onsdag 28 september 2011

Skammens dag

Igår avvisades två barn till Azerbadjan trots att de under ett halvårs tid varit omhändertagna enligt lagen om vård av unga LVU. Barnen hade sedan i våras varit placerade i fosterhem då de hade misshandlats av sina traumatiserade föräldrar. Barnens mamma är psykiskt sjuk och har vårdats under hösten inom psykiatrin. Jag vet att asylsökande och gömda ofta lever under mycket svår stress och inte alltid orkar ta sitt föräldraansvar på ett bra sätt. Ofta brukar vi då som står familjerna nära försöka stötta föräldraskapet och barnen , ett visst överseende brukar personal ha då situationen är extrem. Här hade det gått överstyr och barnen hade misshandlats. Ett LVU brukar inte vara det första som socialtjänsten tar till utan det ska mycket till och många insatser av stöd skall ha gjorts och en sista utväg är att omhänderta barnen ofta är detta livräddande och det finns en välgrundad misstanke om att föräldrarna kan utsätta barnet för allvarlig fara. Ett skäl till avvisningen var att familjen skulle hållas i hop men pappan är från Azerbadjan och mamman är Uzbekier och barnen är statslösa. Planet var dock enligt GP chartrat till Azerbadjan. Uzbekistan har sjukvård för den som kan betala den är alltså inte tillgänglig för alla. De mänskliga rättigheterna efterlevs inte och landet har svåra problem med korruption bland statsanställda såsom polis och rättsväsende. Mötesfrihet och åsiktsfrihet efterlevs inte och godtyckliga arresteringar är ofta förekommande (källa rapport om mänskliga rättigheter i Uzbekistan 2010 regeringskansliet).
Tobias Billstöm har i Gp uttalat sig så här systemet är väl riggat.....och anser att det är rätt att utvisa barnen med misshandlande föräldrar. Han inbillar sig att föräldrarna då får ett stöd av myndigheterna i Azerbadjan, att det finns barnpsykiatrisk kompetens och att moden får vård på psykiatriskklinik och stöd i sitt föräldraskap Föräldrar som misshandlar har alltid en svår psykiskstörning och barn som misshandlas har en ökad risk för överdödlighet. I Sverige och under svenska förhållanden beräknar man en risk på 11% mortalitet av de som misshandlas. Difteri som är en mycket fruktad sjukdom som vi vaccinerar emot och behandlar mycket intensivt har en beräknad mortalitet på 10% av de som drabbas. Fortfarande anser Billström och ansvarig handläggare på Migrationsverket att det är barnens bästa att ryckas upp från ett tryggt fosterhem där barnen vistats, fått kärlek och fått den trygghet som dessa traumatiserade barn behöver, att istället utvisas med föräldrar som har en dokumenterad benägenhet att misshandla dem. Modern har fram till nyligen vårdats för psykiatrisk instabilitet. Fadern har varit politiskt aktiv i Azerbadjan och stor risk finns att han nu fängslas av myndigheterna. Det finns inte något statligt skydd för familjen och barnen kan varken beskyddas av sina föräldrar eller staten. De torde då ha rätt till asyl. Inte heller Uzbekistan kan erbjuda dessa barn något förtroende ingivande skydd . Barnen är dock statslösa vilket inte gör dem mindre skyddslösa. Azerbadjan präglas av politisk instabilitet och det förekommer en högre grad av korruption. Politiska motståndare löper risk att fängslas godtyckligt och det finns rapporter från Human Watch och journalister utan gränser att ett antal personer sitter fängslade på grund av sina åsikter. Enligt lag så är misshandel av barn förbjudet men förekommer ändå. Barn kan dömas till fängelse upp till 10 år och så här skrev UD i en rapport från 2010. T "Institutionella brister ligger till grund för att barn inom särskilt utsatta grupper, såsom barn med funktionshinder, barn till internflyktingar, barn med kroniska sjukdomar eller barn som begått brott, inte tas om hand på ett tillräckligt bra vis" Hälso- och sjukvård uppgår endast till 1% av samlade BNP för nationen och det finns brister i effektivitet landet har satsat på sjukhusbyggen i de stora städerna och inte på att hjälpa folket i allmänhet till bättre hälsa. Det här skrevs i en rapport från UD så sent som 2010. Tobias Billström som ändå är minister och borde vara uppdaterad. Varken föräldrar eller barn i denna arma familj kan alltså räkna med någon vård som de behöver det finns inga instutitioner som kan ta hand om dem. Barn kan tvingas få följa med förälder som fängslas och leva i en fängelsevärld präglad av våld och svåra smittsamma sjukdomar som tuberkulos. Familjemedlemmar får sedan komma med mat till den fängslade liksom kläder. Med denna bakgrund är det inte svårt att förstå att barn ofta hamnar på gatan och får försörja sig med tiggeri. Inte kan väl handläggarna på Migrationsverket mena att de satt barnens bästa i första rummet? En framtid i misär mot ett tryggt hem hos fosterföräldrarna ? De har satt utlänningslagen i första rummet och Billstöms hårda migrationspolitik där bara arbetsföra människor som kan försörja sig är välkomna. Barnen svävar i livsfara och det finns hot mot deras hälsa och utveckling och staten kan inte beskydda dem eller ge dem det stöd de behöver. för fortsatt utveckling. De är två och 4 år och får antingen leva med pappa i fängelset eller hos en svårt psykiatrisk sjuk mor. De mänskliga rättigheterna anger att den som inte kan få beskydd av ststen i sitt eget land har rätt till asyl. Barnkonventionen anger att alla barn har rätt till liv och hälsa Något som varken handläggaren på Migrationsverket eller Billström verkar dela de verkar heller inte dela grundläggande artiklar i konventionen om de mänskliga rättigheterna
Jag kan tillägga att Sverige skickat med polis och läkare med det chartrade planet till Azerbadjan så att barnen inte skulle misshandlas på vägen dit....
Det är en skammens dag

tisdag 20 september 2011

Petter Larsson: Rikta blicken uppåt

Petter Larsson: Rikta blicken uppåt: Idag s kriver jag i HD om varför diskussionen om kommentatorsfälten är något av en skendebatt som döljer större problem. Petter beskriver något viktigt i denna artikel. Många tidningar har beskrivit kommentatorsfälten som det största problemet för de ökade näthatet och en grogrund för extremismen. De utgör en pissränna där många främlingsfientliga såväl organiserade som oorganiserade vräker ut sitt hat mot alla som inte är helt svenska. Ungefär som ett klotterplank. Självklart ska den inte vara anonym och självklart skall man ta ansvar för vad som skrivs Finrummet som DN kultur ledarsidan likhet med Expressen borde vara bättre uppdaterad på att det inte existerar något muslimskt hot om övertagande att de kristna korstågen var inte mer respektabla och att kristna kungar inte krigade finare och mer humant än de som tillbad en annan Gud....Det är ytterst få som citerar kommentatorsfälten liksom att det är ytterst få som tar intryck. Det mediala finrummet citeras ofta kultur och DN debatt och ledarsidor. Ofta uppblåst är terrorhot och underförstått islamistiska extremgrupper. De har rent statistiskt stått för någon procent enhet medan politisktvåld bland annat från högerextrema grupper stått för mycket mer. Jag känner många som är bekännande eller som varit bekännande muslimer och till Sverige kom de som människor, bara som människor att ha kvar slöjan var mer en identitetsfråga efter en flykt som skapat en icke identitet, att ha kvar något som är jag när allt annat rämnat. Ett beslut om att lämna sitt land är inget lätt beslut, kanske ett livsavgörande beslut. Det handlar om djupt mänskliga existentiella frågor. Vem är jag och var är jag på väg? Min bekantskapskrets är naturligtvis inte något statistiskt underlag men de historier jag fått berättat för mig handlar mer om att vara människa. Hur vi uttrycker oss medialt och offentligt har betydelse att inte blåsa under myter är ett större ansvar än att vakta pissrännan

måndag 19 september 2011

Ship to Gaza

Glöm inte Ship to Gaza som håller ett riksmöte i Göteborg Blockaden av Gaza kvarstår och de 800.000 ungar som bor där har bristsjukdomar som järnbrist anemi, fallen av malnutrition ökar, Malnutrition betyder svält och barn som svälter riskerar att dö. Ofta på grund av en vanlig infektion och dödligheten för barn under 5 år har ökat under blockaden. Barnen har nästan inga skolor att gå till då återuppbyggnaden av det bombade Gaza är obefintlig. Det är inte av lättja utan , en jävulusisk plan från Israel som angeratt vissa varor inte får föras in; en vara är cement en annan vara har varit helt vanliga blöjor,Men listan förändras hela tiden i ett moment 22 så att det alltid fattas något för för återuppbyggnad. En extrem brist på av vatten råder vilket inte gör problemet med sanitet mindre Sanitära anläggningar ,skolor och sjukhus bombades julen 2008 vilket gör att många vattenburna sjukdomar får fäste och det går då inte heller att söka vård utan tillgången är mycket begränsad. Människorna som bor i Gaza får heller inte söka vård någon annanstans i närliggande område då blockaden hindrar dem till fritt resande..
Sommaren 2010 så avseglade en flottilj med nallar, fotbollar plåster sjukvårds material, cement men attackerades på internationellt vatten av Israel och lasten togs i beslag 2011 så kom flottiljen inte i väg politik och pengar gjorde att Grekland inte släppte iväg flottiljen. Ett reningsverk fanns med i lasten och det hade sannerligen varit välkommet. Blockaden ska brytas med fredliga och solidariska medel för att 800.000 ungar ska få ett hopp om framtid!

söndag 18 september 2011

Valet ett år efter och rasismen

För ett år sedan så var det val vi skulle vinna och hoppades på det tyvärr blev det inte så.... Ett spöke var SD och SD vann mandat i riksdagen. Ett parti som växt fram ur en nazistisk rörelse och halvdant tvättat bort den bruna färgen från skjortorna.

SD spelar på folks rädslor inte på kunskap. SD har förändrat en politisk karta och tyvärr gjort att vi ser männskor från andra länder som ett problem. Problemet är dock att få svarar emot utan spelar med i en tro om att om vi diskuterar "dem" som ett problem så ordnar sig allt annat också.

Arbetslöshet är ett problem oavsett var man bor eller var i från man kommer

Hemlöshet är ett problem oavsett var man befinner sig

Ohälsa är ett problem

Att bli utslagen är ett problem

Moderaterna tror
nämligen att alla bara kan ta tag i sina egna liv på ett iskallt modernt

och indivualistiskt sätt. Inte helt lätt jag vet kollegor som bytt namn för att överhuvudtaget få komma till intervju, som går med på att ha sjuksköterskekårens i särklass sämsta löner och jobbet går ändåtill en svensk nyexaminerad sjuksköterska.

Färgen går aldrig ur dessa brunaskjortor och de som i kläder sig dessa synligt eller osynligt.Att söka asyl handlar om en mänsklig rättighet inte om att ta emot de "som sköter sig". Inte om man har rätt kompetens och har möjlighet till ett yrke. Alliansen har bedrivit en politik som handlar om att de som kan tillföra något alltså arbeta har rätt att komma hit . Svenska ska man kunna och man ska skriva ett prov samt helst inte ha några religiösa attribut och då anser jag att man spelar med i SDs förenklade analyser om flykting politik Vi går motett rasistiskt samhälle där vi ständigt tenderar att hamna utanför Auschwitz portar utan att förstå varför

Människor är människor och vi är ibland ok och ibland mindre ok ett anständigt samhälle ser till alla och tillåter oss att vara just människor med fel brster men också tillgångar

lördag 17 september 2011

Partiledarfrågan

Många i Vänsterpartiet skriver om valet av ny partiledare. Jag tycker kongressen ska börja en process mot ett delat ledarskap ett parti är inte en person utan består av många personer och många behövs, många är en förutsättning för att politik ska bli verklighet.
Foto: Kalle Larsson


I regionen så har den rödgröna majoriteten drivit igenom att sjuksköterskor skall få specialistutbildning betald och det är självklart bra men så här blev fördelningen läkare 45 miljoner för att satsa på deras specialist utbildning sjuksköterskor 15 miljoner och undersköterskor fick bara 5 miljoner.
Jag känner mig faktiskt inte helt nöjd med den fördelningen och jag tycker inte V ska vara det heller. Vi måste tydligare stå för att arbetarklassen också får ta del av de högre utbildningarna.

Till partiledarfrågan så tror jag på att samtliga kandidater skulle axla uppdraget och att alla skulle göra det bra och då blir det svårt jätte svårt. Jag hoppas att det blir Hans Linde som blir partiledare . En viktig egenskap är ödmjukhet och en annan är kunskap det är få som har engagerat sig så mycket för de små människorna och ändå så uppdaterad på de stora sammanhangen Hans Linde besitter förmågan Tillbaka till VGR och budgeten vi kan mycket bättre och det ska vi visa!

fredag 16 september 2011

Hitta andra lösningar är något vi måste göra om en bättre och rättvisare värld ska vara möjlig
ett gemensamt betalningsansvar och skattefinansierad vård som inte är beroende av privata vinster 
Idag så köper man och beställer vård både privat och i landstingen man upphandlar och har vårdavtal med andra landsting eller ett privat vårdbolag.
Det kommer hem reklam från åtskilliga vårdcentraler om att de erbjuder allt möjligt som om det vore ett spa eller något annat lika trevligt.
Vårdcentralerna tjänar pengar, i de kommuner som valt ett så kallat vårdval,
på patienter som har lagom krämpor alltså inte människor med kroniska sjukdomar som behöver hjälp av en specialist, inte multisjuka och inte de med psykiatrisk diagnos. De som behöver stora och kostsamma insatser.
De flesta vårdcentralerna finns i centrala Göteborg där folk är friska och inte i nordost där folk är sjuka. Jag köper faktiskt inte förklaringen att marknaden måste få styra, i alla fall inte om det betyder att man kan tänka sig att övervårda helt friska personer och att de som är sjuka eller riskerar att bli sjuka får vänta eller i värsta fall inte få någon vård överhuvud taget.
Jag är också mycket tveksam till att nordost enbart sysslar med symtom på livsstilssjukdomar och att det ger skenet av att sjukdomar där beror på livsstil. Det betyder att man då anser att folk i centrala Göteborg har en bra livsstil men inte i nordost...
Jag vet många ungar som inget högre önskar än att spela fotboll, lära sig simma och annat som kunde göra deras hälsa bättre i nordost det är bara det att det saknas möjligheter till detta dels har deras föräldrar inte råd med det och Göteborgsstad vill inte bygga någon simhall. Många ungar vill nog bo bättre och inte i trånga lägenheter med mögelangrepp.Jag vet många nyblivna mammor som mycket väl vill börja träna efter att de fött barn men några mammabarn grupper finns inte för att gympa i nordost. Det finns inget magplask för gravida. De kanske även skulle vilja träffa andra kvinnor för att prata om livet i största allmänhet. Ha ett betalt arbete att gå till och rent av visa upp sin nya bebis för arbetskamrater under föräldraledigheten.

 Min första lektion i intensivvård inleddes med  budskapet att åtgärda problemet i förstahand inte symtomen och de önskemål jag radat upp är ganska enkla att åtgärda och det kan leda till ett friskare och bättre liv. Ett sammanhang som inkluderar fattiga kvinnor och barn i nordost. Det är ingen sjukdom att komma ifrån ett annat land eller att bo i Nordost men vi svenskar tycks tro det och anpassar hela samhället efter några få som bor i centrala Göteborg.Det är ju utanförskapet som skapar sjukdom och det kan du och jag göra något åt vi kan kräva rättvisa för alla, lika möjlighet till arbete, bra bostäder fritidssysselsättning utan att det kostar skjortan ett badhus så att förortens barn lär sig simma.

Skippa snacket om marknad när det gäller vårdavtal det gör inte folk friskare. Sluta se folk som problem se dem som tillgångar som viktiga och att vårt samhälle faktiskt behöver dem
Vinster i vård är folk som med eller utan sjukdom mår bra och känner sig delaktiga
torsdag 15 september 2011

Regeringsförklaring

Jag hör statsministern säga ansvarsfull ekonomi minst 6 ggr om och om igen och även den dryge  med tofsen ,finansministern talar om att strama. Jag tror inte att någon av herrarna kommer avstå något som gör deras liv bekvämt  Ansvar handlar mer om oss vanliga och de som får strama är vi
Det handlar om att fritidsgrupperna blir större att böcker till skolor inte köps in.
De här två herrarna kommer inte sänka sina omkostnader de kommer fortsätta ta regeringsplanet eller första klass och äta fina middagar även i fortsättningen. Det är vi som ska vara ansvarsfulla och de fattigaste kommer med all sannolikhet bli ännu fattigare.


Det ska arbetas och det ska vara ansvarsfullt men för att reda ut begreppen så betyder effektivisering alltid att dra ner på kostnad och oftast består denna kostnad i lön. Effektivisering betyder att vi ska göra samma arbete , helst mer arbete som att ta hand om fler patienter på mindre antal personal. Eller att färre lärare finns i skolan. De vill införa privat vård vilket betyder att de som kan betala får gå först får egna väntrum och egen kö. En vd för ett vårdföretag uttryckte detta lika självklart som att alla inte har råd att åka mercedes.

Skolans roll att utbilda kan nog inte kostnadsberäknas på det sätt man gör idag vilket innebär stora klasser lite lärare . Jo då jag har hört att man ska satsa på utbildning i förskolan om barn med särskilda behov men det kanske behövs människor som är varma kloka och inte helt slutkörda som orkar lyssna på små problem innan de blir stora. En skola som bara ska effektiviseras det vill säga skära ner på alla kostnader kan nog bli dyr och skapa särskilda problem men det är pengar i morgon och inte idag.

Tyvärr jag tror inte på att statsminstern och den dryge med tofsen inkluderar sig och sina vänner och bekanta i sparandet och ansvaret nej det får vi göra som har barn i förstora klasser, som  jobbar och sliter i  vårt anletes svett

onsdag 14 september 2011

Lika rösträtt

I dagarna är det 90 år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige, vilket betydde att min mormor och min farmor fick rösta . Hur är det med demokratin lyckas kvinnor göra sina röster hörda ? Det kan börja prasslas med papper män kan sitta och låtsas sova humma , prata med varandra.
Ofta möts jämställdhet som något av lyxkonsumtion, som vi inte har råd med. En del kallar RUT-avdrag för jämställdhet då mindre bemedlade kvinnor kan städa hos äldre väl bemedlade män (ofta). De rika får sedan göra avdrag för denna städtjänst. Skall inte städning vara berättigat hos de som verkligen behöver? Kanske kan män och kvinnor i de övreklasserna hjälpas åt att städa kanske skall man använda skattepengar till de som har minst och inte de som har mest? Behöver inte skolorna pengarna bättre eller äldreomsorgen? De är oftare kvinnor som jobbar i skolan eller inom äldreomsorgen men avdragen är mer anpassade för att göra männens vardag lite lättare.

Kvinnor tjänar mindre och har oftare deltidstjänstgöring, de som jobbar nätter kan inte jobba heltid och extra tjänstgöring är inte pensionsgrundande vilket gör att pensionen blir lägre. Arbetsgivaren tar hellre in på timmar än att anställa till 100%. Kvinnor blir inte bara äldre utan de riskerar att bli fattiga på åldernshöst om de utför arbete utan heltidsanställning. Kvinnor har innan dess tagit hand om hem , barn och senare kanske även sin make och det är ofta kvinnan i familjen som blir änka och vem tar då hand om henne?
Rösträtt var en början nu är det dags för rättvis lönesättning, rätt till heltid och rätt till en bra ålderdom. Alliansens politik ser mest till de som har och hur de ska kunna köpa mer och kunna välja. De finns fattiga äldre kvinnor som inte har och kanske blivit för sjuka för att kunna välja, vi måste faktiskt solidariskt se till att de får det bra . Alliansens politik har försämrat förutsättningarna för ensamstående mammor som absolut inte kan betala städhjälp oavsett rut-avtal. Jämställdhet är ingen lyx utan en förutsättning för välfärd och demokrati.

tisdag 13 september 2011

Valet Mikael Wiehe

Politisk organisering handlar om att välja och att ibland göra obekväma val . Att välja att stå upp för någon som i mitt fall blev papperslösa.Det har inte alltid varit bekvämt utan jag har stuckit ut hakan ordentligt.

