  HIV och AIDS bekämpas genom att vi öppet kan tala om sexualitet. Många förknippar HIV med homosexualitet trots att de flesta som fått HIV fått det i en heterosexuell relation. Under många år så fanns inga väl fungerande medicineroch HIV var ett potentiellt hot mot livet idag finns läkemedel som gör att HIV positiva kan leva länge om de får tillgång till mediciner och en bra vårdkontakt . I fattiga länder så kan inte alla få läkemedel oftast bara de som kan betala. Hiv kallades världens mest demokratiska virus på 90 talet alla dog av det i dag är HIV lika lite demokratiskt somnågon annan sjukdom. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män, fattiga får mindre tillgång till vård än rika, fattiga barn drabbas hårdare än rika barn. Läkemedels bolagen tillverkar inte mediciner av snällhet utan för att tjäna pengar och de struntar i om människor dör. I vissa länder Söder om Sahara är upp till 40% bärare av viruset många av dem utvecklar AIDS och dör. Även i väst världen ökar antalet smittade och man kan fråga sig varför? Det finns inga garantier för att de antivirala medel som används idag för all framtid kommer vara funktionella och någon bot finns inte.
Många får panik vid epidemier och ropar på straff och konsekvenser så att smitta inte ska spridas. Straff är ingen medicin människor kommer bli kära och ha sex oavsett. Det handlar nämligen ofta om kärlek passion och vår lust. Det handlar väldigt lite om att människor avsiktligt försöker smittas med HIV. Sverige har en hård lagstiftning och den som har sex utan att berätta om sin HIV status riskerar att låsas in. Det har inte hjälpt någon. Sverige bör se över lagen straff är ingen bra medicin.

onsdag 30 november 2011

Ett litet påpekande

Roligt med många läsare och eftersom jag har många läsare så vill jag passa på att tala om att jag är medlem i Vänsterpartiet jag företräder partiet i en nämnd ,men det som jag skriver här men det jag skriver på bloggen är personliga ställningstaganden och inte alltid partiets. Jag hänvisar till andra sidor och i dag fick jag ett påpekande från Alex Bengtsson på EXPO det gäller ett inlägg om SD och eventuella Nazisympatier hos en  av deras företrädare.  Jag har därför tydliggjort inlägget och vilken artikel jag använt och även publicerat Alex kommentar.

Idag visar en undersökning både i GP och Aftonbladet att 6% av Sveriges befolkning har förtroende för SD och det är färre än de som röstat på dem. Min högst personliga åsikt är att den bruna färgen aldrig går ur trots att de byter nationalism mot socialkonservatism, eller handböcker i mjukavärden.  Det är bra att 94% av Sveriges befolkning inte har förtroende för dem eller deras hets mot muslimer.

lördag 26 november 2011

Idag så kom rasismen in på bussen satte sig ned och iakttog en pojke som varit i moskén på Bellevue Han var väl  16 års åldern och hade den traditionella klädsel som somalier brukar ha när de går på bönen. En man på 58ans buss som är väldigt svensk går då fram till tonåringen och talar om att han minsann ska betala på bussen. Ingen annan tillfrågades på detta bryska sätt av den väldigt svenska mannen jag hade betalat sms biljett och faktiskt inte synligt visat att jag betalat, typ halva bussen med så kallat etniska svenskar hade inte visat sitt färdbevis synligt men mannen kräver att pojken som varit i moskén ska göra det och muttrar något men inte om ungdomen nu förtiden utan om hans hudfärg, religion och klädsel. Rasismen har fått sitt fäste här i Utby på 58ans buss till Bergsjön och det känns som om en kall snålblåst tagit plats fått fäste.
Sverige demokraterna har gått framåt i Utby och segregationen i det ursvenska Utby och Bergsjön med mer än hundra nationaliteter blir allt större.
Sverige demokraterna har kongress i Göteborg de har delat upp svenskarna i olika grupper och i sann odemokratisk anda fattat beslut om 100.000tals kronor i böter för den som skvallrar om partiets egna angelägenheter och strängare straff .
  • Infödd svensk: Till denna grupp räknas alla som är ”födda i Sverige eller i tidig ålder adopterade till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet”.
  • Assimilerad svensk: Till denna grupp räknas den som inte har svensk bakgrund men ”talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.”
Tydligen kunde svenskar även förlora sin status om de var illojala och jag antar att jag som socialist och feminist tillhör de illojala och därmed förlorat min svenskhetsstatus. Jag känner dock att jag har mer gemensamt med  pojken påväg hem från moskén än den rasistiske mannen från Utby. Jag kände dock att jag förlorade mer status då jag inte hann svara på den rasistiske mannens anklagelse och även visa mitt färdbevis eftersom att han omöjligen kunde vara helt säker på hur eller om jag betalat.
Några månader efter Utöja så berättar Marte  Michelet om att hon var toppnamn på den lista som massmördaren hade som målobjekt. Marte är krönikör och känd journalist i Norge som kritiserat främlingsfientliga partier  hennes sambo Ali Esbati som faktiskt befann sig på Utöya under terrorattacken den 22/7 2011 . Det är svårt att kommentera för orden räcker inte till ord för känslor är så få ord för att förstå för att göra det begripligt fattas i alla ordböcker men det handlar om vad högerextremister är kapabla till och hur Utöya alltid för all framtid kommer vara i åminne  . Tillbaka till rasismen i Utby där jag inte fann mig tillräckligt snabbt och inte hann tala om för mannen att jag inte delar hans syn på sina medresenärer och hans människosyn . Rasism kan bara frodas i tystnaden rasisitiska dåd och tilltag kan bara ske under en tillåtande tystnad  . Det är underbart att se Marte Michelet i en intervju så orädd och stark att åter fatta pennan och skriva nya krönikor.  För om rasismen kommer smygande tillbaks är det du och jag som måste stå emot

onsdag 23 november 2011

Salemmarsch i Gamla stan får motstånd – Metro

Salemmarsch i Gamla stan får motstånd – Metro
Nu har nationaldemokraterna bestämt sig för att Salem ligger lite off rent medialt så de planerar på allvar att ha en manifestation mot Svenskfientligheten i Gamla stan omkring Nobeldagen.

