fredag 29 juni 2012

Rätten till vård

Så kommer då beskedet om rätt till vård för papperslösa. En tam uppgörelse för den handlar om vård som inte kan anstå. Det blir fortfarande vård på olika villkor och det blir vårdgivaren som bestämmer vad som inte kan anstå. Alla barn skall dock ha rätt till hälso- och sjukvård från och med 1/7 2013 alltså även barn till papperslösa som inte sökt asyl. Så alla små bebisar vars mammor inte sökt asyl bli för guds skull inte sjuka utan vänta ett år....
 Södermanlands läns landsting har fattat följande beslut alla har rätt till sjukvård oavsett juridisk status. Personerna skall dock vistas varaktigt i länet men man kräver inte bevis för detta vid läkarbesöket. Ett län i Sverige följer de mänskliga rättigheterna, heder åt dem som drivit och genomfört detta.
En som kämpat för rätt till vård är min kollega och vän Anne Sjögren hon skrev igår till nätverket:
Nu gäller det att tänka efter vad det innebär och vad vi tycker och vad vi gör. Diskussionen pågår.
Det är en stor, fantastiskt stor lättnad att papperslösa människor nu skall kunna söka akut vård och vård som inte kan anstå, det räddar liv och hindrar lidande, smitta etc, i högre grad
- det låter fantastiskt bra att diabetiker kanske får insulin och astmatiker sina mediciner, OM det tolkas så...
- men samtidigt låser denna reform nivån för ett tag framöver.
Anne har alldeles rätt i vad hon skriver att visst är det underbart att astmatiker får sina mediciner men bara kanske och vilka mediciner kommer de att få? Kommer de få ventoline ? Ett läkemedel vid akuta besvär svar ja. Kommer de få den förebyggande behandlingen med kortison?Nja där är den nya uppgörelsen mycket otydlig och vård som kan anstå blir en tolkningsfråga . Det ska inte vara så konventionen om de mänskliga rättigheterna kan inte omtolkas den är absolut i beskrivningen om rätt till vård och hälsa.
 Annes insats i arbetet är helt extraordinärt hon har i varje mediakontakt påtalat att rätten till vård gäller alla oavsett juridisk status. Hon har med en dåres envishet åkt runt till olika nätverk, myndigheter och politiker i kampen för de mänskliga rättigheterna.  Anne och jag har haft många samtal kring mänskliga rättigheter om sjuksköterskor och om att stå upp för sin patient. 

onsdag 27 juni 2012

Iakttagelser

En intressant iakttagelse. Jag gick med i en grupp enbart för att söka information och gruppens syfte var att bevara Waldorflärarutbildningen.. Jag har personligen inget intresse att bevara eller stödja sådan verksamhet men mina barn gick på en Waldorfskola och informationen om vad man egentligen lärde ut var ytterst begränsad. En form av självterapi att hitta sig själv igen var min koppling till gruppen.

 Flera medlemmar i gruppen hade starka kopplingar till Sverige Demokraterna dessa tre personer är mycket intensiva i debatten om Waldorflärarutbildningen. Går ur gruppen illamående.Kan det verkligen vara så illa ? Det tog inte lång stund innan första länken till en rasistisk blogg droppade in på sidan.Kanske inte så konstigt med tanke på Rudolf Steiners skrifter om rotraser och om reinkarnation till lägre raser som jag beskrev i tidigare inlägg. Någon skriver långa inlagor om Rudolf Steiner och hans motstånd till marxismen till och med i frågasätter solidaritet och tanken på jämlikhet.
 Det känns då lite märkligt att flera inlägg längre ner på sidan, handlar om att de ska skriva ett brev till vänsterpartiets talesperson i skolfrågor och beskriva waldorf pedagogiken som antirasistiskt och därför skall lägga en motion om att behålla denna friskoleform. Vänsterpartiet har tagit ställning och vill HELT avskaffa friskolereformen. Det spelar ingen som helst roll att de kommer dragande med argument som antirasism.
  Friskolan dränerar den kommunala skolan vilket leder till ökad segregation och ökad utslagning för arbetarklassens barn.  De här antroposoferna ska tydligen saluföra sig som antirasister och många som stödjer denna grupp har säkerligen ingen någon som helst koppling till SDs bloggar eller SD som parti men de protesterar inte. De låter uttalanden bara vara eller så deltar de i en ytterst märklig diskussion  om det verkligen är bra med solidaritet eftersom alla barn är olika. Ville de framstå som antirasister får de släppa Rudolf Steiner helt. 