måndag 12 september 2011

Att mogna om konst och politik

Jag skrev om Växjötiden en tid för drömmar inte bara om teater utan även om att förändra världen. Till en bättre och rättvisare värld  Vi läste några scener ur pjäser som vi tidigare gjort en var Flotten av Kent Andersson .
Mognad som mer betyder att vi organiserat oss och strukturerat vårt sätt att arbeta men kampen har inte falnat den växer och gror med samma intensitet och samma engagemang. Att skildra människor som inte kan tala för sig själva och att stå upp för någon annan. Är allt konst frågade vi oss då? Klassiker blir inte klassiker bara för att författaren var en viss person eller för att någon känd skådespelare spelade huvudrollen utan det var en viktig fråga då och en viktig fråga idag?
Den goda människan från Sezuan blev viktig för mig och gjorde att jag tjugoår senare valde att organisera mig politiskt för att orka och kunna hjälpa andra. Shen-te går under och tar hjälp av en påhittad och ondskefull kusin när pengarna tar slut, orken och maten tryter. Hon går under och frågar: varför sätts inte ett pris på ondskans ansikte varför väntar godheten så hårda straff?
Flotten som handlar om Sverige om vårt sätt att bemöta flyktingar i folkhemmet. Idag finns starka krafter som vill stoppa flyktingar i Sveriges riksdag vi är numera med i EU.och folkhemmet existerar inte längre, vi ifrågasätter om muslimer kan vara en del av Sverige och hävdar religiös våldsamhet trots att kristendomen och det civiliserade Europa stått för ett utav de värsta folkmorden under 1900 talet.
Att arbeta för en bättre värld innebär inte bara drömmar det innebär att som Brecht sade på 40-talet att sätta sitt finger under varje siffra, att inte tro på det som sägs utan granska.
Är allt politik kan konst vara politisk? Konst handlar om att ställa frågan och inte enbart servera politisk teater måste alltid kunna ställa frågan inte bara servera första maj tal.

lördag 3 september 2011

Flotten 2011

Flotten som vi spelade scener ur vilken kraftigt kritiserade ett samhälle där människor skulle stå med mössan i hand och be om allmosor på 70-talet och som gjorde upp med rasism och främlingsfientlighet


I Dag 2011 får folk vackert stå och tigga med mössan i hand och flyktingpolitiken har blivit till Schengen avtal där folk som har mycket goda asylskäl kan kastas ut då de råkade hamna i Grekland först och fått en stämpel i passet eller som hos migrationsverket inte blir trodda för att de av olika skäl inte hade pass hela vägen till Sverige
Försämringarna en delad värld där de rika sätter gränser för de fattiga i än större utsräckning

Där Åkesson och gänget gör sin nazipolitik rumsren
Fast för mig är den morgonröde junkern inte riktigt död för vi kan förändra världen och den behöver det varje dag

fredag 2 september 2011

Idag är jag tillbaka där det började

Jag började min vänsterbana i Växjö och nu är jag tillbaka med få illusioner idag vet jag vikten av att organisera sig och att det kan leda till förändring.Det var nog ganska mycket ord när jag lämnade Växjö för 20 år sedan.
Jag har delat ut en mängd flygblad mest för att få folk att rösta i de val som vi har för det är i allafall en början, jag har demonstrerat och jag har solidariskt tagit hand om sjuka papperslösa flyktingar och allt detta organiserat.Jag har även deltagit i nätverk för att förbättra villkor för papperslösa.
Ord utan handling riskerar att bli flum och illusioner
Min blogg står för folkrörelse och att organisera sig mot orättvisor. Ain't I a woman kampanjen är ett jättebra exempel på det liksom Rosengrenska Stiftelsen Vård för papperslösa där ord blivit till handling genom organisation.Stiftelsen Rosengrenska har under snart 13 år givit vård till gömda,samlat ihop mediciner samtidigt som Anne Sjögren med en dåres envishet organiserat nästan samtliga människorättsorganisationer, politiska talesmän för att få till ett politiskt beslut om att alla som vistas i Sverige skall garanteras hälso-och sjukvård.
Ain't I a woman fick med vänsterpartiets hjälp igenom en motion som ger våldsutsatta papperslösa kvinnor rätt till skyddat boende i Göteborg.Det banar vägen för att andra kommuner kan se Göteborg som en förebild och fatta ett sådant beslut. Ord är viktiga för orden kan väcka oppinion och banar väg för handling.