måndag 16 februari 2015

Meningslösa

En sak som Lena Andersson skrivit är ; allt måste inte ha en mening. Mordet på de människor som en ung man utförde under lördagen var fullständigt meningslösa vi behöver inte leta mening även om vi tror att vi då hittar något att angripa.
När samhället får barn som växer upp i en tillvaro där det inte finns något att förlora då krävs ett samhälle att ta ansvar. Det är något att angripa.

På den judiska kyrkogården finns ett monument med inskriptionen Rakel begråter sina barn hämtat från gamla testamentet.
Synagogan i Göteborg har sedan länge kamerabevakning över området,höga grindar och lås så även vid det judiska äldreboendet. Meningen är att skydda de som bor på boendet och de som vill besöka synagogan. Jag misstänker att de moskéer som finns i Göteborg har liknande skyddsberedskap. Romernas tält brinner den grupp som inte har råd med bevakning.
Jag minns min lärare i samhällskunskap som sade att historien aldrig går igen och länge trodde jag det men det var inte sant. Historien går igen och vi har inte lärt av den våldet blir till en vardag. Våld som inte har någon mening.
Skydd har mening ,omsorg har mening, kärlek har mening. Det nakna våldet är fullständigt meningslöst. De som ger våldet mening är terrorister de har ingen egentlig tro annat än på våld. De skyller sin blodtörst på religionen på politiska ideologier. Igen, det nakna våldet har ingen mening

Jag återgår till de barn som inte har något att förlora. Jag skriver idag
Alla nu som spekulerar om den danska mannen som mördade flera personer i Köpenhamn.
Hur lärde han sig hantera vapen ? Ett tips, i all enkelhet, han var med i ett kriminellt gäng.De brukar använda vapen.
Var fick han vapen ifrån, troligen genom det kriminella gänget och via kontakter på den anstalten han satt på. Varför får vi aldrig reda på men våldet var fullständigt meningslöst. Spekulerandet är lika så meningslöst . Meningsbygganden är tolerans öppenhet och solidaritet.

söndag 8 februari 2015

Hjälpare

I alla organisationer finns det personer som vill hjälpa men inte för att hjälpa andra utan snarare för att få uppmärksamhet och på något sätt laga sin egen trasighet. Det blir ett problem för de andra och leder till konflikter. Det blir även en börda för dem personen de tror sig hjälpa.
Gyllene regler för hjälpare.
1 Lova  ingenting säg istället vi försöker så gott vi kan men det kanske inte blir ett uppehållstillstånd
2 Inled aldrig ett förhållande med den du hjälper det förhållandet kan aldrig bli jämlikt och skadar mer än vad det hjälper.
3 Visa respekt för den du hjälper
4 Hjälp till självhjälp ta inte över det personen kan och klarar
5 Var lyhörd i gruppen av hjälpare kanske är du inte mest lämpad , respektera att andra kan något och till och med kan göra det bättre.
6  Var vänlig tydlig och visa respekt
7 Drar du i gång en process måste du vara beredd att det kan ta lång tid och att det kan vara jobbigt och besvärligt.men att du måste räkna med att vara kvar tills det är slut

Ibland drar processer ut på tiden och många försvinner på vägen har inte ork inte lust. Innan någon aktion ska på börjas bör frågan ställas . Hur mycket orkar vi om ett år ? Har vi över huvudtaget resurser att driva en kampanj i tre år?
Hur hanterar vi vår egen frustration. Det är inte en gång som jag har mött hjälpare med egen frustration som går ut över arbetet . Du stödjer den du hjälper och inte tvärtom.