tisdag 26 juni 2012

Estelle seglar

Nu går hon mot Gazas stränder med hopp om att bryta Israels olagliga  blockad. Jag har sett Estelle många gånger från fönstret på Långebacke där hon ibland gått för segel mellan Skärhamn och Mollösund. Jag har sett henne i hamnen och  jag har sett henne i en träbåtsarmada. Estelle kommer med leksaker och förnödenheter men framförallt ett hopp till de 700.000 barn som bor i ett söndertrasat Gaza. Barn som lever med ständiga beskjutningar från Israelisk militär.

Samtidigt fick jag höra att min vän Emelie blev fängslad på Västbanken brottet var att hon ställde sig framför en traktor när israeliska soldater försökte stjäla dunkar med vatten från en beduinfamilj på Västbanken. Blockaden kommer brytas då modiga människor envist vägrar ge upp. Modiga människor som ställer sig framför traktorer, som seglar med en träbåt och står upp för mänskliga rättigheter. I bland har jag tvivlat på att en annan värld är möjlig och tänkt att jag kanske ska byta namn på min blogg. Estelle och Emelie gör att jag tänker om, det finns modiga människor, det finns både personer och organisationer som står upp för rättvisa och solidaritet.Det är stort och det sker här och nu.

söndag 24 juni 2012

Angående tidigare inlägg

Jag ser att mitt inlägg om Waldorf delats ett antal gånger och personer har frågat varför jag svartmålar en Waldorfskola och det är inte så. Citaten är Rudolf Steiners egna  och utgör en grund för antroposofin. Det är en viktig anledning till att jag lämnat och även starkt tagit avstånd från Waldorfrörelsen där waldorfpedagogiken ingår.Det var inte så att mina barns skola liksom alla andra skolor hade små näpna inslag i pedagogiken utan antroposofin genomsyrade allt från maten till skolhälsovården. Waldorfskolorna är inte helt öppna med att det finns en andlig ideologi med övermänniskoideal bakom pedagogiken.
 Varje dag läser barnen verser som de rabblar utan till ofta från Rudolf Steiners bok" Barnets böner". De firar helgon och de pratar reinkarnation och karma. De flesta föräldrar är nog inte riktigt medvetna om att barn får lära sig sådant i skolan. De tror nog att en godkänd friskola lär barn att läsa, räkna och skriva i första hand. Föräldrar som sätter sina barn i en waldorfskola är naturligtvis inte rasister de har troligtvis ingen aning om att det förekommer uttalade rasistiska böcker skrivna av Steiner med efterföljare. De har heller ingen aning om att barnet bedöms utifrån sin kroppshållning och att lärarna kommer att sitta och ha konferenser om det och utifrån barnets temperament.De har ingen aning om att idrotten är starkt präglad av kroppshållning.
 Rörelsen har en slutenhet och de har också svårt att hantera kritik. Det är lönlöst att diskutera waldorfpedagogik med en antroposof eftersom de avslutar sin argumentation med att de har uppnått en högre visdom som gör dem till bättre människor. Waldorfrörelsen har köpt domäner som Waldorfsekten och Steinerkriti vilket ter sig mer än sekteristiskt. Slutligen vill jag avsluta med att skriva
Det finns inga recept på lycka eller att en utbildning kan göra dig till en lycklig och fri människa. Den som lovar något sådant ska mötas med viss och välbefogad skepsis.

lördag 23 juni 2012

Antroposofernas rasistiska ideologi

Waldorfskolor bygger på antroposofi och är utformad av Rudolf Steiner i början av 1900 talet den genomsyrar hela Waldorfpedagogiken med sina andeväsen,livscykler,karma och reinkarnation.Rudolf Steiner var barn av sin tid och anammade rasbiologi han hävdade med bestämdhet att arier befolkade Atlantis. Atlantis är människornas härkomst innan de var i ett fiskliknande tillstånd.
Detta är ingen Svastika utan en symbol som används i ockultasammanhang
Hela den antroposofiska lärobyggnaden bygger på den samlade historisk-evolutionära rastypologi som Steiner lade fram i Aus der Akasha-Chronik och annorstädes. Nyckeln till denna typologi är rotras-doktrinen, som indelar mänskligheten i fem rotraser Vetenskap och folkvett. Man talar även om temperament särskilt hos barn och inte om utvecklings psykologi. Människan är fånge i sitt temperament och blir inte lycklig av att utveckla sig intellektuellt framförallt inte att ifrågasätta.
 Ideologin inom Waldorf går djupare än så.. Klassificeringen av människor är viktig inom antroposofin och inom Waldorfskolan barn ses utifrån sin kroppshållning, utseende och hudfärg. Personer med ett visst temperament ska äta viss mat och klä sig i vissa färger. De ska äta mat utifrån sin ras och sitt temperament.Och så fortsätter det.
 Enligt Steiner är den ariska rasen oberoende av yttre energier. Med sin stora främre hjärna är de kapabla att utveckla tänkandet och är därför de enda verkliga människorna. Att till exempel indianer dör ut är inte en följd av imperialism, utan något de vita gav indianerna för att kunna uppfylla sitt gudsbestämda öde – deras utveckling ska avslutas (Vom Leben des Menschen und der Erde – Über das Wesen des Christentums, Dritter Vortrag, Dornach, 3 mars 1923)."En själ kan vara inkarnerad i en ras som förfaller, men om denna själ inte själv gör sig ond, behöver den inte åter inkarneras i en nedåtsjunkande ras, den inkarneras åter i en uppåtstigande ras." Antroposofer försvarar sig med att de faktiskt är snälla mot de de anser vara mindre värda. Vara snäll är en sak men det räcker inte när det handlar om människors lika värde. En ideologi som så i grunden bygger på människors utseende, färg  och faktiskt även ras ska inte få ha skolor sjukhus eller vårdcentraler. Det hjälper inte att antroposoferna vaggar med huvudet himlar med ögonen och säger att de är snälla. Skolor skall tala om allas lika värde och rätten till ett kritiskt tänkande, vårdcentralen ska behandla dig utifrån dig som patient och ditt behov inte utifrån din ras eller ditt temperament. Det är rasism oavsett om de ser sig som andliga och visare än andra. Det är vanlig hederlig rasism ingenting annat och summa sumarum färgen på huden avgör inte hur lycklig du blir, den avgör inte ditt temperament avgör inte vilken mat du ska äta eller vad du kommer att bli som vuxen.

onsdag 20 juni 2012

Internationella flyktingdagen!

I slutet av 2011 var totalt 42,5 miljoner människor på flykt världen över, av dessa är 15,2 miljoner av dom flyktingar, 26,4 miljoner internflyktingar och 895 000 asylsökande  UNHCR har för att uppmärksamma denna dag sammanställt en rapport om flyktingar i världen.
Rapporten visar också  oroväckande trender. Dels har det totala antalet människor på flykt överskridit 42 miljoner under de senaste fem åren. Dels lever allt fler flyktingar i långvarig exil i flera år i ett flyktingläger eller under svåra förhållanden i städer i väntan på en lösning. De allra flesta flyr till grannländer och inte till Sverige eller andra nordeuropeiska länder. Länder som tar emot flest flyktingar är Kenya, Pakistan och Iran.http://www.unhcr.se/

Idag är det internationella flyktingdagen som uppmärksammar alla miljoner och åter miljoner som är på flykt.Det är också en dag att särskilt uppmärksamma juridiskt bindande konventioner om rätten till asyl om rätt till skydd om rätten till liv och hälsa.http://bang.se/artiklar/2012/inhumant-rattsosakert-och-valdsamt-2012-03-02/#.T-GR5vcqWGI.facebook

Normen för en asylsökande är en heterosexuell man som är politisk flykting.  Politisk aktivitet ser olika ut för kvinnor och män. Ofta måste en kvinna på flykt bevisa att hon sökt skydd i sitt hemland, men att staten inte förmått att ge henne det skyddet. Det är ofta mycket svårt att bevisa och migrationsverket ser skrivna dokument som högt bevisvärde. I många länder är kvinnomisshandel inte ett brott och även om det skulle vara olagligt så ser staten inte brottet särskilt prioriterat och kvinnan kommer därmed inte få skydd. En ung man jag nyligen träffade hade fått sitt liv förstört när han filmats tillsammans med sin älskare i hemlandet Iran. Han blev inte trodd i Sverige på migrationsverket. De hävdade att mannen på filmen inte var han. Bevis kraven är hårda men jag kan ändå undra vilka bevis migrationsverket då godkänner. En domstol i Iran dömer hellre än friar när det gäller homosexualitet och en film är bevis nog för domaren och straffet är döden.

lördag 16 juni 2012

Blåmärken och födelsedag

Jag har skrivit på min blogg i ett år så jag borde ha födelsedagskalas, istället rinner tårarna ner för kinderna. Jag gör utflykter till minnen om och om igen sorgen i bröstet som en klump. En del människor går inte obemärkt förbi de fastnar i det som kallas själen . Förbereder inlägg i det rummet i själen . Egentligen kom våra samtal att handla om två saker papperslösa och kvinnor och det är vad jag ska prata om i morgon.
Gruppen våldsutsatta kvinnor, som är papperslösa har  efter ett beslut i kommunfullmäktige rätt att få ett skyddat boende enligt ett beslut i kommunfullmäktige ändå är det inte så. En klapp på axeln kan det bli med ord om så illa kan det inte vara.... Kvinnor som kommer blåslagna ändå ifrågasätts hotet och vad än värre är så tar man egna initiativ till att ringa polisen och berätta att de har en kvinna här som inte har uppehållstillstånd. Att höja rösten för de som inte kan tala för sig själva blir allt mer viktigt. Jag minns att motionen gick ut på remiss och några svar etsade sig fast i mnnet svaren gjorde ont. Svaret handlade om att dessa kvinnor riskerade positiv särbehandling om de fick skyddat boende.  Jag såg bara panik i ett par ögon och hur en kvinna visade mig sina blåmärken som täckte stora delar av kroppen liksom ärren från tidigare misshandel som mer liknade tortyr, brännmärken efter cigaretter. Jag märker att min röst får inslag av vrede, den darrar och jag kan knappt andas. Du måste , måste anmäla viskar jag. Till vem då svarar hon? Till vem? En helt adekvat fråga utredningen kommer läggas ned då offret avvisats , då finns ingen målsägande... och då rinner tårar ner över kinderna de blöter dina kläder din slöja som täcker blåmärkena. Det är även mina tårar min ilska vrede och frustration.  Det är vardag och jag har lämnat den för att i politiken faktiskt sätta ord och försöka göra någon jävla skillnad. Kvinnan med blåmärken och ärr efter tortyr sätter inte bara ord på varför de mänskligarättigheterna  är viktiga . Konventionen är absolut och inte någon gång eller under några omständigheter förhandlingsbar. NU och HÄR gör skillnad och jag höjer rösten för de som inte kan.

torsdag 14 juni 2012

Feminsitiskt självförsvar del 2

Jag fortsätter på temat jämställdhet med citat ur en ny rapport från LO

Hela 34 procent av arbetarkvinnorna kan inte ta 5 minuters paus utan att be om lov eller kalla på ersättare. Bland manliga arbetare är motsvarande andel 12 procent och bland manliga tjänstemän endast 5 procent.

