lördag 31 december 2011

2012

 
En annan värld är möjlig om vi använder lite mer tid till att vara klimatsmarta och på det nya året,åker mindre bil, litemer kollektivt lite mindre flyg och mycket mera tåg.

Om vi inser att det finns begränsat med naturresurser

Om vi strävar efter rättvisa förhållanden så är chanserna för en hållbar utveckling större
Länge leve de mänskliga rättigheterna 
Länge leve solidariteten 

Think global act local

Gott nytt år

Först några små tänkvärda betraktelser samlade i en liten prislista
Årets Carl Bildt
 Den får Carl Bildt alldeles själv då han har suttit i Lundin Oils styrelse och det finns en uppenbar intressekonflikt när det gäller de två journalisternas granskning av Lundin Oils inblandning ett blodigt inbördeskrig som pågår i en del av Etiopien. Det är inget brott att granska som journalist mendet är tveksamt om en utrikesminister kan ha en styrelsepost i ett företag med intressen i Etiopien och Sudan .... men vi får inte veta Carl Bildt sitter kvar som utrikesminister och svarar inte för det är tyvärr mitt i natten där han är. Och Martin Schibbye och Johan Persson sitter i fängelse

Åretsskamfläck

Sveriges inhumana flykting politik med Tobias Billström i spetsen, och inte långt efter kommer Carema som är en uppstickare när det gäller åretsskamfläck.  Fortsätter Carema sin valda bana med svältkost, liggsår och chefsbonusar så kommer ni garanterat bli ihågkomna som åretsskamfläck 2012.

Årets Robin Hood fastän tvärtom
Anders Borg framstår som en riktig man, redo att hjälpa Sverige ur krisen vilket han idag skriver om. Anders Borg har konsekvent tagit från de fattiga och givit till de rika. Sjuka pensionärer och arbetslösa betalar Sverige ur krisen medan överklassen får skattesänkningar år efter år .

Årets mutstad för andra året i rad blir Göteborg

Årets dummaste utrikespolitiska fadäs
Att inte rösta för ett palestinskt medlemskap i Unesco. Alliansen röstade emot.....så mycket för solidaritet med Palestinas barn och deras rätt till utbildning och framtid.

Årets revolution
Nordafrika som slog sig fria


Årets fängslade journalist
blir för tionde året i rad Dawit Isaac som sitter fängslad i Eritrea  som samvetsfånge Släpp Dawit Isaac och låt honom återförenas med sin familj.
 Årets sorg
Utöya och massakern som där 77 unga i AUF dödades av en högerextremist

Årets bästa  tal
Går till Norges statsminister Jens StoltenbergÅrets Landsfader
Går också till Jens Stoltenberg efter bombdådet i Oslo och massakern på Utöya där statsminister lyckades inge hopp styrka och tilltro trots det ofattbara
Årets kvinnliga vänsterbloggist
önskarGott nytt år!

och med hopp om solidaritet, rättvisa och att en annan värld är möjligfredag 30 december 2011

Motioner samarbeten och egna tankar och 2012

Det är årets näst sista dag fast jag gillar inte nyår och jag tycker januari är en allmänt ocharmig månad med snö slask oftast både och,långt till sommaren och våren känns väldigt avlägsen. I år blir januari bättre med vänsterpartiets kongress som den stora höjdpunkten och hoppas att vänstern nu går mot ett vår med större väljarantal jag hoppas på många replikskiften kring en motion som heter "Inga samarbeten för småsmulor"
Det har från olika håll sagts att vi behöver ge partistyrelsen ett tydligt mandat om när och under vilka villkor som vi kan tänka oss ett regeringssamarbete. Vi håller med om att ett sådant mandat behövs.
En sådan regering måste kunna åtminstone stå upp för full sysselsättning. En grundförutsättning för det är att riksbankens inflationsmål – som ständigt tvingar riksbanken att höja räntan och därigenom skapar arbetslöshet – måste tas bort!
Om vi ska vara ett parti som i alla tillfällen står på folkets sida kan vi inte vara ett parti som går med på försämringar i kommunerna eller landstingen – det handlar om grundläggande trovärdighet. Vi ska i alla lägen vara de som står emot all politik som syftar till minskad jämlikhet och jämställdhet.
 Mina tankar går till Angered,där skolor läggs ner i ett rödgrönt samarbete och man kan med gott samvete ställa frågan om samarbetets pris och var någonstans smärtgränsen går.  För barn som har det lite halvtaskigt i allmänhet så blir skolbyte, lärarbyte och kamratbyte kanske det som stjälper en hel värld undrar om man tagit det i beaktande.....en förälder skriver att man faktiskt inte tänker förflytta sina barn kors och tvärs utan att få veta innehållet. SDF Angered menar att det handlar om lokaler och lokalkostnader men förflyttningarna innebär lärarbyten och att lärare sägs upp . En utav att satserna lyder så här
att partiet på kommunal och landstingsnivå, och där stadsdelsnämnder finns ej ska ingå samarbete med några andra partier såvida inte politiken på det ekonomiska planet tydligt ökar jämlikheten och jämställdheten.
Jag är lite splittrad och delar inte helt motionärarernas önskan om att på förhand  bestämma samarbetets utformning å andra sidan anser jag att vänsterpartiets parlamentariker skulle ha en liten lapp med sig i fickan och ta fram den och läsa attsatsen inför varje överläggning inför varje beslut om samarbete. Kommer beslutet om skolornas vara eller icke vara påverka jämlikheten det vill säga allas rätt till utbildning? Kan det påverka att fler barn riskerar att inte klara kärnämnena om svaret är ja på någon fråga bör man kanske tänka om?

