tisdag 31 januari 2012

Den röda tråden

Jag tänker fortsätta min röda tråd om rasism. Inom vänstern pratar vi om faktorer som bidrar till segregation och vi ser det som viktigare att bekämpa arbetslöshet än att peka ut arbetslösa och spela SD i händerna och diskutera invandrares arbetslöshet. Det finns andra faktorer som bostadsbrist, utslagning tillföljd av arbetslöshet, sjukdom, missbruk. Rasismens förespråkare vill väldigt gärna se på etniska gruppers misslyckande religiösa gruppers misslyckande att komma in i samhället . Det är förenklade svar om 1 att inte vilja jobba, 2 att de tar våra jobb ofta ungdomars jobb och då införstått svenska ungdomars jobb. Istället för att diskutera faktorer som gör att människor blir arbetslösa eller inte kommer in på arbetsmarknaden eller varför det inte finns tillräckligt med hyreslägenheter.Så drar SD invandrarkortet och brölar ut sitt budskap om att  det är invandrarnas fel i allmänhet och muslimernas i synnerhet.Det är för mig obegripligt hur de får ihop resonemanget.
Arbetslösheten är stor det finns delar av Västragötalandsregionen där ungdomsarbetslösheten är över 30% och man har egentligen ingen lösning på problemet och där gror rasismen , där poppar det upp grupper med allt mer våldsam inriktning Svenskarnas parti som är ett uttalat nazistparti fick mandat i Grästorp. Jag tror att vi missat att prata om jobb och bostäder i glesbygd och sett rasism som ett storstadsproblem med segregerade förorter. För många blir ett polistiskt alternativ till alliansen en röst på Sverige Demokraterna fast de inte bryr sig det minsta om glesbygden och absolut inte har något konkret förslag annat än det  vanliga dravlet om att stoppa massinvandringen.


 Bilden ovan är hämtad från andra världskriget och från Birkenau där människor dödades för att de var, romer, judar funktionshindrade HBT- personer. I boken Auschwitz och det moderna samhället diskuterar hur det var möjligt. Personer som växte upp i Tyskland har i efterhand sagt att skillnaden på då och nu är att dagens ungdomar är mer benägna till att ifrågasätta. Samtidigt så vet vi att rasismen åter är på frammarsch.

Den ökade rasismen måste vi stoppa, och mina tankar går nu till Daniel Riazat, som attackerades och slogs blodig av Svenska motståndsrörelsen under ett antirasistiskt möte i Ludvika.Mötet skulle syfta till att starta upp ett antirasistiskt nätverk så deltagare från SSU och Grönungdom deltog också liksom S och Mp i uppstarten.  Vi behöver arbeta över partigränserna och vi behöver ha fler antirasistiska torgmöten  gärna ett varje dag. För har rasisterna bestämt sig för att förstöra våra möten så ska vi ha möten ofta och visa att vi aldrig ger upp kampen för allas lika värde!

söndag 29 januari 2012

Det hände i Ludvika


Igår stormade nazister in på ett möte, där ungvänster vänster partiet miljöpartietdiskuterade antirasism, och hade ett möte om detta. Ett drygt halvår efter Utöya har förflutit en del har glömt vissa förstod aldrig vad som hände. Igår nöjde sig inte heller nazisterna med att skrämmas utan en flaska slogs i huvudet på den som hållit tal på en antirasistisk manifestation.
Nazismen handlar om att motarbeta demokratiska värden nazismen är i grunden våldsam som ideologi där man motarbetar fienden med våld. Det är viktigt att komma ihåg det de respekterar inte allas lika och oanstliga värde och de kommer med våld motarbeta förespråkare för mänskliga rättigheter.
Sverige Demokraterna som parti brukar ta avstånd från våldsverkarna men inte från den ideologiska grunden. De brukar heller inte vara med på demonstrationer men de tar inte avstånd från budskapet.
Bara ett halvår har förflutit från Utöya glöm aldrig och ge aldrig upp kampen mot rasism och främlingsfientlighet