Nyamko Sabuni är du fortfarande säker på att feministiskt självförsvar är ett konstigt och befängt förslag? En ökad självkänsla tillsammans med en demokratisk arbetsplats gör att unga tjejer kan förbättra sina arbets villkor och inte som nu när vi måste be om att få gå på toaletten.  Kvinnor har dessutom mindre andel förmåner såväl inom LO kollektivet som i TCO och genomgående lägre lön. Det har inte blivit bättre under alliansens styre snarare tvärtom. Unga kvinnor utan fasta anställningar som rings in på timmar ställer inga krav så enbart feministiskt självförsvar är nog inte rimligt utan även en politik som ger fler jobb och inte bara subventioner för företag. De större företagen har fått allt bättre villkor tyvärr har de inte använt villkoren till att skapa nya jobb vilket var tanken. Det här faktorerna är absolut ingen bra jämställdhetsstrategi. Unga kvinnor har jobb tills de ska lasas in, då svartlistas de från vikarie listan eller får inget förlängt vikariat.
Det har blivit tydligt att klass och  kön spelar roll och att de med sämst villkor är unga tjejer i LO kollektivet . Kanske heller inte så konstigt att de också mår sämst.


Feministiskt självförsvar

Ida Gabrielsson, skriver om feministiskt självförsvar vilket Nyamko Sabuni  blivit oroad(http://blog.svd.se/politikdirekt/2012/06/sabuni-oroad-over-utbildning-i-sjalvforsvar/)över så här svarar Ida i Svenska dagbladet. phttp://www.svd.se/opinion/brannpunkt/markligt-att-sabuni-oroar-sig-for-oss_7274403.svd.

Flickor föds inte med ångest, ätstörningar och skam över den egna kroppen, de matas med information dagligen om hur de ska föra sig om hur de ska se ut. I sommaren sker fler våldtäkter och flickor förmanas att klä sig, att inte vara utmanande. En advokat ansåg att flickor som våldtogs i ett torp borde kunnat förstå vilka intentioner det manliga sällskapet hade då det fanns sängar i torpet. Dagliga diskussioner kring hur flickor skall kunna skydda sig som mest handlar om att dra sig undan inte synas inte höras. Det torde då vara en rättighet för alla flickor att delta i feministiskt självförsvar. Vilket det är i vissa stadsdelar i Göteborg.

Feministiskt självförsvar handlar om att kunna freda sin kropp fysiskt och psykologiskt. Det handlar även om att bygga upp ett självförtroende i debatten, i talarstolen.Det handlar om att få finnas till för sin egen skull. Det handlar om rätt att ta del av talartiden, att ta del av information på samma villkor som män. Det handlar om att få göra sin röst hörd och inte behöva bli förlöjligad eller osynliggjord.

Feminism handlar om att se en könsmaktsordning och vilja förändra den. Jag vet inte varför Nyamko Sabuni väljer att blunda för det och  bli oroad över hur det står till med jämställdheten i andra partier. Hon borde istället oroa sig över att jämställdheten under alliansens dagar snarare haft en backlash än någon framgång. Hon borde oroa sig över antalet våldtäkter, antalet kvinnor slagna i nära relationer som är ett resultat av patriarkatets maktutövning  och faktiskt det grövsta. Nyamko Sabuni borde oroa sig för hur manliga statsråd i vissa fall förlöjligat kvinnliga riksdagsledamöters interpellationer i debatten. Varför unga kvinnor mår allt sämre och varför ensamstående mammor blivit de som förlorat mest i alliansens skattepolitik?

måndag 11 juni 2012

När alla jourbutiker är stängda


 Så rullar historiens Hjul
och spinner ett nät
av människors liv

Så etsar sig ögonblick fast
och bränner en bild
av förrunnen tid

Så bildas en gnistrande väv
som berättar om klassernas kamp

Så håller en tiggare fram
sin dåtid och nutid
i samma hand

Så börjar historien nu
och framtiden är idag, idag!


