lördag 23 juni 2012

Antroposofernas rasistiska ideologi

Waldorfskolor bygger på antroposofi och är utformad av Rudolf Steiner i början av 1900 talet den genomsyrar hela Waldorfpedagogiken med sina andeväsen,livscykler,karma och reinkarnation.Rudolf Steiner var barn av sin tid och anammade rasbiologi han hävdade med bestämdhet att arier befolkade Atlantis. Atlantis är människornas härkomst innan de var i ett fiskliknande tillstånd.
Detta är ingen Svastika utan en symbol som används i ockultasammanhang
Hela den antroposofiska lärobyggnaden bygger på den samlade historisk-evolutionära rastypologi som Steiner lade fram i Aus der Akasha-Chronik och annorstädes. Nyckeln till denna typologi är rotras-doktrinen, som indelar mänskligheten i fem rotraser Vetenskap och folkvett. Man talar även om temperament särskilt hos barn och inte om utvecklings psykologi. Människan är fånge i sitt temperament och blir inte lycklig av att utveckla sig intellektuellt framförallt inte att ifrågasätta.
 Ideologin inom Waldorf går djupare än så.. Klassificeringen av människor är viktig inom antroposofin och inom Waldorfskolan barn ses utifrån sin kroppshållning, utseende och hudfärg. Personer med ett visst temperament ska äta viss mat och klä sig i vissa färger. De ska äta mat utifrån sin ras och sitt temperament.Och så fortsätter det.
 Enligt Steiner är den ariska rasen oberoende av yttre energier. Med sin stora främre hjärna är de kapabla att utveckla tänkandet och är därför de enda verkliga människorna. Att till exempel indianer dör ut är inte en följd av imperialism, utan något de vita gav indianerna för att kunna uppfylla sitt gudsbestämda öde – deras utveckling ska avslutas (Vom Leben des Menschen und der Erde – Über das Wesen des Christentums, Dritter Vortrag, Dornach, 3 mars 1923)."En själ kan vara inkarnerad i en ras som förfaller, men om denna själ inte själv gör sig ond, behöver den inte åter inkarneras i en nedåtsjunkande ras, den inkarneras åter i en uppåtstigande ras." Antroposofer försvarar sig med att de faktiskt är snälla mot de de anser vara mindre värda. Vara snäll är en sak men det räcker inte när det handlar om människors lika värde. En ideologi som så i grunden bygger på människors utseende, färg  och faktiskt även ras ska inte få ha skolor sjukhus eller vårdcentraler. Det hjälper inte att antroposoferna vaggar med huvudet himlar med ögonen och säger att de är snälla. Skolor skall tala om allas lika värde och rätten till ett kritiskt tänkande, vårdcentralen ska behandla dig utifrån dig som patient och ditt behov inte utifrån din ras eller ditt temperament. Det är rasism oavsett om de ser sig som andliga och visare än andra. Det är vanlig hederlig rasism ingenting annat och summa sumarum färgen på huden avgör inte hur lycklig du blir, den avgör inte ditt temperament avgör inte vilken mat du ska äta eller vad du kommer att bli som vuxen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar