torsdag 28 mars 2013

Gömda och sekretessen

Det är helt lagligt att hjälpa gömda och alltså inget olagligt som en del vill påskina. En del professioner har en laglig skyldighet att hjälpa som ambulanspersonal, läkare sjuksköterskor undersköterskor, brandmän.
I Gävle nekades en 16-åring ambulans då han hoppat från 6e våningen. Detta uppmärksammades av pressen och då blir det avstängning för vederbörande. Undrar hur många gånger personen ifråga uttalat sig rasistiskt tidigare? Rasistiska uttalanden florerar tyvärr ganska friskt bland vårdpersonal vilket naturligtvis inte är acceptabelt.
Jag har hört kollegor uttala sig om flyktingar t.ex att anledningen till flykten var att få del av svensk sjukvård vilket var lögn i detta fall handlade det om  kvot flyktingar alltså en bestämd andel personer utvalda av ett flyktingorgan. Personens nationalitet och flyktingstatus skulle ha betydelse vid transplantation det vanliga gnället om att flyktingar inte betalat skatt eller lika mycket skatt som en svenskmedborgare. Det är så här personer sätts upp på en lista  din blodgrupp samt andra faktorer avgör om du kan komma ifråga för ett visst organ. En transplantation kräver medicinering , motivation och compliance väger också in. Ibland blir det inte den som är högst pålistan eller den som väntat längst utan den som för sitt liv behöver organet i Europa eller norden. Dessa diskkussioner förekommer såväl i enskildafall som allmän diskussion det är inte okej. Det är olagligt enligt hälso-och sjukvårdslagen ändå har inte mycket hänt. Även på chefsnivå förekommer rasistiska uttalanden om romer, somalier eller flyktingar i allmänhet.

När det gäller sekretess så gäller sekretessen alla patienter. Polisen kan ställa en fråga om en viss person befinner sig i lokalen. Personer utan papper har inga personnummer och kan inte med säkerhet identifieras alltså behöver du inte svara på frågan utan hänvisa till att du inte kan svara på det. En polis som ringer kan vara någon annan be alltid om telefonnummer och att få ringa upp.
Det finns olika grader av  sekretess och som vårdpersonal måste du fråga din patient om sjukhuset får tala om att denne befinner sig i lokalerna. Andra regler kan gälla om det finns skäligmisstanke att personen begått ett grovt brott. Att ringa och tipsa polisen som vårdpersonal är brottsligt när det gäller gömda och papperslösa personer.Det är ett brott mot sjukhussekretessen och kan ge upp till två års fängelse.

fredag 22 mars 2013

Vänsterpartiet Göteborg kräver inhibition av Parvaneh Sarabadanis utvisning till Iran

Idag faller ett nytt offer för den omänskliga och orättsäkra flyktingpolitiken i Sverige. Parvaneh Sarabadani, som flytt från Iran på grund av sin kristna tro, skall under dagen utvisas till Iran. Enligt Amnesty International utsätts Irans religiösa minoriteter, däribland kristna, för diskriminering, förföljelse och godtyckliga arresteringar. Parvaneh Sarabadani make dödades på grund av sin kristna tro och även Parvaneh Sarabadani har blivit utsatt för allvarliga övergrepp vilket ledde till att hon flydde från Iran till Sverige. 

Migrationsverket är medveten om situationen för kristna i Iran men anser trots rapporter från bland annat Amnesty International inte att Parvaneh Sarabadanis kristna tro är tillräckligt djup för att utgöra skäl för asyl i Sverige. Vi befarar att Parvaneh Sarabadani riskerar inte bara ett långt fängelsestraff vid ett återvändande till Iran utan även sitt liv på grund av sin religiösa övertygelse.

Det är med bestörtning vi idag tar del av uppgifterna om att Parvaneh Sarabadanis avvisningen skall verkställas trots att den strider mot de konventioner som beaktar flyktingars status. Vänsterpartiet Göteborg kräver en inhibering av ärendet.Bild: Stoppa utvisningarna till Iran

tisdag 19 mars 2013

Att vara god och vilja gott

Så uttalar sig Billström om vilka som gömmer flyktingar han använder blond och blåögd och viljan att vara god. Jag är inte blond inte blåögd men har hjälpt ett antal inte för att vara god utan det ingår i min yrkeslegitimation att ge vård och behandling till den som behöver. Det ingår också att vara patientens advokat ett begrepp lite slarvigt och enkelt översatt från engelskan dock ett viktigt begrepp i omvårdnad som profession och som forskningsfält. Påståendet att vara god för att själv må bra är inte bara nedvärderande det är också okunnigt.
Tobias Billström, vad har du för självbild? Här beskriver han bland annat min så kallade självbild.
Tobias Billström har nu övertagit en retorik som kan beskrivas rasistisk. Där han spelar på artefakter , föreställningar om goda blonda och svartmuskiga landsmän som inte är tillförlitliga.
Tobias Billström vem skulle du kontakta efter en långväga resa ? En myndighet där du inte kan göra dig förstådd? Nej, precis som alla andra skulle du söka dig till någon som kan ditt språk och som du tror kan hjälpa dig i vardagen . Det är inte svårare än så.
En dag senare har moderata samlingspartiet ändå analyserat Billströms uttalande och de vill ursäkta honom. Det blonda blev lite väl mycket Jimmie Åkesson faktiskt mer magstarkt än något uttalande SD gjort offentligt. Ursäkten kommer med en pressekreterare även ministrar kan säga fel.
Ska vi glömma och gå vidare?
Fast hans analys av vår självbild och nästan raljerande beskrivning över de som vill göra gott. Den har han inte tagit tillbaka.
Nej, Billström du och jag delar inte många värderingar inte några faktiskt. Jag inte bara vill jag är skyldig att hjälpa om jag kan. Jag får inte göra urval utan den som behöver vård mest är den jag måste behandla och hjälpa först. Det ingår i mitt legitimationsansvar som jag delar med många. Jag hoppas att jag gör gott och jag har uppfostrat mina barn att göra gott och att det går i arv till kommande släkten. Ljushylta är inte mer goda än mörka det sitter inte där utan i värderingar. De värderingar jag har kallar inte jag särskilt svenska då dessa kan återfinnas i alla länder i alla samhällen. Viljan att vilja gott vår förmåga till empati är en mänsklig egenskap .
Möjligt att du saknar just det, ibland får jag för mig att det faktiskt är så. Märk väl när du talar om lagar och regler att vår demokrati byggdes upp av personer som bröt normen , ifrågasatte och ibland även bröt lagen. Kom ihåg att Martin Lutherkings ord att allt Hitler gjorde hur hemskt det än må vara gjordes helt lagligt och utfördes av helt laglydiga medborgare i dåtidens Tyskland.

måndag 18 mars 2013

Skillnader i Hälsa

Skillnader i hälsa är en klyfta som bara blir större och större .GP  skriver i en artikel om ungas mående utifrån ett seminarium med professor Lennart Köhler vid Nordiska hälsovårdshögskolan. Det är idag lika stora skillnader i livslängd som mellan Askim och Bergsjön som mellan Sverige och Colombia. En knapp timmes färd med 58ans buss.
Integration handlar om att träffas tyvärr träffas aldrig befolkningen i Bergsjön och Askim. GP vill på sin ledarsida inte ha någon politiskanalys av den segregerade hälsan, i alla fall ingen analys som faktiskt svarar på frågan om varför det ser ut som det gör. De vill däremot ha åtgärder av ansvariga politiker. GP vill inte riktigt tillstå att jämlika samhällen har en bättre folkhälsa än ojämlika. Vänsteridéer fnyser ledarskribenten och att det skulle vara en bibel för oss politiker på vänsterkanten och syftar på en bok av Pikett och Wilkinson Jämlikhetsanden.
Nu finns mer evidens än så , demokratiska länder med mindre klyftor där alla har rätt till hälso-och sjukvård har än bättre folkhälsa än de länder som inte har det.  Under en 40 års period ökade folkhälsan i Sverige samtidigt som klassklyftor minskade. När klyftorna ökat så ökar ohälsan Är det ett mönster eller är det prickar på en tapet som råkar sitta ihop? Det finns studier som även visar på hur hälsan påverkas av ojämlika förhållanden. Tyvärr förkastar GP dem som vänster.
En knapp timmes resa med 58ans buss ger en ökad livslängd respektive kortare beroende på åt vilket håll du åker.Det är inte resan, utan de förhållanden som människor lever under som avgör hur länge du lever och vilken hälsa du har eller får.

torsdag 7 mars 2013

Reva och rätten till asyl

Stora rubriker om falska rykten kring REVA i Göteborg. Vad är sant vad är inte sant ? Naturligtvis svårt att veta. Samtidigt som rykten sprids så sprids desinformation . Polisen har spridit ett om hur de försökte omhänderta personer med utländsk bakgrund enligt LOB( lagen om omhändertagande avberusade personer). Historien spreds snabbt men de som skulle omhändertagits har fått alla möjliga nationaliteter. Fast metro verkade inte vilja göra det till en nyhetsflash
 Det här är sant REVA projektet har pågått i Göteborg i drygt ett år däremot har gränspolisen inte gjort några uniformerade samlade kontroller. Sedan Reva som samarbete införts har gränspolisen på andra sätt lyckats effektivisera sökandet efter papperslösa och mer än dubblerat tvångsavisningar i jämförelse med tidigare år i Göteborg.
Genom att visa musklerna har man hittat en strategi nämligen skräck. Det är en form av repression genom att plåga och skrämma gör man gruppen papperslösa än mer marginaliserad.
Är det ett samhälle vi vill ha?
Det är sant att man kontrollerar leg på boende i Bergsjön. Begås det mycket brott i Bergsjön svaret är nej.Det begås brott i hela Göteborg och farligast är Järntorget ,  Avenyn och Gamlestadstorget. Ska polisen enligt sitt uppdrag arbeta brottsförebyggande så borde identitetsviseringar ske där ändå väljer polisen Bergsjön och inte Järntorget.
 Det ropas från alla håll och kanter bland annat från Röda Korsets expert i migration och asylfrågor om att ta ett större ansvar för återvändandet. Rickard Olseke är en av dem . Jag har läst många beslut från handläggare på migrationsverket .
 Personer som tvingats vara barnsoldater från områden där allvarliga brott mot folkrätten blir inte trodda. HBT personer blir ombedda att inte leva öppet med sin kärlek.Svårt och livshotande sjuka anses inte ha tillräckliga skäl och handläggarens omdöme är betydligt viktigare än rapporter från landet som tillhanda ges av Human Watch  och Amnesty.
 Ibland har handläggare på migrationsverket angivit kvällstidningar som källa för beslut . Migrationsverkets handläggare har en förkärlek till papper som bevis. Få regeringar erkänner att tortyr förekommer och absolut inte skriftligt. Det förekommer inte landsrapporterna är inte skrivna av de som har kunskap utan skrivs av praktikanter på ambassaderna. Somalia har ingen ambassad inte ens en regering och fullt krig mellan olika grupper pågår. Det är därför mycketsvårt att avgöra asylskäl annat än att lyssna till de som faktiskt söker asyl. När det faktiskt är så att man från migrationsverkets sida faktiskt egentligen anser att personen ljuger så blir det svårt. Förenta nationernas tortyr kommitte talar ett annat språk där Sverige fällts inte mindre än 22 gånger och leder en liga i att utvisa människor till tortyr , fängelse och i bland till ond bråd död.

tisdag 5 mars 2013

Systerskap ger styrka!


I Borås fick pojkarna åka på bowling och flickorna rita hjärtan till alla hjärtansdag. Ganska talande faktiskt för vår tid där vi tror att vi uppnått jämställdhet och förnekar sambandet som ovan nämnts med lägre lön. Kvinnor har lägre löner och det ursäktas med att de varit mammalediga. Föräldraledighet som män tar ut bestraffas inte med lägre lön så argumentationen faller. Förutom att de betraktas som hjältar varje gång de byter en blöja så påverkas löneutveckling inte nämnvärt
I en rapport från förra året framkommer att kvinnor inte bara har sämre lön de har betydligt sämre möjligheter att påverka sina arbetstider möjlighet till micropauser som ett toalettbesök. Kvinnor har betydligt sämre förmåner på jobbet. Kvinnor får oftare kaffe sanktionerat av arbetsgivaren medan män får leasing bil, jobbdator och mobiltelefon.

För er som fortfarande tror att jämställdheten gått för långt vill jag låta hälsa ;nej vi är knappt halvvägs och redan vunna segrar måste vinnas igen. Motståndet mot aborter och preventivmedel är en sådan fråga.
Miljöpartiet som inom ramen för jämställdhet driver en motion om forskning studier om män och manlighet. Lite kuriosa men miljöpartiet vill i jämställdhetens namn göra lite mer studier på män. Nu behövs inte det all forskning om människokroppen utgår från män som norm liksom all annan forskning.
Motståndet mot aborter och samtidigt i Sverige börja diskutera surrogatmödraskap som ett sätt att få barn är betydligt värre. Graviditets komplikationer dödar enskilt flest kvinnor per år och då är graviditet inte ens klassat som en sjukdom. Nej, kvinnor är inga behållare för barntillverkning den föreställningen dog förhoppningsvis i det antika Grekland. 
Nej, vi ger inte av på takten hela lönen halva makten!