söndag 29 juli 2012

Lite om Palestina, Gaza och internationellrätt


I går skrev någon   en kommentar att man kan tro att det är av grymhet och ren ondska som Israel blockerar Gaza remsan när jag ganska kortfattat beskriver problemen på Gaza remsan. Naturligtvis är det ingen enkel problematik men blockaden mot Gaza är olaglig och våldet mot den civila befolkningen  är inte rimligt. Israel har sedan länge full kontroll över el förbrukningen i Gaza området och Israel stänger av elen för att skydda sig mot Hamas. Vilket får fullständigt ödesdigra konsekvenser för en civilbefolkning  befolkning som behöver elen till sjukhus skolor matlagning arbete datorer och så vidare .
 Ett annat problem är vatten där Palestinier på västbanken inte får borra lika djupt som en Israel vilket gör att befolkningen på västbanken och Gaza har en alarmerande brist på rent vatten. I september 2007 så deklarerade Israel att Gaza är ett fientligt  område  och inledde en blockad. Israels regering godtog inte det allmänna val där Hamas fått mest röster. Julen 2008 startade Israel kraftiga beskjutningar mot staden Gaza och totalförstörde sjukhus skolor och andra viktiga byggnader. Gazas infrastruktur slogs ut och uppbyggnaden har försvårats av importrestriktioner.

Det finns vissa internationella lagar som reglerar krig och civilbefolkning genevekonventionen är ett exempel på lagar som reglerar skydd för civilbefolkningen. Det finns även ett avtal som heter Oslo avtalet vilket Israel skrivit under och som reglerar Palestiniernas land områden liksom Israels. Israel bryter notoriskt mot Osloavtalet. Territorier i Oslo avtalet är uppdelat i A Boch C områden ett A område är ett Palestinskt område där palestinierna själva upprätt håller lag och ordning tillser miltär säkerhet och  där Israel inte har rätt att göra militära insatser. Senast i helgen gjorde sraeelisk militär räder  ett a-område Nablus militär sköt med gummi och stålkulor i Nablus gamla stan natten till igår lördag. Israeelisk militär arresterade flera palestinier de använde även tårgas.  Israel får enligt osloavtalen enbart utöva kontroll vid utresa. Eftersom att Israel aldrig lämnat de ockuperade områdena så är de definitionsmässigt ockupationsmakt och skall tillgodose skyddade personers det vill säga civila i området sjuk och hälsovård, skola och andra basala behov enligt internationella lagar.
 Det här med ondska och grymhet ? Kan man inte kalla det grymhet att stänga av elen till ett sjukhus liksom att ständigt strypa tillgången till vatten? Det måste kunna kallas grymhet att israelisk militär stjäl vatten från en beduinfamilj? Familjen som kämpat för sitt vatten och ändå lyckats. Israel som ändå  har kontrollen över vattnet och inte behöver inte dessa futtiga  dunkar.  För beduinfamiljen är ett par dunkar vatten livsavgörande, Militären stjäl vattnet för att markera styrka som ockupationsmakt, är inte det grymhet? Emelie Kinberg och Erika Engberg  var på plats i Nablus både vid stölden och vid militärens angrepp i Nablus i fredagsnatt. de har skrivit om sina upplevelser på Västbanken om ockupation om ständiga angrepp om osäkerheten för de som bor där om fattigdomen.

Jag tror inte att det ligger i Israeelers natur att vara onda de flesta är inte onda de flesta ganska trötta på krig och osäkerhet i området. Det är den isreeliska högerregimen som för en ondskefull politik och styr tillsammans med Israels militär .
Ett fritt och självständigt Palestina och ett fritt och självständigt Israel i samexistens och fred. De flesta hoppas nog på det.  Den osäkra tillvaro som unga Palestinier går till mötes med ständig rädsla för angrepp, hög arbetslöshet , fattigdom och ohälsa föder hat och terror. Finns inga alternativ så drar sig unga till extrema grupper. Ett slut på blockaden mot Gaza skulle öppna upp för fler arbeten, studier möjlighet till universitetsutbildning. Ett slut på blockaden skulle ge 700.000 ungar i Gaza ett hopp och bättre levnadsvillkor.
därI en 13 september 1993 tog parterna i konfliOkten, Yitzah Rabin och Yassir Arafat

lördag 28 juli 2012

Ship to Gaza

Vill man titta på en riktig båt ska man åka till Eriksberg och titta på Estelle.
Ship to Gaza gör sin tredje resa för att bryta Israels blockad mot Gaza. Gaza är ett litet landområde som bebos av 1,6 miljoner palestinier. Gaza är sedan 2006 under blockad vilket betyder att ingen får komma in utan rigorrös och skrattretande säkerhetskontroll och lång väntan. Det är i stortsätt omöjligt att ta sig mellan Västbanken och Gaza trots att det är samma land den enda tillåtna passagen är Eretz . Blockaden är ologisk i många avseenden det finns en rad livsmedel som inte får föras in, kryddor, kakor men det är lite olika vad som förs in i Gaza. Varor som betong är förbjudet rep till fiskeutrustning symaskiner är naturligtvis förbjudet, för att förhindra att Gazaborna faktiskt kan arbeta med något och försörja sig. Gaza borna svälter för de kan inte importera tillräckligt med mat och de kan själva inte bruka jorden tillfullo eller ägna sig åt fiske pågrund av blockaden.  Vad Israel tjänar på blockaden är ytterst osäkert troligen är blockaden inget annat än en stor förlustaffär som egentligen bara är högerregimens sätt att bevisa styrka.Israel beskjuter alla fiskebåtar från Gaza som går längre ut än de två tillåtna sjömilen. Israel har beskjutit Ship to Gazas båtar och 9 personer dog på den turkiska båten 2010. Samtliga aktivister på de tre båtarna fördes i land och passagerarna fängslades. I lasten  fanns rullstolar sjukvårdsmateriel, leksaker och Israel bordade båtarna på internationellt vatten.
Blockaden har trots att man pratat om misslyckanden faktiskt ändå lättats för Gaza borna och lasten med sjukvårdsmateriel kom fram till slut. Fast båtarna kommer gå mot Gaza igen och igen till den dag då blockaden är bruten. Jag har hämtat en vacker text från Ship to Gazas hemsida.
Det är bara att erkänna: båtar tillhör historien och människor tillhör framtiden. Båtar är beroende av propellrar (som kan saboteras) och politiker (som kan korrumperas). Människor är beroende av människor och fri rörelse och varor som stoppas av en blockad. Så i morgon ska jag korsa havet, med eller utan båt. Allt jag behöver göra är att bygga om min kropp till ett skrov. Jag ska tvinna ihop mina ben, förstärka min hud tills den blir skottsäker och olja in mig med såpa så att bordande soldater halkar av. Fingrarna syr jag ihop så att händerna förvandlas till åror, i höger öga installerar jag en radar och i nacken opererar jag in en vit flagga. Sen är det bara att töja ut bröstkorgen tills den blir ett lastutrymme stort nog för att få plats med alla containrar. Jag fyller mig med varor, stänger munnen och gör mig redo för avfärd. Men sch! berätta inte för någon, inte ens min familj, att min bröstkorg har en falsk botten, under det första golvet finns ett annat golv och under det golvet finns det ljuddämpande sågspån och slem och under slemmet finns alla de där ropen som makten har försökt tysta ända sen dag ett. Orden som har viskats från mun till mun, från stad till stad, från Sharpeville till Alabama, från Ådalen till Meerut, från höstens Tunis till vårens Kairo till sommarens Damaskus.
Bröstkorgen vibrerar av harija, libertad, liberté!

