måndag 31 oktober 2011

Ett pris i skamliga förslag

Ett litet oanständigt papper delas ut i EU till flyktingar bekostat med EU bidrag. Det är oanständigt då det inte tar hänsyn till att människor har rätt enligt konventionen om de mänskliga rättigheterna att söka skydd och att söka asyl. Det krävs relativt mycket för att organisera en flykt så oftast har alla utvägar prövats så ekonomi eller förmåner är oftast inte något som lockat någon att sälja allt vad de äger och har för att åka på ett smutsigt lastbilsflak eller på en överbelamrad icke sjöduglig båt till Europa. Det är en skam att EU inte kontrollerar hur pengar används i detta fallet har EU faktiskt bekostat mer eller mindre rasistisk propaganda och en märklig och helt avhumaniserad syn på migration och faktorer som driver folk på flykt.

lördag 29 oktober 2011

Det här med äldre

Kerstin Brunnström skriver idag en vädjan om en diskussion utifrån kunskap  om den äldre människan . Har jag helt missförstått är jag helt dum (?)men jag anser att jag talat utifrån ett äldreperspektiv liksom  de läkare och sjuksköterskor som uttalat sig i pressen. Det osäkra ekonomiska läget beror på att fler behöver vård samtidigt som skatten reducerats. Vi har råd om samtliga betalar för en skatteökning som skulle kosta 70 kr per person och år. Jag kan tänka mig att betala det.
 Kerstin Brunnström du lever i en fantasi om att alla patienter tas om hand utifrån sina behov och det är tyvärr fel. Äldre har andra behov och äldre är betydligt skörare.  Idag sker vården på en medicin avdelning med bemanning med en sjuksköterska och en undersköterska för 8-18 patienter . Hur fan ska detta vård par hinna  ta upp och mobilisera alla dessa? Vi konsumerar mest vård under vårt sista levnadsår som oftast är när vi är 80-90 år. Äldre mår inte bra av att vårdas på medicinavdelningar. Sjukt illa och oanständigt så tolkar jag förslaget  om att dra in på geriatrisk sjukvård.

torsdag 27 oktober 2011

äldreomsorg

Nu står återigen nedskärningar för dörren inom äldreomsorgen i Göteborg, trots att de äldre blir fler och behovet av vårdplatser ökar. Sahlgrenska Universitetssjukhus konfronteras med stora besparingskrav, vilket i praktiken kommer betyda nedläggningar av två geriatriska avdelningar på Högsbo sjukhus. Utan specialistkompetens på åldrandets sjukdomar kommer konsekvensen bli att äldre skickas hem utan rehabilitering.
Många äldre kommer bli kvar på platser inom akutsjukvården, vilket är det sämsta alternativet för människor som behöver geriatrisk vård. Äldre behöver upprätthålla sina förmågor till rörlighet för att minska sjuklighet så som lunginflammation, djupa ventromboser och urinvägsinfektioner. Den hjälpen finns inom den geriatriska rehabiliteringen, inte på medicin- och kirurgavdelningar inom akutsjukvården. I bästa fall kommer de som skickas hem få hjälp av hemtjänsten, men de kommer med all sannolikhet behöva mer hjälp av anhöriga.
Det är oftast kvinnor som hjälper sina föräldrar eller svärföräldrar med allt mer avancerad omvårdnad som tidigare skötts på servicehus eller av hemtjänsten. Det kan handla om  allt från sjukvård till veckohandling, storstädning, hjälp med hygien eller att hämta medicin. En av de vanligaste anledningarna till att kvinnor i medelåldern går ner i tjänst är att de behöver tid för att kunna hjälpa sina äldre anhöriga.
Det finns nog inte ett skrymsle där snålblåsten inte blåst förbi inom sjukvård och kommunal omsorg. Någon gång får det vara nog. Förtjänar inte de som en gång har byggt det här landet en värdig äldreomsorg? Ska vi återgå till ett samhälle som inte tar ansvar för de äldre, utan låter kvinnor bedriva obetald äldreomsorg?
Anständig välfärd kostar en viss summa och vi kan inte fortsätta skära ner på äldreomsorgen.  Varför inte låta oss medborgare gemensamt betala vad en värdig äldreomsorg faktiskt kostar? Satsa på kompetensutveckling, större personaltäthet och fler vårdplatser. Och i anständighetens namn, stäng inte ner geriatriken på Högsbo sjukhus!
Sara

onsdag 26 oktober 2011

Äldreomsorg och solidaritet


Solidaritet, för de som inte kan stå upp och tala för sig själva och viktigt i äldreomsorgs kampanjen . Bedriva opinion  för en bättre sjukvård och inte blint gå med på sparnits förslagen

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnamninsamling.se%2Findex.php%3Fsida%3D2%26nid%3D5958&h=3AQHBhU6KAQHNgURFyuvyjn-TAAx-P4jG7S6mXrNdeftthQ

söndag 23 oktober 2011

Kristallnatten

Den 9e november minns vi Kristallnatten och manifesterar mot rasism och främlingsfientlighet. Om vi inte lär av historien så kommer vi återigen stå utanför Auschwitz grindar och undra varför vi hamnade där framför den rykande askan. Aldrig mer sade vi ändå så vaknade vi till vetskapen att över 60 ungdomar miste livet i ett vaninnigt  angrepp den 22 juli på Utöya . Jag skrev så här den 24 juli i år

Idag har våldet mot politiskt aktiva krävt 70 dödsoffer. Ta avstånd från hotfulla och rasistiska uttalanden, tro på demokratiska värden och vikten av att all offentlig makt utgår från dig och mig. En annan värld är endast möjlig inom ramen för demokratiska och parlamentariska former aldrig genom hot, våld och terror, aldrig genom att skrämma någon till tystnad.Om vi idag låter rädslan ta överhand då har det fasansfulla våldet vunnit

Vi ses den 9e november i en fin och värdig manifestation på Götaplatsen 18.00

Cyniskt

Jag skrev i början på veckan om Ganna 91 år dement hjärtsjuk och synskadad som skulle skickas tillbaka till Ukraina så här svarade  Tobias Billström på de protester som sedan faktiskt ledde till att avvisningen inhiberades.

- Jag tänker inte som statsråd låtsas som att det inte finns några kostnader förbundet med anhöriginvandring. Vi pratar om många, många miljarder att bekosta en sådan politik, säger Billström.
Tror du inte att svenska folket ställer upp på det?
- Jag har svårt att tänka mig att man i ett läge där vi har en väldigt omfattade asylinvandring till Sverige är beredd att acceptera en mycket extensiv anhöriginvandring av äldre som inte kan arbeta på den svenska arbetsmarknaden och som därför inte har möjlighet att föra in pengar i systemet samtidigt som det kommer ställas stora krav på utgifter på äldrevård och medicinsk vård.

Sverige har skrivit under de mänskliga rättigheterna, som i dagarna fyller år, där vi förbinder oss att ge skydd till de som inte kan skyddas i sitt eget land. Liksom att svensk lag även tillåter anhöriginvandring så att äldre släktingar kan få umgås med barn och barnbarn under sina sista år i livet. Jag vet inte vad Billström menar med omfattande asylinvandring. De flesta som söker asyl får avslag och åker hem några tusental går under jorden till det tillkommer anhöriginvandringen.
 Gannas fall är unikt det är inte jättemånga som är så gamla som söker uppehållstillstånd så den kostnaden borde inte bli särskilt omfattande. Det är ett 50 tal personer som fått uppehållstillstånd pågrund av anknytning över 64 år  ytterst få med invandrar bakgrund nyttjar plats inom äldreomsorg och hemtjänst, de flesta får sin omsorg av anhöriga. Det är ganska få släktingar till asylsökande som kommer till Sverige.
Jag tycker personligen att Billström uttalat sig utan kunskaper och att uttalandet faktiskt är cyniskt. Det finns ständigt en oro om att människor söker sig till Sverige för att uttnyttja vårt lands rikedomar. Lite märkligt för det har visat sig att det inte är så. De få äldre och sjuka som faktiskt kommerhit kräver inga stora vård insatser.Det var ett ramaskri när Sverige skulle ta emot folk från övriga EU länder och en socialdemokratisk statsminister ondgjorde sig över de folkmassor som skulle komma hit och uttnyttja vår välfärd. De uteblev det var inte särskilt många som ville komma hit trots pension och barnbidrag.
Billström behöver nog inte heller vara så orolig för att 90åringar ska börja ta sig hit och utnyttja äldreomsorgen eller sjuklingar från hela världen ska överutnyttja vården . Vi har troligen råd att leva upp till de mänskliga rättigheterna utan att bli bankrutt. Det är inte farligt att vara godhjärtad så Billström testa och tänk en empatisk tanke om dagen!!

Om man inte är stolt över sina beslut kan man låtsas att man varit med ändå

Intressant att läsa följande vilket ett citat från de "nya" moderaterna
”Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat. För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande.”
Moderaterna röstade emot kvinnligrösträtt i förra seklets början liksom att de röstade emot borttagandet av dödsstraff i svensk lagstiftning. Varje gång som de politiska ungdoms förbunden samlades kring någon fråga så tackade MUF nej och särskilt i frågor som rörde rättvisa.Ytterst märkligt att de skriver om sin historia nu men de var verkligens sist med att överhuvudtaget uttrycka något stöd för Mandela de betraktade honom som terrorist länge. De tyckte att isolera Sydafrika var dumheter och vägrade svara på frågor om vad de egentligen tyckte om apartheid regimen.
Moderaterna röstade förövrigt också nej till föräldraförsäkring , fyra veckors semester och 8 timmars arbetsdag.   

onsdag 19 oktober 2011

Sparniten

Så ska det sparas och sparas och sparas och jag börjar känna mig trött eftersom att de ordet förföljt min karriär inom svensk sjukvård. I går skrev ett antal läkare på debatt och ifrågasatte att yttersta ansvaret för nyfödda barn och gravida skulle ligga hos personer som ägnat sig åt ekonomi och branch utveckling inom Volvo. Det är nämligen mycket modernt att ha chefer som inte har några som helst kunskaper inom hälso och sjukvård utan har arbetat med pengar och att rationalisera. Akutsjukvård för barn kan aldrig jämställas med att rationalisera på Volvo Gravida och nyfödda barn har individuella behov och kan aldrig skötas som ett företag.
Kanske är det lättare att fatta svåra beslut om man inte har hjärtat med i besluten eller förstår konsekvensen. Flera personer har beskrivits som om att de har fört ett oetiskt ledarskap tittar man närmare på det oetiska så var problemet att de såg konsekvenser för de människor som sökte och också var beroende av vården och att det handlade om kritik mot ledningen. Inte mot medarbetare eller patienter.
Jag tror inte att man förstår konsekvensen av att lägga ner specialistsjukvården på Högsbo där äldre får hjälp att komma tillbaka återfå förmågor eller del av förmågor som man tappat pågrund av sjukdom. Äldre personer behöver längre tid på sjukhus och då på avdelningar med specialistkompetens de tar längre tid att komma tillbaka och att ta sig upp ur sängen hjälp med att gå träna för att kunna bo hemma.
Det finns ingenting som garanterar att vården blir bra av så kallade entimmas väntetids garantier det styrker min åsikt om att vård inte kan mätas kvantitaivt som ett besök på Mc Donalds. Ett sjukhus som har hand om många svårt sjuka kommer kanske inte att kunna leva upp till vårdgarantin läs de större sjukhusen . Alliansens gelikar tycker att sjukhus som kan beta av vårdköerna ska få mer pengar än de som inte lyckas utan att titta på vad det beror på. De vill nu också att vårdval även ska gälla specialistsjukvård. Jag vet inte hur det skulle gynna patienter troligen inte alls. Kanske kan det gynna något aktiebolag som vill få mer klirr i kassan men vårdtagaren kommer inte få en bättre vård aktiebolaget vill nog inte heller betala dyr vård som thoraxkirurgi , multi transplantation, sepsis behandling med dialys eller ECMO vård . Vårdvalet för primärvård kostar 90 miljoner extra varje år i ökade omkostnader.

tisdag 18 oktober 2011

Låt Ganna stanna

Låt Ganna stanna
Kalle Larsson skriver idag på flyktingbloggen om Ganna som ska utvisas till Ukraina. Migrationsverkets tuffa attityd läs stenhårda tillåter inte en dement dam med hjärtsvikt att stanna. Hur ska hon klara sig i Ukraina? Svaret är ganska enkelt om än mycket grymt Hon kommer inte klara av sina återstående dagar över huvudtaget då åldringsvård inte existerar och hennes anhöriga bor i Sverige. Det är inte första gången jag sitter med en klump i magen många gånger har migrationsverket inte alls tagit hänsyn till personens förmåga att få vård.De hävdar att vård finns men har inte tagit reda på om den är tillgänglig för alla. Ganna kan inte tala för sig själv eftersom att demens betyder att de kognitiva förmågorna försvinner en så som minne ,tal och att kunna orientera sig i tid och rum. Idag 15.55 går planet med Ganna till Ukraina . En skamlig utvisning och politiker och migrationsverket pekar på varandra och skyller på lagen i ett enda sammelsurium . Jag ser en möjlighet att göra ett avsteg från stenhårda granitlagar och leva upp till att vara en humanitär och civiliserad nation för en gångs skull.
Idag kommer inga cyklar att tas med på planet utan en rullstol eller eventuell rullator liksom sjukvårdspersonal så att Ganna överlever resan. Ursäkta mig men var har vi hamnat, i en iskall mörk återvändsgränd ?
Det är skamligt lika skamligt som vår forntida och ociviliserade  ättestupa!

måndag 17 oktober 2011

Var 90e sekund dör en kvinna pågrund av graviditetskomplikationer och graviditet är inte ens en sjukdom.  En viktig del är att satsa på att flickor får utbildning om man vill minska fattigdom och öka statusen för kvinnor i världen. Det är på skolbänken det börjar och det betyder att flickorna inte tvingas till hårt arbete eller giftemål  som flickor.Kunskap gör det lättare att ta lite mera makt och även lite mer makt över kroppen att själv kunna bestämma över graviditet, och hur många barn hon faktiskt vill ha. Det är betydligt lättare att förstå preventivmedel information om sexuellt överförbara sjukdomar om man kan läsa. Under tiden du har läst på min blogg så har en eller flera kvinnor hunnit dö, kanske i graviditets relaterad sjukdom som havandeskapsförgiftning, barnsängsfeber pågrund av att bakterier kommit in i blodet under eller i anslutning till förlossningen. Många kvinnor försvagas av infektioner som de bär på  sedan tidigare malaria, HIV och tuberkulos . Olagliga och därmed osäkra aborter kan orsaka stora blödningar och livshotande infektioner vilket gör att många kvinnor dör.Det är sannerligen inte mycket ställt med någon jämställdhet över huvudtaget. Det är inget nytt under solen utan har länge varit ett hälsoproblem för hälften av jordens befolkning och främst för dem som inte har hälsovård , mödravård .  Barnmorskor  på mödravårdcentraler var vårtlands kanske största hälsoreform tillsammans med BVC på 1930 talet men också kvinnors rätt till avlönat arbete och en skola för alla.

söndag 16 oktober 2011

Så lite äldreomsorg

Så lite äldreomsorg och så mycket annat som är så viktigt Sahlgrenska kommer att lägga ner 28 platser för geriatriskvård. GUA som varit universitetets utbildningsavdelning där alla fick pröva vad de lärt sig under sina år som sjukgymnast arbetsterapeut sjuksköterske eller läkarstudier.
Vad är välfärden värd? Ja man kan verkligen fråga sig om inte en liten skattehöjning för alla som kunde garantera en trygg vård även för äldre hade varit rimlig...
Alliansen gapar högt om privata försäkringar men för mig och mitt dåliga hjärta är det inget alternativ och inte heller andra med kroniska sjukdomar göre sig besvär .
Äldreomsorgen kommer att utföras av kvinnor och ofta är det äldrekvinnor som blir äldst och kommer behöva hjälp att komma till ett äldreboende eller få mer hjälp i hemmet ändå så blir gensvaret så litet så litet när sparkraven och vi som systrar , mammor döttrar får mindre av en kaka som vi snart inte är med och delar.
Ursäkta mig men nu är det dags att släppa partiledar frågan och ta tag i de verkliga frågorna. Tänk om VGR kunde skippa lite vägar? Skippa lite IT och bara koncentrera sig på mormor ?

onsdag 12 oktober 2011

Tillbaka till barrikaderna

Göteborg  juni 2001
Jag har varit på två valvakor för V 1994 då Vänsterpartiet skrällde och i 2010 då arbetarrörelsen starkt gick tillbaka. Jag som var student och ung 1994 och deltog såväl i det studentfackliga som kårpolitiska arbetet som följt utvecklingen med Seattle, Prag och Göteborg ser att tilltron till både fack och politik minskar. Jag stod ä utanför vallokalen där jag bor den 19 e september 2010. Där någonstans förstod jag att klyftorna mellan väljare och politiker blivit så stor och att de flesta partier egentligen inte frågade vad som bekymrade väljarna mellan valen. Flera av de andra partiföreträdarna såväl rödgröna som alliansen skämtade om att då träffar vi väljarna om fyra år igen och det kändes lite så där.
Idag slår jag upp tidningen och ser att Sahlgrenska måste spara ytterligare 80 miljoner och det kommer bli mer fantasi summor som faktiskt  inte är rimliga och det kommer innebära drastiska förändringar till det sämre för många dels du och jag som patienter men också för anställda som kanske måste byta jobb eller rent av blir uppsagda. Det kommer betyda försämrade arbetsvillkor för de som blir kvar. En gnagande känsla som väldigt många har att inte räcka till i arbetet kommer fördjupas.Det gnagande utanförskapet som fördjupas i skolor där barn från början riskerar att slås ut där man idag ska lära sig entreprenörskap och vara kreativ, där barn ska hålla framgångsrika presentationer och framförallt vara framgångsrika. Hur går de för de som inte är framgångsrika? Bostadsbristen i kombination med en ökad arbetslöshet och försämrad ekonomi där hyrorna tenderar stiga trots att inga förbättringar gjorts och det mesta är trasigt
. Hans Linde skriver idag ett inlägg idag i framtidskommissionens blogg.
"Ska vi återväcka tilltron till solidaritet måste vi ta vår utgångspunkt i människors vardag, utgå från de orättvisor vi själva möter. För om vi inte kan visa att vi kan få kollektivtrafiken att gå i tid, minska barngruppernas storlek på fritids eller ge farmor den omsorg hon förtjänar då kommer vi troligen inte heller att få människor att tro att vi kan bygga ett socialistiskt samhälle. Vi måste kunna sätta ord på de orättvisor människor möter, den rädsla som många kvinnor känner i sin vardag på grund av mäns våld och sexuella trakasserier, den frustration som nedmonteringen av a-kassan och sjukförsäkringen skapat och den hopplöshet som breder ut sig i ungdomsarbetslöshetens spår. Och vi måste kunna visa att vi har konkreta lösningar på dessa problem."
Samtalet mellan valen måste bli viktigare,  att väcka till politisk medvetenhet hos de som börjar tvivla eller rentav ge upp.  Idag serveras barn från början en enda lösning att bli framgångsrik tjäna pengar och köpa saker som den enda lösningen. Långt långt ifrån arbetarrörelsens folkhemstanke med inflytande delaktighet och att betala skatt utifrån förmåga. Samtalet om solidaritetens styrka måste bli viktig och att redan från början lära sig att ensam är inte stark de flesta blir inte miljonärer utan bara några få och att det snarare handlar om tur än hårt arbete. Vi kan inte ensamma förändra arbetsvillkor utan bara gemensamt kräva dem. Tillbaka till 1994 där vänstern skrällde och proteströrelsen under sent 90-tal. Gräsrötterna trodde på att en förändring var möjlig vi trodde att vi kunde påverka och vi gjorde det också.
Jag berättade för mina barn om demonstrationer med 20.000 deltagare och de tittar på mig och säger vad Coolt. Min dotter som varje år längtar till 1a maj och tar på sig Vänsterpartiets märke och övar slagord redan i oktober inspirerar mig.
Ses vi på barrikaderna snart?

måndag 10 oktober 2011

Att stå upp för grundläggande värden

I går så var det partiledar debatt och varken S eller V var med. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är inte i opposition tillsammans med Sverigedemokraterna .
Vänstern är motståndare till allt som SD står för. Sverige demokraterna är sprungna ur ett nazistisk och rasistisk rörelse Bevara Sverige Svenskt och Nordiska rikspartiet som under 80-90 talet var ganska få till antalet rörelsen var våldsam och företrädarna var emot blandning av raserna. BSS var mycket starkt influerad av vit makt rörelsen. Partiet Sverige demokraterna bildades 1988.
Grundtesen  var och är att invandring och mångkultur är roten till allt ont. Deras åsikter i abortfrågan handlar till stor del om att begränsa möjligheten till abort för att på så sätt bibehålla  den svenska rasen och inte om något etiskt spörsmål om när livet börjar. Partiet är även homofobiskt vilket går tillbaka till nazisympatierna. Idag handlar största delen av rasistisk propaganda om hotet från islam och då vill de inplantera en rädsla för det annorlunda och konstiga. Om att muslimer skulle vara i grunden våldsamma och vilja ta över vårt land och vår kultur.

Flera av de representanter som sitter i kommun och landsting för SD har ett nazistiskt förflutet  EXPO har hittat 20 kandidater i valet 2010. Patrik Ehn som är gruppledare för Sverige demokraterna i Västra Regionen är en av de som EXPO pekat ut.Han har bland annat varit medlem i NRP  och signerat sina mejl med Sieg Heil.(källa Expo 2010)http://expo.se/2010/val-2010-sd-toppkandidat-skrev-nazihalsningar-i-interna-mejl_3330.html).  Jag har fått en kommentar från Alex B där han menar att det jag skrivit om Patrik Ehn har Expo inte påstått jag hänvisar därför till artikeln som jag använtmen vill understryka att det inte var sieg heil som Patrik skrev utan nationalsocialistiska hälsningar. Inte för att skillnaden är så stor men rätt ska vara rätt. Patrik Ehn har dock varit medlem i Nordiska Rikspartiet på 80talet och anger att anledningen var att han var antikommunist. Nordiska Rikspartiet var ett parti för nazistsympatisörer på 80-talet

Det här är bakgrunden till att vänsterpartiet och socialdemokraterna inte vill sitta och mysa med Jimmie Åkesson det är ett avståndstagande mot den rasistiska ideologi som SD står för. Vänstern och socialdemokraterna delar inte gemensam politik i opposition med ett parti som hyllar rasbiologi och nazivärderingar. Det handlar inte om placeringar i tv- soffor utan om att vi  inom vänstern ideologiskt inte kan mysa med brunskjortor i tv studion.


Anledningar till att Europa är restriktivt och försämrade förhållanden  för flyktingar är framväxten av flera högerextrema partier och finanskrisen.Framväxten av dessa partier påverkar ländernas flykting politik kommuners vilja att ta emot. Det är inte alls så att  de här ganska små partierna är oförargliga och ganska ofarliga. Högerextremism i kombination med finanskriser försämrar villkoren för de som måste fly och söka fristad. Vi kan göra skillnad ett sätt är att vägra myspys och trefikor i tv sofforna med rasistiska partier.

Jag har använt tidningen Expo som kartlagt SDoch dess sympatisörer som källa samt Aftonbladet

söndag 9 oktober 2011

Långt bort i fjärran

Jag minns en familj som jag hjälpte för några år sedan två barn med stora ögon rädda mamman i familjen pratar bra engelska så vi pratar en del. Vi pratar om kriget, om barnen och inser att vi har mycket gemensamt. Det här med den ständiga oron för barnen, om kvinnors rättigheter, om demokrati.
Hon som organiserade en flykt över bergen tog sina barn från kriget, från religiös fundamentalism. Hon som gifte sig av kärlek och får sota för det. Hon som läst på universitetet har flera master degree och nu träffas vi.
Det vansinne som hon flyr ifrån blir till ett nytt vansinne. Hon får gå under jorden med sina barn och leva som papperslös. Jag hjälper henne med kläder och pengar och livet går sin gilla gång med några framsteg och flera bakslag. De flyttar runt som många papperslösa gör barnen lever i ständig skräck att åter hamna på gatorna i Bagdad eller i Greklands fängelser. Det finns så många vänliga själar som ber dem tänka över livet som gömd kanske är det inte värre att åka tillbaka. Eller åka tillbaka till Grekland det kan ju inte vara värre än det här.... Vad vet du om det svarar hon då? Vad vet vi om krigetsfasor om kidnappningar, om att skicka barn till skolan och kanske aldrig få se dem om sexualiserat våld mot kvinnor i ett land som inte längre har några lagar, om korrupta tjänstemän. Vi vet inte därför kan vi ställa så dumma frågor. Tjänstemannen som nog är en kvinna på Migrationsverket har en mängd kreativa lösningar och frågar landet i fjärran om hur det skulle vara om familjen kommer tillbaka. Naturligtvis svarar inte landets korrupta tjänsteman att det är fullständigt livsfarligt för en kvinna att leva själv med två barn i Bagdad och att hon kommer förhöras av polis då hon är utbildad och har vissa politiska åsikter som kanske inte är helt bekväma.... Tjänstemannen svarar naturligtvis inte att tortyr är vanligt förekommande och att de flesta män som gift sig lite fel faktiskt inte överlever ett återvändande. Tjänstemannen kommer heller inte säga att pojken som kidnappats två gånger löper stor risk att kidnappas igen fastän det är vad som verkligen kommer hända. Migrationsverkets handläggare tror mer på vad tjänstemannen från landet i fjärran säger än familjens berättelse. Det till trots att rapporter från human watch , oberoende journalister, Röda Korset bekräftar det fasansfulla våldet och terrorn. Då heter det att asylskäl är individuella man kan ju inte med hundraprocentssäkerhet säga att familjen kommer att drabbas de kan ju ha tur och klara sig oskadda. Familjen fick efter fyra år ett permanent uppehållstillstånd

Varje jul får jag en hälsning från kvinnan jag hjälpte som sedan också blev min vän. Jag får ett telefonsamtal varje julaftonsförmiddag kl 11och ett SMS kl 20.00 på nyår. Vi pratas vid några gånger per år numera på svenska. De är svenskar nu och firar både jul och Ramadan jag lånar ut Lucialinnen och stärngosse strut.  Vad vet vi om fasorna egentligen? Jag ser henne med den matchande huvud duken till jeansen som en som jag verkligen beundrar.

lördag 8 oktober 2011

Sparka inte på dem som redan ligger

Ilmar Reepalu tycker att medborgarskapet ska vara på prov för att vi ska slippa gäng kriminaliteten.... fast väldigt många i kriminella gäng är svenskar födda av svenska föräldrar . De har ju liksom inget annat medborgarskap så hur ska det gå till....
Okej jag är lite sarkastisk eftersom att jag inte tycker att förslaget är det skarpaste som ett socialdemokratiskt kommunalråd kommit på.  Det är en grav missuppfattning att tro att invandrare som förvärvat ett svensk medborgarskap skulle begå grova kriminella brott.
 Medborgarskap får man ansöka om om man bor i Sverige under en viss tid och har ett permanent uppehållstillstånd. Det är även så att barn som adopteras måste med sina föräldrars hjälp ansöka om ett medborgarskap. Invandrare om man använder det som begrepp är de som är födda i Sverige med en eller båda föräldrar utlandsfödda, adopterade barn , det är flyktingar eller personer som söker permanent uppehållstillstånd som anhörig. Det är även utlandsvenskar som har flyttat utomlands och bott i ett annat land under ett visst antal år.
Brottslighet;  grövre brott har inte ökat och inte heller brott där någon med invandrarbakgrund varit inblandad. Man kan ju faktiskt undra varför Ilmar Reepalu inte mer aggressivt ställer Reinfeldt regeringen till svars för att arbetslösheten ökat liksom andelen otrygga anställningar andelen utförsäkrade från sjuk och a-kassa. Ett stort problem är att folk inte har ett vettigt jobb trots att det borde finnas arbetstillfällen inom vårdsektorn. Jag tycker att det är svagt av sossarna i Malmö att börja spela SD i händerna och sparka på dem som redan ligger. Ta strid för välfärden och arbeta mot ökade klyftor i stället.

Bilden kommer från pjäsen Katitzi på folk teatern i Göteborg. Gå och se den i november!

fredag 7 oktober 2011

Kvinnors villkor i politiken 2

Nu har jag en del läsare uppenbarligen vilket säkert beror på att min blogg tillhör bloggvänstern. Det är jätteroligt men det medför kommentarer också roligt och jag vill vara tydlig  när det gäller kommentarer. Jag tillåter naturligtvs en annan åsikt och en annan ståndpunkt det ingår i demokrati men det blir svar på tal.
Jag skrev om kvinnors villkor i politiken vilket handlar om att kvinnor har det betydligt hårdare att överhuvudtaget komma in på männens heliga arenor. Inlägget var ingen plädering utan ett inlägg om en tuff småbarnsmamma i riksdagen .
Jag vill vara tydlig på en punkt eftersom en kommentar som jag tillåtit ifrågasätter att Rossana Dinamarca skulle kunna leda vänsterpartiet. Samtliga fyra kandidater är mycket väl lämpade att leda partiet och är mycket kompetenta som riksdagsledamöter. Jag tror inte partiets status som riksdagsparti hänger på en person. Rossana skulle liksom de fyra andra kandidaterna göra ett utmärkt arbete som partiledare

 En kvinnlig partiledare kommer att påverkas av de villkor som män stipulerar i politiken om  könsmaktsordningen. Det handlar inte om att kvinnor måste vara bestämda , lite manhaftiga för att lyckas som partiledare utan att identifiera de maktstrukturer. Ett delat ledarskap innebär inte att vi kan sluta att föra en feministisk diskussion att vi kan ta av den feministiska linsen och luta oss tillbaka och tro att vi nu är jämställda.Jag tycker att det är ett märkligt resonemang att tro att det enbart handlar om personen ifråga om ett ledarskap blir jämställt eller feministiskt . Det blir jämställt och feministiskt med en politik som är jämställd och feministisk som inte enbart ser metalls goa gubbar som företrädare för socialistisk politik utan även kommunals kvinnor
 Det handlar om fördelning av arbete i hemmet om att kvinnors löner är sämre än mäns att kvinnor tar hand om äldre. Jag tror kanske inte att män riktigt tar diskussionen om hur kvinnors dubbelarbete ska minska , hur papperslösa kvinnor ska kunna få beskydd av kommunala kvinnojourer . Frågor som aldrig blir särskilt viktiga trots att de handlar om vardagen för väldigt många Kvinnor kan inte bara ta ett steg fram i politiken utan män måste ta ett steg tillbaka.

Demokrati

Hur är det ställt med demokratin? En dam som var ansvarig för maten på min sons skola hade ett stort problem med att ta representanterna för barnen på allvar. De har ett råd för att kunna diskutera maten på skolan och för barn i fyran och femman så har maten inte räckt utan de har vid flera tillfällen fått äta ris och sallad.
 En gång så gör det väl inget men återkommande diet på ris och sallad blir i längden tråkigt... och matrådets syfte var ju att barn och föräldrar skulle tycka till om maten. Jag vet att de då samlat in sina klasskamraters åsikter röstat om populära förslag och tagit med detta till matrådet. Det har ingått under demokrati avsnittet .
När vi för femte eller sjätte gången diskuterar att maten är slut och framför detta till matrådstanten så har hon aldrig hört talas om detta men då frågar jag om representanterna från klass fyra och fem aldrig sagt något om detta. Hon fnyser så hon knappt kan andas Barnen, ja men under förstått de räknas ju inte. Vad är då meningen med att de sitter med i ett forum där deras åsikter ändå inte räknas ? Varför ska de anordna omröstningar och representera sin klass på ett demokratiskt mycket föredömligt sätt om det ändå inte spelar bamba föreståndaren någon som helst roll vad de säger eller vad de tycker? Björklund anser att demokrati tillhör flumskolan och därför har rektors makt stärkts och elevernas makt som en konsekvens minskat. Barn får nu lära sig att det är skillnad på folk och folk och att allas åsikter inte är värda att lyssna på. Skolan borde inte bara syssla med att alla ska räkna utan också att alla räknas.

onsdag 5 oktober 2011

Kvinnor har inte "enklare" jobb


Arbetsgivarrepresentanterna säger så här om kvinnodominerade yrken läs undersköterskor,sjuksköterskor, förskolepedagoger dagbarnvårdare med flera
Eftersom fler kvinnor finns inom branscher med enklare jobb marknadsförs satsningarna som ”jämställdhetspotter”, trots att de inte gör skillnad på kvinnor och män
De menar att det är ett enklare arbete att arbeta på ett demensboende, att sköta svårt sjuka patienter  än de typiskt manligt dominerade arbetena som att snickra, hamra, köra truckar. Det här med jämställdhet har visst inte riktigt slagit igenom hos arbetsgivare. Jag blir allvarligt oroad för att mina barn växer upp i ett samhälle där jämställdheten är sämre utvecklad än när jag var barn. Där det är accepterat att kvinnor är mindre kompetenta än män och har så enkla arbeten att det knappt är värda sin redan låga lön.
Analysen som arbetsgivaren gjort är dock inte särskilt väl underbyggd med tanke på att flickor i genomsnitt har högre betyg än pojkar både på gymnasiet och i grundskolan. Omsorgsprogrammet brukar ha högre snitt än de yrkesorienterade programmen inom tekniska områden. Det är fler pojkar än flickor som går ut grundskolan utan att grundläggande behörighet.
Det är inte alls ett mindre komplext arbete på en intensivvårdsavdelning än att arbeta med medicinsk teknisk apparatur. Män har lyckats att slå sig själva på bröstet och dunkat varandra i ryggarna och framfört att de är så ohyggligt kompetenta. Kvinnorna har arbetat på sitt jobb och dessutom haft huvudansvaret i hemmet samtidigt. Kvinnors frågor diskuteras sällan av män för att inte säga aldrig av män därför så är det viktigt med kvinnlig representation i riksdag, fackligt och i näringslivet.

tisdag 4 oktober 2011

Kvinnors villkor i politiken

Hur ska vi småbarns föräldrar läs kvinnor ha en möjlighet att ägna oss åt politik? Det blir ju fel hur vi än gör. Kvinnor blir alltid anklagade för att vara oansvariga på något sätt, dåliga mammor, för lite i riksdagen , för mycket missbrukande av flygresor, taxi eller rent av blöjköp på riksdagens kontokort som låg Mona Sahlin i fatet under hela hennes politiska karriär. Listan kan göras hur lång som helst. Jag lovar att det verkligen aldrig blir bra hur vi kvinnor än gör.Störiga kommentarer i partiet och naturligtvis av allmänheten. Jag känner igen det och får dagligen försvara mitt politiska engagemang då jag är dubbelarbetande 6-barns mamma med hämtningar,lämningar magsjukor , pricksjukor ,VAB-dagar. Hur har du tid? underförstått att jag missköter mitt hem mina barn eller mitt uppdrag i partiet.
Det bråkas om att Rossana Dinamarca har flugit mellan Stockholm och Trollhättan för att även kunna vara hemma med sina barn ,gå på föräldramöten , hämta och lämna på dagis hämta magsjuka barn tidigare och allt annat som dubbelarbetande småbarnsmammor gör. Det blir en form av dubbelbestraffning det blir inte bra hur hon än gör.Hade hon inte varit på plats i riksdagen så hade det också varit fel. Det som är så konstigt är att flygresor för att hämta barn på dagis verkar vara ett brott av högre grad medan män i riksdagen kan dricka vin och ta viktiga beslut utan att ifrågasättas. Män kan också sitta i styrelser för företag inblandade i folkmord utan att ifrågasättas. Dock inte flyga hem till sina barn för att hämta dem i rimlig tid frn dagis...
I partiledar utfrågningen så svarade Rossana så här på vem hennes politiska förebild var "Min mamma politiskt aktiv som 20 åring med ett barn på armen flydde Chiles diktatur" . Det här fastnade jag för och jag ser nog även Rossana som en förebild som småbarnsmamma i riksdagen och tänker "shit vilken grej".
Feminismen har liksom inte gjort något direkt intåg ifråga om hur vi ser på kvinnliga politiker och deras uppdrag. Redan vunna segrar måste tydligen vinnas igen och villkoren för kvinnliga politiker måste ses ur ett perspektiv där män har makten och vägrar stå tillbaka. Det tänker vi inte finna oss i så jag ger Rossana mitt fulla stöd och backar upp flygplansresor till hundra procent. Jag vill ha tuffa småbarns mammor i riksdagen!!

måndag 3 oktober 2011

Äldreomsorg

Vår kampanj handlar om att garantera alla en trygg och rättvis ålderdom som vi betalar med gemensamma skattemedel. Äldre personer ska ha rätt till att få hjälp och omsorg och det ska inte kosta mer än maximalt 100 kr. Det handlar också om att fler ska anställas inom äldreomsorg . Vi efterlyser fler medlemmar och fler som representerar oss ur LO- kollektivet så De hjältinnor som dygnet runt veckans alladagar ger omsorg kärlek och stöd borde få mer uppmärksamhet och få vara tillräckligt många att utföra detta viktiga jobb. I veckan skrevs det om ett äldreboende som serverade frukost klockan tio och lunch kl tolv. Svårt att vara hungrig kl tolv och väldigt hungrig till frukost två timmar tidigare. Det är också helt galet i nutritionssynpunkt och för dem med diabetes som måste behandlas med insulin betyder det högt socker som på aftonen ger en rekyl med lågt socker och så fipplar man onödigt med druvsocker och insulin fastän det skulle gå att lösa med mer personal. Anledningen till denna påtvingade "brunch" var sparkrav vilket till 99 procent handlar om att dra ner på personal. För lite händer i äldreomsorgen ger en försämrad hälsa! I Sverige bedrivs äldreomsorg till stor del av anhöriga läs hustrur, döttrar och svärdöttrar som handlar, tvättar, städar lagar mat och bedriver avancerad sjukvård i hemmet. Ett ganska stort och tungt ansvar och det beror på att flera kommuner använder köp och sälj tjänster av privata entreprenör som kostar för mycket för äldre med låg pension. Det är dessutom ganska vanligt att dessa döttrar och svärdöttrar har ett heltidsarbete. Omsorga arbetet vid sidan om det vanliga jobbet är helt oavlönat. Det är en knepig inställning att äldre mår så bra av att välja själva vem eller vilka som ska utföra tjänsterna eftersom att många inte kan välja på grund av demenssjukdom eller uttrycka sitt val pågrund av en stroke och Afasi eller att man är tröttare sjukare och inte orkar sätta sig in ialla valmöjligheter och olika priser.
Låg pension kan göra att man inte har råd och då spelar ju valmöjligheten ganska liten roll... En del kommuner har högre taxa för hemtjänst än vad de har för hushållsnära tjänster med RUT -avdrag.
Genom att lägga pengar på äldreomsorg vilket V föreslagit så skall fler anställas Bättre mat och ekologisk mat Mer pengar till utbildning och handledning för personal. Rätt till heltidsanställning och ökning av fasta anställningar.
Ålderdomen blir inte rättvisare än något annat under rådande borgliga system men det går att ändra på orättvisor. Det måste inte vara så att några sliter för låga löner eller är anhörig och utför detta tunga och krävande arbete gratis. Det måste inte vara så att äldre inte kommer upp till frukost utan får äta lunch och frukost nästan samtidigt. Inte heller måste dementa låsas in och lämnas ensamma nattetid. Vi kan låta bli att avstå skattesänkningar och nedmontering av välfärden vilket skattesänkningar alltid medför. Det här med solidaritet och skatt är faktiskt inte så dumt vilket blandannat medför en trygg och rättvis ålderdom

söndag 2 oktober 2011

Konferensen i Göteborg

Så var det då konferens i Göteborg. Jag håller inte med om det val av nominering som distriktet föreslog till partiledare. Det är ett starkt startfält om man vill blanda in sport i politiken.Det är fyra mycket kunniga drivna och kompetenta personer och jag kan känna att alla faktiskt skulle axla partiledarrollen. Tyvärr så måste jag kanske välja.
Jag pläderade för Hans Linde och om man vill att jag ska vara kongressombud så kommer jag också lägga min röst på Hans.
Ödmjukhet står jag fast vid, lyssnar, strukturerad och uthållig. Att arbeta mot rasism som var Hans absolut största och viktigaste fråga och blev avgörande för hans val av parti. Det avgjorde tidigt mitt val om jag får rösta på kongressen.

Den växande rasismen märker jag av varje dag då jag bor i ett villa område i nordost. Dagligen möter jag det nakna rasistiska våldet. SD vinner mark i mitt bostadsområde och jag ser det som viktigt att strukturerat kunnigt och uthålligt ge svar på tal. Visa på alternativ till rasismen och att mångfald är bättre en enfald.

Jag tycker egentligen att arbetet med frågor om rättvisa, hur vi motverkar rasism arbetslöshet är mycket viktigare. Frågor kring välfärden så att alla får ta del av den är något vi måste diskutera mer och lite mindre ägna oss åt person fixering. Vi tillsammans ska ge alternativ och arbeta för en rättvisare värld!
Det är viktigast !

lördag 1 oktober 2011

Röster om feminism, makt och klass

Röster om feminism makt och klass Många motioner handlar om jämställdhet och om vårt internfeministiska arbete om hur vi ska arbeta för en mer jämlik och jämställd debatt.
Visst strävar vi mot ett samhälle där kön som kategori försvinner, precis som att vi kämpar för att klass ska försvinna som begrepp. tyvärr känns det lite naivt att tro att makten försvinner för att vi låtsas om att den inte... finns. Konsekvensen skulle då bli att vi inte kan ha två kvinnliga partiledare om vi ska ha delat ledarskap. Att tro att jämställdhet handlar om att det ska vara lika många kvinnor som män känns dessutom en aning heteronormativt; en man och en kvinna är bättre än två kvinnor. Att det inte skulle spela nån roll, eller vara feministiskt, om män dominerar en församling kan väl inte många tro?
Det här skriver Jessica Svensson i V och det är slipat och bra . Varför har män företräde till alla viktiga beslut alla viktiga debatter? Monica Djurner (V) ,sjuksköterska och fackligt aktiv gjorde så här att hon läste in sig på en fråga om båtar och höll huvud anförandet i kommunfullmäktige Båtar är männens leksaker och det var förväntat att kvinnorna skulle hålla sig till sina områden. Båtar och bilar tar mycket plats och det blir en diskussion där män ses som självklara företrädare eftersom att kvinnor inte förstår det... Monica tog debatten och höll huvudanförandet.
Klass kommer alltid före kön, i alla diskussioner men sämst löner har kommunals kvinnor men metall män har alltid rätt att höja rösten och prata klass trots att de tjänar ganska bra och faktiskt mer än ofta kommer till tals. Jämställdhet handlar inte enbart om antal utan om förmågan att se kvinnors frågor och att de är lika viktiga och att det ska lyftas. När vi pratar om att ha represenation från LO kollektivet så måste det också handla mer omn kommunals kvinnnor än metalls män .