fredag 27 januari 2012

Att minnas det ofattbara

Idag  är det dagen då vi minns förintelsen den 27e januari befriade de allierade förintelse lägret Auchwitz . Vi får aldrig glömma de som föll offer för Nazismen. Nazismen har idag kommit tillbaka in i vår riksdag som Sverige Demokraterna och kallar sig numera socialkonservativa i stället för nationalister men det är samma gamla brunskjortor med samma avskyvärda människosyn.Det kallas kultursammanblandning istället för rasblandning men hatet är grunden hatet mot det annorlunda.
De mänskliga rättigheterna måste vi stå upp för varje dag de får inte vara viktiga bara en dag per år utan alla åretsdagar. Det är ett sammanhållet dokument och man kan inte ta bort någon del.Det är viktigt med frihet men människor kan inte anses få sina rättigheter tillgodosedda om de inte får utöva kultur, får rätt till utbildning eller rätt till hälsa.


Bara Tobias Billström hade glömt att det var åminnelse av förintelsen idag, som den iskalla robot han verkar vara så talade han bryskt om att han minsann inte hade tid att diskutera skyddsskäl för apatiska barn. Inte ens hade han tid att säga detta till SVT utan lät hälsa genom sin sekreterare.
Kom ihåg asylrätten och att aldrig någonsin glömma  varför vi har våra mänskliga rättigheter och vad som händer när vi inte följer dem .Du också Billström!

onsdag 25 januari 2012

Fult tjänat

Då var det snart dags att vässa argumentationen för en gemensamt betalad sjukvård och framförallt vässa argumenten för att höja landstingsskatten.

Jag vet att det finns ett förslag om att avgiftsbelägga  besök på barnakuten ett dåligt förslag som inte alls kommer att dirigera om barn till primärvårdsakuten, utan de som anser sig ha råd med att lägga 100 på ett sjukbesök för barnen kommer fortsätta välja barnakuten . De som inte har den där extra hundringen kommer inte åka till sjukhus med sitt sjuka barn Barns hälsa är inte jämlik det är dumt att ens påstå det barns hälsa är beroende av föräldrars ekonomi, utbildning och arbete.  Barns hälsa är beroende av sina föräldrars hälsa. Barn väljer inte sina föräldrar eller sina föräldrars förutsättningar här i livet men det påverkar dem. Barn ska ha förutsättningar att få sjukvård oavsett om föräldrarnas ekonomi sådant kan samhället styra över och ska styra. Samhället kan även lägga mer resurser där hälsan är lägst vilket jag anser att vi ska göra. För att förbättra folkhälsan.
Jag tror inte privata vårdföretag är så intresserade av att styra pengar så att de som är fattiga och sjuka kan få en bättre hälsa och därmed ett bättre liv.De privata företagen har ett intresse och de är att tjäna pengar och om någon frågar om jag anser det fult att tjäna pengar så är svaret Ja, beroende på hur man tjänat pengarna och på vems bekostnad. Har ett företag tjänat sina pengar på att ge undermålig vård till äldre så är det självklart fult förtjänade pengar, liksom att det är fult att tjäna pengar om det finns personer som behöver sjukvård men inte får tillgång till vården då företagen hellre satsar på läkarmottagningar i innerstaden än i förorten.Genom att utnyttja system och fiffla kan dessa företag bli rika och det är skattepengar som har betalt uppbyggnad  av dessa vårdcentraler och det är också fult sätt att tjäna pengar.

måndag 23 januari 2012

Lite tankar om Attac , ekonomi och EU

Attac rörelsen har jag aldrig varit med i. Jag läste internationella relationer och u-landskunskap och blev på så sätt involverad i rörelsens idéer. Rörelsen har som mål att dämpa marknaden av flera skäl  att inte utestänga tredje världen att stoppa den enorma miljöförstörelse som pågår. Ett nyckelord för att bromsa kortsiktiga investeringar är Tobinskatten som innebär en internationell skatt på transaktioner det bromsar inte långsiktighet men har effekt på kortsiktiga treansaktioner.
Attac rörelsen var en av de rörelser som var med i antiglobaliseringsrörelsen  Jubel 2000.Vid toppmötet i Seattle var attacrörelsen med i ickevåldsmanifestationer som protest mot WTO och G-8   Generellt sett anser de att internationella finansiella institut och företag undergräver lokala möjligheter till att fatta beslut. Den globala rättviserörelsen kritiserar egentligen inte globaliseringen i sig, utan snarare kapitalismens och USA:s världsdominans. Där de fattiga länderna får betala ett högt pris  där de rika länderna dikterar de fattiga ländernas villkor.
Det finns många som sagt att om man inte är med i EU kan man inte påverka inte då heller skulle jag vilja säga. EU är ingen solidaritetsförening även om man vill försöka få till någon form av samarbete EU är i grunden en ekonomiskförening som vilar på liberala och marknadsekonomiska ideer. Det är först och främst en handels organisation en klubb för rika länder att diktera handelsvillkor. Kärnan i det europeiska samarbetet har traditionellt sett varit att skapa en gränslös inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, kallade ”de fyra friheterna. 
GATT som stod för för general agreement of trades and tariffs är ett multinationellt avtal som gäller att minska tullavgifter mellanländers affärer på vissa varor varor som inte är med i avtalet är produkter som traditionellt varit huvudsakliga näringar i tredje världen som textilier och jordbruksprodukter. World trade organisazation tog över mötena och överenskommelsen i och har fortsatt i samma anda. Ett problem är att många konferenser om hållbar utveckling och minskad fattigdom inte sätter detta i sitt ekonomiska och ideologiska sammanhang. En del av de ekonomiska företeelser  som jag beskrivit är historia men andan finns kvar där de rika ländernas agenda alltid är dold för de fattiga där företag och banker utan någon demokratisk förankring får ett stort spelrum . Det är inte samarbetet som vi har något emot det är ideologin om marknaden som enda rörelse och att marknaden alltid får företräde före välfärd sjukvård gemensamma skattepengars ändamål.

lördag 21 januari 2012

Juholts avgång

Juholt avgick idag med omedelbar verkan och analyserna lät inte vänta på sig. En fråga är hur man kan lägga en partiledares fråga om avgång eller inte i händerna på borgerlig media. Deras beskrivning av Juholt som skurk och fifflare och att de helt ignorerar det faktum att utrikesministern varit inblandad i folkmord som styrelseledamot i Lundin Oil .Statsministerns fru är numera föremål i en utredning om korruption och grovtrolöshet mot huvudman och media tiger still....
Jag ser flera problem med arbetarrörelsen i stort  otydlig politik och en splittrad ideologisk grund. Vi har förflyttat oss från självklar solidaritet till självklar egoism . Arbetarrörelsen måste slå vakt om rätten till arbete, rätten till trygga anställningar rätten till facklig organisering. Rätten till en gemensam välfärd som finansieras med skattepengar. Processer börjar i att titta på den egna organisationen på den egna demokratiutvecklingen på den egna ideologin det har socialdemokratin missat och där ligger krisen inte i Juholts påstådda hyresfusk eller uttalanden.

Segregation

 Jag tycker inte att skolpolitiken idag dryftar till att alla barn ska få en bra utbildning  dagens skolpolitik permanentar en segregation mellan vi och dem. Jag vet inte hur många gånger jag läst läs och reflektera och så handlar det om min 11 årings historieläxa diskutera kring fortsätter instruktionerna som om det handlade om gymnasiet. Eleven ska självständigt kunna diskutera hm vilken 11 eller 12 åring kan självständigt diskutera ? Om man ska vara krass så blir det barn till akademiker och det är mammas och pappas analys.
Många undersökningar visar att utslagskolor faktiskt ger ett sämre resultat än skolor som är demokratiska och har en grundläggande intention om atta alla ska klara skolan. Inte heller är projektskolan den skola som får barn att bli duktigare.  Jag tror att det handlar om besparingar som gjorts i skolor att läromedel inte finns tillgängligt att tillgängligt bibliotek inte finns alltid för att man drar in på bibliotikarien att man struntar i läxhjälp och att man anlitar vikarier utan grundläggande kompetens, eller att någon på skolan som kan verkasamheten men inte är lärare får passa en skolklass. Det här är en stor del av segregation ....
Jag är trött på tjatet om massinvandring eftersom att man med en enkel ekvation kan visa på att det inte pågår någon sådan. Idag, diskuterar vi hedersvåld fast vi borde oftare kanske diskutera mäns våld mot kvinnor . Hemmet är farligt för alla kvinnor som utsatts för våld i nära relationer det är fler svenska kvinnor som blir slagna eller dödade i hemme än utländska. Särskiljandet ger segregation och" ett ja ha var det utlänningar nåja kanske tillhör det kulturen" och så blir det legitimt. Mäns våld mot kvinnor är aldrig legitimt.
Än värre när skolor ska få avgöra om det ska vara tillåtet med slöja typ. I konsekvensens namn borde väl då distanskurser förbjudas där läraren inte kan se sin elev i ögonen ?
Jag kan tycka att det är en märklig liknelse som Björklund gör när han jämför en Chador med en rånarluva vilket bara anspelar på en knepig  argumentation om muslimers påstådda terror verksamhet. Detta sker i riksdagen under en partiledardebatt och Björklund spelar SD och Jimmie Åkesson i händerna. Segregationen permanentas av sådana uttalanden
Särskilj inte se att våld är våld att orättvisor arbetslöshet bostadslöshet är precis lika besvärligt vem det än drabbar.

fredag 20 januari 2012

Klassresa att ha och inte ha


Här växte min pappa upp i ett rum och kök i Högfors vid bruket

Jag tänkte på klass idag och visst har klass betydelse, och klass får mer betydelse när den förnekas. Det anordnas klassresor med buss och guide på både skämt och allvar. Det är enklare än så ta 58ans buss mellan Bergsjön och Brottkärr om du vill göra en klassresa, eller om du vill göra en resa mellan två samexisterande världar där människorna i dessa världar sällan möts. Där medellivslängden för kvinnor skiljer 3år mellan Bergsjön och Askim eller fördelningen av vårdcentraler i centrala Göteborg  och Bergsjön som bara har en enda trots att Bergsjön har en genomsnittlig sämre folkhälsa. Bostädernas utseende skiljer sig markant de stora villorna vid havet, jämfört med Bergsjöns flagnade fönsterkarmar från miljonprojektet som för länge sedan sett sina glansdagar. Egnahems husen i Utby där arbetarna på SKF kunde bygga ett litet hus och de obligatoriska odlingslotterna för att dryga ut en sinande kassa. Mina barn frågar mig på väg till havet när vi går igenom Hovås om det verkligen inte bor fler en en familj i husen . Det är en familjs hus säger jag . Det är skillnad på folk och folk och klassresorna är inte avslutade vi är inte jämställda eller jämlika på något sätt. De rika har fått mer och de som var fattiga har fått mindre en endaste procent äger 40% av den samlade förmögenheten i Sverige. Barn fattigdom finns att säga att fattigdom är lika med Afrika är ett dumt moderatskämt fast moderaterna säger det på allvar. Alla har inte råd med cyklar skolresor eller semester ändå så vill lärarna att barnen ska beskriva semester på vintern och på sommaren för en del blir det bara drömmar. Det är skillnad på att ha och inte ha och skillnaden blir allt större och allt mer kännbar för den som inte har.  På Ånässkolan i Göteborg så hörde jag detta på skolgården hur en lärare talar om för en kille med 4 syskon och där föräldrarna var flyktingar från ett land långt bort i fjärran ;att hans föräldrar minsann fick barnbidrag och kunde köpa ett par skor till en 8åring som tyvärr växt ur sina skor. Det svider i själen det svider i hjärtat för här möts det rika fisförnäma Örgryte med Bergsjön där den som inte har får veta att han inte har....Jag ser hur pojken försöker dölja hålet i skorna och de faktum att de är för små, under de kommande veckorna på bänken utan hela gympaskor får man inte vara med....

torsdag 19 januari 2012

Vänsterpartiet Storstockholm - Vänsterpartiet polisanmäler Stockholms läns landsting - Mynewsdesk

Vänsterpartiet Storstockholm - Vänsterpartiet polisanmäler Stockholms läns landsting - Mynewsdesk
Jag har tidigare skrivit om den köphysteri som råder och den rea som det moderatstyrda landstinget i Stockholm bedrivit för 600.000 kunde man få en vårdcentral som två år senare såldes för 20 miljoner till Capio. Det handlar tyvärr inte om en vårdcentral utan om många som sålts billigt och där privata riskkapitalbolag tjänar storkovan på vårdcentraler. Det är våra skattepengar som äts upp pengar som skulle gått till vård för den som behöver vård.
Moderaterna har lanserat begrepp som vård gallerior och inpräntat att det enda som är bra är valfrihet. Hur nu en patient kan göra ett val utan kunskaper om vilka medicinska metoder som har evidens att vara effektivast.Det vet inte en lekman utan de är hänvisade till reklam ett trevligt leende och löften om korta väntetider. Pengarna styr allt mer och den fria marknaden gör att Stockholms friskaste befolkning har i särklass flest vårdcentraler och flest specialist mottagningar och befolkningen i Botkyrka har två specialister och ungefär lika många vårdcentraler.
Det har funnits intentioner om att sjuksköterskor skulle kunna starta eget och höja sin lön och sin status så blev det inte. Det var många sjuksköterskor som startade eget men de blev snabbt uppköpta eller utkonkurrerade och gick i konkurs. Den mångfald som man hävdade att det fanns behov utav har ersatts av tre jättar Capio Aleris och Carema  de tjänar storkovan mest på förkylningar och kroniskt sjuka älder och personer med psykiatrsika funktionshinder får betala priset.
Skattepengarna gick inte till sjukvård den investering som Stockholms läns landsting gjorde när de en gång i tiden startade upp  och etablerade vårdcentralen reades ut till ett pris av 600.000 naturligtvis har uppbyggnaden och den höga kompetensen inom landstinget kostat mycket mer någon blev också rik på affären och det var inte skattebetalarna

onsdag 18 januari 2012

Miljön!

Miljön inför 2010talet står inför att vara eller inte vara. därför kan inte alla småbarnsfamiljer ha två bilar.  Vi har ingen alls och vi har 6 barn. De som ändå tar bilen får betala biltull de miljöhot vi står inför är betydligt värre. Politiken inom regionen skall möjliggöra att människor faktiskt kan klara av ett liv med kollektivtrafik.
Kolllektivtrafiken måste bli bättre och bli ett alternativ till två bilar. Folk är allvarligt oroade över att de ska betala biltullar och hur fattiga de då skulle bli men borde kanske vara mer oroade för existensen av liv. Ett alternativ är att inte ha någon bil och att ta det kollektivt i bilpoolar eller ta bussen alla kan hjälpa till alla kan hejda floden . Jag lovar att det faktiskt fungerar och tänk lite grann på den globala uppvärmningen  vi har nu året 2012  vår absolut sista chans att hejda tänk på att klockan snart är 5 i 12 och tiden för förändring rinner ut. Göteborgs problem kommer dock inte vara väg förbindelser i framtiden utan snarare hur mycket av staden som faktiskt kommer ligga under vatten.