 Vi äro tusenden
Som levt
i ofrihetens tid


Vi äro tusenden
som beslutat oss
ta strid

 Varje droppe av vårt blod
som färgade den vita
jorden

 Varje bråkdel av den tid
som bestulits oss av
livet

 Ska vi erövra igen
Vi äro tusenden

 Ska vi erövra igen
Vi äro tusenden
Vi äro tusenden
Som levt
i ofrihetens tid

 Vi äro tusenden
som beslutat oss
ta strid

 Varje droppe av vårt blod
som färgade den vita
jorden

 Varje bråkdel av den tid
som bestulits oss av
livet (?)

 Ska vi erövra igen
Vi äro tusenden

 Ska vi erövra igen
Vi äro tusenden


Så rullar historiens Hjul
och spinner ett nät
av människors liv

Så etsar sig ögonblick fast
och bränner en bild
av förrunnen tid

Så bildas en gnistrande väv
som berättar om klassernas kamp

Så håller en tiggare fram
sin dåtid och nutid
i samma hand

Så börjar historien nu
och framtiden är idag, idag!

Finaste Anne - Christine, du som var med när det begav sig och gick in i kampen för kvinnors rättigheter när ingen annan gjorde det. Det känns så märkligt att prata om dig i imperfekt  För mig är du lågan det som höll mig brinnande.Det känns ännu mer absurt att skriva var, när vi alldeles nyss i sommaren träffades, så levande med blommor runt halsen i regnbågsparaden, att ta strid för de som inte har rättigheter var för dig viktigast. Jag minns dina inlägg i debatten, jag minns din berättelse om hur ,och varför du varför du blev socialist.
 Du och jag pratade om vikten av feminismen om papperslösa den där gången jag när jag först kom till parti lokalen.. Du fattas mig du fattas mig som ett sår i mitt feministiska hjärta. Kanske var du den som fick mig att komma tillbaks att ta kampen när jag egentligen inte orkade.Det var elden och att elda under vreden att kunna sätta ord på orättvisor .
Kristina Lugn skrev 
"Döden kommer som en oväntad gäst när alla jour butiker är stängda"
Någon annan lär ha sagt; att vill man ha resan får man ta ändstationen fastän det var livet man ville ha och just nu känns det klokt och sansat men min sorg känns inte så, den är eldfärgad såsom din kamp . Vi förblir tusenden och åter tusenden i kampen finaste Anne - Christine

fredag 8 juni 2012

Rasism och media

Belinda Olsson, tycker det är jobbigt med invandrare; att hon liksom inte kan skriva ut vad hon egentligen tycker nu senast ville hon rapportera mer om terror dådet mot Jyllandsposten. Med tanke på statistiken om så kallade terrorbrott som har koppling till extremister med muslimsk bakgrund 0,3% så får de i alla fall inte för lite publicitet.http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/belindaolsson/article14939658.ab
Hon fortsätter med att feminister och debattörer tystnat och ett slående exempel var uppdrag gransknings dolda kamera i moskeér hos ett antal imamer som gav två kvinnor ganska tveksamma råd. Jag har för mig att det tilldrog sig ett stort intresse i media; vilket mäns våld mot kvinnor vanligtvis inte gör. Ett antal kvinnor dödas i nära relationer, kvinnor tar sin tillflykt till kvinnojourer varje vecka. Imamernas svar handlar inte om religion främst, det handlar om det vanliga patriarkatet,  där män har makten  och kvinnor inte har det. Svensk media tar inte upp feministiska frågor i någon särskilt stor utsträckning annat än 8e mars. Det är ingen kioskvältare...
Är journalister rädda att bli utpekade som rasister nja inte nödvändigtvis i pressens finrum så har det kunnat skrivas relativt mycket om islam och dess frammarsch och hur mycket uppmärksamhet har inte Lars Vilks fått efter sitt konstverk som visar rondellhundar med profeten Muhammed. Lars Vilks intentioner ifrågasattes inte initialt han var tryckfrihetens kung det var först när han öppet visade vissa sympatier med islamofoba rörelser som hans hundar kanske började få en ganska bister bismak.Sedan 11e september är alla terrordåd utförda av extrema islamister till motsatsen har bevisats trots att statistiken säger något helt annat trots att det pågår två rättegångar med rasistiska förtecken väljer vi att prata om Mangs och Breivik som isolat trots att de inhämtade sitt hat och sina offer på välkända rasistiska internetsidor. Jag frågar mig vad det är som är så jobbigt med att vara journalist, medialt så har analysen invandrarbakgrund och muslim slagit igenom och trängt bort analys om levnadsvillkor, arbetslöshet, ojämlikhet och feminism.  För att komma ner på jorden belinda så måste analysen vara betydligt djupare en den som handlar om invandrare versus etniska svenskar vilken tenderat att bli svaret på allt. Du ställde frågan om rasismen verkligen genomsyrar samhället? Tyvärr har jag nog svarat på det i de exempel jag just diskuterat.

onsdag 6 juni 2012

På nationaldagen

Min antirasistiska status det var en uppgift som vi hade häromdagen . Jag skriver nu lagom till självaste nationaldagen om varför jag är antirasist. Jag tror på demokratiska värden rasistiska ideologier bygger inte på demokrati det bygger på att någras rättigheter är viktigare än andras, det bygger på att några får göra sina röster hörda på andras bekostnad. Rasism bygger på våld och på att någras existens är viktigare än andra grupper.
Vad gör mig svensk? Vad är Sverige för mig ? Sverige är sommar och min barndoms by Stigtomta det är kransar i håret , blåklint och vackert väder på skolavslutningen. Hade ett samtal med en man från Bosnien- Hercegovina om att längta hem. I grunden är det djupt mänskligt men kanske så finns det inte kvar.
Det djupt mänskliga har inga nationsgränser och har ingen hudfärg . Längtan och saknad och att egentligen bara vara människa.

tisdag 5 juni 2012

Vård är en rättighet!

Det är över ett år sedan som utredningen om rätt till vård för papperslösa blev färdig Billström vill inte ge vård annat än till vissa grupper som typ ofödda barn
En sån grupp skulle naturligtvis kunna vara mödravård, eftersom ofödda barn inte kan rå för att föräldrarna fattar dumma beslut.
Jag vet inte om Tobias Billström vill slå något rekord i dumma och cyniska resonemang men han kvalar snart  in som segrare i båda kategorierna. Sakfrågan handlar om att erbjuda mänskliga rättigheter där vård och rätten till hälsa ingår som en väsentlig del. Billström,vill att det ska handla om vissa och inte alla och måste då i konsekvensens namn faktiskt tala om att han inte anser att papperslösa är människor, utan bara vissa grupper, som ofödda barn.  Nu får papperslösa barn till föräldrar som sökt asyl vård men inte barn till papperslösa föräldrar som inte sökt asyl.Alla barn  har inte rätt till vård; om deras föräldrar inte sökt asyl så har de inte rätt till vård. Sverige som varunamn skulle visa på ett föregångsland för mänskliga rättigheter?
Detta uttalandet är inte det enda. Utredningen SOU2011:48 som faktiskt är gediget utförd och som föreslår att  vård som en  mänskligrättighet faktiskt väger tyngre än juridisk status, kallar statsrådet för ett hafsverk, och detta kommer samma statsråd på, ett år efter att utredningen presenterats i utskott och riksdaghttp://www.regeringen.se/download/1ce2f996.pdf?major=1&minor=169815&cn=attachmentPublDuplicator_0_attachment
Jag är sjuksköterska och i mitt yrke så ingår även en etisk kod vilket gör det svårt för mig att neka någon vård. Min legitimation borgar för att jag faktiskt följer etiska riktlinjer en utav dem är att alla har rätt till vård och rangordnas efter deras vårdbehov inte efter juridisk status eller om de kan betala vården.

söndag 3 juni 2012

Bilder från regnbågsparaden

Jonas Gardell uttryckte följande efter Utöya göm en flykting och det har jag väl kanske gjort åtminstone hjälpt många Gå i en Gay-parad det har jag inte gjort förrän idag.  Vi hissar regnbågen för de som inte kan,vi manifesterar rättigheter för de som inte har några.