onsdag 31 oktober 2012

Prata om jobbet!

Här kan du berätta om hur du har det på jobbet. Kanske är du en av dem som inte kan gå på toaletten utan att skaffa en ersättare. Du är inte ensam utan 34% av kvinnorna i LO- kollektivet har det så. Prata om jobbet är en kampanj som går ut på att ta reda på hur folk har det på jobbet. Ett antal personer förolyckas varje år på sitt arbete andra skadas allvarligt trots att året blivit 2012. Många tvingas arbeta utan kollektivavtal .  Berätta vi är människor inte maskiner!

söndag 21 oktober 2012

Blockaden ska brytas!

Estelles resa slutade för denna gång i Ashdood, Nu börjar rävspelet det riktigt fula. Jag vill ändå vädja till alla att fortsätta arbetet med att rikta blickarna mot Gaza och folket där.
I det här inlägget så kommer jag skriva Israel flera gånger därmed skuldbelägger jag inte alla Israeeler kollektivt utan den högerledda israeliska minoritets regeringen som leda av Benjamin Netanyahu. Det här har inget med judendom att göra och jag ser antisemitism som den våldsamma rasism som det faktiskt är. 
Jag har aldrig varit i Israel inte heller i Gaza eller på Västbanken försökte åka till Libanon men det blev krig och resan kunde inte genomföras. Israel håller en befolkning inlåst med få möjligheter att passera gränsen . Kontrollen består i att hindra Gaza från att beväpna sig framförallt Hamas. Det är nog ödets ironi att den grupp som faktiskt tjänar mest på blockaden är Hamas genom tunnelverksamhet och svartabörshandel. Hamas hindrade Gazaborna att gå till val därför var det bara palestinierna på Västbanken som röstade i senaste val.
Kontrollen av vilka varor som förbjuds är märklig; blöjor, kryddor, kakor har sporadiskt varit på listan. Varor som ständigt är förbjudna är röntgenapparatur olika reservdelar egentligen mycket diffust . Faktum är att ingen egentligen vet vad som är förbjudet egentligen utan det är godtyckligt förbud  för att kontrollera folket i Gaza.
 Det blir än mer surrealistiskt när IDF i hög hastighet far mot Estelle med vattenkanoner, elpistoler och svarta huvor . Filmen som visar angreppet är utsmugglat från Estelle och ligger nu på youtube. Alla dessa vapen unga män med rånarluvor.
 Vad är de så rädda för? En leksakskrokodil?
Det fula spelet handlar nu om att dribbla bort omvärlden från huvudproblemet. Den olagliga blockaden och det obarmhärtiga lidande som skapat av blockaden och vilka konsekvenser det får för befolkningen. Inte minst de 750000 som är barn och ungdomar som lever där utan något egentligt hopp.
Just nu hittar Israel på märkliga anklagelsepunkter vilka är fullständigt absurda. Dror Feiler har på morgonen blivit åtskild från de andra svenskarna då man påstår att han har Israeliskt medborgarskap. Omöjligt han är utvisad från Israel och är förbjuden att beträda israelisk mark fram till 2022.  För att göra historien mer surrealistisk så tänker man anklaga honom för att”medvetet ha hjälpt fienden, uppviglat till revolt samt för att ha trotsat förbudet för israeliska medborgare att resa in i Gaza”.  Naturligtvis så vet de att så inte är fallet de vill trötta ut UD och svenskaambassaden med så mycket krångel juridiska processer som möjligt.
 En strategi att med så absurda påståenden som möjligt rikta omvärldens blickar på något annat än Gaza och de övergrepp som befolkningen där utsätts för. En strategi att även rikta uppmärksamheten från en tremastad skonare som bordades på internationellt vatten och där besättningen utsattes för angrepp med elpistoler mot armar och ben. En besättning som var helt obeväpnad och fredlig.

Besättningens önskan är att Gaza hamnar på agendan med krav från regeringar  att Israels blockad av Gaza skall brytas. Den ska inte lättas, utan brytas helt!  Inget får överskugga det !

lördag 20 oktober 2012

Solidaritet kan inte bordas!

Idag på förmiddagen bordades Estelle av israeliska elitsoldater. På listan av farliga saker enligt Israels regering finns nu även medicinskutrustning, rullstolar, fotbollar , en leksakskrokodil. Denna last kommer inte fram, den har nu beslagtagits av Israelisk militär.Det fanns även cement för uppbyggnad av reningsverk och skolor. Så här skriver Olle Katz idag i GP
"Ett värdigt liv för judar är nära förbundet med ett värdigt liv för palestinier. Därför är det viktigt att ta avstånd från den nuvarande israeliska regimens systematiska förtryck av palestinierna och bryta blockaden av Gaza"
Min partiförening gjorde följande uttalande igår vilket i bästa fall hann nå besättningen nu på förmiddagen. Joel,  Charlie, Mattias, Stellan och alla ni andra i besättningen . Känn vårt innerliga stöd och att kampen går vidare .

Vi i Vänsterpartiet Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön vill visa vår
solidaritet med folket på Gaza. Det gör vi genom Estelle och Ship to
Gaza Sverige. Vi har alla lekt leken ett skepp kommer lastat. Men det
här är ingen lek. Ett skepp kommer lastat med en fredlig besättning,
fotbollar, cement och solidaritet. Bryt blockaden nu!

fredag 19 oktober 2012

Estelle


Ett skepp lastat med ganska lite cement som inte räcker om man tänker på behovet och inte tillräckligt med fotbollar till en befolkning som består av 750000 barn,Ett skepp kommer lastat med solidaritet med hopp och med beslutet om att vilja bryta blockaden.  Gula stänk på regnjackan en inköpslista från i somras ett hjärta fullt av kärlek så lämnade jag Estelle . En flagga vajar i min trädgård trots att solen gått ner Ship to Gaza kan förbipasserande läsa solidaritet läser jag.

fredag 12 oktober 2012

Klass och kön i skolan

Nej,skolan är inte jämställd och den är inte rättvis på långa vägar . Friskolesystemet ökar och synliggör både könsmaktsordning och klassperspektiv än mer. Kan inte säga att det är lärarnas fel, kanske inte ens rektorers fel,snarare ett system. Jag får kommentarer om att frukt inte är så dyrt, vidare att barn som går i skogen minsann har det lika bra som de som åker på semester till Mallorca eller Thailand. Som om att titta på en tapet och se varje enskild prick och inte förstå att det är en struktur ett mönster.
Barnfattigdomen är 60 % i stadselen Bergsjön. Det är barn som inte kan få nya skor fastän skorna är trasiga, försmå eller både och. Det handlar om att inte kunna köpa någon ny overall och barn som fryser på väg till skolan som idag en frostbiten morgon. Jo hungern smakar likadant trots att året blivit 2012. Mina tidigare inlägg handlar inte om hur vi värderar vår fritid de handlar om villkor och att villkoren blivit allt mer ojämlika under de senaste 6 åren.
I mina flickors klass så har pojkarna tagit över fullständigt på klassrådet överröstas flickor som försöker leda mötet . Tre pojkar ställer sig på stolarna och skriker att de vill ha Hamburgare och åka till ett köpcentrum på rasterna. Mötet avslutas pojkarna vinner efter att ha gapat oavbrutet i 25 minuter.Det kallas härskar tekniker och redan 8 åriga pojkar behärskar dem. Är det prickar som av en tillfällighet bara finns på en vit tapet?
 Sanningen är att när flickor faktiskt tillåts prata 40% av tiden så anses de ha tagit över fullständigt och så skriker man ja man ofta pappor till pojkar att Feminismen nu gått för långt. Oftast återgår då flickorna till att prata sina tre minuter pojkarna tar sina 22 och läraren sina 18 minuter. Kalla det behov av genuspedagogik jag kallar det behov av radikalfeminism.
Frukt kanske inte är så dyrt, fast för den som inte har så känns varje matsäck, varje frukt varje par stövlar och varje overall inte i plånboken för den i redan tom. Den kan inte kramas ur. Det känns i magen som ett sår varje gång. Med ny förslag om RUT-avdrag för läxläsning. Redan rika har sedan länge haft råd med vissa tjänster i hemmet. Vanliga arbetare har inte det och kommer heller inte ha råd med det även om beloppet halveras. Varför sanktionera RUT för de som redan har och har råd med läxhjälp ändå?
 De som inte har; barn till flyktingar vars föräldrar är analfabeter, barn till långtidssjuka , barn till föräldrar med psykisk ohälsa , barn till arbetslösa har sämre villkor .De villkoren behöver ändras. De behöver fler lärare i mindre grupper, extra hjälp med vissa uppgifter för hemma kan ingen hjälpa. Tysta flickor pojkar som väsnas men också en vetskap om att flickor växer upp , lär sig finnas genom att hjälpa andra. Tar arbeten som de alltid får sämre betalt för. Några läser på universitet men kvinnor representeras inte i bolagstyrelser , får inte chansen till jobb  som statsminister eller justitiekansler. Flickor vaknar inte bara upp en dag med dåligt självförtroende och sämre lön. Det är något som bryts ner av rådande strukturer. Jag avslutar med Susannas ord:
" Man kan återskapa tjänare efter tjänare. Direktör efter direktör. Det är bara det, att någon gång då och då dyker en Moa Martinsson eller Zlatan upp och berättar att hungern smakar likadant vilket årtal vi än lever i. Sussanna Alakoski

onsdag 10 oktober 2012

Till armodets gräns

Arbetslöshetskassan diskuteras och Anders Borg anser att en höjd läs rimlig och allmän a-kassa kostar 30 000 jobb.  Hur han räknar då är svårt att förstå. Ett annat statsråd som diskuterar med ordförande för TCO ger en vink hur de tänker. Vårt mål är att få folk i arbete och det försvåras om folk kan leva på sin a-kassa läs inte svälter i fattigdom.  Vi fick Sverige på fötter fortsätter hon och nu gör vi satsningar och investeringar som förbättrar. Vad, frågar journalisten ? Som att vi sänker bolagsskatten, svarar hon äppelkäckt.
Lever vi i samma verklighet under de senaste 6 åren så har inte arbetslösheten sjunkit utan stigit till närmare 8% . Fas3 sysselsätter 41.000 personer 2011 och ersättningen är inte lön utan socialbidrag eller den lägsta ersättningsnivån i a-kassan.
 Samtidigt har alliansen sänkt arbetsgivare avgiften , sänkt restaurangmomsen och ämnar nu sänka bolagskatten. Några nya jobb då?
 Nej men övertidsuttaget idag motsvarar 100.000 heltidsarbeten. Folk som har jobb har aldrig arbetat mer samtidigt vägrar de som fått de här fina sänkningarna av avgifter och skatter göra nya jobb.
De här företagen som skulle stimuleras till nya jobb behöver ju inte det. De får ju faktiskt gratis arbetskraft om de säger sig vilja hjälpa någon att komma ut på arbetsmarknaden. Året är 2012 och vi låter folk arbeta heltid för sitt socialbidrag. Lönedumpning nej säger herr och fru moderat vi bidrar till rehabilitering.
Säger man sysselsättning och rehabilitering tillräckligt ofta så blir det en sanning som ingen tillslut ifrågasätter och då kan man sätta lönedumpning i system till kränkande låga ersättningar. Därför skickar man ut svårt sjuka människor till arbete som de är dömda att misslyckas att utföra av den enkla anledningen att de är sjuka. Gruppen sjuka och långtidsarbetslösa har blivit fattiga fått gå ifrån sina hem lever under existensminimum.
Investeringar, för Sverige är i alliansens värld för bolagsägare , företagare och den procent som nu äger 70% av Sveriges tillgångar. Nu kommer krav från fackföreningsrörelsen att investeringar ska gälla alla. Det besvaras på ett sätt som visar förakt för vanliga arbetare i allmänhet och arbetslösa i synnerhet." Om folk kan leva på a-kassan så slutar de jobba". Det är inte sant, men en rimlig a-kassa som går att leva på minskar lönedumpning då a-kassan utgör golvet för den arbetande befolkningens lönenivåer. Det blir bra för oss som jobbar och kanske ibland blir sjuka arbetslösa och de som äger bolag företag eller en restaurang kommer inte svälta eller leva på armodetsgräns. De kommer fortsätta att ha det bra ofta bättre än vi andra. Och de kommer fortsätta ha möjlighet att anställa folk dock inte gratis.

söndag 7 oktober 2012

Friskolor och antroposofuppror

Ett stort upprop bland waldorfentusiaster har funnits en tid men nu skickar en liten grupp antroposofer flera hundra mejl om dagen. De svar som de fått då frågan handlar om att deras lärarutbildning inte finansieras med statsbidrag så länge utbildningen inte innehåller krav på vetenskap och evidens. Detta ser dessa antroposofer som arrogans och förtryck. Det är inte arrogans det handlar om lagar och regler för högre utbildning ingenting annat.
Friskolor dränerar den kommunala skolan på pengar oavsett om det är ett aktiebolag eller en idéburen friskola. Waldorf har religiösa delar och ideologiska delar som jag som socialist och feminist inte håller med om, inte delar och inte vill ska finnas i svenskt skolväsende. Det handlar om synen på människor med en rasideologi som kanske inte är så framträdande men ändå finns. Den graderar människor utifrån färg där vita är högst i rangordning likaså handlar syn funktionsnedsättning som ett misslyckande från tidigare liv.
Waldorf idkarna tror att allt blir bra här i världen om människor blir harmoniska och finner en inre balans. De får naturligtvis vara troende på det sättet och skapa sina egna lärarutbildningar men dessa statsfinansieras endast om utbildningen baseras på vetenskap och evidens.
 
Friskolor skulle räddat Sverige från verkliga privatskolor nja kanske inte. Skolans uppgift är i första hand att utbilda barn och ungdomar och att det finns en värdegrund baserat på allas lika värde och jämställdhet. Friskolereformen har främst gynnat barn till mer bemedlade och missgynnat de mindre bemedlade. Ett system som bygger på skolpeng gör att friskolorna får pengar från kommunens budget för skola och utbildning. Ofta söker barn till akademiker sig till friskolorna som redan har det lite lättare än barn till arbetare. Än värre är att friskolor faktiskt kan lägga undan en del av vinsten till något fint litet skatteparadis. Kommunen kräver ingen redovisning en friskola behöver inte redovisa en krona av sitt bidrag. Styrelsen för friskolan kan avlöna sig själva och helt plötsligt kostar en styrelse 1,4 miljoner på en idéburen skola i nordöstra Göteborg. Det är mycket pengar som tas från utbildning så friskolan har inte räddat Sverige för riktiga privatskolor.Friskolereformen har banat väg för dem och banat väg  för ökade klyftor, ökat antal icke behöriga elever.  Konkurrensen har inte gjort friskolorna bättre inte heller den kommunalaskolan. Friskolorna har inte alltid hemspråksundervisning, de erbjuder inte stöd för de som halkar efter. Waldorf tycker inte att barn ska tvingas till att lära sig läsa eller räkna. Waldorfskolor använder inte läseböcker  och inte räkneböcker och i klass 1 är målet att kunna alla bokstäver, fylla pappret med färg och sticka. Det är inte den måluppfyllelsen som de uppgivit till skolverket. Skolan ska inte vara en affärsuppgörelse men inte heller ett andligt väckelsecenter. Båda möjliggörs av friskolereformen på bekostnad av kommunens pengar och på bekostnad av en rättvis och jämställd skola .

onsdag 3 oktober 2012

Rykten och rasistiska undertoner

För en vecka sedan ställde ordförande för V i Göteborg Thaher Pelasayed en fråga till GöteborgsPostenLäs här om att faktiskt ta sitt ansvar iden allt större mediala debatten med rasistiska undertoner. GP har uppenbarligen inte läst debattartikeln för de har fortsatt trumpeta ut att muslimer i väst  ska ta större ansvar. Tillsammans med andra reaktionära blaskor så uppstod ett Tintinriot på twitter. Av debatten att döma kan man stundtals tro att det var ett bokbål . Det var det inte det, det var inte ens censur böckerna flyttades 10 meter. Vi tycker inte att svarta avbildas nedsättande i Tintin säger vita kränkta män  som uppenbarligen har det enda tolkningsföreträdet.
Nästa fråga böneutrop. Det har inte ens gjorts någon förfrågan från Moskén men GP vill ändå slå upp det liksom många andra tidningar som om det redan förekom. Det gör det inte en Moské i Fittja har fått lov att ha ett böneutrop  till fredagsbönen vilket blir ett böneutrop över ett industriområde.  Ändå så kan det låta som att det här är något som är väldigt aktuellt och kommer påverka hela stadsbilden och samhällsplaneringen. Inte 2 minuters bön som ljuder över ett obebott industriområde. På ledarsidan fanns en kortare artikel i GP om något som just nu inte existerar ett hypotetiskt spörsmål  En kamrat  och god väns krev igår något tänkvärt(hoppas jag citerat rätt).I samhället stör vi varandra med kyrkklockor, glassbilar och även böneutrop det ingår. Det är en del av att leva i ett samhälle och att lära sig samexistera. Klokt !

Det är viktigt att vi ser upp och ifrågasätter samhället blir inte förstört av en bokflytt på tio meter inte heller av ett böneutrop 2 minuter en fredag vid ett industri område. Samhällets existens med demokrati som grund, våra mänskliga rättigheter hotas emellertid mer av dagliga rasistiska undertoner som marginaliserar och utesluter grupper i gemenskapen. Det är rykten missförstånd som i Hjällbo handlade om en konflikt om lokaler mellan Caritas och Afrikas horn. Det är ovärdigt att då dra in skakade mattor hundhår och extremistiskt hot. Farhågorna för anhöriginvandring från Somalia är inte heller berättigad. Det handlar främst om barn som ska återförenas med sina familjer och fram till augusti har det handlat om 400 beviljade ansökningar ansökningar har prioriterats  enligt följande minderåriga, barn som lever ensamma och ansökan registrerad på internet. Insatser måste riktas till skola utbildning och stöd för de minderåriga som kommer komma hit. Det är något annat mycket långt från ryktet om extremistiskt hot. Rykten är rykten och rasism uppstår inte ur et vakuum.

 Vi stör varandra ibland med glassbilar, kyrkklockor och kanske ett och annat böneutrop. Störandet är en del av att vara människa och att leva med andra människor