torsdag 18 april 2013

Vad är det mer som inte får sägas?

Våga vägra ta debatten, är namnet på en essä skriven av Ali Esbati. Det finns många debatter som vi slutat diskutera därför att den moderna människan inte finner intresse av dem eller rent av anser dem oetiska.Det fria ordet är därmed inte på något som förbjuds eller förhindras. Vår moral utvecklas i diskussioner och vi låter vissa diskussioner självdö som att jorden är platt, som rent rasistiska diskussioner om att färgen på människor avgör deras intellekt.
 Yrsa Stenius anser tydligen att denna förändring  läs utveckling är ett hot mot det fria ordet. För hon skriver i sin kommentar där hon recenserar publicist klubbens debatt att Ali Esbatis påstående att nazismens verkningar kanske inte hade blivit mindre av en fri debatt av antisemitism som absurditeter.Vidare svarar hon Ali Esbati med följande citat "Avskaffandet av det fria ordet var en förutsättning för Hitlers tolv år vid makten". Nu får vi backa bandet. Hitler kom till makten efter ett demokratiskt val Tyskland var ingen diktatur. Dåtidens Tyskland var ett mycket modernt land med moderna lagar vid tiden för Hitlers tillträde. Ändå blev landet centrum för Europas största folkmord i modern tid. Händelser och en djupgående intressant analys återfinns i Baumanns  Auschwitz och det moderna samhället.
Nazismen uppstod inte i ett vakuum inte heller antisemitismen den var en gammal kvarleva som fick ny luft i en debatt och uppstod genom propaganda och att diskussioner om judars existensberättigande i det europeiska samhället, och där ingen ifrågasatte diskussionens villkor etiken eller moralen. Idéer som hörde till ett medeltida sätt att tänka och agera backades upp och spreds i syfte att tillintetgöra en samhällsgrupp.

Idag sker  debatten om invandrare och får ett överdrivet stort medialt intresse över sextioprocent av all medial tid och då diskuteras detta utifrån tesen att invandrare är eller har problem " En konsensus-elit som misstänkliggör personer som vågar ha kritiska åsikter” menar Stina om sina journalistkollegor  i en debatt mellan Ali Esbati och Stina Dabrowski på bästa sändnings tid . Hon menar att hon blir förminskad och att detta är ettbrott mot yttrande friheten Nästa dag är Stina Dabrowski moderator i debatt  i Publicist Klubben där deltar Janne Josefsson, Åsa Linderborg  Ali

Esbati och några andra. Temat för kvällen är våga vägra ta debatten. Det är just den här debatten som Yrsa Stenius idag recenserar.
 Publicist Klubben   som förövrigt bjudit in Avpixlats Mats Dagerlind och Ingrid Carlqvist vid tidigare tillfällen för att diskutera näthat och rätten att hata muslimer öppet och fritt i media. Det senare är min egen recension av samtalet. Det är nämligen den rätten Ingrid Carlqvist  om än  något tillspetsat vill hävda.

Våga vägra ta debatten är en viktig essä väl underbyggd och speglar en samtid och analysen i essän är betydligt djupare än vad som görs gällande i Agenda . Ali Esbati är en av dem som överlevde Utöya massakern hans sambo Marte Michelet, norsk debattör stod mycket högt på den lista av debattörer och politiker som skulle likvideras av Anders Behring Breivik . Åsa Linderborg fick i höstas så allvarliga hot mot sig och sin familj att hon tvingades leva på hemlig adress med personskydd.Deras liv har naturligtvis allvarligt påverkats av högerextrema grupper och individers vilja att med våld tysta oliktänkande och borde vara en betydligt viktigare diskussion.

 Yrsa, tycker du inte att Stina och Jannes problem förefaller ganska banala i jämförelse? Skulle en ytterligare debatt om invandrare i allmänhet och muslimer i synnerhet förhindrat detta.

 Breiviks eget manifest och de tankar bakom var och är han inte ensam om. En öppen debatt om muslimer som handlar om att förminska som handlar om att negativt belysa deras ställning som samhälls medborgare förhindrar inte några terrordåd från höger extremister och ökar kanske inte heller risken. Det händer dock något med ett samhälle och de som lever i samhället. Det blir mer accepterat att skylla skolresultat på etnisk och religiös identifikation fast vi alla egentligen vet att problemet är något annat.  Det har egentligen inte med yttrandefrihet att göra över huvudtaget utan handlar om en struktur i rasismen som delvis och stegvis blir en accepterad del i det mediala och det allmänna debatt utrymmet och det är vad Esbati vill belysa.
 Essän är skriven långt innan dessa händelser och den beskriver en samtids stegvisa  berättigande av en växande rasism och hur Esbati diskuterar hur sådana strukturer  kan motverkas. Varken  Esbati eller någon annan kväser rätten till yttrandefrihet utan utmanar debattörer att våga vägra stå emot ett stegvis rasistiskt samhällsklimat
Alla studier visar på att övertagande av rasistisk retorik i debatter  gör de högerpopulistiska och rent rasistiska partierna allt mer extrema. Det finns också studier som påvisar att rasism ökar när de vanliga partierna övertar de högerpopulistiska frågorna Danmark är ett sådant exempel men det finns fler.Återigen rasism uppstår inte i ett vakuum.
En partiledare i ett riksdags parti har benämnt gruppen muslimer som det största hotet sedan andra världskriget? Behövde han svara på varför han sade så? Tydligen får allt grövre rasistiska anklagelser sägas utan att bemötas om och om igen så pass mycket att det tillslut normaliseras som en sanning.
 Frågan till Stina ,Janne och Yrsa  och Publicist Klubben  kvarstår vad är det mer som inte får sägas?

onsdag 10 april 2013

Den banala ondskan och migrationspolitiken

 När det gäller den överenskommelse om migrationspolitiken så har ingen varit snäll. Inte det minsta, som en demokrati ett land som ratificerat konventioner så har vi skyldigheter. En skyldighet är att erbjuda sjukvård, erbjuda skola för barn. Det är ingen välgörenhet utan en skyldighet enligt konventionen om barnets rättigheter.
Mycket av REVA handlar om polisen och polisens agerande vid id- kontroller men fler myndigheter är inblandade Migrationsverket som på ackord arbetar med ärenden snabbt och effektivt och utan rättssäkerhet.
 Att inte kunnat göra en polisanmälan i sitt hemland anses som konstigt och då behandlas den asylsökande som mindre trovärdig. Att inte orka berätta hela sin historia den dag man ansöker om asyl att inte helt kunna hålla sig i kronologisk ordning för de händelser man utsatts för gör att den asylsökande blir misstänkliggjord.
Ett känt fall om en kristen konvertit är synnerligen allvarligt där Migrationsverket ifrågasätter uppriktigheten i den kristna tron. Flera HBT - personer har på samma sätt ifrågasatts; att de inte är tillräckligt mycket homosexuella eller leva ut sin homosexualitet i sitt hemland och då skulle det inte vara farligt att återvända menar migrationsverket. En kvinna som skrivit en dikt fick höra att hon själv försatt sig i fara eftersom dikten handlade om hennes älskarinna.
 Asylrätten handlar inte enbart om att få sitt fall prövat utan även hur asylprocessen ska gå till. Nu har handläggaren och handläggarens intryck stort inflytande på processen och om handläggaren tror på klienten. Källor som landinformation används men även  grannar till den asylsökande, tidningars uppslag  eller rena indicier. Ett pass som upphittats som liknar någon kan användas som ett bevis att den asylsökande inte är den den utger sig för att vara.
Barn ska också utvisas och Sverige har fått pengar från EU för att även dessa "volymer" ska ökas. Deras, barnens asylskäl beaktas ytterst sällan. De behandlas som bihang och inte som individer och deras egna individuella behov blir inte belysta.
 Fortfarande har alla barn inte rätt till hälso - och sjukvård utan nuvarande lag handlar enbart om barn vars föräldrar sökt asyl. Lagen kommer ändras i år och även innefatta dessa barn . Sjukvård är en rättighet inte någon välgörenhet.
Barn kan få beslut om avvisning, vid tre månaders ålder ensam till Bagdad. Logiskt nej, men enligt migrationsverket så är det logiskt om modern saknar medborgarskap och pappan råkar vara  Irakisk medborgare men inte nödvändigtvis ens bo i landet.Oavsett anknytning, så länge det handlar om utvisning så är det svammel om den viktiga faders kontakten. Det är dock inte så åt andra hållet om barnet söker på ankytning till sin biologiska pappa som bor i Sverige och som har svenskt medborgarskap. Barn kan separeras från sina föräldrar och barn hålls i förvar i Flen och Kållered. Det är just det här som ska öka barn som på olika sätt enligt alla kryphål man kan hitta, ska ryckas upp ur sin tillvaro och utvisas. Barnets egna rättigheter tas inte ens upp i processen behov av trygghet, kontinuitet rätt till liv och hälsa. Det är deras rättigheter och vi ger inte rättigheter för att vi är snälla utan det är en skyldighet.

