söndag 7 oktober 2012

Friskolor och antroposofuppror

Ett stort upprop bland waldorfentusiaster har funnits en tid men nu skickar en liten grupp antroposofer flera hundra mejl om dagen. De svar som de fått då frågan handlar om att deras lärarutbildning inte finansieras med statsbidrag så länge utbildningen inte innehåller krav på vetenskap och evidens. Detta ser dessa antroposofer som arrogans och förtryck. Det är inte arrogans det handlar om lagar och regler för högre utbildning ingenting annat.
Friskolor dränerar den kommunala skolan på pengar oavsett om det är ett aktiebolag eller en idéburen friskola. Waldorf har religiösa delar och ideologiska delar som jag som socialist och feminist inte håller med om, inte delar och inte vill ska finnas i svenskt skolväsende. Det handlar om synen på människor med en rasideologi som kanske inte är så framträdande men ändå finns. Den graderar människor utifrån färg där vita är högst i rangordning likaså handlar syn funktionsnedsättning som ett misslyckande från tidigare liv.
Waldorf idkarna tror att allt blir bra här i världen om människor blir harmoniska och finner en inre balans. De får naturligtvis vara troende på det sättet och skapa sina egna lärarutbildningar men dessa statsfinansieras endast om utbildningen baseras på vetenskap och evidens.
 
Friskolor skulle räddat Sverige från verkliga privatskolor nja kanske inte. Skolans uppgift är i första hand att utbilda barn och ungdomar och att det finns en värdegrund baserat på allas lika värde och jämställdhet. Friskolereformen har främst gynnat barn till mer bemedlade och missgynnat de mindre bemedlade. Ett system som bygger på skolpeng gör att friskolorna får pengar från kommunens budget för skola och utbildning. Ofta söker barn till akademiker sig till friskolorna som redan har det lite lättare än barn till arbetare. Än värre är att friskolor faktiskt kan lägga undan en del av vinsten till något fint litet skatteparadis. Kommunen kräver ingen redovisning en friskola behöver inte redovisa en krona av sitt bidrag. Styrelsen för friskolan kan avlöna sig själva och helt plötsligt kostar en styrelse 1,4 miljoner på en idéburen skola i nordöstra Göteborg. Det är mycket pengar som tas från utbildning så friskolan har inte räddat Sverige för riktiga privatskolor.Friskolereformen har banat väg för dem och banat väg  för ökade klyftor, ökat antal icke behöriga elever.  Konkurrensen har inte gjort friskolorna bättre inte heller den kommunalaskolan. Friskolorna har inte alltid hemspråksundervisning, de erbjuder inte stöd för de som halkar efter. Waldorf tycker inte att barn ska tvingas till att lära sig läsa eller räkna. Waldorfskolor använder inte läseböcker  och inte räkneböcker och i klass 1 är målet att kunna alla bokstäver, fylla pappret med färg och sticka. Det är inte den måluppfyllelsen som de uppgivit till skolverket. Skolan ska inte vara en affärsuppgörelse men inte heller ett andligt väckelsecenter. Båda möjliggörs av friskolereformen på bekostnad av kommunens pengar och på bekostnad av en rättvis och jämställd skola .

1 kommentar:

  1. Jag har läst dina inlägg om Waldorf och antroposofi och känner mig illa berörd. Du skriver att du som socialist och feminist inte vill att Waldorfskolor ska finnas i svenskt skolväsende. Bland annat pga "rasideologi" där waldorfskolor graderar människor utifrån färg där vita är högst i rangordning men även därför att funktionsnedsättningar ses som ett misslyckande från tidigare liv.

    Jag arbetar själv på en Waldorfskola och ser mig själv både som feminist och socialist, röstar t.ex. både på vänsterpartiet och Fi och jag håller inte alls med dig i dina tankar; faktum är att jag inte förstår varifrån du fått denna bild?

    På den skola jag arbetar har vi flera barn med olika funktionsnedsättningar, generellt har waldorfskolor högre grad av barn med funktionsnedsättningar av olika slag än genomsnittet. Barnen kommer dessutom från olika samhällsklasser, har olika kulturella bakgrunder samt olika hudfärger – utan att vi gör den minsta rangordning av dem. Det är hemskt att du uttrycker sådana åsikter då det är rent påhitt.

    Jag vet att Waldorfpedagogiken länge kritiserats för att följa 100 år gamla "sanningar" som inte ifrågasätts men det är inte så i dagens Sverige bland oss lärare. Det är enkelt att ta reda på – besök din närmsta waldorfskola och prata med pedagogerna. Ställ dina frågor och uttryck dina farhågor så får du svar. Mycket bättre än att sprida falskhet på internet.

    SvaraRadera