lördag 30 augusti 2014

Alla kunde inte välja!

Idag finns det äldre kvinnor som arbetat hela sitt liv sedan de var 13 år och lever på en inkomst lägst av alla . De räknas bort de var barn när de jobbade och de födde barn var hemma med dem och då räknas de bort
Kvinnor som inte har pengar till läkemedel, läkarbesök eller rehabbesök. De får åka så länge de kan till butiker med billig mat. De kan inte skilja sig och ta sig ur ett destruktivt förhållande. Utan måste stanna kvar av ekonomiska .
Alla kunde inte välja mellan ica och coop utan måste ta fattig pendeln med kuponger. Det klingar illa med skattesänkningar som enbart handlar om medel och höginkomsttagare.

måndag 18 augusti 2014

Vi kan åtminstone vara deras vittnen

Jag vet inte om det finns någon strimma etik moral eller ens kunskap om mänskliga rättigheter hos Migrationsverket . Ett tjugotal unga män palestinier hungerstrejkar på Järntorget de har alla fått avslag hos Migrationsverket. De är både från Gaza och Västbanken men av olika skäl släpps de inte in. Gaza är en krigszon och man kan nog säga att Västbanken är det också även om repressionen är av en mer kvävande karaktär. Gaza består av sönderbombade hus, sjukhus och skolor och vapenvila har existerat i högst någon timme.
Ändå har flera av dem fått beslut att frivilligt lämna Sverige inom en månad och åka till Gaza. Det torde inte undgått någon att det är krig som pågår med 1500 civila döda.
Att leva som statslös för det blir konsekvensen för Palestinier är att de faktiskt inte har något land att resa till gå gärna in och läs på länken nedan.

https://www.facebook.com/PalHungerstrejk/photos/pcb.527755787357477/527755040690885/?type=1


När jag berättar om mammor med små barn som tas i förvar så tror folk att jag överdriver liksom när jag berättar om spädbarn som får avslag och att ensamma skickas tillbaka till hemlandet. När jag berättar att kritiskt sjuka barn inte får ha sina föräldrar hos sig på intensiven då de sitter förvarstagna så tror ingen mig och Migrationsverket hävdar att missförstånd skett. Det är inga missförstånd utan det sker gång på gång och det är faktiskt människor som drabbas och de drabbas hårt. Migrationsverket som myndighet har ett ansvar att arbeta utifrån mänskliga rättigheter. Deras beslut skall vara baserade på konventionen mot tortyr och omänsklig behandling, . Konventionen om medborgerliga och demokratiska rättigheter. En konvention är en lag i juridisk mening där ett brott kan bestridas och där staten kan lagföras.
Socionomer och andra tjänstemän  brukar flumma runt och påstå att vissa saker inte kommunicerats ordentligt.
Frågan är hur information om skall kommuniceras bättre:  i Gaza finns det inte en enda familj som inte mist en anhörig under pågående markinvasion oftast flera. Palestinier som försökt att återvända har återsänts . Frågan är hur budskapet skall kommuniceras bättre efter 13 dagars hungerstrejk .
Jo, hade Migrationsverket som myndighet verkligen tagit ansvar för att följa de konventioner som Sverige som stat skrivit under men så är inte fallet. Inte en strimma etik , moral eller ens hopp om att det skulle existera hos Migrationsverket och det är inte enbart besöket hos de hungerstrejkande palestinierna idag inte ens mitt samtal och kontakt med SOS alarm angående en svårt sjuk hungers och vätske strejkande person som får mig att skriva  det jag skriver. Det är så många med flyktingstatus som ni förvägrat skydd. Ni har faktiskt blod på era händer. Det vore mesigt och oansvarigt att skriva något annat.


tisdag 12 augusti 2014

Feminism

När det är valrörelse är alla feminister fast ser man lite och gnuggar på ytan så ser valrörelsen ut så här: män som delar andra mäns statusar på Facebook stora starka män sätter upp valstugor och står där i dessa valstugor- Städning och allt praktiskt det står vi kvinnor för . Kvinnor väljer inte underkastelse de sker då män tar för sig mycket mer. Det här är resultat av patriakala strukturer där män faktiskt kan bestämma hur mycket de vill ta för sig. Det räcker inte med varannan damernas normerna i vårt sätt att jobba tillsammans måste ändras. Allt som män säger i debatter måste inte delas tusen gånger på Facebook när kvinnors politiska liv inte syns alls.
Det finns mycket som behöver förändras och vi har bara börjat ändra på ramarna inte det på det stora som finns mellan ramarna.
Feminism är mycket mer än genus pedagogik vi får liksom inte hamna där för det patriakala förtrycket påverkar kvinnor i alla åldersgrupper äldre kvinnor som fattiga. Äldre kvinnor som behöver flytta till en lägenhet med hiss eller bottenplan kan inte det på grund av låg pension och blir fånge i sitt eget hem. Män har högre pension och mer pengar i plånboken och har ett val.
Samtliga vårdval gynnar män och diskriminerar kvinnor särskilt äldre kvinnor.

Vi har arbetat jätte mycket på strukturerna men vad hjälper det om man inte tittar på hur män i valberedningar , styrelser nämnder beter sig ?Vad hjälper det med hälften hälften om de män som sitter i en styrelse helt tar över?

lördag 9 augusti 2014

Om vård som inte kan anstå

Idag nästan ett halvår efter utvisningen av ett flertal unga afghanska killar har jag fått svar på den anmälan som gjordes till IVO av mig Sara Lund-Persson och Stefan Berg. IVO står för inspektionen för vård och omsorg dit man vänder sig om något fel inträffat i vården.Vår anmälan  handlade om att en ung man som utvisades till Afghanistan trots att han några timmar tidigare tagit ett stort antal tabletter sertralin i syfte att ta sitt liv. Sertralin är ett antidepressivt läkemedel serotonin återupptagningshämmare som kan vara livshotande vid överdosering med serotenergt syndrom och EKG - förändringar  som kan leda till livshotande arytmier . Vanligtvis vårdas dessa patienter med övervakning av vitala parametrar samt överförs till psykiatrin för vård inget av detta erbjöds patienten utan han flögs till Afghanistan med hand och fotfängsel tillsammans med 10 andra .


  Utredningen som gjorts har inte visat att vård personal gjort fel eller att personen inte erbjudits vård. Jag sätter nästan kaffet i halsen . Varken jag eller Stefan som gjorde anmälan har fått besvarafrågor i ärendet och naturligtvis inte den person som i suicidsyfte tog en överdos sertralin eftersom han
utvisade och flögs till Kabul Det vi vet är att en förfrågan från IVO gått till den vårdcentral som vanligtvis sköter vården av intagna på förvaret. Vad de svarat vet inte jag och kommer nog heller aldrig att få reda på.
Vårdcentralen ägs av Nötkärnan AB och är en privat vårdgivare . Alltså vården av de mest utsatta det
vill säga asylsökande som tagits i förvar bedrivs av ett vinstdrivande företag. Har de vårdföretagen en intensivvårdsutrustad avdelning på förvaret med pulsoximeter, EKG övervakning samt resurser för att hålla fria luftvägar ? Nej, naturligtvis inte. Ändå förflyttades inte patienten till akutsjukhus och
polisens insatsledning avvisade två ambulanser som kallats till platsen.
 Det är förståeligt att en utredning inte till fullo kan göras då personen ifråga utvisades och frågor till denne inte kan göras men utredningen läggs ner därför att inget fel från vårdgivaren  gjorts och att
utredarna inte ser någon anledning att fortsätta. Utifrån det material som inhämtats av IVO  Det är något som vårdgivaren sagt men vi som klagande inte någon gång fått uttala sig om.
Det är inte det allvarliga  att vi inte tillfrågat. Det som är riktigt allvarligt är att en person försökt ta
nekas vård i Sverige och sedan forslas liggande på mage med hand och fotfängsel till ett land utan resurser att ta hand om. Där han som minoritet och Sikh bara kan invänta talibaner plågsamma tortyr och en långsam väg till döden som befriare.
En svensk som gått till vårdcentralen med informationen jag har tagit en ask sertralin hade inte
skickats hem efter efter att man tagit ett blodtryck som varit okej. Om personen
ifråga inte självmant gått med på vidare utredning hade sannolikt läkaren bedömt att vårdintyg skulle skrivas. Framförallt om personen samtidigt hävdar att han ska åka på en resa till andra sidan
jordklotet. Vilken läkare eller sjuksköterska hade okejat det utifrån ovanstående information. Ingen som var det minsta rädd om sin legitimation och patienten för den delen också.
Här bestämmer polis utan några kunskaper om läkemedel, intoxikation eller psykiatri att en patient
kan utvisas till Kabul. De förlitar sig på att en sjuksköterska från vårdcentralen säger att man kan bli lite trött men det är inte farligt. Vi vet heller inte om det var vad som sades eller om gränspolisen i vanlig ordning hörde vad de ville höra. Sedan tidigare vet jag att den som behöver sjukvård väldigt
sällan får adekvat vård och behandling på förvarsenheten. När jag gjorde besök där så menar Migrationsverket att det kommer en sjuksköterska varje vecka men det är skillnad på att erbjuda panodil och sömntabletter och adekvat vård och behandling av hjärtinfarkter, schizofreni diabetes .
Enhets chefen på förvaret hävdar å ena sidan att förvaret har hand om många med svåra psykiatriska sjukdomar och att personalen inte har utbildning för det som schizofreni. När jag frågade hur en
person med svåra hallucinationer som inte kunde hanteras på en enhet med personal dygnet runt överhuvud taget skulle klara sig ensam i Kabul efter att ha deporterats dit av svenskgränspolis så kan han inte svara.
 Enhetschefen för förvaret på Sagåsen vet heller inte vem som är vårdgivare . Vi vet att det är Nötkärnan AB men enhetschefen hävdar att det är avtal med Västra Götalands regionen. Möjligt att
det är ett avtal som lagts på entreprenad. Nötkärnan AB ett privat vinstdrivande företag står för vården och pengarna för varje besök de gör där . De vill gå med vinst i första hand i andra hand kommer patienterna
Vård på lika villkor är ett skämt det är bara att konstatera efter vi fått svar från IVO. Det som händer på förvaren och vid så kallade grupp deportationer är skamlig och avskyvärt. Polisens våld mot denna grupp afghanska unga män ska sent glömmas. Förvarstagna har också rättigheter en av dessa är rätt
till vård som inte kan anstå. De har även rätt till human behandling att få sitt ansikte sönderslaget och
ligga på mage med hand och fotfängsel i ett chartrat plan mot Kabul kan inte av någon människorätts organisation eller institution. Ändå händer det


måndag 4 augusti 2014

Vinster och skulder i välfärden

I dag tänkte jag förklara inga vinster i välfärden. Perspektiv på välfärd utifrån socialism är var och än efter förmåga alltså skatt och till var och en efter behov. Det är alltså inte så att den som kan betala för sig går före utan den som har största behovet får vård och omsorg först.
I den offentliga verksamheter som skola vård och omsorg ser vi som socialister till verksamheten som absolut viktigast. Pengar är medel för att kunna utföra offentligverksamhet.
Moderater brukar kalla oss för oansvariga med ekonomin. De brukar fråga i debatter hur de ska bekostas och när vi säger med skattemedel så anser de i stort sätt vara en stöld.
Vi inom vänstern menar då att skatt inte ska gå till privata utförare. Saken är den att privata vårdföretag också får skattepengar för att utföra vård men deras mål är att tjäna pengar och använder inte alla pengarna för att förbättra vården utan deras vinst går till bankkonton och hamnar hos ägaren.
Det vi betalar i skatt hamnar på privata bankkonton. Det är väl inte så ansvarsfullt kan man tycka och det kanske mer rättfärdigt kan kallas stöld än att ta ut skatt till offentlig vård och skola.
Om pengar kan hamna på ett privat bankkonto så kan det vara så att personer som sökte vård inte fick den vård de behövde eller att skolan inte erbjöd det extra stöd som en elev behövde. Ägarna behöver aldrig ställas till svars eftersom det är privat verksamhet och offentlig insyn av hur pengar används
I vårdval på en konkurrerande marknad med vinst som mål , patienter blir kunder. carema kallar inte patienten för patient inte vårdtagare heller utan kund. Om man har ett kundperspektiv så kommer frågan om lönsamhet.  Tidigare var hembesök inte så lönsamt för vårdgivaren nu kommer det att betala sig. Det är också viktigt att förstå att vinstdrivande verksamhet styrs av vinstintressen precis som det låter och vinsten är det företaget fokuserar på inte på verksamhetens kvalitet. Vänsterpartiet som socialistiskt parti vill fokusera på verksamheten och dess kvalitet .


Den här dagens skola handlar lika mycket om skulder som vinster där kommuner och landsting dragit nitlotter konkurrens och fria vårdval vårdföretagen som Attendo och Carema suger ut kommunala
budgetar lika så landstings budgetar på offentlig vård omsorg och skolas bekostnad.
Strukturella underskott inom offentlig sektor. Staten dit en del av oss betalar skatt (statlig skatt är avhängigt om man har relativt hög inkomst) betalar statliga bidrag till kommun och landsting vilka inte höjts utan minskat under alliansens dagar. Behov inom offentligsektor är konstanta eller ökande
och när statliga bidrag sänks så uppstår strukturella underskott i budgeten. Man kalkylerar med ett underskott redan när budgeten läggs.
För höginkomsttagare bolagsägare och restaurang ägare har skatterna sänkt betydligt under Borgs tid
som finansminister. Är det ansvarsfullt att ge de som tjänar mest bidrag till att hyra in läxhjälp drinkblandare och städerskor som putsar kristallkronor? Någonstans måste pengar tas och 386
miljarder har förflyttats till rika personer och istället kräver man att kommunerna ska ha 22 barn i dagisgrupper och att omsorgspersonal inte får vara fler än två på kvällar och lägga 16 vårdtagare där
det kanske är två som klarar sig någorlunda själva de andra 14 behöver hjälp med allt .
Det känns absurt att veta att samtidigt så kan en förmögen familj i Örgryte eller i Långedrag ta hem en som står och grillar i deras trädgård  och staten ger dem ett bidrag på hälften av kostnaden.
Det kallar moderaterna för ansvarsfullt och ansvarstagande politik. Det gör inte jag utan en politik för redan rika och bidrag till deras lyxkonsumtion. Skattepengar bör finansiera det vi behöver som vård skola omsorg utan vinstkrav och istället kvalitet i dessa verksamheter.
fredag 1 augusti 2014

Fortsätter med ideologier

Härom dagen twittrade Henrik Arnstad att mellan oss och Voltaire står Auscwitz Birkenau. Direkt fick några för sig att Arnstad då menar att upplysningen banar väg för fascismen något som Arnstad inte säger i sitt Twitter inte heller i de böcker han skrivit.
Upplysningen med Voltaire hade troligen aldrig i sin vildaste fantasi kunnat förutspå att det moderna samhället skulle använda sin intelligens sin produktivitet till att göra fabriker vars syfte var att mörda människor. 
Upplysningen och dess filosofer trodde att upplysning skulle göra oss till goda och ansvarstagande människor. Samhällets förändring från att ha varit kungadömen med en envåldshärskare av gudsnåde till att börja använda sig av folkvalda församlingar är en utav de största händelserna för samhällsbygget i historien. Det banar väg för för ett samhälle som är demokratiskt där människor har ett egenvärde och inte enbart är kungar och furstars egendom till att arbeta åt dem och betala skatt till
kungens luxuösa tillvaro. Istället växte politiska ideologier fram. En av dessa är liberalism som som blev så inkorporerar i det västerländska samhällsbygget att många tror att det är Västeuropas folksjäl och inte en ideologi utifrån politik.  Nationalism kom långt senare och växte fram i slutet på 1800 talet men framförallt under mellankrigstiden. Nationalismen närdes av oförätter i tidigare krig men också av Nationernas Förbund , en föregångare till FN . Säkerhet och stabilitet kunde endast skapas genom att varje folk fick en stat. Skarpa gränsdragningar är en del av den nya nationalstaten samt en stark krigsmakt som försvarar dess gränser. För nationalismen räcker inte det utan man släpper heller inte in vem som helst och försöker hålla folket rent från beblandning av andra folk.Fascismen växer sig stark i Italien och återetablerar igen den gudomlige ledaren. Il Duce . Det samma händer i Tyskland . Där Hitler tar makten 1933 och förvandlar en demokratisk stat till en diktatur med hjälp av de stora massorna. På bara några månader kontrollerar ett fascistiskt parti hela statsapparaten. Efter 9e april 1940 stora delar av Europa .
Det som egentligen inte borde förvånat någon. Hitler hade i sitt verk MeinKampf beskrivit precis hur han skulle gå tillväga.En annan draghjälp var att socialdemokratin i Europa var livrädda för


kommunismen och samarbetade hellre med fascistiska partier än kommunistpartier och organisationer. Italien var sent industrialiserat vilket gjorde att det saknades starka fackliga organisationer och massorna organiserade sig som fascister istället.
Fascismen som ideologi är dock beroende av en det moderna samhället som nationalstats idéen med gränskontroll över våldsresurser, rättigheter och priviligierade är inte knutna till traditionella samhälls eliter, legitimitet alltså lojalitet från folket som måste återerövras gång på gång. Ingen diktator kan på helt egen hand nå maktfullkomlighet lojalitet från militär och andra delar i samhällsbygget måste
finnas. Fascismen lägger egentligen inte särskilt mycket vikt  vid ekonomiska teorier men naturligtvis var nazistpartiet i Tyskland liksom fascistpartier i Italien och Spanien beroende av väl tilltagna gåvor och bidrag. Hugo Boss sydde alla kollektioner uniformer åt NSDAP.
Mördandet i förintelse läger såsom Sobibor, Treblinka, Birkenau var noga kalkylerade för

massproduktion av dödande . Ideologiskt trodde man på renhet och därav kunde man få intelligenta människor att tro att de gjorde något gott för kommande släkten. I ljuset av Nurnbergrättegångarna fullständigt absurt.
  Det moderna samhället är i stånd att bygga dödsfabriker och rensa ut icke önskvärd element.
Voltaires berömda citat rymde inte tanken på koncentrationsläger. Därför är Voltaires citat svårt att använda för att idag 70 år efter krigsslutet legitimera nutida fascistiska åsikter och rasistiska partiers rättigheter att sprida den nazistiska rasrenhets läran.  Auschwitz - Birkenau står för alltid emellan med dess ugnar och kroppar av miljoner döda människor.