Samarbetet på central nivå är också formulerat i en attsats

att partiet på central nivå ej ska ingå ett regeringssamarbete med några andra partier såvida inte riksbankens inflationsmål underställs ett mål om full sysselsättning. Det kan vara ofördelaktigt att ställa krav då samarbete är ett givande och tagande men en diskussion inom partiet ser jag som väldigt välkommen Var går din gräns och var går min

torsdag 29 december 2011

Låt männen koka kaffe och kvinnor ta ordförande posten

Snart är det kongress och jag är ersättare men hoppas kanske mer på att följa kongressen från tv soffan så om jag bloggar så bloggar jag från en tv soffa.
Min dotter Liv 1a maj 2011 med texten jag vill bli jämställd när jag blir stor
Jag hoppas på en bra diskussion om kvinnors villkor i politiken då ett problem är att kvinnors frågor lätt sopas under mattan för nu så får vi inte åka ur riksdagen eller nu ska vi vinna valet och vår trogna väljar grupp som består av unga kvinnor med akademiker bakgrund blir liksom lite åsidosatta när vi helt plötsligt ska attrahera män i blåställ från LO- kollektivet. De ska vara våra företrädare och på bred götebosska tala klasskamp och solidaritet...
Kvinnors villkor i politiken är beroende av en arbetstids förkortning eftersom vi inte vill betala engagemang med att arbeta deltid vi vill ha en heltidslön och ha tid och ork med politiskt engagemang. Vi vill att kongressen diskuterar 6 timmars arbetsdag och vi vill att kongressen uttalar sig för en arbetstidsförkortning och att männen i blåställ och med ekonomiska kalkyler slutar ta sig för pannan och himla med ögonen och idiotförklara oss med att det förstår ni väl att det kostar för mycket.
Kvinnor tackar nej till uppdrag i partistyrelsen i högre utsträckning än män och svaret kan vara att när det väl gäller så förordar valberedningen ändå en man i medelåldern. Gubbarna bävar för att en feminist ska stjälpa partiets trovärdighet med tjat och gnäll om äldreomsorg utförd och finansierad av kommunen för att minska gratis arbetet. Tjat om att pappor ska ta vab-ledigt för att minska eller iallafall begränsa den löne- utveckling som leder till att kvinnor bara får hälften av vad män får i lönepåslag.  Tjat om att hälsan ska vara mer jämställd så att kvinnor kan tas på allvar för sina dåliga kranskärl . En avhandling visar att män och kvinnor inte har så olikaartade symtom och att kvinnor inte kommer in senare vid sjukhus ändå tas männens symtom på mer allvar och de får vård betydligt snabbare. Tjat och gnat om att kvinnor ska kunna bli partiledare i ett parti som bedriver en feministisk offensiv eller åtminstone bli partisekreterare.
Kvinnor tackar nej till uppdrag i partiet över huvudtaget och en orsak kan vara att det faktiskt inte är någon idé då talartiden är männens de skriver upp sig gång på gång och pratar sig varma om marx och proletariatet med ord som de knappt själva förstår och kvinnorna de stryker sig för att talar listan inte ska bli så lång.

Feminism är viktigt för det handlar om lika rättigheter och om allas lika värde om att vår tid är lika viktig som männens att våra röster är precis lika viktiga och att frågor som traditionellt varit kvinnofrågor ska få ta tid på möten så väl inom partiet såsom i kommun landsting och riksdag. 
Jag ser fram emot den feministiska offensiven, där gubbsnacket om hur vi ska vinna valet ersätts med en konstruktiv diskussion om 6 timmars arbetsdag, en värdig äldreomsorg en bättre löneutveckling för kvinnor i service vård och kommunalsektor. Sätt kvinnor på ordförande poster och låt männen stå för kaffet gör en omvänd ordning 2012 så kan vi sedan sätta oss och diskutera hur det känns. Hur det känns att egentligen inte få vara med utan sitta som avbytare match efter match.

onsdag 28 december 2011

Året som gick eller your silence will not protect youI år hade tio år förflutit och jag började se tillbaka på den osannolika och lätt absurda kväll i juni då polis sköt mot demonstranter på det som var innan och på det som blev... med valnedgångar katastrof val för vänstern år efter år hur moderaterna blev de nya moderaterna och utgav sig för att vara ett  arbetarparti och äga rätten till arbetsmoral. En annan värld är möjlig så avslutades ett växel tal mellan Kalle Larsson dåvarande riksdagsledamot för V och Ali Esbati dåvarande ordförande för Ung Vänster. Jag konstaterar tio år senare att Sverige har blivit ett land där fördelningen av tillgångarna allt mer gagnar de som redan har och att de som var fattiga för tio år sedan blivit allt mer fattiga att uteliggarna i Stockholm blivit fler och att barn bor i brunnar ... Jag konstaterar att Göteborg som länge haft en socialdemokratisk majoritet har mindre antal barn som bor i brunnar och mindre antal uteliggare än det blåmoderata Stockholm .
För de som inte ser någon skillnad på vem som styr så kan detta faktum vara värt att tänka på. I det blå moderata Stockholm har landstingråd Filippa Reinfeldt hustru till statsministern fått till vårdshopping gallerior där man väljer sin vård och de som har råd kan köpa sin vård för dyra pengar. En mängd vårdcentraler med olika profiler finns på östermalm trots att de är friskast i Storstockholm i förorten Botkyrka finns nästan inga. De sjuka och fattiga har fått sämre tillgång och även i flera fall fått betala mer medan de som inte behöver någon vård fått mer vård till en lägre kostnad pengarna har gått till riskkapital bolag och investeringar i primärvården har inte gjorts....så långt Stockholm. I Göteborg är orättvisorna inte riktigt lika påtagliga vi har inte infört vårdshopping gallerior i samma utsträckning och har inte lika mycket privatisering.
Carema skandalerna som avlöst varandra under 2011 där alliansens devis om att privata alternativ och individens valfrihet ger en bättre vård och en nöjdare kund föll på eget grepp i ett privat vårdbolag gång på gång på gång. Det var liggsår då patienten förlåt kunden inte själv kunde vända sig, avmagring och svältdöd då en annan kund som var dement inte kunde äta själv. Kunder som låg i egen avföring, och kunder som ramlade i egen avföring. Jublet inför valfriheten uteblev för roten till det onda var att Stockholmsstad liksom många andra kommuner ratat den kommunala omsorgen till fördel för Carema av den enda anledningen att Carema var billigast. Utbildning av personal , bemanning  och mat allt detta sparade Carema på och därför förstod inte personalen sambandet mellan sängläge och liggsår eller så hann de inte då ensamarbete var vanligt förekommande. Det kunde också vara olika företag som var upphandlade och då de konkurrerade överfördes aldrig någon information. Jublet blev till en kör av burop då Caremas chefer roffat åt sig bonusar och skapat roliga tävlingar hos personalen om vilken avdelning som kunde spara mest. Carema krävde också att personalen var lojal i dessa vidrigheter heder åt de som vågade berätta sanningen och heder åt den personal som trots allt gör sitt allra bästa för sina vårdtagares skull.

Utöya, i våra hjärtan den 22juli dödade en fascistisk massmördare  77 personer i ett bombdåd i Oslo och ett massmord  på Utöya. Händelsen som kom att bli det största nordiska terrordådet i efterkrigstid. Orsaker som gjorde det ofattbara möjligt. Det faktum att vi inte tror att ljushylta norrmän kan ha så fasansfulla planer  och att vi har inre föreställningar om att det är mörka män som planerar terror dåd. Det faktum att de allra flesta då inte utförs av mörka muslimer utan av ljushylta , rakade eller rent av alldeles vanliga människor med politiska motiv framgår sällan av media, 0,3% är terrorbrott med kopplingar till Islam resterande är kopplade till politiska ideologier där flera tillhör extremhögern. Våra fördomar är så djupt rotade i vårt kollektiv att vi faktiskt inte förstår att det finns högerextrem terrorism som syftar till att döda och skada.
Många ungdomar från AUF dog i massakern och vi hedrar deras minne med att engagera oss mot rasism och främlingsfientlighet vi låter oss inte förskräckas i denna skräckens tid. Vi samlar oss demonstrerar och gör motstånd!
Jag hade på nyårsnatten 2011 aldrig någonsin kunnat tro att Gaddafi skulle falla, att Egyptens diktatur skulle falla att det Nordafrikanska folket skulle kunna vända sig mot sina våldsherrar och kräva demokrati. Jag gillar bilden nedan från den 8e mars i år och feminism över alla gränser.Konstaterar att jag trots allt lever i en förändringens tid där det osannolika plötsligt är din och min verklighet.
"Your silence will not protect you vi behöver protester för att en ny värld ska vara möjlig!

lördag 24 december 2011

God Jul

Nu är det jul och jag passar på att skriva några rader. En julhälsning till Tobias Billström har du tänkt på hur familjen från Ånge har det och hur de firar jul bor de på gatan har de tak över huvudet nu?
Familjen med den sjuka mamman som slog sina barn? Hur är deras jul ? Du kastade ut båda familjerna ur Sverige trots att de enligt Barnkonventionen hade rätt att stanna.

En julhälsning till Carl Bildt  från oss som följt Johan Persson och Martin Schibbye ; hur blir deras jul i ett Etiopiskt fängelse? Är det inte dags att agera?


Till Anders Borg som skamligt roffat åt sig på de fattigas bekostnad och sänkt skatterna så att de rika kan bli ännu rikare. I dag är de fattiga 11% fattigare än när Anders Borg tillträdde 2006  och de rikaste har kontroll över 40% av Sveriges samlade förmögenhet och ökat sin förmögenhet med 13%. Hur tror du barnen som inte får någon julklapp har det och blev de som redan fick 25 klappar blev gladare och bättre av de 30 som de nu får. Det är mer kännbart att bli av med den enda.....Jag passar på att önska mina läsare en God Jul Karl- bertil Jonsson har jag tittat på varje jul ; Att ta från de rika och ge till de fattiga eller Jag gav bort den den till en fattig som inte äger ett varuhus.....


fredag 23 december 2011

Dan före doppar dan

Min intention var att skriva om gräsrötter som gör en annan värld möjlig! En kampanj som jag varit med i är Ain't I a woman som arbetar för att papperslösa kvinnor ska ha rätt till beskydd om de hotas trakasseras misshandlas och att rättsystemet skall ge dessa kvinnor ett tillfälligt uppehållstillstånd så att förövrare kan ställas till svars. Papperslösa kvinnor är utsatta för brott i mycket större utsträckning än andra kvinnor i Sverige. Lampanjen finns på flera platser i Sverige.
Kampanjen har varit framgångsrik och Göteborgs kommun beslutade i januari detta året att papperslösa kvinnor har rätt till beskydd på kommunens kvinnojourer. Kampanjen har även tilldelats 300.000 kr för projektet "Dina rättigheter"

onsdag 21 december 2011

En sorgens dag

Johan och Martin dömdes idag till 15 år i fängelse för terrorbrott . De är journalister och skulle skriva om hur företag och länder pumpar in pengar i ett krig som ingen förstår mer än de som tjänar på folkmord och krig.Lundin Oil är ett sådant företag som lever på andras blodiga olycka .Kritisk granskning är inte terrorism och journalisterna är samvetsfångar i Etiopien. Att granska de som inte vill bli granskade ger hårda straff . Skicka gärna ett mejl till Carl Bildt att han nu måste agera
carl.bildt@foreign.ministry.se

söndag 18 december 2011

Tips på film i julstressen

Den 20e december är kommer SVT visa Gazas tårar som bland annat tar upp de 700.000 minderåriga barn och ungdomar som lever under ockupation och deras situation med svält bristfällig vattensituation, hur det är att leva med bomber som faller , hur det är att vara instängd på en landremsa. Hur det är att leva med terror. Många barn lever med kronisk svält och järnbrist anemi har 55% av barnen antalet barn med akut svält har ökat under blockaden. Barn faller offer för vanliga sjukdomar och dör när de får för dåligt med näring de kan få icke reversibla hjärnskador av svält. Julen 2008 attackerades Gaza sjukhus och skolor bombarderades med granater av Israels militär  FN fördömde attacken. Många palestinier dog och även många barn under lek , påväg till skolan eller kanske på väg hem. Även i krig måste vardagen fortsätta filmen Gazas Tårar visar hur.

fredag 16 december 2011

Lundsson - Mina herrar som räknar profiter (Dan Berglund)

Den där dryge med tofsen han räknar profiter, de fattiga betalar tio procent mer och de rikaste 40 procent mindr, och man undrar varför vi protesterar. Jag undrar varför är protesterna inteär större varför ställer vi oss inte på gatan och protesterar mer. En procent tar hand om 40 procent av  rikets förmögenhet. Upp till kamp kamrater som faktiskt enbart har kroppen som betalningsmedel. Vi går ut och säger det räcker nu ! Basta ya!

onsdag 14 december 2011

Ett Luciatåg utan stjärngosse

Och Lucia blev en dyster tillställning iallafall för ett väntande luciatåg i Ånge . En stjärngosse blev utvisad till Armenien ett land han knappast kan minnas eftersom han bott i Sverige i 11 år. Regeringen bestämde sedan att Ganna som är dement och hjärtsjuk kunde åka hem till sitt land där hon inte känner någon och inte har någon släkt hon klarar kanske inte en så pass lång flygresa.

Jag hoppas att julanden kommer och hemsöker både regeringen och migrationsverket då deras känslokyla får mr Scrooge att verka blödig i Christmas Carroll. Alla vänner bekanta kamrater i nätverk , kyrkor eller ni som bara har ett gott hjärta och hjälper papperslösa att gömma sig eller hjälper personer som fått avslag på sin asylansökan göm dem väl för det finns ingen hejd på migrationsministerns och regeringens känslokyla och hjärtlöshet. Alla ska ut alla ska bort och många avvisningar sker när folk har fokus på annat som julen
Ett sommarlov var som en evighet när jagvar barn men vad är då 11år ett helt liv?

måndag 12 december 2011

Lucia och SD

I helgen så paraderade extremhögern på mynttorget dels så skanderade de sitt hat mot invandrare men också hatet mot riksdagen och i förlängningen även demokratin.Det är Salemmarchen som nu flyttat in i stan  Sverige demokrater är vanligtvis inte med och inte denna gång heller iallafall inte officiellt deras ungdomsförbund hade nog ett visst deltagande. Sverige- demokraterna har ordnat egna demonstrationer under samma tema  den såkallade svenskfientligheten.
SD hade idag gapat och skrikit om att killar inte ska vara Lucia ursäkta mig men att de värnar så om en främmande tradition där en kvinna  från Syrakusa faktiskt vägrar att böja sig för övermakten sången är en italiensk fiskarsång allt annan än svensk. Kanske är det inte en jättepolitisk fråga om killar kan vara Lucia och kanske kan skolorna vara så genusutbildade att de faktiskt kan avgöra detta själva.
Något som däremot är ett politiskt ställningstagande är biståndets vara eller icke var och att en del av biståndet skall gå till kvinnorshälsa där kravet om kvinnors rättighet att själv bestämma över sin kropp om och när hon vill vara gravid och vem hon vill ha barn med. Reproduktivhälsa innebär lagliga och säkra aborter, Nu är SD ett antifeministiskt parti och tyckte inte att detta skulle stödjas trots. Innan de tog strid för Lucia skulle de kanske läst legenden där Lucia vägrar att gifta sig med en prins .
Den rasistiska ideologin är också kvinnofientlig i den mening att de inte vill att kvinnor är med och fattar beslut inte ens över den egna kroppen.
Demokrati innebär mer än att alla får bröla ut sitt budskap det handlar om att upprätthålla samtliga artiklar i konventionen om de mänskliga rättigheterna.

lördag 10 december 2011

Grattis Jonas

Valberedningen presenterade sitt förslag idag till partiledarposten och det blev Jonas Sjöstedt . Jonas kommer bli en bra partiledare!

måndag 5 december 2011

En historia bakom mitt engagemang

ockupation av  Norge och Danmark den 9e april 1940
Jag skriver mycket om vikten av att arbeta emot den rasism som smyger sig in och nu tagit plats i TV soffor, vid köksborden. Det finns en historia bakom mitt engagemang som började under andra världskriget 70 år sedan då tyska trupper invaderade Danmark. Sverige hade en ganska flat politik mot Nazisterna  men en del svenskar som bodde i Norge och Danmark deltog aktivt i motståndsrörelsen en del hjälpte judar att fly undan förintelsen bland annat i Danmark . I Danmark lyckades alla judiska medborgare fly och de hjälptes av människor en av dem var min mormor. Mormor var svensk och arbetade  barnflicka i Danmark i slutet av 30-talet under hon var även där under ockupationen men återvände till Sverige ganska snart.Jag vet inte om min mormor visste hur Nazisterna straffade de som aktivt hjälpte den judiska befolkningen eller aktivt deltog i motståndsrörelsen och hur hon vågade göra detta farliga arbete vid sidan av sin tjänst som barnflicka.
Danska motståndsrörelsen anordnar en strejk 1944
Jag anser att analysen om rasismens frammarsch saknas eller helt uteblir  EXPO som är den tidskrift som kartlagt vitmakt, SD NationalDemokraterna  för ingen djupare analys utan publicerar endast sin kartläggning.Anna - Lena Lodenius har viss analys på sin blogg men är nog den enda. Om vi ska undgå historiens misstag i den mediala tiden så krävs att ideologier ses i sitt sammanhang i en samtid. Hur ser samtiden på retoriska likheter mellan dåtidens Tyskland och de högerpopulistiska rörelserna med rötter i rasistiska partier? Min mormor var en vanlig bondflicka från Halland utan några ideologiska aspekter utan handlade med ryggraden så som vi kanske alla skulle gjort men historien visar dock på motsatsen att det var få som visade mod och hjälpte judar undan förintelsen. Vilka är det som gör skillnad och vad utmärker dem?

söndag 4 december 2011

Jämställdhet och barnomsorg

I går skrev en förskolerektor att hon ville ta bort maxtaxan i tron om att barn skulle vara mindre på dagis samt att barn har det bättre hemma. Föräldrar betalar nog någon procent i kostnader genom avgifter vi betalar betydligt mer på skattesedeln. Dagisrektorn har ett reaktionärt och anti feministiskt resonemang som ger kvinnor mer dåligt samvete. Kvinnor tar ett betydligt större ansvar för hemmet och barnen pappor tar endast ut 23% av föräldraförsäkringen och då i samband med storhelger och stora sportarrangemang. Det verkar som om redan vunna segrar måste vinnas igen och att ge sig på oss småbarnsmammor är fegt och osolidariskt. Räkna istället på det gratisarbete som utförs,  när någon måste passa mina barn då jag jobbar flextider nätter kvällar vanliga helger och storhelger då finns ingen barnomsorg, alla städningar av dagisgårdar, pysseldagar för att förbättra miljön som kuddrum.  Kvinnors insatser på arbetsmarknaden måste vara lika viktiga som männens men så är det inte från första stund har jag fått veta vilken ynnest det är att få dagisplats så att jag kan arbeta. Min make har inte fått dagisplatsen presenterad på det sättet trots att det är jag som stod för stålarna i hushållet och arbetat sedan mina barn varit fyramånader helger kvällar och nätter. Är det 2011 eller är det 50-tal kan man verkligen fråga sig ? Jag vet inte hur det är ställt med genusperspektiv i förskolan om de tror att pappor är kapabla att sköta barn och att kvinnors betalda arbete är onödig lyx. Varför ringer de alltid till kvinnor och aldrig till män om prickar, eventuell sjukdom eventuell snuva eller trötthet?
Snälla förskollechefer inser ni inte att försämringen av barnomsorgen handlar om dålig planering som ni själva delvis är ansvariga för, om att skatterna sänkts för höginkomsttagare och att kostnader höjts för låginkomstagare med tio procent. Många skulle säkert vilja vara hemma mer  med barnen men en provanställning kräver ofta hög närvaro och att föräldraledighet liksom att vab inte ses med blida ögon. Kvinnor har också rätt att få en bra pension vilket inte är möjligt med deltidssarbete för att utföra arbete i hemmet. Det är inte en ynnest att kvinnor får arbeta vi betalar skatt och bidrar tillsamhället på samma sätt som män undrar vad ofrivilliga deltider kostar i mnskade skatte intäkter. Helt klart är skattefinasieringen mycket mer än de avgifter som betalas för barn omsorg. Barn mår inte bra av stressade föräldrar inte heller mår de så jäkla bra av ökade inkomstklytor och ojämställda hem .

lördag 3 december 2011

Klasskamp

Min pappa är arbetarbarn och har alltid varit stolt över det och i veckan läste jag en blogg om klassresa och tomrummet att prata klass inom vänstern. Mina barn är arbetarbarn mina föräldrar var visserligen akademiker men pappa har nog alltid hållit kvar vid arbetarklassen. I mitt hem motarbetades allt borgerligt, som vilken kniv man skulle börja med om det var förrätt, liksom hur man beter sig på sittningar i de högre klasserna.Mina barn har det helt klart sämre än vad jag hade det de har absolut inte egna rum, de ärver betydligt mer efter varandra än vad jag gjorde, vi har aldrig varit på någon semester utomlands  aldrig skidsemester och knappt annan semester heller. Skolklasserna är större och de har mindre rätt till att få hjälp när de inte förstår liksom att samhället är hårdare och utslagning börjar tidigt De rikare blir allt rikare som att några få procent äger 40% av den samlade förmögenheten och att de som var fattiga har fått sina inkomster minskade med nästan 10% . Jag kan också inse att det här med att bildningen sitter i bordsskicket blivit en innegrej för att skilja agnarna från vetet och en borgerlig elit får lägga ribban. I tider av djupa ekonomiska kriser har arbetarklassen varit stark med solidaritet men nu så har arbetarrörelsen och framförallt socialdemokratin den absolut djupaste krisen i historien. Det börjar bli viktigt att prata klass även om många inom vänstern är akademiker men ett samhälle som ser upp till företagsamhet , bordsskick , middagsbjudningar och ser ner på arbetare och arbetslösa och sjuka. Ett samhälle som lägger vikt vid bordsplaceringar gafflar och etikett istället för jämställdhet och solidaritet är inget bra samhälle.

torsdag 1 december 2011

1a december

Idag minns vi särskilt de som dött i AIDS och det är en tung dag, och vi uppmärksammar de som lever med HIV kampen mot fördomar och kampen mot AIDS. I flera länder söder om Sahara dör den arbetsföra befolkningen mammor och pappor i AIDS och kvar blir barn små barn som får tas om hand av syskon som inte är vuxna eller far och morföräldrar.
AIDS bekämpas inte med moralpanik, inte heller med straff eller hot om straff  HIV och AIDS bekämpas genom att vi öppet kan tala om sexualitet. Många förknippar HIV med homosexualitet trots att de flesta som fått HIV fått det i en heterosexuell relation. Under många år så fanns inga väl fungerande medicineroch HIV var ett potentiellt hot mot livet idag finns läkemedel som gör att HIV positiva kan leva länge om de får tillgång till mediciner och en bra vårdkontakt . I fattiga länder så kan inte alla få läkemedel oftast bara de som kan betala. Hiv kallades världens mest demokratiska virus på 90 talet alla dog av det i dag är HIV lika lite demokratiskt somnågon annan sjukdom. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män, fattiga får mindre tillgång till vård än rika, fattiga barn drabbas hårdare än rika barn. Läkemedels bolagen tillverkar inte mediciner av snällhet utan för att tjäna pengar och de struntar i om människor dör. I vissa länder Söder om Sahara är upp till 40% bärare av viruset många av dem utvecklar AIDS och dör. Även i väst världen ökar antalet smittade och man kan fråga sig varför? Det finns inga garantier för att de antivirala medel som används idag för all framtid kommer vara funktionella och någon bot finns inte.
Många får panik vid epidemier och ropar på straff och konsekvenser så att smitta inte ska spridas. Straff är ingen medicin människor kommer bli kära och ha sex oavsett. Det handlar nämligen ofta om kärlek passion och vår lust. Det handlar väldigt lite om att människor avsiktligt försöker smittas med HIV. Sverige har en hård lagstiftning och den som har sex utan att berätta om sin HIV status riskerar att låsas in. Det har inte hjälpt någon. Sverige bör se över lagen straff är ingen bra medicin.