Ibland känner jag ett obehag och en trötthet när jag hör argument som att vi lever i en demokrati därför så har skrikande skinnskallar , Sverigedemokrater , nationaldemokrater rätt att demonstrera mitt framför världspressen och skrika ut sitt hat mot svarta, muslimer, judar , socialister .Under Sverige demokraternas landsdagar har de endast  en fråga som genomsyrar hela tillställningen Hur muslimer ska förhindras leva och bo i Sverige ? Det handlar om skolor om mat om moskéer om arbetsmarknad det vill säga utestängande av muslimer på arbetsmarknaden kriminalpolitiken. . I stort sätt alla inlägg under deras handläggning av motioner handlade om svenskar versus invandrare och hur svenskar då skulle komma till korta och om diskriminering av svenskar. De sprider sitt budskap på internet i kommentatorfält på bloggar
 När vi talar om demokratiska rättigheter så måste vi samtidigt tala om mänskliga rättigheter om allas lika värde om rätten till beskydd , om rätten till att få utöva sin religion och sin kultur. Konvention en om de mänskliga rättigheterna  måste ses som ett sammanhållet dokument och det får inte vara så att man godtyckligt tar ut några paragrafer och menar att det är demokrati och mänskliga rättigheter.

.


Tillbaka till Salem marschen så har tre antirasistsiska organisationer ansökt om tillstånd för mot demonstrationer samma dag  i Stockholm varav Ung vänster är en. Visst har extrem högern rätt att bröla ut sitt barbariska budskap men de måste också vara beredda på att det demokratiska förhållningssättet också ger andra rätt att säga emot  och det närmast är vår skyldighet. Det är vår skyldighet att informera om resterande paragrafer i konventionen om de mänskliga rättigheterna och att inte gradera eller göra någon paragraf mindre viktig.

Framtiden tillhör, förhoppningsvis, inte de som säger att de alltid har rätt utan de som har vett att förstå att de ofta tänker fel och har mod att tänka om Anna -Lena Lodenius

måndag 21 november 2011

Falsk matematik

Så här har inkomsterna fördelats under Reinfeldts fem år så ni som röstade på M för att det var det nya arbetarpartiet ni kanske ska ta och räkna era inkomster och utgifter och se vart ni själva hamnar i det här diagrammet. De som hade det sämst ställt 2006 har fått en minskad inkomst med 8,6 %. De som tjänar mest har fått mest skatteavdrag de har nästan 5000 kronor mer varje månad och 60.000 mer varje år. Det är alltså inte sjuksköterskor, lärare vårdbiträden som fått flera tusenlappar mer det är de högstbetalda  som är de stora vinnarna. Jag tycker att man ska tänka över detta inför nästkommande val. Under de senaste åren har de rikaste personerna i Sverige gamat åt sig 40% av Sveriges samlade förmögenhet och klyftorna i samhället har ökat dramatiskt. När media ifrågasätter  höga löner  till höga chefer så svarar samma gubbar att de är så få så att det lönar sig att ge dem höga löner sjuksköterskor och lärare är så många så deras löner går inte att höja då blir det kaos som i Grekland. Den matematiken måste ju även visa på att moderaterna gjort livet bra för några få, för de flesta inte alls, och för de som har det sämst så har det blivit ännu sämre.
Reinfeldt och Borg har sett ytterst allvarliga ut och manat oss till besinning och att vi ska vara ansvarsfulla med pengarna och bereda oss på svåra år och spara . På sjukhusen i Sverige där sliter folk halvt ihjäl sig , barngrupperna som snart har 30 barn i grupperna på samma yta där det var 15 för några år sedan, hemtjänsten får inte prata med sina vårdtagare när de lämnar in matpaket av besparingsskäl det är där som vi ska bli än mer ansvarsfulla . Så nästa gång som du hör att moderaterna pratar om ansvar det är du och jag som avses, inte är hög inkomsttagare. Det är vi som ska vara ansvarsfulla tacksamma och positiva så att överklassen får fortsätta dricka champagne och äta gåslever, så att bratzen kan sitta och kasta smulor åt arbetarbarn och överlägset fnysa åt bidragstagare. Eller än mer överlägset svara att fattiga finns bara i Afrika . Trots att andelen barn som lever under existensminimum ökat under men det är inte fattigdom det är oansvarigt leverne.
Låt oss alla oansvariga; undersköterskor,sjuksköterskor , lärare elektriker ensamstående, sambos, gifta , pensionärer whatever ta varandra i hand gå till Rosenbad med ett enda budskap det räcker nu vi är mätta på nedmontering av varje vrå av anständig välfärd vi har fått nog helt enkelt.

söndag 20 november 2011

Tärande

Alliansen har ju de senaste fem åren inte gjort annat än jagat sjuka, dragit ner a-kassor sjukförsäkringar och kallar svårt sjuka bidragsberoende och låtit dem leva på svältnivåer. Under dessa år så har vi ordnat så att riskkapitalbolag kan köpa små vårdföretag och dessa små vårdföretag har ju fått bidrag av landstinget men pengarna går in i riskkapitalbolaget som vinst inte till dig och mig när vi blir sjuka gamla eller både och. Det har kostat oss 62 miljarder kronor och så jagar man ut människor med svåra smärtor, psykiska problem, cancersjukdomar att sköta idiotiska och påhittade uppgifter för att de inte ska tära så mycket och bli bidragsberoende och förslappade och tära på oss ännu mer . Det gick å andra sidan alldeles utmärkt att ge bort  en massa miljarder till olika skatteparadis. Det rimmar så illa att sjuka ska kallas tärande och att alla som behöver någon form av stöd ekonomiskt misstänkliggörs, är du en sån där som tär? Är jag en såndär som tär ?  Fast vem tär och vem är det som för en ytterst oansvarig politik med våra pengar som ska gå till vård, skola, omsorg? Knappast sjuka människor som knappt kan äta sig mätta.

fredag 18 november 2011

En annan bild av sjukvården

En annan bild av sjukvård är de gräddfiler som bildas med sjukvårdsförsäkringar och där den som har pengar kan gå före där de finns hela sjukvårdsutbud från vaggan till graven som Sofia hemmet på bilden för den som har råd och är fullt frisk.Dessa försäkringar kanske så dyra särskilt inte som att man ofta kan teckna dem via facket men det är en liten hake, de kräver ett friskintyg och då faller det alla fall för mig som inte kan få ett friskintyg. Den som inte är frisk är liksom inte intressant då personen i fråga kommer behöva sjukvård försäkringar är för de som inte behöver.
 Sjukvårdsgallerior är ett begrepp myntat av moderaterna i Stockholm fast det känns absurt. Det är inte absurt just nu står St. Görans sjukhus inför en upphandling som är den största i världen. Det ska även nämnas att sjukhuset fick närmare 50 miljoner av landstinget för att starta eget och nu ska det säljas igen och vinsten hamnar  i något skatteparadis. Skattepengarna de där 50 miljonerna kommer inte återgå till landstinget som typ tack för lånet.....Sjukhuset har kostat skattebetalarna ganska mycket mer eftersom att det inte var så kostnadseffektivt utan dyrare än driften av de landstingsägda. Sjukdom kan bli pengar helt uppenbart och moderater och folkpartister driver processen med hjälp av den övriga alliansen. De flesta som är sjuka vet att sjukdom kostar pengar ofta så måste det till lite förändringar kanske resor med taxi, mediciner mindre lön och sjukersättning en anledning till att man blir fattig är sjukdom. Kvinnor betalar mer än män i slutändan för sin vård. Högutbildade får bättre vård än lågutbildade och högutbildade får även snabbare vård än låg utbildade , män får snabbare vård än kvinnor. Det var inte den utvecklingen vi ville se när vi en gång läste till sjuksköterskor. Sjukdom kan drabba alla med vården är synnerligen orättvis och vi ger inte vård till den som mest behöver utan till den som har pengar och utbildning. Privatiseringar och tillgängligheten som då ökar gör inte klyftorna mindre utan större.
Jag kan inte tycka att vi behöver sjukvårdsgallerior för helt friska människor som har mer pengar än vad som är nyttigt för dem.

torsdag 17 november 2011

I vanvårdens tid

De privata  vårdföretagen överträffar varandra i att bedriva allt mer miserabel vanvård. Det vidriga i alla dessa skandaler är att det är gamla sjuka ofta dementa som inte kan eller orkar protestera som blir utsatta för denna förnedrande vanvård.  Det är osmakligt att väga blöjor för att se hur ofta, läs sällan, man måste byta dem, än mer osmakligt att spara på blöjor. Inkontinenta  personer får dessa utskrivna som personliga hjälpmedel  helt gratis och vårdföretaget betalar inte en krona för dessa om de inte köper in blöjor till kontinenta patienter för att slippa hjälpa dem på toaletten.
bild Kalle Larsson
Tydligen vill borgarna som banat väl för valfrihet i vården bara se till det positiva undrar vad de ser för jag har svårt att se det positiva i att få ett stort liggsår i saccrum för att det inte finns personal att vända patienten, eller att hjälpa patienten upp på morgonen. Personal kan vara tillsagda att bara lämna ett matpaket utan att prata med vårdtagaren. Var tog det vårdande vägen ? Var tog den empatiska förmågan vägen försvann den bort med vinsten till skatteparadiset?

Var försvann kunskapen om den åldrande människan  Jo jag anser inte  att de här vårdföretagen arbetar efter en vetenskap och evidens. Hur skulle de annars kunna få till alla dessa komplikationer på så kort tid? Liggsår , svält till och med ond bråd död på en tidigare ganska vital patient....Pengarna var viktigare och man satte munkavle på personalen .
Det är äldre som drabbats med mer smärtor, allvarliga infektioner, på grund av företagen dragit ner på kostnader som personal som. Det är fruktansvärt smärtsamt och jobbigt med ett liggsår som luktar och aldrig vill läka.
  Tre företag kan mycket väl vara upphandlade för att sköta hemtjänst och hemsjukvård i Stockholms innerstad där all vård mer eller mindre är utlagd på entreprenad. Hur mycket kontakt har de med varandra de konkurrerar ju? Det måste till en etisk diskussion om den faktiska gräns för köp och säljsystem och att vi vill ha ett anständigt rum kvar för vårdandeomsorg och kärlek där vinstintressen inte är välkomna.

lördag 12 november 2011

Särskilt ömmande eller synnerligen ömmande eller en havererad tro på humanitet

I veckan så tog Christina Höj - Larsson upp en utskotts fråga i Socialförsäkrings utskottet om att förändra skrivningen synnerligen ömmande skäl till särskilt ömmande skäl . Anledningen är ju fallet Ganna där Sverige på fullaste allvar ansåg att det var rimligt att kasta ut en 90 åring som varken kunde se knappt höra , var dement och hade svår hjärtsvikt. Det var ganska lätt att visa sin avsky mot denna oanständiga avvisning. I utskottet var det bara socialdemokrater och vänsterpartiet som röstade för en ändring i skrivningen så att lagparagrafen lättare skulle kunna nyttjas när svårt sjuka eller misshandlade barn behöver få stanna i Sverige på humanitär grund. Statistiken visar ju på att det inte är så många dementa 90 åringar som knackar på vår dörr och ber om att få stanna.
 Miljöpartiet valde regeringensväg undrar lite hur det kommer gå med rätten till vård där miljöpartiet gjort upp med regeringen och Billström . Billström har dock förkastat utredningen om rätt till vård även för papperslösa om inte hela utredningen så i allafall de ekonomiska kalkylerna. Hur kommer miljöpartiet då agera uppgörelsens ultimatum var ju frågan om alla barns rätt till skolgång och alla människors rätt till vård? Billström har egentligen  aldrigutgett sig för att vara altruistisk och att stå för en human flyktingpolitik så hans agerande är ju inte helt överaskande. Trots att politiker från flera partier i storts sätt alla utom moderaterna och Sverige Demokraterna hade uttalat sitt förakt mot avvisningen av Ganna men endast socialdemokrater och vänsterpartiet var beredda att förändra... Jag skrev i veckan om tystnad och tystnadens konsekvenser om hur förintelsen var möjlig. Åskådarnas tystnad ....

onsdag 9 november 2011

Utanför Auschwitz grindar

Vi kan inte göra om historien men vi kan lära av den och av de händelser som format skändat och förstört så många människoliv. Det handlar om kristallnatten den 9e november 1938  då den tyska naziregeringen initierade en folklig vrede som bestod i en våldsamförstörelse av judiska butiker, upplopp och misshandel , massaressteringar Upprinnelsen till kristallnatten var att den 7 november 1938 blev tredjesekreteraren vid den tyska beskickningen i Paris, Ernst vom Rath, skjuten. Skotten avlossades av en 17-årig polsk jude, Herschel Grynszpan var familj deporterats till Polen. Namnet Kristallnatten kommer av de ofantliga antal glasrutor som krossades under natten mellan den 9e och 10e november. Bakom den folkliga vreden stod det tyska Nazistpartiet som sedan länge planerat en kristall natt och hade denna händelse som förevändning. Den nazistiska propagandan lyfte fram den normala, sunda tysken och ariern som ett rasmässigt ideal. Detta i motsats till beskrivningen av juden, som representerade det osunda och det onormala. Den gradvisa försämringar i form av lagligt  tillåtande av antisemitism, ekonomiska inskränkningar sedan även inskränkningar i kulturen, i idrottsammanhang för att sedan bli av med samtliga medborgliga rättigheter.  Den ena inskränkningen ledde till den andra och det tyska folket invaggades i en tro att detta inte var människor och att de därför inte hade rätt att leva distansering
 Förintelsen kunde bara genomföras med den tyska befolkningens medgivande men också ett tyst medgivande från omvärlden. Införandet av de mänskliga rättigheterna gav alla människor ett värde och en skydds status även personer som inte hade medborgerliga rättigheter. De som ifrågasätter kommer göra de onda mindre onda, och ifrågasättande kommer leda till eftertanke. Det visar studier och en analys  boken Auschwitz och det moderna samhället. Detta är anledningen till att vi måste ta avstånd från rasism och nazism som idag smyger sig tillbaka och försök att föringa förintelsens omfattning.  Idag sprider Sverige Demokraterna sin smutsiga politik om massinvandring de hävdar att muslimer försöker ta över Sverige och pratar om ett krig som egentligen bara är en fantasi. Om vi inte åter vill stå utanför Auschwitz grindar i den rykande askan så är det upp till dig och mig att stå emot , ifrågasätta och stå uppför dem som inte kan stå upp för sig själva.

söndag 6 november 2011

Occupy rörelsen och jag- vi äro tusenden

Jag vet inte tillräckligt om occupy rörelsen för att kunna säga att jag sympatiserar med den. Jag tycker visst att demonstrationer är bra men inte alltid. Jag är ju en av dem som hamnade i kravallerna på Vasa platsen och såg polisbrutalitet på nära håll något som de delade med ett fåtal demonstranter. Våld är våld och kan aldrig bli legitimt oavsett om det är en polis eller en demonstrant.
En viktig del är att organisera sig och att veta vad det är man vill förändra inte bara lite flummigt tala om att man vill förändra världen utan också hur, och vad man vill förändra. Risken är annars stor att det blir ett slagsmål mot väderkvarnar.  Occupy rörelsen har som ett viktigt mål att minska klyftorna  och det tycker jag är bra men en utav de svenska förespråkarna säger att han inte vill prata politik.
Jag känner mig som en gammal tant men; "Unge man hur tror du att klyftorna skall kunna minskas utan att prata politik?"
Politik måste vi nog vänja oss vid om vi vill förändra för politik är att förändra även om vi ser kostymklädda grå som politiken....
För att fira denna blogg så tänkte jag inte bjuda på tårta för den tårtan skulle bli rätt stor för nu har fler än tusen personer läst min blogg
Vi äro tusenden som i tältprojektet och som i occupy men snart 40 år skiljer och alltid kommer den äldre generationen blicka snett nedåt på den yngre.

Glöm aldrig

Glöm inte fackeltåget till minne av Kristallnatten
Det är viktigt att stanna upp och lära av historien framför allt är glömskan farlig då rasistiska partier har tagit sig in i parlamenten. Vi kan inte bara nöja oss med tystnad, inte heller säga att de tagit sig in i ett demokratiskt val och där med inte besvara deras argumentation. Deras politik bygger på idén om att alla människor inte har ett oantstligt och lika värde. De anser inte att män och kvinnor ska ha samma rättigheter i samhället och på arbetsmarknaden. De vill demonisera muslimer och visa på en förljugen idé om ett krig som inte finns. Demokrati och idén bakom demokrati betyder att alla har rätt att göra sin röst hörd men det betyder också att vi är skyldiga att stå upp mot förtryck , främlingsfientlighet och ojämställdhet.  På onsdag så är det årsdagen av kristallnatten vi måste minnas, förstå och svara emot rasism , nazism .

tisdag 1 november 2011

En månad då barnens situation skall synas i kanterna

Och ofta vill jag förmedla hur människor har det och på något sätt förändra men när jag kommer till apatiska barn eller papperslösa barn så får jag inte fram de rätta orden, på något sätt så finns inga ord som rättvist kan beskriva deras lidande. Det blir ord som ord, inte hur de verkligen har det. Det blir ögon som ser, händer som trummar på bordet över tangenterna. Det är så svårt att beskriva en längtan, ett hopp som grusats ner i en vattenpöl i förorten. Snömodd och långa dagar mörka lägenheter utan möbler, inga vuxna som är vakna fastän morgonen blivit förmiddag, ingen skola fastän skolklockan ringt för flera timmar sedan. Inga leksaker och ingen bolibompa . Ensam med minnen trots att rummet har många boende. Berättelsen om vad som varit har ingen lyssnare ingen bullmamma ingen varm choklad i vardagsrummet i november. Nerkissade sängar och ledsna mammor inga pengar och ingen middag kanske lite godis som finns kvar i en påse.
Varsågod, här är barn som behöver dig och mig ut på gatorna upp på barrikaderna synliggöras bekräftas älskas. De behöver snälla bullmammor varmchoklad och mycket mycket mer.De behöver synliggöras i asylprocessen förståelse och förståelse igen. Förståelse för att de inte med ord kan berätta hur de har det och att våra ord om hur deras dagar ser ut blir futtiga och inte fullt kan beskriva graden av elände. Det är nu barnens månad där Unicef ska belysa barnens situation. Jag tycker att vi gjort det många gånger för ganska döva öron. Det är svårt att beskriva en förlorad skolgång en förlorad barndom eller hur barn sett våldets råhet nakenhet och hur det föralltid kommer att påverka dem .
När kommer papperslösa barn att få sina behov uppfyllda och sin vardag granskad ?

måndag 31 oktober 2011

Ett pris i skamliga förslag

Ett litet oanständigt papper delas ut i EU till flyktingar bekostat med EU bidrag. Det är oanständigt då det inte tar hänsyn till att människor har rätt enligt konventionen om de mänskliga rättigheterna att söka skydd och att söka asyl. Det krävs relativt mycket för att organisera en flykt så oftast har alla utvägar prövats så ekonomi eller förmåner är oftast inte något som lockat någon att sälja allt vad de äger och har för att åka på ett smutsigt lastbilsflak eller på en överbelamrad icke sjöduglig båt till Europa. Det är en skam att EU inte kontrollerar hur pengar används i detta fallet har EU faktiskt bekostat mer eller mindre rasistisk propaganda och en märklig och helt avhumaniserad syn på migration och faktorer som driver folk på flykt.

lördag 29 oktober 2011

Det här med äldre

Kerstin Brunnström skriver idag en vädjan om en diskussion utifrån kunskap  om den äldre människan . Har jag helt missförstått är jag helt dum (?)men jag anser att jag talat utifrån ett äldreperspektiv liksom  de läkare och sjuksköterskor som uttalat sig i pressen. Det osäkra ekonomiska läget beror på att fler behöver vård samtidigt som skatten reducerats. Vi har råd om samtliga betalar för en skatteökning som skulle kosta 70 kr per person och år. Jag kan tänka mig att betala det.
 Kerstin Brunnström du lever i en fantasi om att alla patienter tas om hand utifrån sina behov och det är tyvärr fel. Äldre har andra behov och äldre är betydligt skörare.  Idag sker vården på en medicin avdelning med bemanning med en sjuksköterska och en undersköterska för 8-18 patienter . Hur fan ska detta vård par hinna  ta upp och mobilisera alla dessa? Vi konsumerar mest vård under vårt sista levnadsår som oftast är när vi är 80-90 år. Äldre mår inte bra av att vårdas på medicinavdelningar. Sjukt illa och oanständigt så tolkar jag förslaget  om att dra in på geriatrisk sjukvård.

torsdag 27 oktober 2011

äldreomsorg

Nu står återigen nedskärningar för dörren inom äldreomsorgen i Göteborg, trots att de äldre blir fler och behovet av vårdplatser ökar. Sahlgrenska Universitetssjukhus konfronteras med stora besparingskrav, vilket i praktiken kommer betyda nedläggningar av två geriatriska avdelningar på Högsbo sjukhus. Utan specialistkompetens på åldrandets sjukdomar kommer konsekvensen bli att äldre skickas hem utan rehabilitering.
Många äldre kommer bli kvar på platser inom akutsjukvården, vilket är det sämsta alternativet för människor som behöver geriatrisk vård. Äldre behöver upprätthålla sina förmågor till rörlighet för att minska sjuklighet så som lunginflammation, djupa ventromboser och urinvägsinfektioner. Den hjälpen finns inom den geriatriska rehabiliteringen, inte på medicin- och kirurgavdelningar inom akutsjukvården. I bästa fall kommer de som skickas hem få hjälp av hemtjänsten, men de kommer med all sannolikhet behöva mer hjälp av anhöriga.
Det är oftast kvinnor som hjälper sina föräldrar eller svärföräldrar med allt mer avancerad omvårdnad som tidigare skötts på servicehus eller av hemtjänsten. Det kan handla om  allt från sjukvård till veckohandling, storstädning, hjälp med hygien eller att hämta medicin. En av de vanligaste anledningarna till att kvinnor i medelåldern går ner i tjänst är att de behöver tid för att kunna hjälpa sina äldre anhöriga.
Det finns nog inte ett skrymsle där snålblåsten inte blåst förbi inom sjukvård och kommunal omsorg. Någon gång får det vara nog. Förtjänar inte de som en gång har byggt det här landet en värdig äldreomsorg? Ska vi återgå till ett samhälle som inte tar ansvar för de äldre, utan låter kvinnor bedriva obetald äldreomsorg?
Anständig välfärd kostar en viss summa och vi kan inte fortsätta skära ner på äldreomsorgen.  Varför inte låta oss medborgare gemensamt betala vad en värdig äldreomsorg faktiskt kostar? Satsa på kompetensutveckling, större personaltäthet och fler vårdplatser. Och i anständighetens namn, stäng inte ner geriatriken på Högsbo sjukhus!
Sara

onsdag 26 oktober 2011

Äldreomsorg och solidaritet


Solidaritet, för de som inte kan stå upp och tala för sig själva och viktigt i äldreomsorgs kampanjen . Bedriva opinion  för en bättre sjukvård och inte blint gå med på sparnits förslagen

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnamninsamling.se%2Findex.php%3Fsida%3D2%26nid%3D5958&h=3AQHBhU6KAQHNgURFyuvyjn-TAAx-P4jG7S6mXrNdeftthQ

söndag 23 oktober 2011

Kristallnatten

Den 9e november minns vi Kristallnatten och manifesterar mot rasism och främlingsfientlighet. Om vi inte lär av historien så kommer vi återigen stå utanför Auschwitz grindar och undra varför vi hamnade där framför den rykande askan. Aldrig mer sade vi ändå så vaknade vi till vetskapen att över 60 ungdomar miste livet i ett vaninnigt  angrepp den 22 juli på Utöya . Jag skrev så här den 24 juli i år

Idag har våldet mot politiskt aktiva krävt 70 dödsoffer. Ta avstånd från hotfulla och rasistiska uttalanden, tro på demokratiska värden och vikten av att all offentlig makt utgår från dig och mig. En annan värld är endast möjlig inom ramen för demokratiska och parlamentariska former aldrig genom hot, våld och terror, aldrig genom att skrämma någon till tystnad.Om vi idag låter rädslan ta överhand då har det fasansfulla våldet vunnit

Vi ses den 9e november i en fin och värdig manifestation på Götaplatsen 18.00

Cyniskt

Jag skrev i början på veckan om Ganna 91 år dement hjärtsjuk och synskadad som skulle skickas tillbaka till Ukraina så här svarade  Tobias Billström på de protester som sedan faktiskt ledde till att avvisningen inhiberades.

- Jag tänker inte som statsråd låtsas som att det inte finns några kostnader förbundet med anhöriginvandring. Vi pratar om många, många miljarder att bekosta en sådan politik, säger Billström.
Tror du inte att svenska folket ställer upp på det?
- Jag har svårt att tänka mig att man i ett läge där vi har en väldigt omfattade asylinvandring till Sverige är beredd att acceptera en mycket extensiv anhöriginvandring av äldre som inte kan arbeta på den svenska arbetsmarknaden och som därför inte har möjlighet att föra in pengar i systemet samtidigt som det kommer ställas stora krav på utgifter på äldrevård och medicinsk vård.

Sverige har skrivit under de mänskliga rättigheterna, som i dagarna fyller år, där vi förbinder oss att ge skydd till de som inte kan skyddas i sitt eget land. Liksom att svensk lag även tillåter anhöriginvandring så att äldre släktingar kan få umgås med barn och barnbarn under sina sista år i livet. Jag vet inte vad Billström menar med omfattande asylinvandring. De flesta som söker asyl får avslag och åker hem några tusental går under jorden till det tillkommer anhöriginvandringen.
 Gannas fall är unikt det är inte jättemånga som är så gamla som söker uppehållstillstånd så den kostnaden borde inte bli särskilt omfattande. Det är ett 50 tal personer som fått uppehållstillstånd pågrund av anknytning över 64 år  ytterst få med invandrar bakgrund nyttjar plats inom äldreomsorg och hemtjänst, de flesta får sin omsorg av anhöriga. Det är ganska få släktingar till asylsökande som kommer till Sverige.
Jag tycker personligen att Billström uttalat sig utan kunskaper och att uttalandet faktiskt är cyniskt. Det finns ständigt en oro om att människor söker sig till Sverige för att uttnyttja vårt lands rikedomar. Lite märkligt för det har visat sig att det inte är så. De få äldre och sjuka som faktiskt kommerhit kräver inga stora vård insatser.Det var ett ramaskri när Sverige skulle ta emot folk från övriga EU länder och en socialdemokratisk statsminister ondgjorde sig över de folkmassor som skulle komma hit och uttnyttja vår välfärd. De uteblev det var inte särskilt många som ville komma hit trots pension och barnbidrag.
Billström behöver nog inte heller vara så orolig för att 90åringar ska börja ta sig hit och utnyttja äldreomsorgen eller sjuklingar från hela världen ska överutnyttja vården . Vi har troligen råd att leva upp till de mänskliga rättigheterna utan att bli bankrutt. Det är inte farligt att vara godhjärtad så Billström testa och tänk en empatisk tanke om dagen!!

Om man inte är stolt över sina beslut kan man låtsas att man varit med ändå

Intressant att läsa följande vilket ett citat från de "nya" moderaterna
”Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat. För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande.”
Moderaterna röstade emot kvinnligrösträtt i förra seklets början liksom att de röstade emot borttagandet av dödsstraff i svensk lagstiftning. Varje gång som de politiska ungdoms förbunden samlades kring någon fråga så tackade MUF nej och särskilt i frågor som rörde rättvisa.Ytterst märkligt att de skriver om sin historia nu men de var verkligens sist med att överhuvudtaget uttrycka något stöd för Mandela de betraktade honom som terrorist länge. De tyckte att isolera Sydafrika var dumheter och vägrade svara på frågor om vad de egentligen tyckte om apartheid regimen.
Moderaterna röstade förövrigt också nej till föräldraförsäkring , fyra veckors semester och 8 timmars arbetsdag.   

onsdag 19 oktober 2011

Sparniten

Så ska det sparas och sparas och sparas och jag börjar känna mig trött eftersom att de ordet förföljt min karriär inom svensk sjukvård. I går skrev ett antal läkare på debatt och ifrågasatte att yttersta ansvaret för nyfödda barn och gravida skulle ligga hos personer som ägnat sig åt ekonomi och branch utveckling inom Volvo. Det är nämligen mycket modernt att ha chefer som inte har några som helst kunskaper inom hälso och sjukvård utan har arbetat med pengar och att rationalisera. Akutsjukvård för barn kan aldrig jämställas med att rationalisera på Volvo Gravida och nyfödda barn har individuella behov och kan aldrig skötas som ett företag.
Kanske är det lättare att fatta svåra beslut om man inte har hjärtat med i besluten eller förstår konsekvensen. Flera personer har beskrivits som om att de har fört ett oetiskt ledarskap tittar man närmare på det oetiska så var problemet att de såg konsekvenser för de människor som sökte och också var beroende av vården och att det handlade om kritik mot ledningen. Inte mot medarbetare eller patienter.
Jag tror inte att man förstår konsekvensen av att lägga ner specialistsjukvården på Högsbo där äldre får hjälp att komma tillbaka återfå förmågor eller del av förmågor som man tappat pågrund av sjukdom. Äldre personer behöver längre tid på sjukhus och då på avdelningar med specialistkompetens de tar längre tid att komma tillbaka och att ta sig upp ur sängen hjälp med att gå träna för att kunna bo hemma.
Det finns ingenting som garanterar att vården blir bra av så kallade entimmas väntetids garantier det styrker min åsikt om att vård inte kan mätas kvantitaivt som ett besök på Mc Donalds. Ett sjukhus som har hand om många svårt sjuka kommer kanske inte att kunna leva upp till vårdgarantin läs de större sjukhusen . Alliansens gelikar tycker att sjukhus som kan beta av vårdköerna ska få mer pengar än de som inte lyckas utan att titta på vad det beror på. De vill nu också att vårdval även ska gälla specialistsjukvård. Jag vet inte hur det skulle gynna patienter troligen inte alls. Kanske kan det gynna något aktiebolag som vill få mer klirr i kassan men vårdtagaren kommer inte få en bättre vård aktiebolaget vill nog inte heller betala dyr vård som thoraxkirurgi , multi transplantation, sepsis behandling med dialys eller ECMO vård . Vårdvalet för primärvård kostar 90 miljoner extra varje år i ökade omkostnader.

tisdag 18 oktober 2011

Låt Ganna stanna

Låt Ganna stanna
Kalle Larsson skriver idag på flyktingbloggen om Ganna som ska utvisas till Ukraina. Migrationsverkets tuffa attityd läs stenhårda tillåter inte en dement dam med hjärtsvikt att stanna. Hur ska hon klara sig i Ukraina? Svaret är ganska enkelt om än mycket grymt Hon kommer inte klara av sina återstående dagar över huvudtaget då åldringsvård inte existerar och hennes anhöriga bor i Sverige. Det är inte första gången jag sitter med en klump i magen många gånger har migrationsverket inte alls tagit hänsyn till personens förmåga att få vård.De hävdar att vård finns men har inte tagit reda på om den är tillgänglig för alla. Ganna kan inte tala för sig själv eftersom att demens betyder att de kognitiva förmågorna försvinner en så som minne ,tal och att kunna orientera sig i tid och rum. Idag 15.55 går planet med Ganna till Ukraina . En skamlig utvisning och politiker och migrationsverket pekar på varandra och skyller på lagen i ett enda sammelsurium . Jag ser en möjlighet att göra ett avsteg från stenhårda granitlagar och leva upp till att vara en humanitär och civiliserad nation för en gångs skull.
Idag kommer inga cyklar att tas med på planet utan en rullstol eller eventuell rullator liksom sjukvårdspersonal så att Ganna överlever resan. Ursäkta mig men var har vi hamnat, i en iskall mörk återvändsgränd ?
Det är skamligt lika skamligt som vår forntida och ociviliserade  ättestupa!

måndag 17 oktober 2011

Var 90e sekund dör en kvinna pågrund av graviditetskomplikationer och graviditet är inte ens en sjukdom.  En viktig del är att satsa på att flickor får utbildning om man vill minska fattigdom och öka statusen för kvinnor i världen. Det är på skolbänken det börjar och det betyder att flickorna inte tvingas till hårt arbete eller giftemål  som flickor.Kunskap gör det lättare att ta lite mera makt och även lite mer makt över kroppen att själv kunna bestämma över graviditet, och hur många barn hon faktiskt vill ha. Det är betydligt lättare att förstå preventivmedel information om sexuellt överförbara sjukdomar om man kan läsa. Under tiden du har läst på min blogg så har en eller flera kvinnor hunnit dö, kanske i graviditets relaterad sjukdom som havandeskapsförgiftning, barnsängsfeber pågrund av att bakterier kommit in i blodet under eller i anslutning till förlossningen. Många kvinnor försvagas av infektioner som de bär på  sedan tidigare malaria, HIV och tuberkulos . Olagliga och därmed osäkra aborter kan orsaka stora blödningar och livshotande infektioner vilket gör att många kvinnor dör.Det är sannerligen inte mycket ställt med någon jämställdhet över huvudtaget. Det är inget nytt under solen utan har länge varit ett hälsoproblem för hälften av jordens befolkning och främst för dem som inte har hälsovård , mödravård .  Barnmorskor  på mödravårdcentraler var vårtlands kanske största hälsoreform tillsammans med BVC på 1930 talet men också kvinnors rätt till avlönat arbete och en skola för alla.

söndag 16 oktober 2011

Så lite äldreomsorg

Så lite äldreomsorg och så mycket annat som är så viktigt Sahlgrenska kommer att lägga ner 28 platser för geriatriskvård. GUA som varit universitetets utbildningsavdelning där alla fick pröva vad de lärt sig under sina år som sjukgymnast arbetsterapeut sjuksköterske eller läkarstudier.
Vad är välfärden värd? Ja man kan verkligen fråga sig om inte en liten skattehöjning för alla som kunde garantera en trygg vård även för äldre hade varit rimlig...
Alliansen gapar högt om privata försäkringar men för mig och mitt dåliga hjärta är det inget alternativ och inte heller andra med kroniska sjukdomar göre sig besvär .
Äldreomsorgen kommer att utföras av kvinnor och ofta är det äldrekvinnor som blir äldst och kommer behöva hjälp att komma till ett äldreboende eller få mer hjälp i hemmet ändå så blir gensvaret så litet så litet när sparkraven och vi som systrar , mammor döttrar får mindre av en kaka som vi snart inte är med och delar.
Ursäkta mig men nu är det dags att släppa partiledar frågan och ta tag i de verkliga frågorna. Tänk om VGR kunde skippa lite vägar? Skippa lite IT och bara koncentrera sig på mormor ?

onsdag 12 oktober 2011

Tillbaka till barrikaderna

Göteborg  juni 2001
Jag har varit på två valvakor för V 1994 då Vänsterpartiet skrällde och i 2010 då arbetarrörelsen starkt gick tillbaka. Jag som var student och ung 1994 och deltog såväl i det studentfackliga som kårpolitiska arbetet som följt utvecklingen med Seattle, Prag och Göteborg ser att tilltron till både fack och politik minskar. Jag stod ä utanför vallokalen där jag bor den 19 e september 2010. Där någonstans förstod jag att klyftorna mellan väljare och politiker blivit så stor och att de flesta partier egentligen inte frågade vad som bekymrade väljarna mellan valen. Flera av de andra partiföreträdarna såväl rödgröna som alliansen skämtade om att då träffar vi väljarna om fyra år igen och det kändes lite så där.
Idag slår jag upp tidningen och ser att Sahlgrenska måste spara ytterligare 80 miljoner och det kommer bli mer fantasi summor som faktiskt  inte är rimliga och det kommer innebära drastiska förändringar till det sämre för många dels du och jag som patienter men också för anställda som kanske måste byta jobb eller rent av blir uppsagda. Det kommer betyda försämrade arbetsvillkor för de som blir kvar. En gnagande känsla som väldigt många har att inte räcka till i arbetet kommer fördjupas.Det gnagande utanförskapet som fördjupas i skolor där barn från början riskerar att slås ut där man idag ska lära sig entreprenörskap och vara kreativ, där barn ska hålla framgångsrika presentationer och framförallt vara framgångsrika. Hur går de för de som inte är framgångsrika? Bostadsbristen i kombination med en ökad arbetslöshet och försämrad ekonomi där hyrorna tenderar stiga trots att inga förbättringar gjorts och det mesta är trasigt
. Hans Linde skriver idag ett inlägg idag i framtidskommissionens blogg.
"Ska vi återväcka tilltron till solidaritet måste vi ta vår utgångspunkt i människors vardag, utgå från de orättvisor vi själva möter. För om vi inte kan visa att vi kan få kollektivtrafiken att gå i tid, minska barngruppernas storlek på fritids eller ge farmor den omsorg hon förtjänar då kommer vi troligen inte heller att få människor att tro att vi kan bygga ett socialistiskt samhälle. Vi måste kunna sätta ord på de orättvisor människor möter, den rädsla som många kvinnor känner i sin vardag på grund av mäns våld och sexuella trakasserier, den frustration som nedmonteringen av a-kassan och sjukförsäkringen skapat och den hopplöshet som breder ut sig i ungdomsarbetslöshetens spår. Och vi måste kunna visa att vi har konkreta lösningar på dessa problem."
Samtalet mellan valen måste bli viktigare,  att väcka till politisk medvetenhet hos de som börjar tvivla eller rentav ge upp.  Idag serveras barn från början en enda lösning att bli framgångsrik tjäna pengar och köpa saker som den enda lösningen. Långt långt ifrån arbetarrörelsens folkhemstanke med inflytande delaktighet och att betala skatt utifrån förmåga. Samtalet om solidaritetens styrka måste bli viktig och att redan från början lära sig att ensam är inte stark de flesta blir inte miljonärer utan bara några få och att det snarare handlar om tur än hårt arbete. Vi kan inte ensamma förändra arbetsvillkor utan bara gemensamt kräva dem. Tillbaka till 1994 där vänstern skrällde och proteströrelsen under sent 90-tal. Gräsrötterna trodde på att en förändring var möjlig vi trodde att vi kunde påverka och vi gjorde det också.
Jag berättade för mina barn om demonstrationer med 20.000 deltagare och de tittar på mig och säger vad Coolt. Min dotter som varje år längtar till 1a maj och tar på sig Vänsterpartiets märke och övar slagord redan i oktober inspirerar mig.
Ses vi på barrikaderna snart?

måndag 10 oktober 2011

Att stå upp för grundläggande värden

I går så var det partiledar debatt och varken S eller V var med. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är inte i opposition tillsammans med Sverigedemokraterna .
Vänstern är motståndare till allt som SD står för. Sverige demokraterna är sprungna ur ett nazistisk och rasistisk rörelse Bevara Sverige Svenskt och Nordiska rikspartiet som under 80-90 talet var ganska få till antalet rörelsen var våldsam och företrädarna var emot blandning av raserna. BSS var mycket starkt influerad av vit makt rörelsen. Partiet Sverige demokraterna bildades 1988.
Grundtesen  var och är att invandring och mångkultur är roten till allt ont. Deras åsikter i abortfrågan handlar till stor del om att begränsa möjligheten till abort för att på så sätt bibehålla  den svenska rasen och inte om något etiskt spörsmål om när livet börjar. Partiet är även homofobiskt vilket går tillbaka till nazisympatierna. Idag handlar största delen av rasistisk propaganda om hotet från islam och då vill de inplantera en rädsla för det annorlunda och konstiga. Om att muslimer skulle vara i grunden våldsamma och vilja ta över vårt land och vår kultur.

Flera av de representanter som sitter i kommun och landsting för SD har ett nazistiskt förflutet  EXPO har hittat 20 kandidater i valet 2010. Patrik Ehn som är gruppledare för Sverige demokraterna i Västra Regionen är en av de som EXPO pekat ut.Han har bland annat varit medlem i NRP  och signerat sina mejl med Sieg Heil.(källa Expo 2010)http://expo.se/2010/val-2010-sd-toppkandidat-skrev-nazihalsningar-i-interna-mejl_3330.html).  Jag har fått en kommentar från Alex B där han menar att det jag skrivit om Patrik Ehn har Expo inte påstått jag hänvisar därför till artikeln som jag använtmen vill understryka att det inte var sieg heil som Patrik skrev utan nationalsocialistiska hälsningar. Inte för att skillnaden är så stor men rätt ska vara rätt. Patrik Ehn har dock varit medlem i Nordiska Rikspartiet på 80talet och anger att anledningen var att han var antikommunist. Nordiska Rikspartiet var ett parti för nazistsympatisörer på 80-talet

Det här är bakgrunden till att vänsterpartiet och socialdemokraterna inte vill sitta och mysa med Jimmie Åkesson det är ett avståndstagande mot den rasistiska ideologi som SD står för. Vänstern och socialdemokraterna delar inte gemensam politik i opposition med ett parti som hyllar rasbiologi och nazivärderingar. Det handlar inte om placeringar i tv- soffor utan om att vi  inom vänstern ideologiskt inte kan mysa med brunskjortor i tv studion.


Anledningar till att Europa är restriktivt och försämrade förhållanden  för flyktingar är framväxten av flera högerextrema partier och finanskrisen.Framväxten av dessa partier påverkar ländernas flykting politik kommuners vilja att ta emot. Det är inte alls så att  de här ganska små partierna är oförargliga och ganska ofarliga. Högerextremism i kombination med finanskriser försämrar villkoren för de som måste fly och söka fristad. Vi kan göra skillnad ett sätt är att vägra myspys och trefikor i tv sofforna med rasistiska partier.

Jag har använt tidningen Expo som kartlagt SDoch dess sympatisörer som källa samt Aftonbladet

söndag 9 oktober 2011

Långt bort i fjärran

Jag minns en familj som jag hjälpte för några år sedan två barn med stora ögon rädda mamman i familjen pratar bra engelska så vi pratar en del. Vi pratar om kriget, om barnen och inser att vi har mycket gemensamt. Det här med den ständiga oron för barnen, om kvinnors rättigheter, om demokrati.
Hon som organiserade en flykt över bergen tog sina barn från kriget, från religiös fundamentalism. Hon som gifte sig av kärlek och får sota för det. Hon som läst på universitetet har flera master degree och nu träffas vi.
Det vansinne som hon flyr ifrån blir till ett nytt vansinne. Hon får gå under jorden med sina barn och leva som papperslös. Jag hjälper henne med kläder och pengar och livet går sin gilla gång med några framsteg och flera bakslag. De flyttar runt som många papperslösa gör barnen lever i ständig skräck att åter hamna på gatorna i Bagdad eller i Greklands fängelser. Det finns så många vänliga själar som ber dem tänka över livet som gömd kanske är det inte värre att åka tillbaka. Eller åka tillbaka till Grekland det kan ju inte vara värre än det här.... Vad vet du om det svarar hon då? Vad vet vi om krigetsfasor om kidnappningar, om att skicka barn till skolan och kanske aldrig få se dem om sexualiserat våld mot kvinnor i ett land som inte längre har några lagar, om korrupta tjänstemän. Vi vet inte därför kan vi ställa så dumma frågor. Tjänstemannen som nog är en kvinna på Migrationsverket har en mängd kreativa lösningar och frågar landet i fjärran om hur det skulle vara om familjen kommer tillbaka. Naturligtvis svarar inte landets korrupta tjänsteman att det är fullständigt livsfarligt för en kvinna att leva själv med två barn i Bagdad och att hon kommer förhöras av polis då hon är utbildad och har vissa politiska åsikter som kanske inte är helt bekväma.... Tjänstemannen svarar naturligtvis inte att tortyr är vanligt förekommande och att de flesta män som gift sig lite fel faktiskt inte överlever ett återvändande. Tjänstemannen kommer heller inte säga att pojken som kidnappats två gånger löper stor risk att kidnappas igen fastän det är vad som verkligen kommer hända. Migrationsverkets handläggare tror mer på vad tjänstemannen från landet i fjärran säger än familjens berättelse. Det till trots att rapporter från human watch , oberoende journalister, Röda Korset bekräftar det fasansfulla våldet och terrorn. Då heter det att asylskäl är individuella man kan ju inte med hundraprocentssäkerhet säga att familjen kommer att drabbas de kan ju ha tur och klara sig oskadda. Familjen fick efter fyra år ett permanent uppehållstillstånd

Varje jul får jag en hälsning från kvinnan jag hjälpte som sedan också blev min vän. Jag får ett telefonsamtal varje julaftonsförmiddag kl 11och ett SMS kl 20.00 på nyår. Vi pratas vid några gånger per år numera på svenska. De är svenskar nu och firar både jul och Ramadan jag lånar ut Lucialinnen och stärngosse strut.  Vad vet vi om fasorna egentligen? Jag ser henne med den matchande huvud duken till jeansen som en som jag verkligen beundrar.