torsdag 12 januari 2012

Sjuksköterskans julnatt

Under veckan så framkom det att en läkare fått 30.000 för att arbeta under julnatten och sjuksköterskorna fick ett extra påslag om 400 kr. Sjuksköterskor kan inte förhandla vid beordring så det eviga ältandet om att sjuksköterskor inte kan förhandla faller. Sjuksköterskors strejkrätt är begränsad eftersom att det anses samhällsfarligt vilket läkare har också visa begränsningar. Linköpings Universitetssjukhus köpte möjligen tjänsten av ett bemanningsbolag sjuksköterskor och läkare och för ett tillräckligt högt pris fick de en läkare att arbeta. Problemet med för få sjuksköterskor löstes genom att beordra . Det är inte försvarbart det är inte rättvist och en konsekvens av ett borgligt styre. Jag tänker absolut inte glädja mig åt en doktors höga lön för en julnatt utan ser det som ett skamligt förslag. Sjuksköterskor bekostar sin vidare utbildning själv medan läkare får lön. Sjuksköterskor och även undersköterskors arbete är en förutsättning för en välfungerande sjukvård . Våra yrkesgrupper står för en god kvalitet och har gjort att svensk sjukvård är bäst i världen. Prioritera sjuksköterskor och undersköterskor framför hyrdoktorer!

onsdag 11 januari 2012

Hemlösa

Antalet personer som inte har ett hem ökar även om antalet personer som faktiskt bor utomhus inte ökat så är antalet även där konstant. Det är idag 800 sökande till varje lägenhet på boplats Göteborg men alla är inte hemlösa i den bemärkelse att de bor på gatan inte ens de flesta sökande. De som är utanför systemet är utanför och där bör det göras något drastiskt liksom att det drastiskt bör göras något åt bostadsbrist i allmänhet. Människor med psykiatriska funktionshinder har svårt att söka bostäder , svårt att sköta bostäder och svårt att på rätt dag betala sin hyra de borde få bättre hjälp av kommunen och inte enbart hänvisas till härbärgen hos frivillig organisationer. Det är en grupp människor som behöver mycket stöd och praktisk hjälp och specialistkunskap.
Bygg billiga lägenheter och begränsa utslagning. Arbetssökande har inte en chans liksom de som har ärenden hos kronofogden . Vi lever i ett samhälle där fattiga fått 11% mindre att leva på och där 1% äger 40% av den samlade förmögenheten i Sverige. Sjukskrivna som blir utförsäkrade arbetslösa som utförsäkras missbrukare psykiskt sjuka. Vad har regeringen gjort för att minska hemlösheten och risk att hamna i ett utanförskap? Ingenting de har försämrat villkoren för de som av olika skäl inte kan arbeta. Under snart 6 års tid har de trummat ut ett budskap om att bidragstagare är sämre människor som oftast missbrukar samhällets resurser och låter sjuka leva på svältgränsen. Fusket som antogs vara stort hamnade på 0.04% försvinnande få . Ett sätt att arbeta mot utslagning är att arbeta med prevention inom mödra -och barnhälsovård liksom att arbeta preventivt i skolan att sänka arbetslöshet på riktigt genom fasta arbeten och minskad användning av bemanningsföretag. Vi som har förmånen att vara friska och kunna arbeta skall betala för dem som inte kan det är vår förbannade skyldighet.

måndag 9 januari 2012

Partiskatt och förbud mot bemanningsföretag

Jag har också politiker förakt ibland för personer som tar ut stora belopp i arvoden på skattebetalarnas bekostnad och där pengar går till middagar och annat som egentligen inte har med politiken att göra. Under kongressen så fattades ett beslut om partiskatt vilket betyder enkelt förklarat att ingen får ta ut en lön på mer än 38.500 före skatt.Det ger en garanti för att Vs politiker inte blir rika på sina uppdrag pengarna kommer gå till partiet.
Ett annat viktigt beslut var att förbjuda bemanningsföretag vilket är en väg för att minska otrygga anställningar ett steg i rätt riktning. Idag låter man visstidsanställda gå för att billigare ta in bemanningspersonal liksom att det framkommit att bemanningsföretagen inte haft så schyssta villkor för sina anställda. En viktig fråga är också att driva 6- timmars arbetsdag idag bekostar kvinnor själva sin arbetstidsförkortning särskilt vanligt är det i vårdyrken därför att det är tungt.

lördag 7 januari 2012

Våld och heder?

Jag hoppas hjärtinnerligen att kongressen avslår motionerna helt om hedersvåld. Separera inte våld mot kvinnor utan se allt våld som förkastligt . Kvinnor och unga flickor, som utsätts för våld i nära relationer riskerar att dö i förtid på mitt språk kallas det högre mortalitet.  Kompetens om våld i nära relationer är viktigt men absolut inte självklart när kvinnan väl söker vård . En undersökning som gjordes bland personalen på akuten så var det många som ansåg att kvinnan hade sig själv att skylla och personalen ansåg inte att de skulle var behjälpliga med dokumentation av skador. Trots att man då vet att det är en kvinna som riskerar att dö många år i förtid och att hon är utsatt för ett brott. I alla andra situationer där patienter utsätts för brott dokumenteras skador och bevis samlas in och personalen är fantastiskt samarbetsvillig.
Tyvärr är risken stor att man ansluter sig till en kulturrevisionism där våld mot kvinnor blir mer okej i en föreställning om att det ingår i en kultur. Mäns våld mot kvinnor handlar om könsmaktsordning genomgående och är alltid oacceptabelt.

fredag 6 januari 2012

Demokrati är häftigt

Då har kongressen valt Jonas Sjöstedt till partiordförande vilket föranledde ett massivt media uppbåd  och  jag vet inte om jag och media sitter i samma kongress sal eller om jag missar något essentiellt. Jag har hört en mycket bra debatt där det förekommer meningsskiljaktigheter dock inga grundläggande. Aftonbladet har satt rubriken Ett parti på fall  och en svartvit ruin som illustrerar detta förfall.... Uppenbarligen- Jag har missat det väsentliga i sådana fall för jag upplever en konstruktiv diskussion och att PS vid mer än ett tillfälle jämkat sig till förmån för motioner och yrkanden en bra stämning i debatten.  Andra partier har inte en öppen debatt varken i val av partiledare eller en debatt om arbetssätt och politik. Demokrati är inte förfall även om det börjar bli ovanligt generellt med öppenhet. Poltik måste vara öppenhet demokrati men också debatt och mångfald.
Grattis till Jonas Sjöstedt !

Kongressen live!

Idag skriver SvD att feminism kommer prägla Vs val och då blir jag stolt och ser hopp om framtiden samtidigt som att partiledarvalet inte får överdrivas.

 Politiken bygger vi tillsammans och i skrivande stund har kongressen fattat ett viktigt beslut om att behålla strategiprogrammet men att vissa skrivningar kommer göras om vilket visar på en bra debattt. Demokrati är att lyssna in. Jag är glad för att debatten stundtals är tuff och att argumenten är skiftande och att ombuden ibland ändrar linje . Det är inte splittring det är en process vi strävat efter n öppen debatt och där vi bygger en vänster för framtiden tillsammans  

torsdag 5 januari 2012

Delat ledarskap är inte feminism

 Delat ledarskap är inte en feministisk strategi, det finns ingenting som säger att två ordföranden gör att kvinnors frågor. Just nu debatteras delat ledarskap på kongressen där jag bloggar live . Det finns bättre sätt att arbeta feministiskt. En manlig och en kvinnlig partiledare är inte svaret på vår feministiska offensiv . Jag vet att jag föreslog på denna bloggen att kongressen skulle ta ett steg mot ett delat ledarskap men i ljuset av diskussioner kring stadga och demokrati så kanske vi ska stanna lite och utveckla feministiskastrategier som  6 timmararbetsdag, minska kvinnors gratisarbete som vårdav äldre anhöriga , barnomsorg och i hemmet.

onsdag 4 januari 2012

Då var det dags för kongress

I morgon tar jag tillsammans med Göteborgsdistriktets delegation tåget till Uppsala . Jag har förmånen att följa med som ersättare och kommer därför följa kongressen lite vid sidan av och jag kommer  skriva på bloggen, skriva lite kongressbevakning för Röd avgång  .
Frågor att fokusera kring är strategi dokumentet om hur vi ska arbeta och vilka frågor vi ska fokusera på. I strategidokumentet ingår feminism och fokus på kvinnors villkor såväl i vardag som i politiken.