lördag 21 juli 2012

Den 22e juli 2012

 Min absoluta favorit debattör i norsk media är Marte Michelet. Jag kopierar hennes text till er för att läsa rakt av och tänker inte analysera, inte debattera utan helt naket , och rakt med egna ord.
 I sin vakre og såre bok om ektemannens plutselige død, skriver den amerikanske forfatteren Joan Didion om hvordan hun i et helt år etter at han gikk bort levde i en uvirkelighet, der hun innerst inne ikke godtok at det hadde skjedd. Hun ordnet begravelse, hun leste minneordene om ham i avisene, hun ordnet med arven hans. Likevel gikk hun i hemmelighet og innbilte seg at mannen hun hadde sett ligge der på likbåren på sykehuset i New York, ikke var hennes mann. Hun kalte boka The Year of Magical Thinking, på norsk De magiske tankers år.

Det er lett å kjenne seg igjen i, for alle som har mistet noen. At døden ikke er til å ta inn, at døden i sin natur er surrealistisk. At fasen av uvirkelighet og fornektelse er noe man bare må igjennom før man kan erkjenne realitetene.

På noen måter kan man si at Norge har vært i en slik fase i året som har gått etter 22. juli. Alle nordmenn - uansett hvor nært eller fjernt man var knyttet til selve hendelsen - har gjennomlevd et sjokk og en sorg over det som skjedde. Den vanligste beskrivelsen man hører, også nå ett år etter, er at det fortsatt ikke er til å tro. Breiviks aksjon var så omfattende, så spektakulær, så hinsides brutal, og så fullstendig uventa, at hjernen fortsatt ikke får grep om det.

For egen del har jeg opplevd året mest som fiksjon. Først, å hente samboeren min midt på natta på Sundvollen, mirakuløst uskadd etter å ha vært i Breiviks direkte skuddlinje. Så, dagen etter, telefon fra PST om at Breivik snakket om meg i avhørene, og at vi måtte evakuere hjemmefra. For deretter, utover høsten, å få innblikk i hva det var han sa, til politiet, til psykiaterne. At han hadde planlagt å komme til Utøya to dager tidligere, når jeg var der, for å kappe hodet av min høygravide kropp. Og så, rettssaken, der han igjen holdt meg fram som det verste av det verste, og omtalte vårt flerkulturelle barn som et ultimat svik mot Norge. Det har ikke vært, det er fortsatt ikke, mulig å ta det helt inn over seg.

Men på noen områder har jeg sakte realitetsorientert meg. Vi har fått trusler som har tvunget oss til å forholde oss til at Breivik har farlige meningsfeller både i innland og utland. Før 22. juli hadde jeg aldri trodd at jobben jeg gjør i Dagbladet innebar noen personlig risiko. Nå vet jeg bedre.

Og jeg har innsett at den optimismen jeg var preget av i tiden rett etterpå, var naiv. Ei uke etter angrepet skrev jeg blant annet at «de fantastiske markeringene av samhold, solidaritet og toleranse som har manifestert seg fra landsende til landsende kommer til å ha en langvarig effekt på hvordan folk med minoritetsbakgrunn har det i dette landet.»

Jeg ble grepet av, jeg ville vel gripes av, et sterkt håp, om at noe fundamentalt skulle skje med oss og vårt forhold til utsatte minoriteter. Jeg tror mange av oss trengte å føle det sånn for ikke å bukke under i forvirringen, raseriet og sorgen over det som hadde skjedd. Det er en klassisk trang; tragedie må føre til katarsis.

I ukene og månedene etterpå lot nasjonen seg lindre av de samlende og beroligende ordene som kom fra statsministeren, fra kongen, på lederplass i avisene: Ondskapen har tapt, medmenneskeligheten og samholdet har vunnet. Våre grunnleggende verdier har aldri stått sterkere. Han har fått fram det beste i oss.

Vi var rosetog og alt det representerte - han var helt alene.

Men nå har Norge, ut av intet, fått en påtvunget men påkrevd realitycheck. Det plutselige frambruddet av romhat nå i sommer har brakt opp i dagen igjen at det finnes sterke motsetninger rundt etnisitet i Norge. Den økende framtidspessimismen, og uroen over at vår del av verden er svekket og i krise, legger grunnen for enkle fiendebilder og selvrettferdig aggresjon mot «parasitter». Romhatet tvinger fram en erkjennelse av at «våre» grunnleggende verdier, står langt mindre fjellstøtt enn mange liker å tro.

Det er bra at selvbildet sprekker akkurat nå, i forbindelse med 22. juli. Hvis ikke kunne vi lett ha fylt årsmarkeringen med gjentakelser av de lullende, lett selvbedragerske, ordene fra i fjor. Hvis bølgen av hets først hadde dukket opp i, la oss si oktober, ville vi ikke sett alvoret og sammenhengen på samme måte.

Ett år etter er det på tide å komme ut av uvirkeligheten. Vi må inn i virkeligheten der mange nordmenn har et betent forhold til de mørkhudede blant oss. Særlig er det nødvendig at den politiske eliten som til nå har vegret seg for å sette terrorattentatet inn i en politisk sammenheng, innser at høyreekstremismen ikke sitter ensom og ufarliggjort i en celle på Ila, men er en understrøm i det norske samfunnet som må konfronteres og bekjempes. Igjen, og igjen, og igjen.

I sin kjerne handler den konfrontasjonen også om å hedre de døde. For å si det med Jobs bok:

Å, jord, skjul ikke mitt blod, legg ikke mitt skrik i grav! 


 Gör din antirasistiska status känd i din närhet , vid kaffet, på din blogg , på twitter, facebook, på stranden . Om inte nu , När om inte du , vem?

fredag 20 juli 2012

Eftertanke och tid för handling
Det var en vanlig svensk sommardag med regn och någon skrev om ett bombattentat  Det var glasklart och det var allvarligt regeringsbyggnaden var sprängd. Första rapporteringarna och spekulationerna handlade om troliga islamistiska terrorgrupper Jag gick ner på stan här i Göteborg och hörde rykten om en terror attack och bara några timmar senare visades bilderna av skjutna barn . Jo, det var barn som låg där på ön dödade och de dog och de dog inte där av en slump. Uppvaknandet den 23e juli 2011 Till fasansfulla bilder till gråtande människor föräldrar som aldrig mer skulle få träffa sina barn. Något som skakade om hela vår samtid. 
 Det var ingen islamistisk grupp det var en norrman som närt sitt hat i rasistiska och i islamfientliga miljöer. Det stod klart att han var ensamgärningsman men ideologin var han sannerligen inte ensam om. Verkligheten som tog oss på sängen den 23e juli och det fullständigt ofattbara var ett faktum.
För några dagar sedan hände följande tre unga tjejer ville göra en antirasistisk manifestation i Bollnäs. De hade förfärats av en grupp nazister från Svenska motståndsrörelsen som vandrat genom Bollnäs. Samtidigt har  våldtäkter skett i Sverige vilket naturligtvis fruktansvärt och som alla tar avstånd ifrån. En normalbegåvad person förstår säkert att flickornas intention var att ta ställning mot rasism samtidigt som att de naturligtvis inte försvarade sexualiserat våld mot kvinnor. Högerextrema sidor hängde ut en av flickorna ytterst osmakligt på grund av hennes judiska bakgrund. Vi var några som började blogga #Häng ut mig med och en hashtag på internet skapades  och toppade twitter i två dagar vilket också fick genomslag i media. Kända och okända antirasister började blogga, tweeta. Rasisterna och högerextrema grupper är egentligen totalt ointresserade av sexualiserat våld mot kvinnor. De är bara intresserade av att hänga ut invandrare. Svenska män är lika ofta förövare och det sexualiserade våldet har ingen etnisk eller religiös bakgrund. Det är ett sätt att bevisa makt över kvinnor och att förnedra kvinnor. Högerextrema grupper utnyttjar tragiska händelser som ett sätt att manifestera sin rasism . Jag tror att jag fick minst fem ytterst hatiska kommentarer på min blogg. Läste ganska många vämjeliga inlägg på twitter och facebook. Den antirasistiska manifestationen flyttades pågrund av en allt för hotfull stämning. Den kommer att vara i Bollnäs 25e augusti istället.Den normalbegåvade kan nog skilja på begreppen. Det finns manifestationer och praktiska aktiviteter för dig som vill arbeta antirasistiskt och hedra offren för det högerextrema och rasistiska våldet.Vi har Utöya i åminne och eftertanke ett stycke nutidshistoria där vi med vårt engagemang kan påverka.
 Den 4e augusti kommer Counter jihadrörelsen att hålla en manifestation. Det kommer bli en motmanifestation.
Lördagen 4/8 kommer Counterjihadrörelsen att ha en demonstration i Stockholm City 14.00 , plats kommer tydligen att meddelas tre veckor innan, så vi håller ögonen öppna.
Då kommer vi givetvis att vara på plats för att dela ut flygblad och på ett fredligt och demokratiskt sätt visa vårt motstånd

12.00 samlas vi på Kafé Marx där Mattias Gardell kommer att berätta om Counterjihadrörelsen.
Därefter går vi kort igenom hur motaktionen ska gå till för att allt ska gå lugnt och säkert till väga.

Du som är vänsterpartist, Ung Vänstrare eller sympatisör; kom och visa ditt motstånd mot en våldsbejakande rasistisk organisation!

Arr: Vänsterpartiet Storstockholm och Ung Vänster Storstockholm


Den 6e september kommer vänsterpartiets antirasistiska nätverk i Göteborg träffas


För mig är den 22e juli ett attentat mot alla oss som arbetar för socialism och mot rasism och det rasistiska våldet har inte upphört det sker på internet varje dag med oförminskad styrka. Det är viktigt att vara en av dem som stod emot eller som står emot. De stora manifestationernas tid ljuständning är slut och tiden för antirasistiska handlingar är här. Lyssna på Lars Ohly i Sommar den 25e juli 2011.
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3421&grupp=7161&artikel=4548981http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3421&grupp=7161&artikel=4548981
Kalle Larsson skriver så här på flyktingbloggen läs det!http://www.flyktingbloggen.org/2012/07/om-inte-vi-vilka-om-inte-nu-nar/

tisdag 17 juli 2012

Häng ut mig också!

"Med anledning av den planerade antirasistiska demonstrationen i Bollnäs har de tre 17-åriga tjejerna som tagit initiativet blivit angripna av "de nationella". Bl.a har den nazistiska sajten "nationell.nu" hängt ut en av tjejerna med anledning av hennes judiska börd. Genom att dela denna statusuppdatering visar jag mitt stöd till de tre starka tjejer som haft modet att stå upp mot rasism och intolerans och att jag är en av dem som för kampen vidare."
Svenska motståndsrörelelen Nationell . nu, Avpixlat och alla andra rasistiska hemsidor. Jag är antirasist och tar avstånd från er.I solidaritet med tre modiga flickor från Bollnäs så ber jag er hänga ut mig också . Jag har både judiskt och romskt påbrå och är antirasistisk och flyktingpolitisk talesperson  för distriktstyrelesen Vänsterpartiet Göteborg
Med Vänlig hälsning Sara

Medial bevakning av SD


Granskas SD som andra partier? När man tittar runt i media så upptäcker man kanske att det faktiskt inte riktigt är så. Hanna Wigh sitter i regionfullmäktige och vräker ur sig den ena rasistiska kommentaren efter den andra. Granskningen av de andra partierna är betydligt hårdare bara någon stakar sig så är journalister där och  ifrågasätter. Hanna Wigh och hennes kompisar behöver inte svara på vad de verkligen menar med att jämställa islamism med nazism.Jag har inte läst någon intervju , någon ledare i GP om dessa utspel som sker i en demokratiskt vald församling.
 I Almedalen hade SD företrädare  intressanta uttalanden om genusvetenskap och hur meningslös vetenskap detta var för de flesta . Det är precis som att jag skulle ställa mig i Almedalen och  tala om att partikelfysik baraär trams.Det syns ju inte forska om något som folk kan se istället. Troligen ett bra sätt att göra slut på sin politiska karriär men för företrädare för SD så är det inte så. De kan grovt förvanska genus vetenskap, feministiska teorier,och påtala det onödiga med att bekosta denna vetenskap. Detta utan att ha några som helst kunskaper om vad feminism och genusvetenskap handlar om. Jag sätter en om inte två månadslöner att Hanna och SD kvinnorna inte kan redogöra för vad feministiskteori går ut på eller namnet på en framstående feministisk teoretiker. Jag tror inte ens de kan skilja på intersektionalitet och radikalfeminism. Tyvärr lär de aldrig ens få frågan.
  Jag skrev igår lite raljerande om hur man tjatat ett antal gånger om svenska värderingar utan att en enda gång behöva förklara vad dessa står för. Jag är svensk har bott i Sverige i hela mitt liv men förstår faktiskt inte vad de menar. Synen på allas lika värde är ju ingen svensk process Sverige har inte skrivit deklarationen om mänskliga rättigheter eller konventionen om barnets rättigheter det är ett internationellt samarbete i FN så det är inte så Svenskt om man säger så. Hur kan de veta att det svenska föräldraskapet är bäst? Vad stöder de ett sådant antagande på? Varför granskar man inte det i media Krist Demokraterna får ju gång på gång frågan och får i detalj redogöra för sin syn på familjen.


 Å ena sidan säger ju sig SD vilja ha mer värderingar om allas lika värde  enligt deras åtgärdsprogram mot å andra sidan levererar de en hatretorik i media riktat till muslimer. Företrädare för SD kan vara direkt hatiska särskilt om journalisten öppet har en annan politisk övertygelse.Hatiska mot statsråd tillåts de vara riktigt hotfulla. De kan även få häva ur sig att kontot är hackat. Ett annat att svenskföraktet är så utbrett och att de som företrädare för SD upprörs över det. 
Jonathan Leman skriver i Expo att SD bör granskas som alla andra partier med samma noggranna research och samma kritiska följdfrågor vilket inte gjordes innan valet om de inte är ett enfrågeparti så måste media också ställa detaljerade frågor om näringslivet, om arbetsmarknad, om sjukvård om skolpolitik. Jaghåller med Leman där researchen är för dålig många journalister hade inte satt sig in i SD utan det kom som en chock under valnatten 2010. Det senare är min egen analys men jag anser precis som Leman att om man som journalist faktiskt anser att hat och kollektivt skuldbeläggande har ett nyhets värde så måste SDs företrädare granskas lika hårt som om de hade varit företrädare för ett annat riksdagsparti typ centerpartiet. Det är halvtid till nästa val och det är hög tid att sluta dalta med riksdagens enda rasistiska parti. Låt väljarna faktiskt få vet var de står när det gäller ekonomi, näringsliv skola, sjukvård arbetsmarknad.

måndag 16 juli 2012

SD-kvinnor och hedersvåldet

  Under våren så har SD-kvinnor helt plötsligt börjat sympatisera med kvinnor som offer i hederskulturer. Det finns bara en enda detalj och det är politiska strategier att motverka hedersvåld. Det finns inte någon enda strategi mer än att minska invandringen i allmänhet och muslimer i synnerhet i SD kvinnors argumentation. Hur det skulle minska förekomst av hedersvåld framkommer inte det enda är väl att brotten sker någon annanstans än i Sverige. SD-kvinnor har ägnat mycket tid åt att debattera hedersvåld i Almedalen pratade Hanna Wigh,Jenny Årfeldt,  och Paula Bieler  i 40 minuter om Hedersvåld på ett torgmöte. Jag är dock inte säker på att de presenterade några förslag som skulle kunna hjälpa denna mycket utsatta grupp. Anledningen till att jag tror det är att det faktiskt inte finns några konkreta förslag i deras åtgärdsprogram mer än att införa regler om giftermål såsom i Danmark. SD-kvinnorna vill mena att det finns skillnader som att hedersvåld skulle vara accepterat och att Sverige skulle se mellanfingrarna i kulturens namn. SD-kvinnor som för övrigt inte är särskilt belästa när det gäller förekomst av hedersvåld pekar särskilt ut muslimer och muslimska populationer för upprätthållandet av hederskultur. De likställer slöja med hedersvåld .De kräver också att alla assimileras till svenskkultur.
  Med föga kunskaper om heder och hedersvåld i svensk kultur skulle jag vilja säga. För visst fanns det kulturella inslag i vår kultur starkt influerade av kyrkan under 18 och 1900tal där kvinnor som fick barn utan att vara gifta faktiskt inte accepterades utan blev utstötta ur gemenskapen. Rädslan för socialutfrysning var så stark att kvinnor gick till änglamakerskor, begick självmord eller utsatte sig för livsfarliga illegala aborter. Detta förändrades genom att kvinnor organiserade och arbetade för rösträtt, kvinnors rätt till avlönat arbete liksom kvinnors rätt till att självbestämma över sin kropp. Byggandet av välfärdssamhället med barnbidrag, preventivmedel och rätten till abort. Liksom införandet av mödrar-och barn hälsovård . SD vill ju generellt minska kvinnors inflytande. Det rimmar ju lite illa med tanke på att de tar strid mot hedersvåld. Kvinnorättsrörelsen var ju just den grupp som motverkade hedersvåldet inom svensk kultur och den vill ju SD motarbeta .En omfördelning motsvarande minst 50 miljoner kronor årligen från generella jämställdhetssatsningar till ett riktat arbete för att stoppa hedersförtrycket Det är en punkt i åtgärdsprogrammet men det är ju just generella satsningar som hjälpt historiskt när det gäller våld mot kvinnor.

En åtgärd  i det så kallade programmet är att ge utländska föräldrar föräldrautbildning i Svenskt föräldraskap  Utvecklat föräldrastöd med särskild inriktning på att lära föräldrar med bakgrund i hederskulturer hur de bör agera för att vara goda föräldrar i enlighet med svenska värderingar. Vilka är de typiskt svenska? Är det svenska föräldraskapet det bästa? De har punkter om anmälningsplikt något som redan finns inom skolan. Alla som arbetar med minderåriga har anmälningsplikt om misstanke om att barn far illa.Totalstopp för integrationsåtgärder som innebär eftergifter för kulturella uttryck
som bryter mot svensk värdegrund
.De vill inte heller att elever ska positivt särbehandlas på grund av kultur och religiösa skäl.
Återigen svensk värdegrund men SD-kvinnorna förklarar inte någonstans vad de typiskt svenska värderingarna står för. En annan av deras 32 åtgärdspunkter är att stärka mänskliga rättigheter, jämställdhet och att individen har ett fritt val. Möjligen har det undgått kvinnorna i SD att skolan har en värdegrund som bygger dels på de mänskliga rättigheterna och dels på konventionen om barnets rättigheter. Totalt slöjförbud för personer under 15 år. Återigen ett antagande om att alla flickor som har slöja är förtryckta och riskerar hedersrelaterat våld. Fast det är också en markering som SD kvinnorna gör alla dessa åtgärdspunkter är adresserade till muslimer trots att det finns hedersrelaterat våld i många kulturer  och samhällsbildningar och att det INTE är kopplat till religion det handlar om socialt accepterande och rädslan för att bli utesluten ur en för individen viktig gemenskap. För Sverige Demokraterna och deras kvinnoförbund är det inte så. Kampen mot hedersrelaterat våld är en del av  partiets demonisering av muslimer. Alla deras åtgärder om man nu kan kalla det så går ut på att peka ut gruppen invandrade muslimer i Sverige. Åtgärderna i SD-kvinnornas program leder inte till någon hjälp för denna mycket utsatta grupp unga kvinnor och män.De är inte hjälpta av fördomar och demonisering eller skärpt invandrings politik. De är hjälpta av konkreta strategier mot ökad segregation och könsmaktsstrukturer. Stärk kvinnors rätt i arbetslivet, minska socialutslagning och satsa på en bra kommunalskola, slopa friskolereformen och framförallt att arbeta för att kvinnor i förorterna kommer in på arbetsmarknaden, alltså fler arbetstillfällen och en massa andra  bra och konkreta strategier  i Göteborgsprogrammet mot segregation antaget av Vänsterpartiet i Göteborg 2012.

söndag 15 juli 2012

Arbetarrörelsen som motkraft

Arbetarrörelsen och fackligorganisering ogillas av högerextrema så kallade högerpopulistiska partier. För att motverka rasistiska tendenser är fackligkamp en bra strategi. Det är som AnnaLena Lodenius och Mats Wingborg skriver viktigt att antirasism inte blir en fråga om att vara emot något utan att det bygger på en medveten politik med strategier.
Högerpopulistiska partier bygger sin politik kring nationell identitet och att en stat en nation är en genomgående tanke.Medborgarskapet och den etniska tillhörigheten är bärande.
1)      Kulturella skillnader gör att invandrare beter sig på ett annat sätt som gör att de inte passar in i Sverige. Invandrare har en annan rättsuppfattning som leder till kriminalitet, och en dålig kvinnosyn. Minskar vi invandringen minskar vi problemen.
2)      Invandringen kostar pengar som kunde använts för etniska svenskar, främst barn och gamla. Minskar vi invandringen får vi råd att satsa på den egna befolkningen.(Anna- Lena Lodenius 2011).

Sverige Demokraterna vill gärna vara folketsparti och vill bygga ett folkhem för etniska svenskar. De anser att invandrare särskilt muslimer är det svenska folkhemmets största fiende. Familjen är viktig och politiken bygger på gamla föreställningar om hemmafruar och arbetande män.Familjen som grundläggande i svenskkultur och svenska kvinnor som föder svenska barn.De är uttalat antifeminister och vill ta bort internationella kvinnodagen. De vill ta bort pappa månaderna och kvinnor ska avstå sin karriär för att vara hemma med barnen. Jämställdhet hotar kärnfamiljen enligt SD och skall motverkas.
SD är motståndare till facklig verksamhet. De ville tidigare inte stärka anställdas villkor på arbetsmarknaden. De kritiserade tidigare.Lagen om anställningsskydd (LAS) och vill försämra anställningsskyddet och minska medbestämmande men arbetsrätten liksom arbetsmarknadspolitik är för SD inte självklart. Det har tidigare funnits ett stort motstånd mot facket men tenderar nu att inte diskutera fackföreningar och anställningstrygghet. De har egentligen bara en ståndpunkt vilken är att jobben i förstahand ska gå till etniska svenskar.
 Det finns en rad områden där facklig kamp blir allt mer viktig och substansen i att faktiskt ha en genomtänkt vänsterpolitik torde vara viktigt incitament. En annan viktig del är att se på fördelning det är ju knappast invandrarnas fel att höginkomsttagare fått större del av kakan via skatteavdrag .Att  arbeta för attstärka anställdas rättigheter på arbetsmarknaden och LAS.
De länder som inte har tydlig vänster och höger har fler anhängare till högerpopulistiska partier liksom avsaknad av klassperspektiv.SD är inget folkligt parti och har stora problem med interndemokrati och de är ett parti som lägger skulden på invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet. De har ingen arbetsmarknadspolitik över huvudtaget. Alldeles nyligen så gick de ut med att de nu var för ett 5e jobbskatteavdrag och kommer rösta igenom det tillsammans med alliansen från att varit helt emot så sent som förra hösten. Ett tips om man debatterar mot SD är att ställa frågor om just arbetsmarknadspolitik utan att beröra SDs syn på invandrare. De kommer inte kunna svara på vilken politik de för och hur de ser på arbetarklassen, anställningstrygghet och arbetsrätten.

lördag 14 juli 2012

Hiphopkollektivet - Glöm Aldrig (artister mot nazister)


Mot rasism och främlingsfientlighet , vi får inte glömma alla de som dog. Om en vecka är det ett år sedan Anders Behring Breivik kallblodigt mördade antirasister på ett sommarläger anordnat av norska AUF. "Det ligger i vårt intresse att den centrala historiska och sociala frågan... hur kunde detta hända? Behåller hela sin tyngd hela sin ohöljda nakenhet, hela sin ohygglighet  Låt oss minnas denna händelse så motbjudanande så som den faktiskt var. Döda barn låg på en ö, mördade av en rasist i Norge. Han må vara psykotisk sinnessjuk och otillräknelig men hans ideologi hittar vi  på sajter som Avpixlat , Nationell. nu och otaliga bloggar skrivna av svenska rasister. Kent Ekeroth riksdagsledamot är förknippad med Avpixlat via sitt bankkonto. Barn låg döda på en ö Kent Ekeroth,dödade av en man med samma ideologi som du . Det som skiljer er två är inte ideologi utan hur ni betraktar våld som medel i kampen mot muslimer.  Ändå fortsätter du Kent Ekeroth  med samma trall om muslimer våldsamma beteende om muslimers brist på demokratiskt förhållningssätt om och om igen i riksdagen i media på bloggar och på din sajt Avpixlat.. Jag föreslår dig och dina kumpaner inom Sverige Demokraterna . Att rensa bort all rasism från era sajter bara för en dag den 22e juli låt den dagen vara fri från rasism och islamofobiska inlägg
 - Ni är en del av hatet som gjorde att så många dog så ta bort er rasism och islamafobi på era sajter och visa respekt bara för en dag den 22e juli 2012.

fredag 13 juli 2012

Kampen som inte tystnat

Det  har snart gått ett år sedan Utöya. Terroristen ville för evigt tysta unga politiskt medvetna antirasister. Och vi var nog flera som svor på att det skulle misslyckas. Jag minns åklagaren som namngav alla dem en efter en som mördats den där dagen för snart ett år sedan och  minns hur människor grät stilla i rättssalen och att rösten hos åklagaren nästan inte bar och inte var oberörd inte en enda gång.De finns rasistiska grupper i nästan  alla sociala medier vilka sannerligen inte blivit färre. Muslimhatet har inte blivit mindre det finns lite överallt och i vissa sammanhang så finns det mycket islamofobiska tendenser. Den demografiska frågan och våldsbenägenhet kopplat till kultur. I alla andra sammanhang pratar man om sociala faktorer och sociala villkor. Journalister som Belinda skriver krönikor om att muslimer granskas för lite och  att journalister inte vågar ta pappret från munnen rädda att bli kallade rasister.

  Det är inte sant muslimer granskas hela tiden i media och oftast utifrån förekomst av terrorism eller hedersvåld och sannerligen ingen positiv särbehandling.  Det tjatas och mals om och om igen om kulturens påverkan på individen negativt alltid negativt om personen kommer från ett utomeuropeiskt land. Tjatet fortsätter som en grammofon som hakat upp sig om det kontroversiella att ta ställning mot islam och att det är något som alla tänker men inte säger.
  Invandrare i Sverige granskas hårt utifrån att de är potentiella förövare men sanningen är den att invandrar oftare är ett brottsoffer än vanliga Svenskar.
 En  grupp på facebook som heter "Vi tar kampen" vi är en grupp vänsterpartister som gör en dagens insats och går in och besvarar rasistiska inlägg i en samlad aktion.. Det har gjort skillnad i kommentarsfälten.En bok av Alex Bengtsson med flera som heter "Positiv antirasism". En rolig och skarp blogg som heter Inte rasist men....
Under veckan som kommer så har Göteborgs distriktet en antirasistisk samling i sommarkvällen 19e juli bestämt 18.00 i Gårdslokalen på andra lång. Vi kommer göra samlade insatser under veckan i bloggar, insändarsidor och andra sociala forum. Kampen dog inte på ön den låter sig inte tystas.

torsdag 12 juli 2012

Femtiotalet ringde och ville ha tillbaka sin kvinnosyn

Ett stort nummer av att det finns alldeles för mycket genuspedagoger gör Felicia Lundqvist distriktsordförande KDU i Uppsala.. Röda läppar och röda klackskor samt en lapp på magen när hon säljer korv med texten " Sug på den genuspedagoger". Felicia tycker att genuspedagogerna är för många och att de  genuspedagogerna alltså kräver löjlig millimeter rättvisa.. Det är tydligen ett löjligt faktum att män tjänar 20% mer än kvinnor och får därmed 20% mer i pension. Att kvinnor tar ansvar för nästan allt hushållsarbete och går ner i tid för att hinna städa tvätta och lag mat åt sin familj. Ägar förhållandet av jordens samlade resurser är det faktum att män äger 99% av dem. Det var väl rättvist på millimetern Felicia?
Men min tanke är mer att jag får en chans att prata om, vet inte riktigt hur förklara, att liksom genuspedagoger tar så stor plats. Är det verkligen rätt med millimeterrättvisa hit och dit? Det kan lika gärna ha varit en man som var på bilden med rött läppstift och röda naglar. Så säger Felicia själv till aftonbladet. Hon tycker att genuspedagoger tar för stor plats .
 Troligen är det Helt helt vanliga kvinnor som står och hänger tvätt innan jobbet som faktiskt tröttnat på sexistisk reklam och anmält reklamen. Helt vanliga kvinnor som är trötta på objektifiering, trötta på att få 20% mindre i lönekuvertet än sina manliga kollegor. Hon det vill säga Felicia är även irriterad på att Simrishamn anställt en genuspedagog och det är alltså genuspedagogen i Simrishamn som tar för stor plats trots att denne överhuvudtaget inte kommenterat reklamen som syftar på oralsex med sina röda läppar runt en korv.
  Felicia Lundqvist, det finns en grupp som kvoteras in i alla bolagsstyrelser, på alla universitet och till samtliga arbeten; det är vita män ,så har det varit genom historien och även idag har den vite mannen en självklar position.
Nej, så många är nog inte genuspedagogerna så att de kan ta för stor plats i samhället och utgöra en fara, de är ganska få och lönen är oftast rätt dålig däremot hoppas jag att kvinnor i allmänhet protesterar mot förnedring.   Nej, Felicia vi kommer inte få se en man som objekt för som syftar till våta drömmar om kvinnors tillfredsställelse. Det kommer ta ytterligare 50 år för att uppnå jämställdhet i antalet uttagna föräldradagar liksom fördelning av sysslor i hemmet och säkert lika många år att uppnå jämställda löner . Det är inte millimeter det handlar om ut skilda världar där män får fördelar enkom för att de är män och kvinnor får stå tillbaka. Några få genusvetare ändrar tyvärr inte på det. Det gör vi tillsammans genom kvinnokamp.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15105225.ab

onsdag 11 juli 2012

Ensamma galningar och organiserat hat

Gellert Tamas skriver idag om fenomenet ensam (vit ) galning och det faktum att terrorism på något sätt ursäktas om mannen är blek i skinnet och typisk svensk eller norskhttp://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/den-ensamme-galningen-ar-ocksa-en-terrorist. Det är snart ett år sedan terroristdådet på Utöya och bombdådet i Oslo utförda av samma terrorist på samma dag.
Malmöskytten Mangs som hämtade information om sina offer på Avpixlat , migileak och andra invandrarfientliga sidor.Ändå påstår man att han är ensam men det är han inte. Han hämtade också sitt hat från rasistiska grupper och från internet.
Counter - Jihad rörelsen ska demonstrera den 4e augusti undra om man kommer säga att det är enskilda vita galna män isolerade från varandra som demonstrerar i Stockholm? Nej naturligtvis inte det finns ett organiserat hat mot muslimer i Europa Norden och lilla Sverige.
Hanna Wigh för SD sitter i regionfullmäktige Västra Götaland  och jämför muslimer med nazismen under andra världskriget. Jimmie Åkesson hävdar att islam är det största hotet sedan andra världskriget.SD har en klart antimuslimsk politik där de gång på gång demoniserar en religiös grupp och argumentationen har inte mjuknat sedan Utöya snarare tvärt om den har hårdnat. Självklart finns det en organisering bakom rasismen i Sverige idag de antiislamistiska grupperna blir allt mer sofistikerade och når ut på sociala forum i tvsoffan och på finkultur sidorna i media.
 Media å sin sida tenderar  dalta med SD för att de inte ska känna känna sig kränkta,och behandlas sannerligen inte som vilket parti som helst. Nyligen så blev  ett twitter om en ful klänning från en tidigare politiker från folkpartiet viktigare än hatiska ord mot Sveriges statsminister av en nuvarande SD politiker under Almedals veckan. Borde inte media  vara hårdare mot kommunpolitiker för SD som riktar hot mot Sveriges statsminister och kräva kommunpolitikerns avgång åtminstone en ordentlig förklaring? Tydligen inte.
 Under Almedagsveckan grillas alla partiledarna, utom just Jimmie Åkesson. Han avkrävs inga svar på hur invandring ska motarbetas eller om vad de menar med det muslimska hotet. Han grillas inte som de andra utan får enklare frågor och aldrig ställs krav på att vidare utveckla resonemanget. Inte en droppe svett i pannan inte en skrynkla på den vita skjortan och lämnar journalisten med ett leende.
Jag vet inte om media inte räknar med det högerextrema hotet trots Utöya trots Mangs och trots lasermannen John Ausonius som många år senare berättat om hur han stärktes av högerextrema partier då Ny Demokrati som var ett riksdagsparti och det lilla nazistiska partiet  Sverige Demokraterna med brandfacklor och skinheds som sympatisörer på 90talet . En skillnad dock om man ser till media då var att det faktiskt inte daltades med högerextrema Ny Demokrati. Deras politik fick samma nagelfarande mangling inför valet som de andra.
 I sin essä skriver Gellert Tamas att det som skiljer dessa  ensamma terrorister från SD är inte synen på  islam och invandrare de delar till fullo föraktet mot invandrare mångkultur och Islam det som skiljer är våldet vålds handlingarna och synen på våldet.
Förintelsen uppstod inte i Auschwitz plötsligt en dag, utan en lång process av implementering organiserat hat och demonisering av den judiska befolkningen. Gamla antesemitiska föreställningar dammades av och gav extra eld till hat och särlagstiftning. Man skall ha helt klart sig att Tyskland i övrigt framstod som ett civiliserat land med moderna lagar och krav på etik lagar som skyddade medborgarna.  De första antisemitiska lagarna kom att gälla bara några veckor efter Hitlers och Nazismens seger i allmänna val i Tyskland 1933. Den första selektionen där man systematiskt började gasa ihjäl judar skedde först 1941. Det var8år av propagandafilmer skrifter och särlagstiftning som föregick Auschwitz. Idag går det snabbare med internet, twitter och facebook. Vad vill jag säga med det? Våldet och synen på våldet har inte alltid varit  det väsentliga i rasismen blodiga historia utan tiden av indoktrinering och propaganda. Det är inte så att det högerextrema våldet bara uppstår. Offren på Utöya var noga utvalda och inte någon var lämnad åt slumpen, inte heller Mangs eller lasermannens offer var vem som helst mannen på gatan. År av indoktrinerat hat föregick handlingen.

tisdag 10 juli 2012

Kvinnors plats

Jag har hittat en bok i min bokhylla som heter Textanalys Från Könsrollssynpunkt . Vad är så speciellt med den ? Det är den enda bok med 36 år på nacken som är mer aktuell än någonsin. Den är djärvare än de böcker om jämställdhet som skrivs idag . Kvinnor har i litteraturen alltid betraktats utifrån roller som hon spelar i förhållande till mannen . Ofta används stereotyper som horan och madonnan eller häxa och gudinna.
 När det gäller vetenskaplighet så skrev Elin Wägner
 "Mäns och kvinnors historia är ju sammanflätad som varp och inslag i en väv, men det har lyckats göra en historia enbart av inslaget ... När det gäller kvinnor glappar alltid den vetenskapliga objektiviteten"
 Kvinnor blir osynliga då som nu i kurslitteraturen. Charlotte Brontë skrev sitt verk Jane Eyre under pseudonymen Currer Bull och ansågs då som ett mästerverk när det visade sig vara en kvinnlig författare tog samma läsare avstånd från boken och kallade den chockerande. Nu finns det böcker om kvinnliga författare säkert också i kurslitteraturen men det blir sidoläsningsböcker som ingen egentligen läser.
Män beskriver kvinnor som koncentrerade av sin natur ett påpekande från Virginia Woolf  var då att det kanske inte handlade så mycket om kvinnans natur som villkoren för kvinnors skrivande. Kvinnor får sällan skriva i lugn och ro sant då och sant nu.Det har funnits föreställningar om kvinnor och man kan nog uttrycka dem förnedrande utan att överdriva som Freud som ansåg att kvinnor var narcissister och älskade sin egen spegelbild vidare Jung som trodde på arketyper magiska fenomen som var universella medfödda. Idag kanske man hade diskuterat dessa arketyper för vad det är fördomar. Kvinnan som alltid blir det andra könet det som skiljer från normen den vite mannen gjorde sig själv till norm vilket Simone de Beuvoir beskrivit och även med sin bok myntat begreppet "det andra könet"
 Kvinnor ansågs inte av naturen skapande och kvinnors litteratur och konst värderas lägre än mäns då de inte var skapande kunde de heller inte vara intellektuella. Kvinnor hade över huvudtaget inte tillträde till universitet fram till 1870 tal och universitetsstudier var ytterst begränsad för kvinnor efter det också det var först längre fram på 1900 talet som kvinnor accepterades som studenter men inte på alla utbildningar. Män har under århundraden nedvärderat kvinnor som sämre vetande oförmögna att fatta beslut virriga, hysteriska och beskrivit sig själva männen alltså som förnuft, rationalitet och kreativa.
Jag saknar djärvhet idag hos kvinnor feminister och aktivister att våga formulera hur förtrycket ser och under århundraden har sett ut är första steget att försöka ändra på könsmaktsordningen. Vi ändrar ord och pratar genus när vi egentligen vill ändra på pojkars försprång gentemot flickor? Feminismen har tagit många steg tillbaka. Det är dags att gå framåt och bli djärv igen. Dags att formulera vad vi vill och vilken plats vi vill ha i det moderna samhället.
måndag 9 juli 2012

Friskolors vara eller inte vara

Vänsterpartiet vill avskaffa friskolereformen. Nu lanserade vänsterpartiet alltså vi (jag är medlem) en lite mildare variant i Almedalen. De idéburna som inte tjänade pengar på sin verksamhet skulle alltså få vara kvar. Idéburna skolor kan innebära sekter som Livets ord, Waldorff ,Scientologkyrkan och Plymouthbröderna får finnas som skolor med kommunala bidrag. Idéer måste inte alltid vara bra och inte heller vila på läroplanens värdegrund och allas lika värde.
 Waldorfanhängarna som inte gör annat än att tala om att de står över alla andra med sin skolform. Waldorff som lovar att barn blir lyckliga av att äta biodynamiskt odlade linser och inte ska tvingas att lära sig läsa skriva eller räkna i skolan. Waldorff som med religiösa morgonspråk magiska tecken utbildar barn i antroposofi. Där lärarna sitter och mediterar över sina klasser och Waldorflärarutbildningen handlar om andlig utveckling bön och meditation inte ämneskunskaper och pedagogik. Scientolog kyrkan lovar också evig lycka om man ägnar sig åt den rätta läran. Livets ord som ser alla handikapp som ett bevis på föräldrarnas synder och lite modifierat gör även antroposofer det. Livets ord som anser att sex före äktenskapet är en synd. Hur påverkar det sexualundervisningen på högstadiet? Livets Ord som består av bokstavstroende som på fullaste allvar tror att jordens skapades på 7 dagar hur anpassas biologi och fysik lektionerna till det?Ska dessa sekter få ta hand om barn? Hur kommer jämställdhetsfrågorna behandlas på en friskola som Plymouthbröderna driver? Där flickor och pojkar inte får äta tillsammans i bamba?
Kontrollen på hur undervisningen ser ut är alldeles för dålig. Hur kan annars Waldorff stå över skollagen och slippa lära barn läsa och skriva i klass 1. De fick trumpeta på flöjter och lära sig sticka det var big no no för föräldrar att sitta och läsa med barnen på kvällen och staka sig igenom text efter text. På barnens Waldorfskola så var endast 36% utbildade resten var föräldrar  och personer utan tillstymmelse till pedagogisk utbildning. Även om ekonomin och  var ansträngd lades 1,6 miljoner kronor på den ekonomiska föreningens styrelse i arvoden och ersättningar då var inte den externa revisorns arvode inräknat. Det rimmar illa med det tiggeri av pengar som ständigt pågick och allt arbete med renovering och städning som skulle utföras av föräldrar. Att det inte står AB i namnet är absolut ingen garanti för att någon eller några inte ska sko sig på kommunbidrag. Inte heller en garanti för att pengarna används för det avsedda ändamålet nämligen utbildning och att lära barn räkna läsa skriva.
Friskolor tenderar att värva duktiga elever och elever som har särskilda behov göre sig icke besvär akademiker barn går i fri skola och har föräldrar som månar om deras utbildning eftersom de själva har studievana. Friskolorna har sämre hemspråksundervisning vilket gör att barn med annat modersmål tenderar att halka efter. Waldorfskolan som mina barn gick på hade ingen specialpedagog och gav inte barn särskilt stöd de hade fått kritik inte mindre än fyra gånger för detta under ett och samma läsår. Kritik är ett papper och friskolorna kan bara skaka av sig kritiken och strunta i åtgärder. Den kommunala skolan kan inte det de måste erbjuda och betala för specialpedagogik och de tar också över elever som inte fått det stöd de behövde från friskolan. Det finns inte en enda kommunalskola i Göteborg som understiger 70% behörig personal. Friskolorna i Göteborg leder jumboligan i antal obehörig personal och elevernas resultat speglas tydligt i antalet behöriga versus obehöriga och flera idéburna friskolor hade få behöriga och skruttresultat på nationella prov. Detta gör att redan utsatta blir än mer utsatta på friskolor. För övrigt anser jag att det är en märklig syn på pedagoger och pedagogik. Ska vem som helst kunna operera hjärnor eller vara pilot? Nej skulle de flesta säga men i skolvärlden där går det bra . Tummen ner för friskolor utveckla den kommunala skolan och ge de kommunala skolorna mer pengar istället för sekter och aktiebolag som vill leka skola.

söndag 8 juli 2012

Läger för politiker och lobbyister

Jag har lyssnat lite på distans och lite avmätt på talen i Almedalen. Behöver politiker lobbyister näringslivet ett eget läger ? Folk som twittrar under och mellan talen seminarierna minglet och drinkarna. Det känns väldigt långt bort från vanliga väljare . Det här med arbete åt alla som de flesta pratade om fast med viss variation. Väl tillrätta lagda tal . Jag vet inte om arbetslösa blir berörda av talen troligen inte alls. Solbrända personer med kransar i håret och nyförvärvad solbränna och som påstår sig veta svaret på arbetslösheten?
Arbetslösa har inte rätt till semester alltså inte åka iväg någonstans de ska nämligen vara hemma och söka jobb. De flesta kanske ändå inte har råd att göra någon längre resa men ändå. Vet dessa glansnäsor med fina kläder och bra retorik att det är så?  Ja, glansnäsorna från alliansen har ju bestämt att det ska vara hårdatag för de som inte jobbar. Annie Lööf som vill sänka ingångslönerna liksom kompisen Björklund som vill ha särskilda ungdomslöner. Särskilt låga så att rika företagare har råd att anställa dem och Annie Lööf som tror att arbetslösa efterfrågar just detta en särskilt låg lön. Vet Annie om att hennes månadslön faktiskt motsvarar en årslön för en undersköterska? Vet Annie om att många undersköterskor har så låg grundlön att de faktiskt inte kan ta sina fyra veckorssemester under samma månad då ob-tillägget faller bort vid semester? Det handlar om att planera semestern så att man har råd att vara ledig.
  De som hade sämst ekonomi när alliansen kom till makten har under de senaste 6 åren fått allt mindre i plånboken och de som hade det bättre än bra har fått skära guld under alliansen. De säger ingen av talarna mer än Jonas Sjöstedt för V. Sätter nästan i halsen när Mats Knutsson menar att Sjöstedt får hålla tillbaka tjatet om klasskampen i Visby om han ska lyckas med ett tal där alltså. Fast tanken är väl att nå ut till väljarna bortom de vita tälten med drinkar?
 Ett läger för lobbyister och politiker kanske skulle förläggas i Hammarkullen eller Lövgärdet. Tänk, alla dessa kreativa människor och mingeltält och glansiga näsor av för mycket sol, mitt i betongen och miljonprogrammets vardag där arbetslösheten närmar sig 30% och var tredje barn lever under fattigdomsgränsen. Kreativa lobbyister och alla politiker som har svar på arbetslösheten alternativt att många barn familjer har för mycket månad kvar i slutet på pengarna. Kanske tillför det lite perspektiv på vad tjatet om klassernas kamp faktiskt innebär.

söndag 1 juli 2012

Röda hund och vaccinationer

I Järna pågår en epidemi med röda hund vilken avlöste mässlingsepedimin i vintras. Antroposoferna sprider lögner om att det är farligt att vaccinera. De sprider lögnaktiga påståenden om att mässling kan minska risken för allergi. De anser att barnets andliga liv påverkas positivt av feber och barnsjukdomar. Nu är det väl lite elakt att säga lögner eftersom att antroposoferna i Järna verkligen tror att barnets andliga väsen är viktigast och att sjukdomar även om de är dödliga stärker andligheten hos barnet och att det är viktigast.
 Det finns inga vetenskapliga belägg för att mässling skulle förhindra allergi. Antroposoferna har även hävdat att barn kan få autism av mässlingsvaccin efter en falsk rapport i Lancet i början av 2000 talet. Idag har man granskat den artikeln och Lancet har tagit avstånd ifrån den den har också klassats som lurendrejeri och författaren har åtalats för fusk. Så här skriver Jackie Swartz :Mässling är enligt Hemmets läkarbok från 1930-talet en relativt harmlös sjukdom som med riktig omvårdnad gör att barnen tillfrisknar utan större problem. Han fortsätter sedan med att påstå att cancerpatienter oftare haft mindre antal barnsjukdomar också ytterst tveksamt om det är ett trovärdigt samband Vidare anser han det tveksamt att vaccinera mot en bakterie som tidigare orsakade två fruktade tillstånd menigit hos spädbarn och epiglottit hos småbarn. Tidigare så blev små barn svårt sjuka när struplocket svullnade och barn dog av sjukdomen även menigit hos spädbarn är ett allvarligt tillstånd. Fallen av menigit orsakade av heminfluenze typ B har minskat tack och lov efter införande av allmän vaccination.epiglottit är i dag ett ytterst sällsynt tillståndefter införandet av allmän vaccination.
Jackie Swartz ,avslutar sin artikel med dessa ord:Vem vill inte att ett barn skall växa upp och må bra till kropp och själ, och mycket tyder på att genomgripande sjukdomar som mässling, påssjuka och röda hund som på ett naturligt sätt tillhör barnaåren kan bidra till en sådan hälsosam utveckling för barn i västvärlden. Hur kan sjukdomar som orsakar allvarliga missbildningar intrauterint, allvarliga hjärnskador, sterilitet hos pojkar bidra till något gott och en bra utveckling?

Fotnot Jackie Swartz är specialist i allmänmedicin och inte specialist inom barnmedicin Han har påbörjat en ST-tjänstgöring i Barn och ungdomspsykiatri och är inte färdig specialist.

Almedalen

Idag stiger Jimme Åkesson upp på scenen och det enda han kommer tala om är invandringspolitik, om ökad islamisering om kulturerblandning i förtäckta ordalag   . De har putsat fasaden till att verka som vilket parti som helst men de är sannerligen inte vilket parti som helst den röda tråden har en mörk rasistisk historia. Jimme Åkesson kommer troligen prata om skolan vården jobben med en gemensam nämnare invandring och muslimer.Inga överraskningar med andra ord.
  Inom skolpolitik, hälsopolitik, ekonomisk för att inte säga all politik finns en röd tråd av hat mot muslimer.  Islamofobiska föreställningar läs illusioner  för det är sannerligen inte ingenting annat. Påståenden om ett muslimska nätverk som skall ta över Europa och Sverige.
  Inom kulturpolitiken dominerar en rädsla för att svenskheten skall försvinna.  Jimmie Åkesson skulle starta en kulturkanon med enbart svensk kultur. Tyvärr har det blivit lite tyst om den där kulturkanonen. Varför då? Tyvärr så uppfyllde inte särskilt många kulturpersonligheter kravet på svenskhet.... Inte ens författaren till nationalsången "Du gamla du fria".
  Sjukvårdspolitiken där man vill att svenskar ska ha tolkar vid samtal med utom europeiska läkare. Jämställdhetspolitiken där SD kvinnorna med Hanna Wigh i spetsen vill slåss mot all form av hedersvåld. Hur då jo genom att slänga ut dem ur landet och begränsa invandringen. För övrigt är SD ett uttalat antifeministiskt parti som anser att det ska inrättas en särskild mansdag...
Sverige-demokraterna värnar även djurens rätt när det handlar om halal och koscher slakt annars är det nog inte så petigt om djuren har de bra. Kronan på verket är kriminal och flykting politik. Sverige- demokraterna anser att invandrarna är roten till all brottslighet i Sverige så att hindra deras ankomst är ett sätt att bekämpa brott. Återkommande är att man anser att särskilda kulturer är särskilt brottsbenägna... Jag glömde arbetsmarknads politiken och samma gamla argument om invandring återkommer även här
Sverige -demokraternas politik är rasistisk och bygger helt på falska antaganden deras ideologi är närbesläktad med nazism de har bara  bytt ut lite ord i sitt rasistiska lexion  rasblandning benämns nu med kulturblandning eller mångkulturellt experiment. De bytte facklan till en blåsippa och brunskjortan till en vit.