måndag 29 augusti 2011

Det här med finanskriser

Konstigt nog är det alltid de som har minst som får betala för att de som har ska ha kvar de som de har....

En liten klassresa i Göteborg som man kan göra är att åka 58ans buss från Merkuriusgatan till Hovås. Det är fina påkostade hus trots att det är finans kris och i Bergsjön så är husen slitna liksom barnens kläder.
Vi vinner på demokrtai och på att alla får del av kakan men alla får inte det, vi vinner på jämställdhet men vårt samhälle är inte jämställt

I tider av kris så ska mäktiga män bestämma över fattiga kvinnor och barn och de får betala krisen med sparpaket i skolor och en minstsagt ojämställd löneutveckling.
Det som ökat kvinnors välmående mest är betalt arbete, arbetat hårt har kvinnor gjort i alla tider utan lön. Många kvinnor får bara lön för 75% men de jobbar på obekväma tider för att utföra gratis arbete i hemmet det betyder att deras pension och SGI försämras och att de blir fattiga vid sjukdom. Blir det lite kris i kassan så finns inga heltidstjänster för undersköterskor och kassörskor då ska vi spara och det är kvinnor som tydligen ska spara mewst...
Det är lite märkligt att så stora summor finns till gubbar i maktens korridorer för på min klassresa ser inte jag några spår av finans krisen i Askim däremot ser jag flagnad färg och trasiga kläder i Bergsjön och kris i kassan tycks betyda att föräldrar i Bergsjön ska betala mer

onsdag 24 augusti 2011

Nu pågår ett upprop där social sekreterare kräver lag ändring där barns bästa går före utlänningslagen. Om ett barn far illa så kan man anmäla detta till socialtjänsten och bara misstanken är grund för anmälan papperslösa barn far ofta illa och även de omfattas av lagen ....
Det är bara det att barn som är papperslösa kan bli avvisade i samband med en anmälan då utlänningslagen går före en utredning om föräldrar är kapabla att ta hand om barnen.

Papperslösa barn far ofta mycket illa de lever i marginalen och har inga rättigheter och sällan vuxna att ty sig till. DE kan vistas i mörka lägenheter med föräldrar som mår dåligt som inte lagar mat till dem som inte ser till att det finns kläder som inte inger särskilt mycket trygghet. Missbruk svår psykisk sjukdom listan kan göras väldigt lång

Sverige har lovat att se till barns bästa och barnets bästa ska alltid gå i första rummet men så är det inte idag . Barn har samma rätt till beskydd som vuxna de har samma rätt att söka asyl som vuxna . Tyvärr ser Sverige sällan barnets asylskäl och Sverige ser barnet som en tillhörighet till föräldrarna inte som barn med egna rättigheter. Barn som far illa måste få skydd!

söndag 21 augusti 2011

Mikael Wiehe - En sång till modet


Jag sade emot en läkare som vägrade att behandla en papperslös flykting med strupcancer jag ifrågasatte och sade emot. Händelsen fick ganska stor uppmärksamhet mannen fick behandling och cancern gick att bota. Läkaren fick sig en tankeställare och behandlade mannen och bad om ursäkt - för så här får man inte göra och det är stort all heder till denne doktor som tänkte om.

lördag 20 augusti 2011

Fyra veckor sedan

Det är fyra veckor sedan skotten som dödade 69 människor på Utöya och bomben mot regeringsbyggnaden i Oslo. Vad har hänt efter det?
Vänsterpartiet har fått fler medlemmar och det är bra .....
Fast jag är bekymrad över bekymmerslösheten över högerextremism, rasism nationalism och nazismen som kryper in i vår vardag. Hur Sverigedemokrater ofta får stå emotsagda och hur partier inom alliansen kan hålla med och mena att nja vi har ju inte riktigt pratat om problemen med invandringen hm hm hm

Är inte problemet rasismen i sig ? En ideologi som bygger på att färgen på kroppen och det land du kommer i från avgör vilket värde du har. Religionen avgör om du är civiliserad eller inte?

Jag tror ta mig fan att vi måste börja se denna rasistiska ideologi som det absolut största problemet. Inte som borgarna som smygrasistiskt vill införa språktester, som inför arbetskraftsinvandring med följden att männskor accepterar dåliga löner dåliga arbetsvillkor att vi kan tillåta andra människor att bo här om de accepterar sämre villkor och gör de jobb vi inte vill göra att de accepterar att de är mindre värda för det mina vänner blir följden.

Det är fyra veckor sedan och jag skrev då om att inte låta det fruktansvärda våldet ta över.Vi måste börja arbeta för allas lika värde på arbetsmarknaden, i skolan , i vården i vardagen här och nu annars har det fasansfulla våldet tagit sin över.... vi måste göra det för vår skull för ett bibehållande av värdighet och för våra döda kamrater. Demokratin dog inte på Utöya den återupprättar vi varje dag här och nu i vardagen

onsdag 17 augusti 2011

Skolstart-Barn med särskiltbehov av stöd behöver kloka vuxna ännu mer


Det finns barn som inte kan åka med på skolresor då det inte finns en hundralapp över varje termin, som inte har extra pengar till glass och souvenirer som hellre äter i bamba för att det inte finns någon som gör pannkakor till utflykten. Jag vet inte hur många föräldramöten jag suttit med på där föräldrar med självutnämnda veta bäst auktoritet talar om att alla föräldrar har tid att göra matsäckar och pengar till skolresor. Eftersom man annars underförstått faktiskt är en dålig förälder..


De som inte har råd kommer ju i alla fall inte ställa sig upp och berätta det . I Utby sker heller inga solidaritets auktioner om en förälder inte har råd flera föräldrar kan då helt öppet tala om att det då är helt rätt att det barnet inte åker med på skolresan. Vid en basar på skolan så stod föräldrar och räknade ut hur mycket var och en skänkt ..... Det är inte helt lätt då att inte ha pengar att inte kunna åka på semester eller inte ha de finaste kläderna , nyaste cykeln eller inte ens en mobiltelefon.
Skolans värdegrund måste ju ändå vara att skolan är till för alla och att alla barn och vuxna är lika mycket värda.

Jag tycker även att man måste ha en mer sansad diskussion om ordningsproblem i skolan och att det kan handla om handikapp som ADHD och andra neuropsykiatiska problem. På nära håll har jag sett hur man stånkat och stönat över barn som inte kan sitta stilla som skriver fult som inte kan koncentrera sig och där man under 9 år inte tar tag i problemet utan man ser barnet som ett problem alla dessa helt bortkastade timmar i korridorer obsklasser tillbaka till den vanliga klassen igen.

Är det verkligen så att stökiga och bråkiga barn blir mindre stökiga och bråkiga när vuxna i skolan suckar och stånkar över dem att de lär sig läsa bättre genom att ständigt bli utkörda.

Barn behöver vuxna i klassrummet och utanför på skolgården barn behöver kloka vuxna för att lära sig lösa konflikter .
Barn behöver vuxna med tålamod som faktiskt förstår att barn inte kan allt och inte kan förstå allt .
Barn med särskiltbehov av stöd behöver kloka vuxna ännu mer

Björklund och gänget verkar ha missat detta helt de tror att man med strängare regler och hårdare tag får en bättre skola och duktigare elever. De elever som redan var duktiga kommer möjligen bli ännu duktigare men då missar man ju en del av värdgrunden en skola för alla .

måndag 15 augusti 2011

Apatiska för nybörjare på folkteatern

Barn som blir apatiska ett fenomen som uppstår när ett barn har haft det mycket svårt och finns beskrivet i litteratur från andra världskriget från krigets Irak. Det är ett allvarligt tillstånd som obehandlat kan leda till döden då barnet slutar äta och blir liggande i ett apatiskt tillstånd. jag har träffat några apatiska barn som slutat äta.
Det apatiska barnet har slutit sig inne i sin egen värld och kan inte avledas med lek. Barn har en mycket god förmåga att kanalisera sina rädslor genom lek. Barn får ofta den trygghet de behöver av sina föräldrar. Barn som upplever svåra trauman där föräldrarna inte kunnat skydda blir naturligtvis extra utsatta.

Sverige har på något sätt haft en mycket märklig inställning till dessa barn att föräldrar skulle förgifta dem , att de åt mat och lekte på natten....

att fenomenet endast fanns i Sverige.Sverige har utvisat svårt sjuka barn till att bo på gatan utan att förvissa sig om att det finns vård i hemlandet . En pjäs på folkteatern om de apatiska barnen kommer ha premiär i höst

fredag 12 augusti 2011

Vård till papperslösa

I förklaringen om de mänskliga rättigheterna så finns det en paragraf om rätten till hälsa. WHO har också uttalat behovet av förebyggande hälso -och sjukvård som strategi för att förbättra folkhälsan. Papperslösa har idag rätt till akutsjukvård och det är upp till ansvarig läkare att bestämma vad som är akut eller inte. Den papperslöse patienten har inte mycket till talan i det fallet.Det finns en allvarlig fara av att inte inkludera alla i våra lagar, exkludering gör att några lever utanför och i det utanförskapet existerar en kraftig misär, allvarliga brott begås mot de som bor i gråzonen som misshandel, sexuellt utnyttjanden, utnyttjande av minderåriga, tunngt och farligt arbete, löner som är oskäligt låga eller aldrig betalas ut. Människor som egentligen inte finns kan inte anmäla att de utsatts för brott och utsätts för brott i högre utsträckning. Tillfället gör tjuven...
Tyskland hade tidigt lagar om etik i forskningssammnahang redan innan andra världskriget ändå begicks mycket grova brott mot judar och romer i Tyskland under 30 och 40 talet . Förklaringen var att lagar om etik bara inkluderade tyska medborgare alltså kunde man göra vad man ville med blandannat judar och romer. De blev icke medborgare som blev till icke människor.

Mänskliga rättigheter inkluderar alla tyvärr har detta inte införlivats i svensk lag dåligt tycker jag. Alla borde ha rätt till att få den vård de behöver. För den snåle kan också sägas att om rätten till vård inkluderar alla så minskar kostnaderna. Förebyggande vård är mycket mycket billigare än akut sjukvård

torsdag 11 augusti 2011

Regnbågen som följetång

I min lilla by så blev föräldrarna galna av moralpanik när en flagga med regnbågens alla färger hissades lärarna valde att inte svara på elevernas frågor om vad flaggan stod förrädda för eventuell stämpling som perverterade personer? Rädda för att någon skulle tro att de var såna där manshaftiga flator eller fjolliga bögar? Någon form av rädsla handlar det om rädsla för dom. Jag känner många bögar och flator som ganska vanliga människor en del i familjer med barn.En del som vanliga arbetare
, tjänstemän konstnärer eller präster....


Jag tycker att skolledningens förklaring på varför flaggan var hissad var under all kritik dom i Stadsdelsförvaltningen dom där politikerna i nämnden och Göteborgsstad ville jag har inte varit med och bestämt beslutet är inte mitt..

Ursäkta mig, men vågar man inte stå för svenska skolans värdegrund så kan det vara svårt att vara rektor . Regnbågen står för att vi respekterar HBT personer fullt ut att de inte diskrimineras kränks eller utsätts för hatbrott ..
Genom hemlighetsmakeri, rodnande lärare och lama förklaringar så tvingar du in mina kompisar, i garderoben igen och accepterar förtryck och diskriminering

lördag 6 augusti 2011

Röd doft av demokrati

Snart börjar mitt politiska engagemang på allvar . Nej jag är en vanlig person och gillar att diskutera politik, jag skriver på min blogg, skickar lite insändare skriver på debatt men jag ser detta lite som om jag måste så att lite av solidaritet finn kvar för mina barn när de blir vuxna. Jag har inga intressen av att bli politiker utan ser gräsrots nivån som det viktigaste.

Min dotter Liv tycker 1a maj är den viktigaste dagen på hela året nu är hon mellan barn i en skara av 6 barn så att vi gör något tillsammans kanske bidrar för alla andra barn brukar svara födelsedagen som viktigast...Liv delar sin födelsedag med sin tvillingsyster så hon har inte ens den dagen för sig själv. Nåja, jag tyckte också första maj var en viktig dag när jag var liten. Det var dagen då vi demonstrerade ...
Jag minns att valdagen var viktig att vi träffade andra familjer och att den dagen hade en gyllene lte röd doft av demokrati även i mitt medelklass hem. Jag gillar solidaritet storkok på vegetariska grytor de rodnadelöven en dag i september. I skimret av det så skönjer jag att en annan värld är möjlig där vi försöker hjälpa varandra.

Jag ska alltså först vara gräsrot med politiska uppdrag inte politiker ...
Jag är först och främst kvinna mamma feminist sjuksköterska vardagen ger mig styrka kraft och inspiration här i livet...

fredag 5 augusti 2011

I statsministerns regeringsförklaring i höstas sades det att Sverige skulle vara en "fristad för människor som flyr undan förföljelse och förtryck". Det sades också att vår asylpolitik skulle vara human och rättssäker. Blev det så? Representanter från RFSL, FARR, Ingen människa Illegal och Ain't I a Woman debatterar med migrationsminister Tobias Billström (M).

Debatten pågår i skrivande stund. ja hur blev det egentligen med rättsäkerheten? Jag vet inte hur många gånger jag stångat huvudet i väggen. Migrationsverket har en regel som de aldrig avviker i från. Nämligen att alla asylsökande ljuger om vad de har varit med om. I det klimatet kan den modigaste bli tyst. Kvinnor som söker asyl får inte sina skäl prövade ur ett genus perspektiv och I Sverige förstår inte tjänstemän på miggan att kvinnor som kastat slöjan , tagit sig ur ett destruktivt förhållande både kan behöva ett skydd från sin gamla familj och det land den stst kvinnan kommer ifrån.

Hur är det med rättsäkerheten för gömda kvinnor som råkar ut för ett brott? Gärningsmannen går fri eftersom att vi hellre sätter kvinnan på första bästa pllan ut ur landet och våldtäkts mannen går fri och kan fortsätta ... Den papperslösa Kvinnans rättsäkerhet är inte viktig vilket visar på att för Sverige har hon inte samma värde och rättigheter. Det urholkar vår syn på moral och rättsäkerhet.

Min övertygelse är att de flesta som söker asyl inte ljuger men att de inte alltid kan berätta och att de väldigt sällan blir trodda. Kvinnor från Kuwait, Saudi Yemen får exempelvis inte ansöka om ett pass i sitt hemland utan makens pappans eller annan manlig släktings tillåtelse , de får inte sjukvård utan makenstillåtelse de får inte resa utan makens tillåtelse. Om de flyr från maken så måste de stjäla ett pass för att kunna sticka ut ur landet. Det ligger kvinnan i fatet i asylprocessen.Kvinnor som älskar andra kvinnor hur är deras rättsäkerhet ? Har de kvinnorna ens varit på agendan. Migrationsverket verkar inte vara uppdaterad om att homosexualitet finns iaalla populationer oavsett om man får vara bög eller flata ?Alla samhällen accepterar inte deras värde och utfärdar olika former av straff officiellt eller inofficiellt . Nej Migrationsverket ni verkar inte vara uppdaterade och rättsäkerheten för papperslösa kvnnor suger

torsdag 4 augusti 2011

Sj sj gamle vän

Tänk på alla som hade biljett och saknade tåg i vintras .....
Sj har den mindre goda smaken att slänga av en 11 åring i Kumla för att hon saknade biljett. Jag trodde att det hörde till allmänbildning att ensamma barn som reser utan biljett möjligen bör få lite hjälp de kan vara på rymmen , de kan ha tappat biljetten men en vuxen bör kanske kontaktas. Svaret var att hon var flykting och uppträdde vuxet....

Fast på svenska heter det rasism om man tar med aspekter som hudfärg och flykting i sin bedömning så skäms nu riktigt ordentligt SJ och leta reda på en bättre ursäkt

onsdag 3 augusti 2011

Regnbåge igen och Queer för en dag

Det är dags för Pride i Stockholm och jag är stolt över mina gayvänner och det har jag alltid varit. Och visst har jag varit på Pride Kungsträdgården tidigt 80tal och inga parader inga politiker några bögar och religiösa fanatiker som skulle se till att omvända.
Fram till 1979 gick det att sjukanmäla sig pågrund av homosexualitet så ett antal homosexuella gjorde slag i saken och ringde ner försäkringskassan. Det fanns en kod så det var bara att fylla i....
Det var inte länge sedan man tyckte AIDS -patienter fick skylla sig själva då de faktiskt fått sin sjuka på grund av sin sexuella läggning och sexuella beteende...till skillnad från blödarsjuka som fick det av sin medicin.
Nåja idag kanske man vet lite bättre inom sjukvården
Idag är paraderna långa alla vill vara med och visa att de nog är lite queer och jag småler det räcker inte att gå i en Gay parad en gång per år diskussionen om allas lika värde måste finnas i fikarummet, på arbetsplatsen, skolan det är grunden för ett rättvisare samhälle

måndag 1 augusti 2011

Feminism

En makt struktur i vårt samhälle är att kön ger oss ett olika värde. Där kvinnor tjänar mindre än män med samma yrke, där kvinnor inte får ta samma plats i styrelser och nämnder. Bolagstyrelser är ett utmärkt exempel där kvinnor icke göre sig besvär. Eftersom att näringslivet har ett stort inflytande över våra liv är jämställdhets tänkandet viktigt för att inte säga avgörande även i bolagstyrelser.. Att män och kvinnor skulle göra olika saker i hemmet kan inte rättfärdiga att kvinnor ska ha sämre lön än män och om det ändå är så så måste kvinnor och män kunna göra samma sak som att dela på tvätt och städ, vab dagar föräldraledighet.
Kvinnors plats är också att vara med och besluta om stora saker inte bara få göra det näst bästa...