onsdag 29 februari 2012

Pastor Jean igen

Sverige har fällts hela 19 gånger för att ha avvisat personer till regelrätt tortyr. Den 25e februari avvisades Pastor Jean som också torterades efter sin ankomst i det forna hemlandet. Christina Höj Larsen som handhar flyktingfrågor för vänsterpartiet i riksdagen kommer att begära en interpellationsdebatt där Tobias Billström faktiskt avkrävs ett svar på varför Sverige fällts hela 19 gånger och varför människor  fortfarande skickas tillbaka till tortyr. Även det aktuella fallet med Pastor Jean kräver en förklaring. Inte bara en förklaring utan även åtgärder så att Sverige lever upp till det som konventionen om de mänskliga rättigheterna. Kalle Larsson har skrivit ett debatt inlägg och många är de som skrivit under protester, skrivit bloggar , brev.http://debatt.svt.se/2012/02/27/utvisades-till-kongo-i-fredags-greps-och-torterades/

söndag 26 februari 2012

Jeans egna ord

Media har inte riktigt uppmärksammat att Pastor Jean utvisats, men med hjälp av bambuser kommer en intervju att sändas live från  Kongo. Trots att han hade en välgrundad fruktan för att åter arresteras och utsättas för tortyr skickades han med ett chartrat plan till Kongo. För att undvika protester satte polisen rättssäkerheten ur spel och meddelade inte det juridiska ombudet väl på plats så var polisen envist besatta av tanken att avvisningen inte fick misslyckas så att de mutade inhemska tjänstemän att ta emot pastor Jean. Lyssna på Jeans egna ord.
 Skriv bloggar, skriv brev, ring ansvarigt statsråd. Kräv en förklaring och kräv att Sverige följer de mänskliga rättigheterna för en humanare flykting politik!

http://bambuser.com/v/2404275
http://kompisen.se/xh8W6IIJ46

Utvisning


 Det finns en utomordentligt bra blogg som heter Flyktingbloggen. Där skriver många kunniga och framförallt engagerade personer om flyktingar och migration. Idag skriver Kalle Larsson föredetta riksdagsledamot för V,om hur Sverige återigen  avvisat en person trots att denne tidigare var torterad och att riskerade tortyr igen. Sverige har fällt flest gånger för att ha avvisat personer till regelrätt tortyr. Hur kan detta vara möjligt ? I rättsstaten Sverige, jo det är möjligt,då migrationsverket i många fall inte tror på sina klienter. De ratar direkt personer som inte har giltigt pass och menar att de är mindre trovärdiga.De ratar berättelser och anser att det nog inte kan vara så farligt.  Migrationsverket ratar alla intyg om tortyr och en märklig föreställning råder om att personer skulle vara skyddade om man befinner sig i en annan del av landet. Jag vet inte hur många gånger jag har hört att de till och med rest dit för att ställa frågan om rättssäkerhet eller vilken sjukvård som bedrivs och att dedå har fullt förtroende för korrupta tjänstemän och inget förtroende för intyg från Röda Korset, Amnesty, Human Watch eller läkare som tagit sig tid att både lyssna på och undersöka patienten.De ratar experter på trauma och litar mer på en allmänläkare som inte satts in i ärendet. Personer som utsatts för tortyr är brutna männsikor. De kan inte på en gång svara på vad de utsatts för. Det tar tid för människor som genomlevt svåra umbäranden i krig och många har svårt att berätta det tar många år innan förtroendet för andra blir så helt att man vågar berätta.
 I en intervju med Laleh igår frågade så frågade journalisten vad man tar med sig när man flyr. Sina skor och kläderna man har på sig svarade hon.

Jag vet inte varför migrationsverket antagit en kultur av misstro mot sargade människor som kommer och söker asyl. Varför de litar på en källa som Aftonbladet istället för ett intyg från en psykolog? Ja det har hänt att tjänstemän anfört en kvällstidning som källa om hur det förhåller sig i ett visst land och ratat intyg från en expert.  Ett högt pris får sargade människor betala som mannen från Kongo som fraktades som en kedjefånge av svensk polis och där mannen senare togs emot på flygplatsen efter att svensk polis mutat personalen med amerikanska dollar. Mannen arresterades av inhemskpolis direkt på flygplatsen och blev sedan föremål för tortyr. Mortaliteten för personer som utsätts för återkommande tortyr är mycket hög även mortaliteten för personer som avvisas. Ett exempel är Irak under 2008 så var dödligheten mer än 50 procent hos män som avvisats från Sverige tillbaka till Bagdad.                                       

http://www.flyktingbloggen.org/2012/02/utkastad-ur-sverige-torterad-i-natt/

att få med sig ett par skor och kläderna man har på sig

fredag 24 februari 2012

Apatiska igen!

Den 28e februari så kommer Gellert Tamas att berätta om sin bok De apatiska som också blivit teater  Gamlestadens bibliotek 19.00 Ett stycke nutidshistoria boken är mycket välskriven . Föreställningen är ute på turné med riksteatern

torsdag 23 februari 2012

Upprop för rätt till vård

 Sou 2011:48 är en utredning om vård för papperslösa . Utredningen föreslog, enkelt förklarat,  att Sverige skulle följa de mänskliga rättigheterna och ge alla vård. Återigen så vägrar Tobias Billström att faktiskt att låta utredningen gå ut på remiss. Han vill statuera exempel och ett exempel för att avskräcka folk att gå under jorden är att inte ge dem vård. Personligen vet jag då jag träffat asylsökande, papperslösa, gömda är att de faktiskt inte kommer till vårt land för att utnyttja ett ansträngt vårdsystem. Många hade inte ens trott att de skulle behöva söka vård utan blivit sjuka på vägen precis som du och jag kan bli sjuka. Idag har papperslösa rätt till akutsjukvård och barn har rätt till fullständig häls-och sjukvård. Vad är då akutsjukvård är det att bota en akut mediaotit? Är det thoraxkirurgi är det nyupptäkt diabetes?
 Det ska inte vara upp till vårdaren att bedöma, utan de ska vara lag, alltså en laglig rättighet att få vård. Det ska inte handla om att ha eller inte ha fyra siffror. Det är en humanitärrättighet och har egentligen inget att göra med migration utan det handlar om att följa konventionen om de mänskliga rättigheterna.
Jag vet att jag skrivit som en personlig reflektion tidigare i bloggen att jag tycker tiden är mogen för ett beslut men gången är trots allt att man fattar beslut efter ett remissförfarande. Tobias Billström vill inte ens ha ett remissförfarande. Vad händer då?

tisdag 21 februari 2012

Ring Billström och fråga!

Just nu pågår en massdeportation till Irak Iraks regering har vädjat till Sverige att upphöra med massdeportationer men Tobias Billström lyssnar inte,frågan är när kan en robot utan känslor lyssna? Ring och fråga!
Justitiedepartementet
Telefon work 08-405 10 00
Det råder fortfarande krig i Irak även om ockupationsmakten vinkat adjö, så kan staten Irak inte beskydda sina medborgare ,och då har de rätt att söka asyl i ett land som Sverige oavsett om de är griniga trötta eller inte kan jobba alldeles direkt i landet där alla ska jobba tills de stupar så har de rätt att söka beskydd enligt de mänskliga rättigheterna.
 Innan du omedelbart gnäller om invandrare på min blogg så vill jag följande att du går i deras skor.
Att gå i någons skor, vad menar jag med det ?
Se din son med en pistol mot huvudet inte bara en gång utan tre..Dina barn åser en våldtäkt där du är offret. Hur skulle du efter det fungera som förälder för dina barn?. Ditt hus brinner ner därför att du inte tror på rätt Gud liksom att du inte är välkommen att handla i närmaste affär kanske inte ens någon i området du bor. Hur får dina barn då mat? Deras far har torterats med  glödande cigaretter under fotsulorna slagen med piska inte bara en gång, utan fyrtio?  Tillbaka till vad? Ställ frågan till Tobias Billström, tänd ett ljus men för i helvete stanna inte där. Kräv en human flykting politik som är i linje med de mänskliga rättigheterna! Ring Tobias Billström och fråga !

måndag 20 februari 2012

Joe Hill

 Mitt engagemang för en solidarisk värld började någonstans där i Joe Hills sånger. Joe Hill var först och främst fackligt engagerad hans sånger samlade människor till motstånd vilket troligen upplevdes som ett hot.  Han sjöng och skrev sånger för fattiga arbetare hans sånger är viktiga idag och i morgon.Joe Hill avrättades för ett brott han inte begått  Ett ord är viktigt det sista ordet från Joe Hill 
Sörj inte organisera er.
 Sångerskan heter Lovisa Samuelsson lyssna på henne köp en skiva eller CD

lördag 18 februari 2012

Rätt till vård

De mänskliga rättigheterna är ett samlat dokument och där länder som skrivit under faktiskt inte får ta bort artiklar. Det är grundläggande att erbjuda rätten till liv och hälsa och att en stat egentligen inte har rätt att neka vård och det ska inte vara upp till behandlande läkare att bedöma vilket tillstånd som skall vårdas. Idag gäller enbart akutsjukvård för vuxna papperslösa i Sverige en utredning har gjorts vilket uppmanar beslutsfattare att faktiskt att ge fullständig hälso och sjukvård till alla oavsett vem man är, var ifrån man kommer.
Under andra världskriget utsattes miljontals människor för horribla övergrepp av Tysklands Naziledda regering samtidigt som att Tyskland antagit lagar om etik gällande experiment lagarna gällde bara medborgare .Judar, romer och funktionshindrade hade inte medborgarrättlig status och därför utsattes dessa människor för grymma övergrepp.Övergreppen fortsatte i modern tid i Srebrenica  Rwanda och  handlade det om att det inte finns lagar som ger alla rätt till liv.Vi måste ha lagar i Sverige som skyddar mot övergrepp även om personen i sig inte har ett uppehållstillstånd eller laglig rätt att vara här. Vi hamnar annars i askan utanför Auschwitz och frågar oss hur det kunde hända.
Jag anser egentligen inte att utredningen bör gå ut på remiss jag anser att utredningen tydligt talar för att Sveriges riksdag ska fatta beslut om att rätten till vård gäller alla.

söndag 12 februari 2012

Lite personligt

Jag är nominerad till distriktsstyrelsen och jag känner mig naturligtvis hedrad. Jag vill göra politik i första hand och vara med och göra skillnad, inte bara prata om det eller vara en del i kompromisser för att få en uppgörelse och på nåder få vara med och styra. Jag gick med i vänsterpartiet då jag arbetade i misär med papperslösa patienter och jag ville förändra och det fanns ett parti som ville ge dessa människor rättigheter och med det också en skärva värdighet. Jag har alltid varit socialist så det var väl aldrig något förvånande val. Min skolfröken spelade arbetarsånger på våren och berättade om första maj det var 1980 ett år då vi också fick lära oss om strejk och vilka parter som fanns på arbetsmarknaden. Vi lärde oss varsel och blockad
Jag pratar jämställdhet och inte lite flummigt, utan om vilka strategier som används för att få jämställda löner jag anser inte att det är en bra strategi att anse att manliga läkare ska ha mer för att de varit chefer och unga kvinnor ska ha mindre för att de är hemma och föder barn en period i livet. Jag kommer prata jämställdhet igen för jag är inte nöjd med svaret och ser inte att strategierna är tillräckliga för att nå någon jämställdhet i den nämnd som jag sitter i.  I mitt parti har vi antagit två ben ett socialistiskt och ett feministiskt och jag är av den åsikten att båda behövs för en modern och tydlig vänster politik.
Jag vill inte prata så mycket om vanor utan om villkor, vanor styr vi över men inte villkor. I vår tid vill de styrande få oss att tro att vi kan välja liv, pratar livspussel och valfrihet. Jag vill prata om att vi har ett samhälle där alla inte har samma villkor. Fattigdomen som tagit Sverige tillbaka med fattiga barn och fattiga föräldrar. Ensamstående föräldrar och föräldrar med fler än tre barn riskerar fattigdom jag kan faktiskt inte säga att det är ett eget val.

Så här såg det ut på kongressen !

Modiga människor

Jag skulle vilja skriva om bra kampanjer och modiga människor. Under gårdagen var det stora demonstrationer mot ACTA- avtalet. Vi vill inte att storebror ska se oss och vi gillar inte smygavtal som rör vår integritet men också integritet som är grundlagsskyddad. Hela avtalet har skrivits under sekretess och läckte ut via Wikileak 2008. Från början var tanken att hindra piratkopiering och fildelning men mycket otydligt har dokumentet faktiskt mer handlat om att ta reda på vem som är vem vem som tycker vad.

Modiga människor finns det i Syrien och fegisar är FN som inte fördömer den brutalitet som regeringen visar folket. Staden Homs har bombats dagligen i en veckas tid. Modigt är folket som trots bomberna faktiskt går ut på gatorna och protesterar.

Modiga är de som kritiserar rasism och främlingsfientlighet. Igår hölls en manifestation mot rasism och främlingsfientlighet i Ludvika. Det är modigt och viktigt!

tisdag 7 februari 2012

Temat fattigdom och ungdomslön


På temat fattigdom så kommer man ju osökt in på ungdomsarbetslöshet där ett förslag från den borgerliga majoriteten i Sollentuna är att sänka lönen så att den motsvarar 75% av en ingångslön läs lägsta lön och skullemotsvara 12.800 kr / mån före skatt. Det kanske får en del att anställa fler, snåljåpar som inte har lust att anställa folk för en anständig lön. Hur blir det sedan då ,kommer snåljåparna då att anställa en del till 100% av lönen och några till 75% knappast.De kommer naturligtvis att anlita den billigaste arbetskraften ,det kallas lönedumpning,och svaret från den borgerliga majoriteten var då; men de ska vara glada att ha ett jobb. Det är en sak att ha ett jobb men om man blir sjuk skadar sig eller får barn. Hur blir det då?

Moderaterna hävdar att de satt Sverige i arbete, och som de själva säger en lön som går att leva på. Fas 3 sysselsätter i dag lika många som Posten AB,Sveriges största företag vilket. Deltagarna i Fas 3  avlönas av med 65 procent av sin SGI. Myndigheten betalar även arbetsköpare 225 kronor per person och dag. Totalt gör arbetsköparen en vinst på 5 000 kronor i månaden.På fullaste allvar hävdar regeringen att de satt folk i arbete.Arbetsgivare slipper betala in sociala avgifter och de slipper ge avtalsenlig lön eller betala något lön över huvudtaget och får hjälpande händer som försäkringskassan betalar. FAS 3 kan knappast kallas för ett riktigt jobb det är ingen riktig anställning det liknas nog bäst vid slavarbete typ. En enskild faktor som förbättrat kvinnors hälsa är betalt arbete arbetat har kvinnor gjort i alla tider men inte alltid fått lön. Man kan alltså anta att gratis arbete  leder till en sämre hälsa trots allt.

Idag gick Fredrik Reinfeldt ut med nästa dekret att pensionsåldern skulle höjas till 75 år, och man kunde byta jobb om man tyckte att man blev sliten.... Jag vet inte vilken verklighetsuppfattning Fredrik vid makten har ? Vet han hur det står till med städerskors knän , kassörskornas axlar eller kroppsarbetarens kropp i allmänhet ? Hur bullriga verkstäder ger hörselskador? Under dessa snart 6 år du suttit vid makten har duinte gjort annat än att hitta på regler så att arbetsgivarna ska slippa betala sociala försäkringar och annat som ingår i arbetsgivaravgiften . Du har gjort allt för att företag ska slippa kollektivavtal och avtalsenliga löner och försvårat facklig organisering. Du har sänkt krogmomsen vilket kostar staten 5 miljarder och inte ens krögarna själva tror på fler jobb. Men några förbättringar för arbetstagaren generellt har du tyvärr inte åstadkommit. Ökad fattigdomsutveckling försämrad hälsa har Fredrik vid makten ordnat och mer pengar åt den som redan hade.

måndag 6 februari 2012

Fattiga

Fattigdomen ökar och vid alliansens tid vid makten är det bara att konstatera att allt fler hamnar under den gräns som kallas fattigdom. Idag hamnar mer än 12 procent där och det är en ökning med 2,5% Vad menas då med fattigdom jo att behöva räkna ut vilka räkningar som man inte kan betala om man måste ha ett par nya skor till sina barn. Fattiga undersköterskor som inte har råd med att ta sina fyra semesterveckor under en och samma månad . Semesterresor som blir till drömmar i skolbarns uppsatser och som Kajsa Ekis Ekman skriver i dag i expressen så handlar det inte om Thailand.
Hälsan blir sämre och man kan faktiskt se i munnen på folk vilka som är fattiga och vilka som inte är det, liksom att hälsan i Göteborgs nordöstra förorter är påtagligt sämre. Det pratas om levnadsvanor som underförstått är något vi själva styr över istället för levnads villkor som handlar om strukturer som individen inte alltid styr äver själv utan beror på hur samhället formas.
På listan vilka som riskerar att bli fattiga finns pensionärer, ensamstående föräldrar föräldrar med fler än tre barn utom europeiska invandrare oavsett när de bosatte sig i Sverige löper 45% risk att hamna under gränsen för fattigdom. Det är ingalunda ett jämlikt samhälle som Fredrik under sin tid som statsminister skapat.  Det har skapats ett utanförskap där vissa uppenbarligen inte ska ha eller rent krasst inte har tillträde till rikedomen. http://www.expressen.se/debatt/1.2700450/kajsa-ekis-ekman-reinfeldt-trivs-du-med-fattigdomen

söndag 5 februari 2012

Bakom den vackra fasaden

Och bakom den vackra fasaden
Göteborgarna har nu fått sitt lyxhotell för det var tydligen det som fattades i Göteborg. Med lyxhotellet kom också ett nytt sätt att anställa folk med en typ idoluttagning där unga köade i timmar. Bara att ha namnet Clarion hotel post i sin CV gjorde säkert att många med lång erfarenhet sökte och fick jobb om de var tillräckligt snygga, eller hade "DET" och så står och sliter i stadens just nu mest populära bar för skitlöner. De är utvalda typ.
 Hotellet ska ha kollektivavtal men kedjan har så sent som i mars förra året haft avtal med ett städbolag som inte var så noga med att betala in arbetsgivaravgifter där vissa sociala försäkringar ingår.
 Hur många av de som arbetar är anslutna i hotell och restaurang och hur många är medvetna om sina rättigheter om rast och en dräglig arbetsmiljö. Hur många av de som jobbar inom restaurang branschen vet att kollektivavtal reglerar sjukersättning, semester, rätt till övertidsersättning ,rätt till ersättning om du skadar dig på jobbet?

En annan fråga är varför det enbart är färgade personer som plockar disk och städar på det nya lyxhotellet? Osmakligt ja vinet ger bismak av fasta rigida oskrivna regler om vilken rang folk har. Där svarta tvingas gå med mössan i hand i hopp om att deras anställning ska ge en bra merit. Det smakar  vanlig hederlig rasism om man nu kan kalla rasism hederlig.Rasism som subtilt gör skillnad på folk i baren och folk med svabb och disktrasa och låter hudfärgen avgöra. Det är inte den amerikanska södern utan ett nybyggt lyxhotell 2012 i världens jämlikaste land. Det ingår på något sätt att de ska vara glada att de har ett jobb och att inte frågasätta.

lördag 4 februari 2012

Hoola Bandoola Band - Den jag kunde va (Live)

Och rasisterna delar flygblad i Göteborgoch vi måste komma i håg att tillsammans är vi starka att bekämpa rasismen . För mig har det handlat om hot telefonsamtal kommentarer på bloggen med kodade meddelanden . För andra har det handlat om direkt våld i form av flaskor i huvud. Vi får ge svar på tal och ha fler torgmöten och prata om behovet av att rättigheter som rätt till hälso-och sjukvård ska gälla alla inte bara medborgare och att lyfta rätten till asyl.
Gråta månde Elektra då makthavarna i Syrien bombat en stad så många döda och ondskans anlete ställs inte tillsvars. Barn dör i krig kvinnor dör i krig, civilbefolkningen är alltid krigets första offer. Att lyfta rätten till asyl handlar om att förstå varför folk kommer hit och att deras land och att staten där inte kan ge dessa beskyddDet handlar inte om att folk får komma om de jobbar eller om de lär sig svenska under en tid där vi stipulerat villkoren. Det hanlar inte heller om viljan att acklimatiseras utan om behov av skydd.

torsdag 2 februari 2012

Jämställdhet

Det här med jämställdhet och jämställda löner . Jag sitter i en nämnd för vänsterpartiet, och tog upp problemet med att män får mer pengar än kvinnor trots att de har samma jobb. Vi jobbar med jämställdhet så tog de upp vissa detaljer som föräldraledighet . Ursäkta om jag bara är ute och cyklar men är inte det lag på att kvinnor inte får lönediskrimineras under graviditet och föräldraledighet . Det är ingen jämställdhetsstrategi utan en lag. Vårdförbundet verkar jättenöjda med att deras kvinnliga medlemmar ständigt får en tusenlapp mindre. Problemet med jämställda löner är tydligen att det är för många kvinnor som arbetar inom vårdyrken. Jag efterlyste strategier och hur man tänkte sitt fortsatta jämställdhetsarbete och hade hoppats att väcka kommunal och vårdförbundet ur sin dvala. Jag fick även höra att i Göteborg tjänade kvinnliga sjuksköterskor 200 kr mer än de tre manliga men då var skillnaden mellan manliga och kvinnliga läkare 4000 kr mer till männen. En manlig läkare tjänar 30.000 kronor mer än en kvinnlig undersköterska.  De menade när det gällde kvinnliga och manliga läkare att männen hade så stora fina chefs ansvar och kvinnorna de var ju hemma med barnen, de var yngre och de hade inte varit chefer. Då sade jag att då får ni skriva det som förklaring att männen har chefsuppdrag eller har haft och kvinnorna har varit hemma med barnen om ni anser att det är en bra analys ur jämställdhetssynpunkt.
Har vi inga strategier inga visioner för hur vi ska arbeta med jämställdhet så blir det en sömnig och trött uppgörelse där facket köper arbetsgivarens bud . Det ger ett budskap om att männens arbete är viktigare. Det dummaste argumentet var att man inte kunde bedriva jämställdhet om det bara var kvinnor som arbetade i en viss sektor .