måndag 30 april 2012

Första maj


Det är första maj och parollen är  välfärd utan vinstintressen finaste planschen har firandet i Bergsjön .
 Firande första maj Göteborg Vänsterpartiet!
11:00 Spanienfrivilligas vänner anordnar manifestation på Masthuggsstorget. Talare från SEKO sjöfolk och arbetarrörelsens ungdomsförbund.
12:30 Ung Vänster har förmöte med inbjudna talare från olika vänorganisationer på Andra Långgatan (nära Järntorget.)
13:15 Samling till demonstationståget på Andra Långgatan
13:45 Demonstrationsavgång
15:00 Torgmötet på Gustav Adolfs torg. Talare: Ulla Andersson  (vice ordförande Vänsterpartiet) & Erika Engberg (ordförande  Ung Vänster Göteborg & Bohuslän)  

torsdag 26 april 2012

Friskolor

I Nordost poppar den ena friskolan efter den andra upp och på något sätt så får de tillstånd att bedriva undervisning. Även sekter får bedriva skola om de fyller kriterier som skolverket och kommunen kräver. Antroposferna tror på helgon de firar St. Mikael med en stor skördefest och ett papper skickas hem om detta helgon. De firar Martinus i november men inte som Mårten gås utan som ett helgon med religiös betydelse. Barnen får lära sig sagor utantill sagorna diskuteras aldrig någonsin med barnen utan serveras som färdiga sanningar. Skolorna och samtliga salar är målade i särskilda färger med religiösbetydelse liksom arkitekturen. Barnen får inte använda pennor eller kritor med svart färg. Det gör inte antroposfiska sällskap till sekter men anledningen till att den andliga rörelsen är klassad som sekt är att det saknas insyn, man ifrågasätter inte Rudolf Steiners lära utan följer en snart 100 år gammal ockulta läromästare. Det saknas demokratiska strukturer och en granskning från samhället möts med misstro. Den vanliga hälso-och sjukvården förkastas framförallt vaccinationer mot farliga sjukdomar.
Barnen får under det första året ingen läsebok utan de gör egna böcker och ritar utifrån sagor som berättas. Bilderna tas sedan upp på utvecklingssamtalet och bedöms utifrån om de ritat vad sagan handlat om och om de täckt hela pappret med färg. Målet för klass ett är att kunna rabbla ramsor, kunna romerska siffror kunna sticka och kunna ljuda bokstäver. Det finns en dold agenda i pedagogiken nämligen tron på en nästan hundra år  gammal lära av Rudolf Steiner om barnets olika stadier i livet. Barnet skall inte utsättas för lästräning förrän de ömsat sina mjölktänder.


Härmnings- och imitationsövningar är också någonting som man utnyttjar. Barnen är ännu under de första skolåren i härmningsåldern.
Ända tills runt nioårsåldern upplever barnen sig som ett med världen. Därför låter ofta waldorflärare djuren, blommorna, månen och stjärnorna uppträda som människor i berättelserna. Fantasibilderna bör spela en stor roll under de första skolåren anser man. Berättelserna överhuvudtaget spelar en stor roll i waldorfskolorna. Många ämnen ges i berättelseform. Man lär sig bokstaven B genom att höra om till exempel en björn som åt för mycket bullar så magen svällde upp och han var tvungen att sätta sig vid ett träd för att vila. Bilden av björnens runda huvud och tjocka mage ser ut som ett B.

Ovanstående är ett citat från websidan www.antroposofi.nu

Bild och skapande är viktigt inom Waldorfpedagogiken men elevens egen bild och egna analys är förkastligt liksom analys av konst. Så här svarar Waldorfskolfederationen på skolverkets nya läroplan
 BILD, SLÖJD OCH MUSIK
Vi motsätter oss att man för in ett starkt intellektuellt analytiskt moment i dessa ämnen, i
synnerhet i de lägre klasserna. De konstnärliga ämnena bör domineras av aktivitet, kreativitet
där inspiration och lusten att med sinnena fördjupa sig i materialen i stället tillåts stå i
centrum.
När det gäller biologi motsätter vi oss främst att begreppet evolutionens mekanismer införs i
årskurs 6. Innan man diskuterar i dessa termer bör eleverna vara väl förtrogna med livets
mångfald i form av växters och djurs anpassning till sin nuvarande miljö.

http://www.waldorf.se/pdf/remiss_20100205
Antroposoferna förkastar evolutionen till förmån för sin egen skapelse berättelser som Rudolf Steiner hittade på i början av 1900 talet om att människor är sprungna ur ett fiskliknande tillstånd. 

Hur kan skolor som faktiskt inte följer lagen få bidrag och få rätt att starta skolor? De stora förlorarna är barnen särskilt i en utsatt stadsdel. Friskolesystemet , via skolpengen som utan krav på friskolors redovisning, dränerar kommunen på resurser. Skattepengar kan hamna på feta bankkonton eller användas på annat sätt än undervisning. Friskolor som underlåter att följa målen kommer kosta den kommunala skolan mer när elever kommer till den kommunala skolan och då behöver extra stöd undervisning i annat fall om eleven inte är behörig till gymnasieprogram efter skolgång. Barn till föräldrar med akademisk bakgrund kommer troligen att klara sig någorlunda men barn till föräldrar utan studievana kommer få det svårare. Svenska akademikerföräldrar vet sina rättigheter och hävdar dem medan föräldrar utan eftergymnasial inte vet sina rättigheter och bråkar inte om det därför anser jag att friskolesystemet missgynnar arbetarklassens barn . Rudolf Steiner, han ansåg att arbetarklassens barn oftare är sjuka på grund av föräldrarnas aggressioner. Den som någon gång sympatiserat med arbetarrörelsen borde med anledning av den synen på arbetare tänka sig för innan man stödjer Waldorf som skolform. Waldorf saknar helt köns och klassanalys och står därför i polemik till socialismen. Ofta finns det en missuppfattning att personerna med stickade tröjor och tovigt henna färgat hår skulle sympatisera med partier till vänster. Waldorf har även en kritiserad ideologi som hävdar att det finns olika människotyper och raser.
 Waldorf erbjuder inte barn relevanta kunskaper och tillämpar inte källkritik eller ger barn förmåga till kritiskt tänkande. Det finns ingen demokratisk struktur  flera skolor saknar helt elevråd liksom brukarråd. Inte heller finns uppdaterade planer för jämställdhet och likabehandling. De finns bara som ett dokument var 5e år när skolinspektionen gör besök. Sagorna handlar om sköra prinsessor och ädla riddare och innehållet får inte ifrågasättas.

söndag 22 april 2012

Hur blev demografi så viktigt?

Mycket om händelserna på Utöya denna vecka och veckan som kommer. Kanske var det värsta mördarens egna ord utan ånger och kallt beräknande eller om hatet till Marte Michelet och Ali Esbatis dotter. Nu har föräldrars ursprungsland tyvärr blivit viktigt i samhällsdebatten om skolor, betyg och vidare studier. Nu visar statistiken att barn till utlandsfödda akademiker inte skiljer ifrån svenska barn till akademiker. Det handlar mer om klass och socioekonomiska villkor snarare en vilket land föräldrarna kommer ifrån. Vi har alla ett ansvar att inte bidra till föreställningar om att skillnader handlar om etnicitet.
En 6månadersbebis
När jag ser en glad och gosig bebis som troligen kan hasa sig fram, som skrattar och vänder sig till mage så är föräldrarnas ursprung ganska ointressant. Det är en liten individ som faktiskt bara är.

tisdag 17 april 2012

Det djupaste såret är tystnaden


Vi kan inte slippa se Anders Behring Breivik, även om vi vill eller försöker. Det är måndag morgon den 16e april 2012, några gråter några sitter spända i rättsalen när namnen på alla brottsoffer räknas upp en efter en. Det blir nästan outhärdligt att höra deras födelseår så unga,  gemensamt för de flesta är engagemanget i AUF och att de var på sommarläger. En fråga som ställts är om det hade varit bättre om Anders Behring Breivik skjutits på plats och inte levande kommit ifrån Utöya. En klok man svarar" nej det hade blivit ett ständigt blödande sår ett nationellt trauma".


De mördade ungdomarna hade ett politiskt engagemang och de var engagerade i ett antirasistiskt arbete. De arbetade mot de mörka högerextrema vindar som sveper över Europa. Därför var de målet Anders Behring Breivik är högerextrem  och han säger sig vara en krigare i en armé som har till uppgift att bekämpa Islam. Många vill mena att rättegången river upp nya sår. Det djupaste såret är nog tystnaden efter de som dog och vi får ta vid och fortsätta deras arbete. Ett sätt är att faktiskt erkänna att den norske terroristen inte var ensam om sitt hat till muslimer och sin främlingsfientlighet och att det extrema hatet är en fara för demokratin för dig och mig och ett hot mot allas lika värde. Ett annat sätt är att arbeta för ett samhälle utan klyftor för en jämlikare fördelningspolitik ett samhälle som välkomnar och inte exkluderar.

lördag 14 april 2012

Bovista

Bovista äger ett ganska stort antal lägenheter  runt Komettorget gemensamt med samtliga bostäder är ett undermåligt för att inte säga obefintligt underhåll. De har dock låtit meddela att de inte är ett riskkapitalbolag utan har sina pengar på en bank i skatteparadiset Luxemburg. Skattesmitare med andra ord...Bovista låter människor bo i undermåliga lägenheter utan underhåll. Moderniteter som fungerande ventilation är tydligen överkurs lägenheterna har mögelangrepp, avsaknad av handfat , toaletter som fungerar. Innehavarna av lägenheterna har fått köpa en egen toalettstol i ett fall. Det finns problem med fukt och  ohyra. Idag var det torgfest. Vänsterpartiet tillsammans med Ung Vänster bedriver en kampanj i området med dörr knackning av och med personer som bor där. Några brevbärare har undrat när de sett förfallet . Hur ser det ut på insidan när trapphuset var så nedgånget? Frågan är vad Bovista gör med hyresintäkterna när det inte går till underhåll? Kanske bankontot i Luxemburg kan svara på den frågan.

fredag 13 april 2012

Utslagningspolitik

Det är en vecka sedan manifestationen på Kortedala torg där 700 antirasister bemötte Nationaldemokraternas rasistiska torgmöte. Bilden i media av Kortedala som stadsdel är fortfarande mörk och nätdebatten om motdemonstrationen  har handlat om våld och bengaliska eldar. Vi som bor i Kortedala håller inte med. Vi anser inte att det är ett problemområde. Vi gick man ur huse för att protestera mot ett nazistiskt parti.

Problemet i nordost är en nedmontering av den kommunala skolan, dåliga bostäder avsaknad av arbetstillfällen. En försämrad tillgång till hälsovård. Det skiljer tolv levda år mellan män i Angered och män i Askim. Det är problem som är värda att notera. Jag skulle också vilja belysa en hopplöshet som barn i nordost upplever medan barn i Örgryte och Askim mer upplever att det har  framtiden framför sig. Skillnader i fritidssysselsättning barn i Askim och Örgryte har mer sysselsättning än vad de orkar med ridning, fäktning konstsim fotboll, teater, musikgrupper. Utslagning i skolan drabbar barn till föräldrar utan akademisk utbildning betydligt hårdare än barn till föräldrar som har studievana. Jag gillar egentligen inte smutskastningspolitik men alliansen bär stor del av skulden för ökad segregation och ökade klassklyftor. De bär skulden för att pengar tas från sjuka och fattiga till rika. De bär skulden för en nedmontering av den kommunalaskolan som sker till förmån för att riskkapitalbolag ska kunna starta skolor.

tisdag 10 april 2012

Modet att stå emot

Jag har skrivit om rasismen och och kortfattat beskrivit vad den står för. EXPO gör sammanställningar varje år och kartlägger rasistiska nätverk föreningar och partier och det är en bra källa. Anna - Lena Lodenius har under många år skrivit artiklar om främlingsfientliga grupper och extremhögern.

"Det ligger i vårt intresse att den centrala historiska och sociala frågan... hur kunde detta hända? Behåller hela sin tyngd hela sin ohöljda nakenhet, hela sin ohygglighet ?" Så säger en judisk man i protest mot Eichmanns avrättning Eichman som var ansvarig läkare i tyska koncentrationsläger och ansvarig för förintelsen av så många judar ,romer, funktionshindrade ....
 När jag står på Kortedala torg så ser jag en stor folksamling som tar avstånd mot nazismen. Någon dag senare ser jag Schindlers List' och tänker på de som stod innanför kravallstängslet, nazisterna, inte för att de var många, men hur kan de försvara en ideologi som förintar andra ? En tysk veteran svarar så här på frågan om hur det kunde hända . Vi fick inte ifrågasätta, vi kunde inte vi hade inte lärt oss det. Idag lär sig barn ifrågasätta. 
Jag tänker på min mormor som var barnflicka i Danmark och vågade gå emot den tyska ockupationsmakten och hjälpa judiska danska  medborgare över sundet. Hur vågade hon?

söndag 8 april 2012

Flickors självbild är inte medfödd

Skolan är ingen fredad zon mot sexuella trakasserier och när vi lyfte behovet av att flickors kroppar skall vara fredade under skoltid liksom all annan tid fick vi följande svar på en Waldorf skola i nordöstra Göteborg 7 åringar kan inte trakassera varandra sexuellt de har inget sexuellt syfte med att springa och dra ner byxorna på flickor och kommentera en flickas kropp svarade läraren. Mitt svar på det var att flickor inte föds med dålig självbild. Pojkar föds inte med maktpositioner,vi lär dem att de ska vara starka och överlägsna och, skolan i detta fallet lär ut att det är helt okej att dra ner byxor liksom att kommentera hur en 7årig flicka ser ut så länge syftet inte är sexuellt enligt pojken. Anledningen till att vi ändå valde denna skola var att det var nära och att flickorna kunde gå själva liksom att klasserna var små och jag trodde i min enfald att de faktiskt skulle kunna bekräftas bättre och att de skulle bli mer sedda och att de skulle få ett bra självförtroende och en bra självbild .Annars är jag inget större fan av friskolor utan tycker att friskolereformen skulle skrotas men det verkade ju så bra med friskluft och små klasser .

Alla friskolor måste följa skollagen och ha en plan för lika behandling men det räcker inte de måste arbeta utifrån ett jämställdhets perspektiv där flickor och pojkar får samma möjligheter. De får läsa sina sagor på friskolan med Waldorf inriktning förutsatt att prinsessorna också räddar prinsar , förutsatt att prinsessorna blir drottningar och får makt positioner och inte bara prinsarna blir kungar. Flickorna måste lära sig att ifrågasätta könsmaktsordningen i de gamla sagorna. Jag blir alldeles matt när jag hör läraren prata om sina prinssessor om stickning och virkning. När sagorna handlar om ädla modiga prinsar och svaga prinsessor en skolgård där ingen reagerar när pojkar tar sig friheter på flickornas bekostnad. Jag vet inte om den kommunala skolan har bättre strategier för jämställdhet på rasten möjligen mer jämställd litteratur men annars är det nog lika illa. 
Flickor kommer inte bara på att deras kroppar inte duger de får tidigt lära sig att de inte duger att de är underordnade . När blir sexuella trakasserier, just vad det är sexuella trakasserier, och varför avgörs det utifrån pojkarnas utveckling och aldrig utifrån hur flickorna uppfattar det? 

fredag 6 april 2012

Kortedala långfredagen 2012


Kortedala torg långfredag Nationaldemokraterna ett nazistparti tänker hålla tal på torget. Det visar sig vara 20 stycken högst som pratar inför en skara journalister 400 motdemonstranter står på en annan sida torget vid fontänen där det ofattbara skedde.

Nationaldemokraterna är uppenbarligen en liten skara men nationell.nu som är deras hemsida har ändå 1800 läsare som tror att ett raskrig kommer bryta ut. De skriver på hemsidan om "uniformerade negrer". På plats, var 15 piketbilar och mycket poliser med olika bakgrund och uppenbarligen ogillade  ND poliser som hade annan färg på skinnet en den vårvinter blekaktiga och annan färg på håret än den ljusa och annan färg på ögonen än den blå. Nazisterna gillar inte det, inte heller gillar de folket i Kortedala vi har också olika bakgrund och kommer från olika platser . Varför valde de då vårt torg om de ogillar vår bakgrund?
 Det finns rädsla för det okända men rasism handlar i grunden om särskiljande om att legitimera eliminering av grupper i samhälle. Främlingsrädslan som ofta har grund i föreställningar om Sveriges dåliga ekonomi. Två damer på hemköp i Kortedala ondgjorde sig över ensamkommande flyktingbarn och berättade att de hade dator, bodde på fina hem. Sanningen är att ensamkommande flyktingbarn ofta bor tillsammans med ungdomar som är omhändertagna enligt LVU vilket oftast inte är en luxuös tillvaro. De hade tillgång till dator och ungdomarna kostade pengar och förstörde. Nu är det skvaller och rykten men hur många i Sverige har inte tillgång till internet? Förstör ensamkommande flyktingbarn mer än andra svaret är nej. Är Sverige utsatt för massinvandring svaret är nej ett enda flyktingläger i Afrika Söder om Sahara tar emot fler flyktingar än Sverige, som till ytan är rätt stort.
Jag hyser hopp för mänskligheten idag en kylig Långfredag i början av april där vi tillsammans satte ned foten mot rasisternas primitiva förklaringsmodeller. Kortedala bor stadsdelschef ,socialarbetare, fritidsledare, lärare , fryshuset nattvandrare kyrkorna. Det börjar spira ett hopp om att en annan värld är möjlig.

onsdag 4 april 2012

Samlas mot rasism och främlingsfientlighet


Sven Lindqvist skriver " den rasistiska ideologin har som jag ser det , sin källa i ett behov av att legitimera våld och förtryck". Västvärlden och kolonialmakterna behövde en ursäkt för sitt våld och delade upp människor i raser men det räckte inte, de delade också upp människor  i olika värden och på så sätt legitimerades våldet och dödandet. Den vite mannen kunde ta land ta liv då han såg sig som en högre stående varelse. Rasismen var mycket omfattande i Europa och i hela västvärlden.  Sven Lindqvist beskriver hur en ung läkare i 1800-talets England for till Sierra Leone och efter att ha överlevt ett antal umbäranden kommer han hem  till England igen . Han besvarade dåtidens rasism som byggde på skallformens utseende med att tala om att alla skallben är olika och har inget med ras att göra. En annan fråga som ibland aktualiseras än idag är förlossningar som kan vara svåra eller lätta för alla kvinnor. Afrikanska kvinnor har inte lättare att föda barn än Engelska eller svenska. Det har med bäckenets storlek som är individuellt, om kvinnan är välnutrierad tränad och trygg det har inte med färgen på skinnet att göra.
Den rasistiska ideologin har även idag ett behov av att legitimera våldet hatet och förtrycket. Vad kan en antirasist göra; legitimera aldrig våldet och gå aldrig med på förtryck. Våga att ifrågasätta var kritisk sätt ditt finger under varje stavelse varje siffra och våga fråga.

Den 6e april så kommer nazister återigen skrika ut sitt hat på Kortedala torg och de kallar mitt älskade Kortedala för ett mångkulturellt experiment och de skyller mångkulturen för en brutal misshandel av en 61 årig man. Många svenskar såg misshandeln men det var ett somaliskt par som ingrep det handlade om mod och civilkurage kärnan i antirasismen att inte tyst se på.
 Pojkarna som sparkade är inte ett resultat av ett mångkulturellt experiment utan resultat av för lite kärlek, för få gränser en nedmonterad skola utan resurser, en social misär.
Någon frågade , hur ser de ut inuti? Hur ser den totala misären ut? Hur blev det så?
EXPO, föreslog en effektfull manifestation att vända ryggen mot rasisterna och jag anser det vara ett bra förslag VÄND DEM RYGGEN OCH TRO INTE på PRIMITIVA VÄRDERINGAR
Jobba för ett annat rättvisare samhälle och allas lika värde varje dag ! En annan värld är möjlig!