måndag 17 oktober 2011

Var 90e sekund dör en kvinna pågrund av graviditetskomplikationer och graviditet är inte ens en sjukdom.  En viktig del är att satsa på att flickor får utbildning om man vill minska fattigdom och öka statusen för kvinnor i världen. Det är på skolbänken det börjar och det betyder att flickorna inte tvingas till hårt arbete eller giftemål  som flickor.Kunskap gör det lättare att ta lite mera makt och även lite mer makt över kroppen att själv kunna bestämma över graviditet, och hur många barn hon faktiskt vill ha. Det är betydligt lättare att förstå preventivmedel information om sexuellt överförbara sjukdomar om man kan läsa. Under tiden du har läst på min blogg så har en eller flera kvinnor hunnit dö, kanske i graviditets relaterad sjukdom som havandeskapsförgiftning, barnsängsfeber pågrund av att bakterier kommit in i blodet under eller i anslutning till förlossningen. Många kvinnor försvagas av infektioner som de bär på  sedan tidigare malaria, HIV och tuberkulos . Olagliga och därmed osäkra aborter kan orsaka stora blödningar och livshotande infektioner vilket gör att många kvinnor dör.Det är sannerligen inte mycket ställt med någon jämställdhet över huvudtaget. Det är inget nytt under solen utan har länge varit ett hälsoproblem för hälften av jordens befolkning och främst för dem som inte har hälsovård , mödravård .  Barnmorskor  på mödravårdcentraler var vårtlands kanske största hälsoreform tillsammans med BVC på 1930 talet men också kvinnors rätt till avlönat arbete och en skola för alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar