fredag 24 maj 2013

Där klass spelar roll

I Husby brinner det och jag funderar på nyanser i debatten. En folkpartist och riksdagsledamot säger att det handlar om unga män utanför systemen de är inte med i A-kassan och inte med i försäkringskassan. Jo, det krävs inkomst för att vara med i systemet egentligen det krävs att man har arbetat för att ha en SGI sjukgrundande inkomst. Om man som 45 % i området är arbetslös och aldrig haft ett arbete så har man ingen likaså har man ingen A-kassa. Folkpartisten anser vidare att de har för mycket fritid. Som om det var självvalt ....Personer, individer har inte valt arbetslöshet. Denna ofrivilliga fritid för med sig fattigdom. Det har ingen valt.

 Och frågan kommer upp varför kastar de sten till och med på sina hjälpare brandmän och ambulanspersonal. Den som inte har något att förlora och då handlar det verkligen om att inte ha något att förlora , inget arbete , inga pengar inte en enda  gnutta anständighet. Du äger egentligen något och har aldrig någonsin haft möjlighet att äga något som varit värt något. Det handlar om extrem misär som egentligen inte går att begripa och att inte vara värd något.

Det är inte första gången polisen skriker hora, apa, negerjävel till invånarna i området och de allra flesta gångerna anser man att det är så det är. Det är sådan jag är ,eller vi är. En dag så tar tålamodet slutmed alla diskriminering slut. Det bara tar slut och kanske är det som hela upploppet handlar om.
 En dag tar det slut så som hoppet gjorde för länge sedan.
Att nyanserat sitta och diskutera ett hopp som inte längre finns är svårt. Pantrarna försöker igen och igen men för döva öron.
Så kommer de som diskuterar föräldraansvar som om föräldrarna i Husby inte kan ta ansvar för sina barn.
Jag stod på Vasaplatsen i Göteborg under toppmötet i en kravall . Inte någon har frågat mina föräldrar hur jag uppfostrats. Det samma gäller den unge man som blev skjuten i ryggen under kvällen. Hans föräldrar blev inte heller anklagade. De är akademiker precis som mina föräldrar och kanske är det svaret på frågan.
Vilket betyder att vi lever i ett samhälle där klass spelar roll .

lördag 11 maj 2013

Jämställdhet får inte utmana

En intressant anledning till analys är flickors situation i skolan. Mina flickor skulle göra en enkel övning leda en innebandy match i skolan . Flickorna det vill säga 7 i klassen och en fritidsledare. Pojkarna är så bångstyriga då de kan inte ledas av flickor utan får gå ut och spela boll med gympaläraren som också är man Flickor kan inte leda,i alla fall inte i skolan inte i ämnet idrott som är pojkarnas andningspaus  där ska pojkarna få vara bäst och inte låtas ledas. Lätt att tro att det var 50-talet som ringde och ville ha tillbaka sin flickskolereform men det är 2013.
Hur ska pojkar lära sig att kvinnor kan leda? Hur blir deras begreppsvärld om skolan visar på att pojkar inte behöver vara med om det är tjejer som leder idrotts lektionen? Kommer de växa upp till män som låter sig ledas av kvinnor i bolagsstyrelser, kommer de växa upp till män som lyssnar på kvinnor? Knappast de kommer växa upp till män som lyssnar på män som röstar på män och leder som män.
Fortfarande upptar pojkar mer tid i klassrummet än flickor trots det gör flickor bättre resultat än pojkar och då ska än mer resurser sättas in så att pojkar får ännu mer utrymme. Pojkar som växer upp till män. Får högre lön i samtliga LO förbund även inom tjänstemans sektorn och de får oftare chefstjänster, sitter oftare  på höga förtroendeuppdrag.  Män vaknar inte upp en dag och blir chef och ledare utan tränas från det att de är små det kallas struktur patriakala strukturer. Kvinnor får tidigt lära sig att de inte kan, att rösten är för tunn och att de inte hörs. Ett invaggande om mäns kompetens att basröst ger trygghet och att kvinnors gälla röster är hysteriska.Skolan grundlägger kvinnors mindervärdeskomplex och skolan lär inte ut jämställdhet om jämställdheten hotar mäns positioner.Det kallas att upprätthålla patriakalstrukturer och nedvärdera flickor till att vara objekt och maskottar!
Jämställdhet är inget självklart, det är makt som man tar! Om inte så får Livs barn och barnbarn det vill säga mina barnbarn och barnbarns barn stå med samma plakat på första maj!