Helt plötsligt en dag står polis i lägenheten de sätter handfängsel på mamma och pappa de hör föräldrarna skrika gråta sparka om kring sig då får de även fotfängsel, föräldrar och barn separeras för en stund för barnet är det länge. Hur ser det här ut med en fyra och åtta årings ögon , hur kan de förstå vad som händer och hur kan de leva med det? Man kan nog aldrig förstå säger sossen i panelen det är ju svårt. Det svåra att förstå, kanske till och med en distansering, kanske genom att prata volymer eller som Beatrice Ask sade att "det börjar bli så trångt så det är viktigt att öka utflödet" som om det handlade om sopsortering. Det blir den banala och alldeles vardagliga ondskan att med språkets hjälp göra detta mindre känslosamt  Det är det som blir REVA och en pinne i statistiken.
måndag 1 april 2013

Kongresser och att påverka

Snart börjar förvalskampanjen konstiga namn, eftervalskampanj förval och mellanvalskampanj. Fast jag vet inte politiken är ju ständigt något som är närvarande hela tiden, sedan kongresserna
Sossarna ska ha kongress och det sparar inte riktigt på kongressdagar och aktiviteter full aktivitet i fyra dagar.En del i förvalsarbetet är just kongresser där man ska bestämma inriktning till valet och peppa varandra. Sossarna ska ta ställning till vinster i välfärden och troligen om hur ett eventuellt samarbete ska se ut. Hur kan vi minska lidande och öka patientsäkerheten med minskade resurser är en liten fråga? Fast resurserna har minskat pågrund av att alliansen sänkt skatten med 186 miljarder och där med fördelat pengar från sjukvården till riktigt sjukt rika personer. Kanske kan man ha visionen att ta tillbaka pengarna, där de hör hemma och där de gör nytta?Lite mer visioner kunde man tänka sig.
Partistyrelsens svar på LOV är vagt en vision kunde ju vara att yrka på att arbeta för ett förbud men  inte utan ganska vaga formuleringar. Hellre etiska koder än att fatta beslut om att hälso,sjukvård och omsorg skall bekostas gemensamt utan vinstkrav eller avkastning. I krig och affärer är ju numera allt möjligt och tillåtet. Kanske något för sossarna att reflektera över när de bjuder in Ian Lundin från Lundin oil till kongressen som gästtalare.
Nåja det är första april idag och även osmakliga skämt är skämtoch hoppas att inbjudan till Ian Lundin var just ett sådant litet kul tilltag. Suddet kring vårdföretag och illadold sympati för LOV i vissa fall eller visst vårdföretagande är inget aprilskämt. hoppas ombuden är av annan åsikt och företräder arbetare och socialism.
 Vilken kampanjdel det kan tillskrivas vet inte jag,men rätt osmakligt ,lika osmakligt är det att sitta och diskutera hur man kan göra vården mer effektiv utan pengar fastän en procent fullkomligt badar i pengar och nu fått störredel av kakan 186 miljarder från vård omsorg och skola. Nej sossarna fattade inte det beslutet men borde vara modigare och fatta beslut om en politik med en rättvisare fördelning.
Nåja i januari är det dags igen för V som blir min andra kongress om jag blir vald som kongressombud annars tänker jag att det är lika gott att sitta på läktaren och blogga ta bilder och diskutera politik med andra kamrater.  Politiken finns runt om oss hela tiden och att påverka är bättre än att enbart påverkas.