fredag 17 februari 2017

Grundfundament

Det blir nästan absurt när kommunerna , riksdagen , rapport , aktuellt tv 4 börjar undra varför de ensamma flyktingbarnen inte vill leva. En orsak kan vara att hela det sociala sammanhanget på två minuter. De minuter som det tar att läsa upp en åldersuppskrivning och ett avslag.
Det händer något med oss som människor när vi inte blir trodda och så även med de barn och ungdomar som suttit i utredningar hos Migrationsverket.
Vad ska vi med alla terapeutiska krissamtal till när grundfundamentet som trygghet i form av rätt till uppehållstillstånd saknas? När det sociala sammanhanget krossas liksom drömmen om ett liv?
Redan nu finns hundra gatubarn i Göteborg det är inte barnen som är problemet utan det samhälle som sänder ut dem på gatan.
Kära politiker titta er i spegeln kan ni se er själva i ögonen och säga att ni gör rätt mot de ensamma flyktingbarnen, att ni har gjort allt som står i er makt för att de ska känna sig trygga och omhändertagna. Svaret är och förblir nej. De barnen och ungdomarna behandlas som strykpojkar som man kan göra som man vill med. De kan skickas från en plats till en annan inom loppet av 24 timmar, helt plötsligt kan de bli myndiga trots att den biologiska åldern snarare är 15.
Kommuner har börjat reagera på att den här gruppen ungdomar mår dåligt och vill nu utreda bra men själva grundfundamentet trygghet stabilitet och att finnas i ett sammanhang måste finnas med som viktig faktor. Finns inte det så hjälper tyvärr ingen utredning i världen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar