torsdag 22 mars 2012

Hindra hatet att bli hat

Den man i Malmö som sköt ett antal människor med rasistiska motiv beskrevs som en ensam och galen gärningsman möjligt men han hade tillhört en rasistisk organisation som kallas sanningsrörelsen. Hatet är de dock inte ensamma om det finns som jag skrev igår en uppsjö av rasistiska inlägg på internet av den karaktär att det aldrig skulle passera på ett torgmöte eller i dagspressen utan rättsligt efterspel. Svensk media beskriver ofta den religiösa terrorn som nätverk och islamistiska fundamentalistiska grupper.Den politiska terrorn dominerar i Europa. Anna Lena Lodenius har i en rapport om terrorism och terrorismens orsaker tittat på dessa faktorer.

  • Att någon/några brinner för en idé och ser våldet som en del av en politisk strategi, t ex för att uppnå ett politiskt mål (ett instrumentellt perspektiv)
  • Ett sätt att manifestera identitet, trots, hämndkänslor eller mod (ett expressivt perspektiv).
  • En kombination av de två tidigare nämnda perspektiven men där dådet mer är ett utslag av intern gruppdynamik (ett organisatoriskt perspektiv).
Igår var  det  internationella dagen  mot  avskaffandet av  rasdiskriminering och GP skrev idag om att Streteredskolan delar ut stenciler där eleverna ska översätta vissa ord som neger. Denna dagen om avskaffandet av rasdiskriminering behövs då många slentrianmässigt använder nedsättande ord till och med i grundskolan. Ett av mina barn fick en stencil om vilken färg det var på skinnet och var de bodde i vilket land och vilken världsdel. Hallå 30talet ringde och ville ha tillbaks sin rasbiologi....
Hur lär man sina barn att neger är ett rasistiskt och ett kränkande ord som man inte använder? Det här med internet gör inte saken lättare för det man inte säger rakt ut kan man skriva där och ofta ganska anonymt. Sarkozy gick ut idag och ville förbjuda fransmännen att besöka hat sidor. Detta efter att sju människor fallit offer för en terrorist. Hindra hatet att bli hatsidor på internet är kanske en  bättre strategi.

onsdag 21 mars 2012

Från internet till riksdagen

Jag stod vid vallokalen tillsammans med de övriga partierna på valdagen 2010 och där stod en småbarnspappa och delade valsedlar för Sverige Demokraterna . Vad drev honom att ansöka om medlemskap i ett rasistiskt parti? Han skulle troligen inte stått där för tio år sedan då partiet fortfarande hade brandfacklan som parti symbol med blåsippan så kanske det var lättare. Med folkdräkter folkmusik och bilder på svensk landsbyggd så vinner partiet kanske fler med en retorik som handlar om syndabockar så kanske någon känner identitet trygghet vad vet jag. Jag gör en analys nedan av argumentation kring framväxten av högerpopulism och högerextrema grupper.

 Att ha blivit i fråntagen något eller känslan av att ha blivit fråntagen något blir en drivkraft i extrema rörelser. Arbetslöshet att ha blivit av med sitt arbete och därmed tryggheten och sin försörjning. Högerextrema grupper är stora i byar  och orter där arbetslösheten är stor. I Västra Götaland kan Grästorp nämnas där 2,8% röstar på ett nazistiskt parti.
Partier har gjorts rumsrena som Sverige Demokraterna som tidigare har varit ett parti med fascistiska och nazistiska inslag med ett ursprung ur Bevara Sverige svenskt  och Nordiska Rikspartiet . Det sitter inga skinheads i partitoppen utan fyra akademiker. Argumenten har i sin rasistiska ursprungsversion blivit mer sofistikerade och mer allmängiltiga och vänder sig till en bredare grupp. Partiets symbol är en blåsippa tidigare var det en fackla. Det finns dock en essens från ett brokigt förflutet och det är rädslan för uppblandning , och svenskfientligheten.
 De menar att deras analys är den enda rätta och den främlingsfientliga analysen som ger invandrare med muslimsk bakgrund skulden för i princip alla problem i samhället är den enda rätta. Den som vill diskutera arbetslösheten tar inte i problemet om han eller hon inte diskuterar med en främlingsfientlig analys anser företrädare för SD. Jag hörde både Kent Ekeroth och Björn Söder säga detta  flera  gånger i en interpellations debatt mot Tobias Billström då han inte svarade som de önskade nämligen att det är kostnad med invandring. Ibland kommenterar SD politiker min blogg och talar om för mig att det är jag som är odemokratisk men då enbart för att jag inte håller med dem i deras främlingsfientliga problemlösningar. De hävdar ibland att jag vill hänga dem och andra våldsamma handlingar som jag inte givit uttryck för. Jag har givit uttryck för en annan åsikt och det är helt i enlighet med demokratin och yttrandefriheten Jag har letat fakta som står emot deras förenklade påståenden och svarat sakligt.  Vi har rätt att tycka vi har rätt att uttrycka vår åsikt.Vi har inte rätt att hota någon eller förtala en grupp varken på torgmöten eller på facebook eller i riksdagens kammare.


Är det en risk för demokratin? Ja, för enskilda som drabbas av det höger extrema våldet  så blir det en risk men den största risken är att vi faktiskt sänker ribban för vad som är hets mot folkgrupp i allmänhet. Liksom att vi går med på en hårdare flyktingpolitik, går med på förbud mot viss klädsel som anses "för" kulturell. Olika sociala forum borde ta ett större ansvar för att stävja rasismen men det räcker inte. Det räcker inte att svara rasistiska inlägg. Facklig organisering ser man som motkraft mot rasistiska och höger populistiska partier och det är viktigt att då främja organisering i facket. Demokratiserings processer med ökad närvaro av politiker , kraftsamling för att lösa arbetslösheten i glesbygden. En ökad diskussion om jämställdhet och feminism. En skola för alla där demokrati och jämställdhet är grundläggande.

tisdag 20 mars 2012

Internet är inte på låtsas

Jag kommer skriva en serie om det massiva hatet på internet och den rasism som sprids där. Det kan vara bra att påminna om att lagar om hets mot folkgrupp faktiskt även gäller på internet som i det offentliga rummet. Flera rasistiska organisationer har lagt ut rent antisemitiska texter, förnekelse av förintelsen, men även  tilltänkta våldsamheter  mot både judar och muslimer. Det talas i dessa rasistiska forum  om sammanslutningar antingen av judar eller muslimer om att vilja ta över och ofta framförs en tanke om att judar skulle äga media liksom någon dominans inom bankväsendet. Jag har mycket svårt att tänka mig att någon skulle i något annat offentligt sammanhang få stå och säga sådana saker som ett torgmöte eller på en insändarsida i dagspressen. Det är dock så att samma lagar om hets mot folkgrupp gäller såväl på torget som på internet.  Det finns numera nazistiska partier som fått mandat i kommuner Svenskarnas parti som tidigare var en gruppering som kallade sig nationalsocialistisk front. De fick ett mandat i Grästorp 2010. Nationaldemokraterna har några mandat i Södertälje Nationaldemokraterna är en utbrytargrupp ur Sverige demokraterna.
I somras aktualiserades näthatet  med terrorattacken på Utöya och bomben i Oslo och dryga halvåret senare så är aktiviteterna de samma.  Rasismen är verklig ibland får jag för mig att man tror att cyber världen inte är på riktigt. Det är några världsfrånvända typer bara. Den norske terroristens motiv var att döda ungdomar  i AUF därför att ungdomarna stod för mångfald och antirasism. Terroristen var rädd för massinvandring av muslimer och ansåg att han var en soldat som utkämpade ett krig. Det senare utmärker en psykiatrisk diagnos men hatet mot muslimer hade kulminerat på internet under vår och sommar 2011 och retoriken finns såväl hos de extrema våldsbejakande grupperna som hos  Sverige Demokraterna. Sverige demokrater  skrev på sin hemsida och personliga bloggar om hur muslimerna tog över det svenska samhället. Kent Ekeroth  (SD)blev nyligen ombedd att ändra en text i riksdagen då den ansågs riskera en rättslig process eftersom innehållet var tydligt rasistiskt och kunde utgöra grund för hets mot folkgrupp. Rasismen idag är inget fenomen som bara finns i små avgränsade grupper som är isolerade det är ett öppet hat. Där man hävdar arabisering som hot islamisering som ett ännu värre hot hot mot vår välfärd och vårt samhälle. Argumenten som de anför är grundlösa väldigt få terrorbrott utförs av muslimer det är betydligt mer vanligt med terrorism av politiska skäl mer än 99% har politiska förtecken utan någon religiös koppling.

Alexandra Pascalidou sade på ett möte mot främlingsfientlighet 14e mars att det är dags för en antirasistisk renässans.
Vi kan inte ha en öppen smutskastning av muslimer på nätet som aldrig riktigt besvaras smutskastningen är också förbjuden enligt svensk lag. Det är inte bara muslimer som attackeras på ett skamligt sätt antisemitismen har ökat i internet världen , hatet mot HBT- personer hat mot färgade hat mot romer.  
Utöya hände på riktigt och hatet som finns på internet är på riktigt.Vi måste på något sätt visa att vi inte accepterar en hat och våldskultur varken på internet eller i det offentliga rummet om vi vill kalla oss civiliserade människor som står upp för allas lika värde.

måndag 19 mars 2012

Facebook statusar och hur försörjer sig nättroll?

Som en löpeld på facebook sprider sig en  status om att Svenska för invandrare den sk  sfi -bonusen hotar äldreomsorgen. Det gör den inte det är ett ersättningssystem för SFI-studier om högst 12.000 kronor om man klarar D-kursen det finns lägre bonus om man klarar B respektive C kursen med minst godkänt som betyg. Ekonomisk ersättning från migrationsverket som är en statlig institution finansieras med statliga pengar. Äldreomsorgen finansieras med kommunalskattemedel till stor del och till mindre del med statsbidrag. Det är endast 18 % som delats ut av de budgeterade 100 miljonerna .  Att lära sig svenska är naturligtvis viktigt men kanske inte alltid så lätt särskilt inte för den som inte har gått nio årig grundskola och tre år på gymnasiet utan kanske bara haft tillgång till skola någon gång ibland.
Det blir en dubbelt bestraffande argumentation när 1) invandrare tar våra jobb 2) invandrare lever på bidrag för det är så rasister och invandrarfientliga grupper argumenterar.  Börjar invandrare   slita och släpa med arbetsuppgifter som vi ratar så kommer de och tar jobben, om de lär sig svenska på dagtid för att kunna arbeta och uppbär någon form av ersättning så är det också fel
.Invandrarfientliga grupper har någon slags joker som de alltid drar vid alla former av politiska diskussioner särskilt flyktingpolitiska diskussioner om att precis allt är invandrarnas fel..  Nu verkar det som de själva har obegränsad ledig tid att besudla varje socialt forum på internet med sin rasistiska och ytterst primitiva propaganda. De fullständigt översvämmar varje kommentatorsfält med sin dynga Hur försörjer sig  egentligen rasistiska nät-troll?
Kent Ekeroth ondgör sig på SVT debatt om att vita svenska män kränks för att kraven till polishögskolan har sänkts  att de aldrig slagit Ekeroth att det kanske var just därför sänkningen gjordes att vita svenska män inte var så jäkla duktiga på svenska provet och inte heller på fys-testet och inte är några ess på högskolan överhuvudtaget...
För att avrunda så ser jag ett problem när statusar på facebook läggs ut av olika invandrarfientliga grupper för att ställa en grupp mot en annan. Den status jag syftar på påstod att SFI- bonusen skulle bli 25.000 kronor vilket var helt fel och insinuerade att detta skulle tas från de stackars gamla på hemmet vilket också var helt fel. Dessutom så är den vanligaste SFI studenten som får ut sin bonus en amerikan med god inkomst.  

lördag 17 mars 2012

Kö till Clara kyrka

Till Clara kyrka köar människor för att få soppa därför att de är fattiga . Alliansens politik som gjort rika rikare och de redan fattiga fattigare. Till kyrkorna i Göteborg kommer fattiga människor för att få bröd mat blöjor kläder. Det är en annan bild än den som Reinfeldt väljer att tala om. I Göteborg kan man åka 58ans buss mellan Bergsjön och Brottkärr för att se två helt skilda världar där människor ytterstsällan möts..
 Över 200.000 barn klassas som fattiga i Sverige men moderaterna nya som de gamla hävdar att fattigdomen är relativ och fattigdom är förknippat med Afrika. Ett annat argument var att föräldrarna skulle tänkt till och inte skaffat en massa barn som de ändå inte kunde försörja, jo en moderat ledamot i socialnämnden i en skånsk stad tyckte så.Många ensamstående med barn heltidsarbetande inom låglönesektorn  har utan att leva något lyxliv precis lika mycket inkomster som utgifter ofta ett litet minus och lån från närstående. Det finns inget som heter åka på semester varken sommar vinter eller höstlov men det kanske går att leva med. Det finns inga pengar till julklappar eller fritidssysselsättning och visst man kan ta en gratis promenad i skogen men det absolut värsta är att det faktiskt inte finns några marginaler om föräldern blir sjuk och inte ens marginaler för kortare sjukfrånvaro.  Enligt en rapport från Rädda barnen så löper ensamstående och utlandsfödda föräldrar betydligt högre risk att bli fattiga och med fattigdom menar de en lägre disponibel inkomst om 11.500. Några områden sticker ut ifråga om fattiga hushåll och ett är Bergsjön där  växer 30% av barnen upp i fattigdom.  Alliansen tog en femhundring från de fattigaste och sänkte en massa skatter, så att de som redan har en hög inkomst får 5000 kronor mer varje månad. Den sista 500 gjorde skillnad för den ensamstående småbarnsmamman det betydde att man vid sjukdom ändå visste att man kunde ge sina barn mat.
 En moderat riksdagsledamot har uttryckt sig så här i frågan om barnfattigdom

Bilden av fattiga barn passar in i det behov vi tycks ha i Sverige av att jämföra ekonomiskt utfall, ekonomisk frihet och köpkraft. Den göder känslan av orättvisa hos föräldrar med invandrarbakgrund som är bidragsberoende och har lägre sysselsättningsgrad än den inhemska befolkningen. De ser det som orättvisa att svenskarnas barn har eget rum och kan ta hem kompisar osv, medan de själva har sämre materiella villkor. Vi får upplevd orättvisa, upplevda motsättningar kring behov, resurser, värden, och de känslorna spiller över på barnen, eller tonåringarna snarare. 

Helena Rivière menar att det är en känsla folk har att de får stå och köa utanför Clara kyrka med sina barn för att få soppa att det skulle vara  en upplevd orättvisa Det är ingen upplevd orättvisa, det är en orättvisa när Helene och hennes partifränder i regeringsmakten ger de rikaste 5000 kronor mer per månad ett överskott som de inte behöver. Nu kommer någon fråga om jag tycker att det är fult att tjäna pengar. Ja jag tycker att det blir fult att tjäna pengar när det sker på bekostnad av vår gemensamma välfärd och de socialförsäkringssystem som vi byggt upp. Jag tycker att det är fult att tjäna pengar när några får gå till soppkök, när barnfamiljer får köa utan för stadens kyrkor för blöjor och välling. När fattigdomen ger en förkortad livstid på 12 år . Kanske en busstur med 58ans buss mellan Bergsjön och Brottkärr och att det är tolv levda år som skiljer  ändstationerna. Köerna utanför kyrkorna i nordost trasiga gympadojor, för små overaller flagnande färg detaljer som skiljer den ena verkligheten ifrån den andra . När man kommer till Askim skiner solen över de gigantiska villorna pensionärerna solar vid kallbadhuset och man ser det på människornas hela och exklusiva  kläder , på människors kroppar på tänderna att det är två helt skilda världar.Sluta prata om upplevelser av orättvisor hungerkatastrofer eller att allt är relativt. Sluta prata om att vi kan leva vår dröm  bussresan borde få oss att förstå att det faktiskt inte är så

fredag 16 mars 2012

om kvinnor

Igår tog Debatt på SVT upp SD-kvinnornas film och Christina Höj -Larsen som är flyktingpolitisk talesperson för Vänsterpartiet var med liksom flera organisationer som arbetar med våld mot kvinnor. Filmen som lanserades lagom till 8e mars handlar om hedersvåld fast egentligen är det ytterligare demonisering av muslimer. SD- kvinnorna säger att de har svar på frågorna som filmen väcker och slutscenen är ett svenskt par som tvättar bort blod från golvet. SverigeDemokraterna talade tydligt om inför valet 2010 att de är ett antifeministiskt parti. De vill minska anslag i genusforskning liksom i statligt finansierat jämställdhetsarbete och de tänker införa en mans dag eftersom att feministerna gått för långt när det gäller jämställdhet, och vill även begränsa kvinnors rätt till abort.  SD har opponerat sig kraftigt, när det diskuteras inom kommun och landsting att ge stöd och skyddat boende till papperslösa kvinnor  som misshandlas i en nära relation liksom all vård av papperslösa. SD har även lagt förslag om att kriminalisera personer som i sin vårdprofession eller som medmänniska hjälper en papperslös flykting. SD vill ju värna svenskheten och borde kanske känna till att hederskultur som fenomen även funnits i Sverige mycket utbrett, och att vi inte bekämpat det med demonisering och marginalisering utan vi bekämpade det med kvinnorättsrörelsens krav på allmänrösträtt
  Unga kvinnor bestämde inte alls vem de skulle gifta sig med de var tvungna att bevisa sin oskuld ,Att få barn utomäktenskapligt var fram till andra världskriget en stor skam i vissa mindre svenska samhällen säkerligen långt fram på 60talet.På 1800talet lämnades barn att dö hos änglamakerskor eller dödades av kvinnan själv så stor var skammen att föda ett barn utan att vara gift i Sverige  men också även under tidigt 1900tal då oäkta barn lämnades på barnhem och graviditeten doldes framgångsrikt, unga kvinnor dog av blödningar och infektioner efter en misslyckad abort. Skammen och rädslan för utanförskapet var mycket utbredd.
 Jag minns att jag hade vänner i Pingstförsamlingar när jag var tonåring som inte fick dansa, inte gå på bio och den som fick barn utan att vara gift fick gå till äldsterådet och be om förlåtelse för att få vara kvar i församlingen annars uteslöts kvinnan. Det här är sent 1980tal i Sverige. Flickor som frigjorde sig och revolterade fick höra att de var besatta av onda andar och att de skulle hamna i helvetet.
 Jag tror inte heller alltid att journalister och samhällsdebattörer faktiskt förstår att våld mot kvinnor  liksom ett ojämställdhet  i samhället är ett demokrati problem.
En kommentar från programledaren; Vad har kvinnors representation i riksdagen med saken att göra? Ganska mycket  skulle jag vilja svara för att inte säga allt. Vi har  haft ett samhälle där kvinnor inte var vatten värda utan sågs som någons egendom. För jämställdhet och kvinnors rättigheter har arbetet för allmän rösträtt och därmed representation varit avgörande för vår demokratiutveckling och möjliggjort krav på  förbud mot hustrumisshandel och rätt att använda preventivmedel  liksom rätt till abort. Det har således också möjliggjort rätt till avlönat arbete för kvinnor liksom rätt och möjligheter till högre studier.Christina sade gång på gång att ökade anslag till kvinnojourer ökad jämställdhetsarbete, rätt till arbete skola hälsovård ja det här som vi ser som välfärd. En ökad demokratisering och allas lika värde på arbetsplatser och i skolan. Det drunknade i debatten och det var synd det är nämligen  svaret på hur man bekämpar våld i nära relationer där hedersrelaterat våld ingår.

onsdag 14 mars 2012

Utflykt till verkligheten

Erik Ullenhag har flyttat sitt kontor till Rinkeby en vecka och ska ha möten där för att öka integrationen det blir lite fånigt nästan löjeväckande eftersom att Ullenhag står för en politik som ökat skillnaderna mellan låg inkomsttagare och höginkomstagare. En orättvis skola som gynnar barn till akademiker och missgynnar barn till arbetare,  arbetslösa, utslagna och invandrare en skola. Försämrad tillgänglighet och kvalitet på vård där vårdcentraler försvinner från förorten för att nyetableras i centrala stan. Miserabla bostäder där hyrorna höjs trots att hela badrummet är fullt av mögel, trots att handfat saknas och det drar från fönster.  Det handlar inte om att flytta ut en vecka per år inte heller att komma till Bergsjön under valrörelserna utan det handlar om att ändra politik.
Vad tjänade ungdomar i Rinkeby och Bergsjön på att restaurang momsen sänktes? Vad tjänar folk i Rinkeby på att få ett vårdval ingenting det blev ett antal vårdcentraler mindre ...så något val blev det inte inte ens uppfylldes löftet om ökad tillgänglighet. Vad tjänar skolbarnen i Bergsjön på friskolor? Inget alls snarare utarmas den kommunala skolan som redan var ansträngd. Nu tror Erik Ullenhag att en vecka kan öka integrationen liksom etablering av företag i förorten. Företagen ska kanske då inte behöva betala hela lönen och så kan man ge jobbskatteavdrag för att då få företagare att vilja anställa. Återigen så vill man sänka löner och sänka skatter. Personligen så tror jag inte att det kommer leda till någon massetablering i Rinkeby och Bergsjön utan kan bli ett sätt att få billigare arbetskraft liksom att företagarna kommer tycka att det är gött och få ett till avdrag på skatten. Inte rusade restaurangägarna ut och sänkte priser på maten och började anställa folk ? Kanske behövs det mer medveten politik med att bygga bra och billiga bostäder tillgängligvård utan vinstintressen som finns för att befolkningen i Rinkeby och Bergsjön behöver vårdcentralen. En skola där alla kan göra skolarbetet i skolan. Jag tror inte att det räcker med små utflykter till samhällets olycksbarn . Det måste till en förändring där alla räknas jämt inte en veckas besök... Att vara en del av folks vardag att göra politik och att förändra

måndag 12 mars 2012

Ett hjärta bakom siffrorna

En annan blogg heter hjärtat bakom siffrorna och bloggisten heter Camilla gift med Taher och tillsammans har de en dotter. Taher lever som papperslös i Sverige hans fru är svensk och även deras gemensamma dotter. Taher flydde hit blev kär bildade familj. Det var tydligen fel ordning i alla fall för migrationsverket som inte tar hänsyn till att Taher pågrund av rådande omständigheter i Iran faktiskt inte bara kan åka tillbaka och ansöka om uppehållstillstånd på Svenska ambassaden i Teheran . Inte heller tas någon hänsyn till att Taher är gift och har ett barn Inte heller hans sviktande hälsa då han lever under en fruktansvärd press var viktig för migrationsverket utan förra veckan fick de besked om avslag på verkställighets hinder . Jag vill också på något sätt förklara varför det inte är så himla lätt att ta sig till Teheran och få till en ansökan om permanent uppehållstillstånd.
Iran är en diktatur som tillämpar både dödsstraff och tortyr. Det räcker med att uttala sig regimkritiskt eller att du umgås med någon som gjort det . Det är inte ovanligt att personer som avvisats till Iran bemöts med misstro hämtas av polis misshandlas vid förhör. Ibland misslyckas avvisning därför att Iran inte vill kännas vid personer som flytt. I vissa delar tillämpas ganska primitiva lagar en sådan är ett Fatwa som betyder att du är ett villebråd vem som helst har rätt att döda dig för att du uttryckt dig nedsättande om islam. En mycket känd författare Salman Rushdie fick ett Fatwa uttalat på grund av sin bok Satansverserna av dåvarande Ayatollan Irans högsteledare. Domen är fortfarande inte upphävd. Om man googlar på Iran och Amnesty så finns det så många poster där Amnesty International  uttalar kritik mot Iran för att de konsekvent bryter mot de mänskliga rättigheterna att de blir svårt att räkna dem.
 Ingen människa väljer frivilligt att leva som papperslös i Sverige  eller i något annat land ofta handlar det om en sista desperat utväg.I  bloggen hjärtat bakom siffrorna så skriver Camilla om kärleken hopplösheten och kampenhttp://hjartatbakomsiffrorna.blogg.se/

fredag 9 mars 2012

Modig blogg

Idag tar jag strid för en annan bloggare som är betydligt modigare än jag och utmanar regimen i Iran med sitt liv som insats Han heter Ali Azari och Sverige tänker utvisa honom tillbaka till Iran.
 http://www.youtube.com/watch?v=vTLTMyReMBwhttp://www.youtube.com/watch?v=vTLTMyReMBw&feature=g-vrec&context=G213b357RVAAAAAAAACg&feature=g-vrec&context=G213b357RVAAAAAAAACg
Att våga utmana borde vara vitsen med en blogg  och att vilja förändra. Ali har gjort det Sverige vill utvisa honom men i skrivande stund har avvisning skjutits på framtiden.

torsdag 8 mars 2012

Internationella kvinnodagen

Min mamma var duktig i fysik när hon slutade gymnasiet 
,läraren: så vad ska du med ett stort A till du är ju kvinna.

Vad är feminism och vad firar vi idag?
Året var 1921 och det var första gången kvinnor fick rösta i Sverige. Det var ingen självklarhet utan ett 16år långt arbete som slutligen gav resultat. En seger för demokrati och en seger för kvinnorättsrörelsen.

En feminist är en person som anser att kvinnor är underordnade män och att detta förhållande bör ändras.Efter 100 år av kvinnokamp borde inte då förhållandet vara ändrat. Sverige som föregångsland ser ut så här kvinnor tjänar 80% av män gör. I ett förhållande på arbetsmarknaden så har kvinnors löner ökat med 8000 kr och män har haft en ökning med 16000 kronor. Numera är fördelningen mellan män och kvinnor i styrelser liksom i regering och riksdag mer jämlik mellan könen men valet av poster är fortfarande förutbestämt utifrån kön. Män är partiledare män är ekonomiskt insatta och är ekonomiska talespersoner. Kvinnor tar hand om  frågor kring vård omsorg skola.Kvinnor jobbar mer på obekväma tider, den grupp som oftast arbetar kväll, natt och helg är mammor som har barn i förskoleåldern . Kvinnor gör fler tunga lyft än de män som lönearbetar. Det gemensamma och obetalda arbetet i hemmet utförs av kvinnor som gör detta arbete 50 timmar per vecka och män gör 25 timmar per vecka. Den person som då säger att kvinnor och män är jämställda i världens mest jämställda land borde ta sig en funderare på vad jämställdhet är. Reklaminslag visar kvinnor som hemarbetande i reklam om tvättmedel städprodukter liksom schampo och smink. Män återfinns i Hornbach reklam som gör reklam för byggmateriel. Flickor får i genomsnitt prata och diskutera 3 minuter per lektion och pojkarna får 22 minuter.Flickor gör bättre resultat i skolan och kan komma in på sina förstahandsval men de väljer inte yrken inom naturvetenskap teknik ekonomi och IT.
Det är skillnad i ekonomiska förutsättningar liksom i arbetsfördelning av det obetalda arbetet där har strategierna inte varit tillräckliga. Förväntningar på vilket jobb eller vilken utbildning en kvinna ska ha är också cementerade i ett gamla föreställningar. Där flickor matas med barbie drömmen om att få vara den vackra omsorgsgivande och pojkar får tidigt tillgång till teknik som lego , byggsatser dator och IT.  
Det är över 40 år sedan mamma fick lägre betyg på grund av att hon var kvinna och samma resonemang finns kvar kanske inte så uttala,t men det finns, och lägger grund för ett ålderdomligt och odemokratiskt tankesätt att kvinnor inte har rätt till männens arenor trots 100 år av kvinnokamp.I år firar vi i Sverige internationella kvinnodagen för hundrade gången jämställdhet är ingen självklarhet inget som vi bara kan ta för givet. Den 8e mars är en dag för organisering och inte ett substitut för mors dag så inga tårtor inga kakor inga gratulationskort
Lön för lika arbete rätt till heltidslön och rättvis arbetsfördelning är en början

Min mamma i professorshatt

onsdag 7 mars 2012

Systerskap ger styrka!

Hur stärks kvinnors ställning i samhället? Jan Guillou som knappast är känd för en feministisk framtoning har ändå skrivit i Aftonbladet om att förbjuda heltäckande klädsel som burka och Niquab. En bättre strategi vore att öka medvetandet om att skolan inte är jämställd. Vid mätningar av talartid i klassrum så får pojkar mycket mera tid nästan vid beräkningar talar flickor i genomsnitt 3 minuter och pojkar 22 vilket blir sju gånger mer tid. Stökiga pojkar får också mer uppmärksamhet än flickor som mår dåligt. Att stödja flickor att prata mer borde vara prioriterat liksom pojkar borde få reflektera över hur de skulle kunna ta ett steg tillbaka och prata mindre.De senare förekommer inte på skoltid istället ger man flickorna skulden för passivitet på lektionerna. I tekniska och naturorienterande ämnen så räknas inte flickors prestationer på samma sätt som pojkars. PISA - rapporten har tyvärr enbart i media fokuserat på pojkars inställning till läsning inte hur flickor ska våga ta plats på NO-lektionen. Vilket borde vara lika viktigt! En skola som aktivt arbetar med jämställdhet läs demokratiserings processer gör bättre resultat. Jag anser också att ett feministiskt strukturerat arbete minskar förekomst av alla patriarkala system och minskar krav på religiös klädsel. Förbud riktade till vissa grupper bidrar inte till en ökad jämställdhet i skolan.
 Jag förstår att Jan Guillou inte riktigt vill debattera jämställdhet i skolan inte heller feminism eftersom han är en man som gör sin röst hörd, och med det resonemang jag ovan angivit så måste han reflektera och ge plats för kvinnor. Det är betydligt lättare att skriva inlägg om burkaanvändning istället för att öka kvinnors utrymme i skola, arbete och inte minst i debatten.

tisdag 6 mars 2012

Löneskillnaderna har inte minskat mellan män och kvinnor


För kvinnorsrättigheter  så behövs lite revolutionstänk att förändra att hitta strategier. Det händer inte så mycket och det är farligt att tro att redan vunna segrar kommer tas för självklart för all framtid. Vi ska nog inte se allt för optimistiskt och heller inte förlamas av pessimism. Josefin Brink skriver ,liksom Lena Sommestad tidigare om att kvinnors löner inte höjts lönegapet har inte minskat utan tenderar att bli större eller på samma nivå.. Män har drabbats av arbetslöshet i större utsträckning och de män som har jobb får mer betalt vilket kvinnor inte får så det är inte fråga om några jämställdhetsstrategier från moderaternas sida. utan det handlar om ökad arbetslöshet och om utförsäkrade kvinnor som är för sjuka för att arbeta.
http://www.newsmill.se/artikel/2012/03/01/arkelsten-bluffar-om-j-mst-lldhet
Foto Jöran Fagerlund

måndag 5 mars 2012

Skäl för Revolution

http://www.youtube.com/watch?v=QnE_gKbte30

 Det finns inga skäl för optimism 
 Det finns inga skäl för pessimism 
Det finns skäl för revolution

Lars Forsell

Inför 8e mars

Denna vecka kommer mina inlägg handla om feminism,därför att det snart är internationella kvinnodagen. Det är viktigt att alla dagar ägnas åt strategier som bidrar till ökad jämställdhet. Den åttonde mars är ändå viktig som en dag när vi särskilt uppmärksammar kvinnors villkor på arbetsmarknaden,ur ett ekonomiskt perspektiv hur kvinnors hälsa påverkas av rådande patriakala strukturer.
Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner har inte minskat under alliansens tid snarare tvärtom  istället för att dela på arbetet hemma så har vi fått RUT-avdrag som vi vanliga fattiga deltidsarbetande kvinnor inte har råd med. Istället för att diskutera jämställdhetens grunder så har alliansen myntat  ord som livspussel och verklighetens folk. Kvinnor står för en mycket stor del av det obetalda arbetet liksom att vi endast tjänar 80% av av vad männen tjänar. Kvinnor betalar mer när vården privatiseras. Kvinnor har betalat ett högre pris under de år då alliansen infört ändrade regler för sjukvårdsförsäkring och a-kassa. Sofia Arkelsten hävdade nämligen motsatsen och att kvinnor nu knappade in på männens inkomstökningar . Lena Sommestad från S svarade så här
"Problemet är att rapporten inte ger stöd för Arkelstens analys. Den gör i stället klart att skälet till att kvinnor får mer av sin inkomst från arbete är försämrade ersättningar i trygghetssystemet". 
Jobbskatteavdraget finansieras nämligen av sänkta ersättningar i socialförsäkringar

fredag 2 mars 2012

Vända ryggen till

http://expo.se/2012/vand-dem-ryggen_4812.html
Att vända ryggen mot SD. EXPO skriver att Sverige Demokraternas kvinnoförbund  kommer lansera en film om hedersvåld lagom till 8e mars. Strunta i filmen gå ut som vanligt och demonstrera mot kvinnoförtryck, våld i nära relationer, diskriminering på arbetsmarknaden.   Sverige Demokraterna  använder sig av vulgärpropaganda och en tyck synd om oss strategi för att vinna röster och sympatier. Troligen är den bästa markeringen och tydligaste avståndstagandet att bestämt vända deras torgmöten ryggen.  Vi behöver faktiskt inte lyssna på deras rasistiska och människoföraktande världsbild. Alex Bengtsson skriver primitiv och jag håller med.
Politiskt bör vi fortsätta med att öka jämställdheten att arbeta för fler jobb, arbeta mot diskriminering på arbetsmarknaden. Fler bostäder och en demokratiutveckling i skolan även en skola för alla barn.