söndag 21 september 2014

Jag sover intill väggen när ångesten är som värst


Jag kommer i detta inlägg bli personlig på gränsen till privat. Jag lider av en sjukdom med cykliska depressioner. Långa perioder av hårt arbete följs av perioder med depressioner och ångest. Jag sover in till väggen när ångesten är som värst för väggen står kvar håller en kudde i famnen. Jag håller handen mot väggen den är fortfarande stabil. Ångesten håller isig i flera dagar den sköljer över den intar kroppen in i märgen. Varenda muskel varenda nerv tar ångesten i besittning.
Ibland har jag tänkt på döden som befriare för så ont gör det där i själens rum. Jag vill leva jag har underbara barn så jag gör det inte. Jag går undan när jag mår dåligt så att de ska drabbas så lite som möjligt. De har inget ansvar i mitt mående.
Mitt mående betyder inte heller att jag inte kan jobba alls det kan jag och mitt politiska arbete har ofta varit en oas i ångesten . Jag är extremt duktig på analytiker har en IQ som matchar de mest intelligenta.
Okunniga personer kan påstå att psykiatrisk ohälsa består i en förfärlig barndom. Det är inte sant jag är född med denna sjukdom som blev diagnostiserad först nu när jag är över 40. De mina  kan knappast hållas ansvariga för det. De gjorde sitt bästa utifrån den kunskap de hade då. Jag tror dock att sjukdomen kan förvärras med dåliga föräldrar men det gäller ju alla sjukdomar som vattkoppor eller diabetes
 När Anna Odell gjorde sin konstinstallation kände jag avsmak. Varför spela psykotisk och ta sjukvårds insatser i anspråk om hon inte är sjuk? Jag har inte alltid varit så glad över den sjukvård jag fått, inte alls i vissa fall. Jag vet dock att hade jag inte fått vård enligt LPT ( lagen om psykiatrisk tvångsvård) när jag var 26 år så hade jag förmodligen inte levt idag. Hon Anna Odell tog vård från någon annan , det anser jag vara allvarligt och hon förminskar behovet av den vård som jag ibland behöver och många med mig.  Jag förstod inte vad hon ville säga?
  Idag hamnar många alltför länge i ett primärvårdslandskap fast man som jag har en bipolär sjukdom, många med generaliserande ångestsyndrom och för att inte tala om alla de vuxna med som söker för bokstavskombinationer, Vi är inte alltid hjälpta av primärvården därför att de har inte kompetens på våra sjukdomar. Inte konstigt alls de ytterst kompetenta på hjärta kärl stukade fötter och kroniskt obstruktiv lungsjukdom men har inte fått gå på psykiatriskklinik i sin specialisttjänstgöring. Vi behöver annan hjälp dels på specialistmottagningar och dels på vårdcentral av någon som förstår kan remittera vidare.
Jag håller mig nära väggen den är stabil och viker inte när demonerna plågar mig som värst för att inte hoppa och det är ingen konstinstallation utan sjukdom på riktigt


Inget annat intresse än vinst

Mitt parlamentariska uppdrag är som ersättare i primärvårdsstyrelsen och vi handhar nu två vårdval. Vi har vetat från början att vårdvalen betyder försämringar för de som behöver mest vård och de som behöver störst rehabinsatser. De flesta av de som behöver mycket sjukvård kan inte välja de är för gamla , för sjuka eller bor i glesbygd där det bara finns en vårdcentral. På Orust finns en vårdcentral privat Strömstad har  stort sett bara privata vårdinrättningar. Argumentet val finns inte och vårdcentralerna drivs av vinstdrivande företag. De mest sjuka äldre har också svårt att välja och har behov av kvalitet och hembesök. De bor i särskilda boenden och har behov av kontinuitet och specialister inom geriatrik.
Personer som lider av psykisk ohälsa har också svårt att välja och behöver kontinuitet och kunskap och återbesök som är planerade och inte att ringa och ställa sig i kö för en tid. De behöver många samtal och behov en sjuksköterska med specialistkompetens att ringa till som kan avgöra om patienten behöver mer insatser än vad vårdcentralen kan erbjuda och kan se till att remiss skrivs. Det finns inte idag men vårdcentralerna har ett betydande ansvar lika stort som för BVC fast utan resurser skall tilläggas.
Rehab det nya vårdvalet har blivit än mer kritiserat där det finns befogad oro att rehab det vill säga sjukgymnastik och arbetsterapi som består utfärdandet av hjälpmedel som förhöjningar av toa stol ,rullstolar kryckor inte kommer de som mest behöver det till godo. Griptänger för personer som av olika skäl inte kan böja sig ska inte längre få vara ett hjälpmedel inte heller studsmattor och bollar för slemmobilisering för barn med exempelvis cystiskfibros. Det ifrågasätts också om evidensen av tyngdtäcken för personer med sömnstörningar. Ett vårdval handlar oftast om de som kan göra ett aktivt val och inte om de med de största behoven.
Inom den allmänna primärvården behandlas och vårdas de som är sjukast och den allmänna välfärden dräneras på pengar av vinstdrivande företag som inte har något annat intresse än vinst.
Alla dessa delårsrapporter där jag egentligenskulle vilja veta vilka har vi missat vilka fick inte de insatser som de behövde. De kalkylen blir allt mer intressant i en vård som ska sälja bäst.

onsdag 17 september 2014

Den organiserade rasismen gör större landvinningar

Den organiserade rasismen gör allt större landvinningar. Vems fel är det? Genast börjar diskussionen om det är motdemonstranters skanderade som gjort det möjligt för ett rasistiskt parti att bli tredje största parti? Nej, felet är nog snarare tystnaden från den breda massan. Det har tidigare funnits rasistiska och nazistiska partier. Under 30 och 40 talet valde dessa att inte alltid ställa upp i riksdagsval då de inte hade möjlighet att vara en del av riksdag eller regering. Det fanns en stark facklig organisering och stark arbetarrörelse. Dessa två komponenter har alltid haft ett samband. En stark arbetarrörelse har minskat fascistiska  partier
Det finns flera orsaker till en ökad organiserad rasism förutom de som ovan beskrivits ; en är en politisk frånvaro av tydlig vänster och högerpolitik ökar dels antalet röster på fascistiska och rasistiska partier de ökar även antalet partier
En rättvisare fördelnings politik och rätten till ett arbete är en viktig garant mot rasism och främlingsfientlighet. Desillusionerade människor som tappat tron på samhället och möjligheter finner sin tillit till högerextrema partier med enkla lösningar. Samtliga högerextrema partier möter sina väljare med enkla svar .
 För en  enad vänster är betydligt mer viktig och att ta på sig lagtröjan för arbetet mot fascism det vill säga mot den organiserade rasismen.Det kräver inte att analysen för en enad vänster är enkel utan att en enad vänster får kommunicera sitt budskap  tydligt och enkelt. Vi har ett enormt arbete framför oss av analys och samarbete för att vinna.
Vi har inte ännu sett toppen på den organiserade rasismen inte ens början på toppen eller början till slutet. Vi lever i en tid som påminner om trettiotalet med hög arbetslöshet minoritetsregeringar och fattigdom i vissa grupper.  Begrepp som fattigpensionärer, personer med sjukersättning arbetslösa som under åtta år fått det mycket sämre och personer som löper risk att ersättas av andra som personer som  bemanningspersonal, timanställda eller personer inom allmän visstidsanställning. I vissa dessa grupper har stödet för Sverige Demokraterna  ökat  och det är ingen liten ökning utan stor.  Det är inte tystnad som är svaret utan att agera emot.
Vi måste visa på socialism besegrar den organiserade rasismenoch att en annan värld är möjlig! No pasaran !

lördag 13 september 2014

Den vackraste dagen i september

I morgon är det val  den vackraste dag som september kan ge.Det är då vi får lägga vår röst på det parti vi vill ska regera.
Idag vill jag dock belysa papperslösa, de kan inte rösta . De har inte alltid kunnat uppge sina skäl och mer än ofta blivit misstrodda.  Verkligheten för dessa har hårdnat under alliansens tid vid makten. Flera gånger outhärdlig, så outhärdlig att papperslösa valt att på något sätt skada sig själva ibland för att döden är tryggare än det som de kommer utsättas för i det forna hemlandet. De fruktar att de kommer dödas, torteras i fängsligt förvar.
De som fruktar detta har rätt till skydd enligt konventionen mot tortyr och annan grym och mänsklig behandling förkortas CAT läs mer  här! En konvention är lag och det land som skrivit under den lagen är skyldig att följa den precis lika mycket som de lagar och förordningar som riksdagen i Sverige beslutar om.
Likaså har Sverige ratificerat barnkonventionen men när det gäller flyktingbarn har den inte uppfyllts därför ställer vänsterpartiet krav på att det ska bli lag. Egentligen är det redan så men det fullföljs inte.

Papperslösa lever laglösa i ett samhälle utanför samhället. De utsätts för brott i väldigt stor utsträckning . De lever på allmosor och mat från kyrkor och välgörenhets organisationer.
Jag var organiserad i denna rörelse för en generösare flyktingpolitik . Jag valde vänsterpartiet därför att de stod upp för en generösare flykting politik och vikten att följa internationell lag. Det har varit lite si och så med det under alliansens tid.
Glöm inte de allra mest utsatta som inte har en röst. I solidaritet gör deras röst hörda i morgondagens val.

fredag 12 september 2014

Valet!

Skriver om valet de sista skälvande dagarna med en förhoppning om solidaritet och rättvisa.
Hur kunde det bli så att 10 procent av medborgarna äger 70 procent av tillgångarna? Vi kan nog rannsaka oss själva och fråga oss :är det så märkligt? Det var ju precis detta Alliansen gick till val på både 2006 och 2010. Inget nytt under solen . De 20 procent som blivit fattigare var redan fattiga.
  Nya ord som barnfattigdom men istället för att göra något åt det diskuterade man om barn verkligen kunde vara fattiga. De hade ju ingen inkomst och sedan sinade diskussionen ut i ingenting.
Barn är fortfarande fattiga eftersom deras föräldrar är det
  Det finns fortfarande undersköterskor som inte har råd att ta semester fyra veckor under en och samma månad. De lever på sina ob timmar och får inte dessa under semesterveckorna. De har dessutom blivit fler och fattigare. Särskilt de som dessutom blivit sjuka och dessutom utförsäkrade. En litet felsteg och ett ben som bryts en armbåge eller en axel som gör ont efter år av hårt arbete.
För lågavlönade betyder det mycket mindre pengar och en potentiell risk för fattigdom.
  Pensionärer och då pratar jag om fattig pensionärerna de företrädesvis kvinnor som varit hemma med barn och eller börjat arbeta när de i praktiken var barn. De har missat pensionspoäng och kan inte leva på sin pension. De får handla billigt och sparsamt och får det svårt att räcka till ändå.
Det  är svårt att säga att alliansen uppfyllt sina vallöften. Det var precis det här som ovan beskrivits som infriats. En ny fattigdom och ett samhälle med enorma klyftor.
Vi, mitt parti Vänsterpartiet lovar något annat att utjämna klassklyftor och ta från de rika och ge till de fattiga. De som tjänar mest ska få skatta mest. Pengar avsedda för skola omsorg och vård ska inte gå till företag med vinstintresse utan till offentlig vår och omsorg som har verksamheten i fokus inte vinsten.
Använd din röst på söndag låt inte höginkomsttagarna i Örgryte eller Hovås ta makten över ditt liv!
Gör din röst hörd för ett rättvist och solidariskt samhälle!
Bild Sara Lund Persson
  

torsdag 11 september 2014

Din röst kan förändra!

Jag är orolig för att vakna upp med Sverige Demokrater i vågmästarroll eller än värre att en borgerlig minoritetsregering faktiskt skulle samarbeta med dem .
I Danmark och i Norge har deras systerpartier fått   inflytande över regeringsmakten . Det som händer är att dessa invandrarfientliga partier påverkar de andra partiernas syn på invandring . Det är inte så att  de övriga partierna slår vakt om en generös flyktingpolitik utan tvärtom. Drygt två år efter Utöya regerar  norska framskrittspartiet tillsammans med andra högerpartier. När de i somras gjorde restriktioner på grund av terrorhot där man inusinerade att det skulle vara en utländsk terror grupp´blev jag lite betänksam Ursäkta ,om jag minns fel men den som dödat flest( 77 människor) av politiska och för den delen rasistiska skäl var en ljus och blåögd norrman och medlem i framskrittspartiet och ingen skäggig islamistisk fundamentalist.
I Sverige har ett terrordåd, med en  man som sprängde sig själv skett. ingen annan kom till skada. Han var muslim men inga utredningar har kunnat påvisa att han tillhörde någon terroristgrupp eller inte . Kanske var han ett krigsskadat barn som växte upp och förblev kvar med sina demoner.. Däremot har 14 personer mördats av personer med kopplingar till nazistiska grupper i Sverige sedan sent åttiotal och fram till nu misshandel och knivskärningar som lett till sjukhus vistelse och är långt flera. Personer som utsatts för hot är så många i antal att de är svårt att säga en siffra och de flesta polisanmäls inte.
Vad vill du vakna upp till? Det är essentiellt . En regering med inflytande av SD som är ett rasistiskt parti? En regering som står upp för de konventioner som vi skrivit på gällande mänskliga rättigheter
SD står inte upp för de nio konventioner Sverige ratificerat inte heller resolutionen om de mänskliga rättigheterna.
Gör din röst hörd och ja det går att förändra! Gå och rösta och tro att en annan värld är möjlig!

fredag 5 september 2014

Fackligorganisering

I Ådalen maj 1931 öppnar militär eld mot Marma arbetarnas strejk. Det är svårt enligt författaren Birger Norman att se Ådalen utan att känna till svensk 20-tal och den politik som fördes. Likaså är det viktigt att se Sverige som en del i Europa.
Sverige fram till 1933 ingen majoritets regering utan minoritetsregeringar avlöste varandra ingen tydlig block politik. Det är innan Saltsjöbadsavtalet och den svenska modellen. Ett samhälle där arbetarnas strejker handlar om liv och död och där motparten använder organiserade strejkbrytare och militär för att upprätthålla ordning och disciplin hos arbetare. Det finns egentligen bara ett intresse hos arbetsgivarna att hålla ner lönerna och slå ner strejker med våld om så krävdes.
Flera omständigheter tangerar vår egen tid röster som allt starkare vill slå ner behov av det kollektiva och arbetares rättigheter. Vi har återigen ett låglöne system och ett samhälle med enorma klyftor. och vi har många år av minoritetsregeringar.
Fackligorganisering blir viktigare i tider av kriser , vad än den borgerliga regeringen säger så har inte facken spelat ut sin roll. Krav på rättvisa löner krav på kollektivavtal är mer viktigt än någonsin. Vi står annars där uppgivna och nakna in på bara skinnet

torsdag 4 september 2014

Om Träd

Den viktigaste motkraften mot rasism är upplysning skriver Leo Kramár i sin bok rasismens ideologier. Det är sant men 2014 borde åtminstone Sveriges befolkning vara ordentligt upplyst om vad rasismen står för och dess yttersta konsekvens.
Kramers resonemang bygger på hur rasism som ideologi är uppbyggd,romantisk nationalism, religiös vidskepelse och missförstådd Darwinism.Hade det bara varit upplysning som bristvara så hade inte Gyllene gryning i Grekland fått tio procent av rösterna och en säkrad plats i parlamentet. Är tio procent dumhuvuden?
Det handlar om det övriga politiska maktspelet om ekonomi och kriser. Vilket var tydlig i 30talets Tyskland tydligt i Fascismens Italien under samma epok liksom Spanien. Möjligen är behoven i svåra tider större av romantisknationalism. Sverige demokraterna spelar ytterst väl ut det kortet. De romantiserar kring ett Sverige som kanske inte ens funnits och skyller invandrare för att förstört det.
Under tider av låg arbetslöshet så dras en ytterst liten del av befolkningen  till extrema ideologier i tider av hög arbetslöshet så dras en större del med i myter om nationalromantik och behovet av en syndabock.
Mönstret är tydligt krisen under nittiotalet , en växande högerextrem rörelse, krisen nu mellan 2010 och 2014. Under tiden så har landets samlade förmögenhet hamnat hos de rikaste 10 procenten och de som redan var fattiga har blivit än fattigare och lever under  sexistensminimum. Kampen om att få ett arbete och kunna försörja sig blir den absolut viktigaste  och när det inte går ihop så måste någon få skulden. Det är en förklaring till Sverige Demokraternas höga siffror inte mindre upplysning.
Det var i Tyskland en rad intellektuella som var medlemmar i det tyska Nazistpartiet en var filosofen Heidegger.
Hannah Arendt var judinna och med i Heideggers forskargrupp som politisk analytiker gjorde hon efter flykten till USA karriär som politisk analytiker.
- Vad är det här för tid när samtal om träd nästan är brottsligt eftersom det betyder tystnad om så mycket grymhet detta citat av Bertholt Brecht inleder Athena Farrokhazad sommar i P1.Brecht som också tillhörde den intellektuella eliten i 30 talets Tyskland vars böcker brändes bland de första av Nazister.
 Igen så kan man se att det inte saknades kunskap utan  det handlar om ett aktivt val bland intellektuella. Brecht valde att stå emot Heidegger valde att vara medlöpare och vara en del av förintelsen. Upplysningen torde spelat ut sin roll och det handlar om något annat om ett medvetet val
Frågan har aktualiserats i ett bråk mellan Guillou och Arnstad kring kunskapen om förintelsen är det intressant? Vet inte, men ett hundratal åker till Spanien för att slåss mot fascismen .De visste vad de stred emot. Min Mormor som räddade judar i Danmark. Varför skulle de med livet som insats göra det annars?  Att i Danmark efter 9 april 1941stå emot en ockupations makt betydde döden om man blev upptäckt . Civilkurage handlar troligen om mer än nationalitet, än utbildning. Troligen handlar det om kraften av ett kollektiv.
Nazisterna i Tyskland gjorde den lärdomen massanskraftskall inte underskattas samt terror mot de omkring sextio procent som faktiskt inte röstade på dem. Rädslan att inte få ett jobb och tryggheten att skylla på någon annan.

Idag ges plats åt människor som dyrkar nazism och national romantiska myter. Plats på torg det märkliga är inte vi som gör motstånd utan dem som inte gör det.